Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 10. marec 2021 - Bruselj
 Program Carina ***II
 Mehanizem EU za ogljično prilagoditev na mejah, ki bo skladen s pravili Svetovne trgovinske organizacije
 Upravno sodelovanje na področju obdavčevanja *
 Primerna skrbnost in odgovornost podjetij
 Izvajanje uredbe o gradbenih proizvodih
 Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu glede na Konvencijo OZN o pravicah invalidov
Besedila (365 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov