Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Usvojeni tekstovi
Četvrtak, 25. ožujka 2021. - Bruxelles
 Zahtjev za ukidanje imuniteta Líviji Járóki
 Zahtjev za ukidanje imuniteta Jean-Françoisu Jalkhu
 Sustav vlastitih sredstava Europske unije ***
 Neulaganje prigovora na delegirani akt: identifikacija i registracija goveda, ovaca i koza
 Oblikovanje politike digitalnog obrazovanja
 Utjecaj morskog otpada na ribarstvo
 Kohezijska politika i regionalne strategije za okoliš u borbi protiv klimatskih promjena
 Europska strategija za podatke
 Opći okvir za sekuritizaciju i specifični okvir za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19 ***I
 Izmjena Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu prilagodbi sekuritizacijskog okvira radi potpore gospodarskom oporavku u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 ***I
 Kontrola izvoza, brokeringa, tehničke pomoći, provoza i prijenosa robe s dvojnom namjenom ***I
 Javna nabava u području obrane i sigurnosti i transfer obrambenih proizvoda: provedba relevantnih direktiva
 Primjena Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092: mehanizam uvjetovanosti u pogledu vladavine prava
 Vlastita sredstva koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu i određeni aspekti vlastitih sredstava koja se temelje na BND-u *
 Ubiranje vlastitih sredstava koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost *
 Smjernice za proračun za 2022. - dio III.
 Provedba direktiva o kvaliteti zraka
 Nova strategija EU-a i Afrike
 Strategija EU-a za održivi turizam
 Jačanje međunarodne uloge eura
 Evaluacijsko izvješće Komisije o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka dvije godine nakon njezina stupanja na snagu
 Izvješća o Albaniji za 2019. i 2020.
 Izvješća Komisije o Kosovu za 2019. i 2020.
 Izvješća o Sjevernoj Makedoniji za 2019. i 2020.
 Izvješća Komisije o Srbiji za 2019. i 2020.
Tekstovi (995 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti