Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 25. maaliskuuta 2021 - Bryssel
 Lívia Járókan koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Jean-François Jalkhin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Euroopan unionin omien varojen järjestelmä ***
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: nauta-, lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröinti
 Digitaalisen koulutuspolitiikan muotoilu
 Merten roskaantumisen vaikutukset kalatalouteen
 Koheesiopolitiikka ja alueelliset ympäristöstrategiat ilmastonmuutoksen torjunnassa
 Euroopan datastrategia
 Yleinen arvopaperistamista koskeva kehys ja erityinen kehys yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle covid-19-kriisistä toipumisen helpottamiseksi ***I
 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttaminen arvopaperistamiskehyksen mukautusten osalta talouden elpymisen tukemiseksi covid-19-kriisin seurauksena ***I
 Kaksikäyttötuotteiden vientiä, välitystä, teknistä apua, kauttakulkua ja siirtoa koskeva valvonta ***I
 Puolustus- ja turvallisuusalan hankinnat ja puolustukseen liittyvien tuotteiden siirrot: asiaa koskevien direktiivien täytäntöönpano
 Asetuksen (EU, Euratom) 2020/2092 soveltaminen: oikeusvaltioperiaatetta koskeva ehdollisuusmekanismi
 Kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvat omat varat sekä bruttokansantuloon perustuvien omien varojen tietyt näkökohdat *
 Arvonlisäverosta kertyvien omien varojen kantaminen *
 Suuntaviivat vuoden 2022 talousarviota varten – Pääluokka III
 Ilmanlaatudirektiivien täytäntöönpano
 Uusi EU–Afrikka-strategia
 Kestävää matkailua koskeva EU:n strategia
 Euron kansainvälisen aseman vahvistaminen
 Komission kertomus yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta kaksi vuotta sen soveltamisen aloittamisesta
 Albaniaa koskevat vuosien 2019 ja 2020 kertomukset
 Kosovoa koskevat vuosien 2019 ja 2020 kertomukset
 Pohjois-Makedoniaa koskevat vuosien 2019 ja 2020 kertomukset
 Serbiaa koskevat vuosien 2019 ja 2020 kertomukset
Tekstit (1069 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö