Ar ais 
 Ar aghaidh 
PVTACRE
Téacsanna atá glactha
Déardaoin, 25 Márta 2021 - Brussels
 Iarraidh ar dhíolúine Lívia Járóka a tharscaoileadh
 Iarraidh ar dhíolúine Jean-François Jalkh a tharscaoileadh
 Córas acmhainní dílse an Aontais Eorpaigh ***
 Tionchar bruscair mhuirí ar iascaigh
 Beartas comhtháthaithe agus straitéisí comhshaoil réigiúnacha sa chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide
 Straitéis Eorpach le haghaidh sonraí
 Creat ginearálta maidir le hurrúsú agus creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe chun cabhrú leis an téarnamh ó ghéarchéim COVID-19 ***I
 Leasú ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann le coigeartuithe ar an gcreat urrúsaithe chun tacú leis an téarnamh eacnamaíoch mar fhreagairt ar ghéarchéim COVID-19 ***I
 Rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar bhróicéireacht, ar chúnamh teicniúil, ar idirthuras agus aistriú ítimí dé-úsáide ***I
 Soláthar i réimsí na cosanta agus na slándála agus aistriú táirgí a bhaineann le cosaint: cur chun feidhme treoracha ábhartha
 Acmhainn dhílis bunaithe ar dhramhaíl ó phacáistíocht phlaisteach nach ndéantar athchúrsáil uirthi agus gnéithe áirithe den acmhainn dhlílis bunaithe ar OIN *
 Acmhainní dílse a fhabhraíonn ó cháin bhreisluacha a bhailiú *
 Cur chun feidhme na dTreoracha maidir le Cáilíocht an Aeir Chomhthimpeallaigh
 Straitéis nua an AE don Afraic
 Straitéis de chuid AE maidir leis an Turasóireacht Inbhuanaithe
 Ról idirnáisiúnta an euro a neartú
 Tuarascáil 2019-2020 maidir leis an Albáin
 Tuarascálacha 2019-2020 maidir leis an gCosaiv
 Tuarascálacha 2019-2020 maidir leis an Macadóin Thuaidh
 Tuarascálacha 2019-2020 maidir leis an tSeirbia
Téacsanna (977 kb)
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais