Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 10 marca 2021 r. - Bruksela
 Program „Cła” ***II
 Unijny mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 zgodny z zasadami WTO
 Współpraca administracyjna w dziedzinie opodatkowania *
 Należyta staranność i odpowiedzialność przedsiębiorstw
 Wdrożenie rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych
 Równe traktowanie w zakresie zatrudnienia i pracy w świetle Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
Teksty (420 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności