Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2021. gada 25. marts - Brisele
 Pieprasījums atcelt Lívia Járóka imunitāti
 Pieprasījums atcelt Jean-Francois Jalkh imunitāti
 Eiropas Savienības pašu resursu sistēma ***
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: liellopu, aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēma
 Digitālās izglītības politikas veidošana
 Jūras piedrazojuma ietekme uz zivsaimniecību
 Kohēzijas politika un reģionālās vides stratēģijas cīņā pret klimata pārmaiņām
 Eiropas Datu stratēģija
 Vispārējs regulējums vērtspapīrošanai un īpašs satvars attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, lai palīdzētu atgūties no Covid-19 krīzes ***I
 Priekšlikums, ar ko Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz korekcijām vērtspapīrošanas regulējumā, lai atbalstītu ekonomikas atveseļošanu, reaģējot uz Covid-19 krīzi ***I
 Divējāda lietojuma preču eksporta, starpniecības, tehniskās palīdzības, tranzīta un pārvadājumu kontrole ***I
 Iepirkums aizsardzības un drošības jomā un tādu produktu nodošana, kas saistīti ar aizsardzību (attiecīgo direktīvu īstenošana)
 Regulas (ES, Euratom) 2020/2092 piemērošana (tiesiskuma nosacījumu mehānisms)
 Pašu resursi, kas pamatojas uz nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, un daži aspekti attiecībā uz pašu resursiem, kas pamatojas uz NKI *
 Tādu pašu resursu iekasēšana, ko veido pievienotās vērtības nodokļi *
 2022. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa
 Gaisa kvalitātes direktīvu īstenošana
 Jauna ES un Āfrikas stratēģija
 ES ilgtspējīga tūrisma stratēģija
 Euro starptautiskās nozīmes stiprināšana
 Komisijas izvērtēšanas ziņojums par Vispārējās datu aizsardzības regulas īstenošanu divus gadus pēc tās piemērošanas sākuma
 2019. un 2020. gada ziņojumi par Albāniju
 2019. un 2020. gada ziņojumi par Kosovu
 2019. un 2020. gada ziņojumi par Ziemeļmaķedoniju
 2019. un 2020. gada ziņojumi par Serbiju
Teksti (1038 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika