Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Ketvirtadienis, 2021 m. kovo 25 d. - Briuselis
 Prašymas atšaukti Lívios Járókos (Lívia Járóka) imunitetą
 Prašymas atšaukti Jeano-François Jalkho (Jean-François Jalkh) imunitetą
 Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistema ***
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui: galvijų, avių ir ožkų identifikavimo ir registravimo sistema
 Skaitmeninio švietimo politikos formavimas
 Jūrą teršiančių šiukšlių poveikis žuvininkystei
 Sanglaudos politika ir regioninės aplinkos strategijos kovojant su klimato kaita
 Europos duomenų strategija
 Bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, siekiant paskatinti atsigavimą nuo COVID-19 krizės ***I
 Dalinis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 keitimas dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos patikslinimų, padarytų ekonomikos atsigavimui paremti reaguojant į COVID-19 krizę ***I
 Dvejopo naudojimo prekių eksporto, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos, tranzito ir persiuntimo kontrolė ***I
 Viešieji pirkimai gynybos ir saugumo srityse ir su gynyba susijusių produktų siuntimas: atitinkamų direktyvų įgyvendinimas
 Reglamento (ES, Euratomas) 2020/2092 taikymas: teisinės valstybės sąlygų mechanizmas
 Neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįsti nuosavi ištekliai ir kai kurie BNP pagrįstų nuosavų išteklių aspektai *
 Nuosavų lėšų, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, surinkimas *
 2022 m. biudžeto gairės – III skirsnis
 Aplinkos oro kokybės direktyvų įgyvendinimas
 Naujoji ES ir Afrikos strategija
 ES tvaraus turizmo strategija
 Euro tarptautinio vaidmens stiprinimas
 Komisijos vertinimo ataskaita dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo praėjus dvejiems metams nuo jo taikymo pradžios
 2019–2020 m. ataskaitos dėl Albanijos
 2019–2020 m. ataskaitos dėl Kosovo
 2019–2020 m. ataskaitos dėl Šiaurės Makedonijos
 2019–2020 m. ataskaitos dėl Serbijos
Tekstai (1043 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika