Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
Il-Ħamis, 25 ta' Marzu 2021 - Brussell
 Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Lívia Járóka
 Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Francois Jalkh
 Is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea ***
 Ebda oġġezzjoni għal att delegat: l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni għall-annimali bovini, ovini u kaprini
 It-tfassil tal-politika tal-edukazzjoni diġitali
 Impatt tal-iskart fil-baħar fuq is-sajd
 Il-politika ta' koeżjoni u l-istrateġiji ambjentali reġjonali fil-ġlieda kontra ttibdil fil-klima
 Strateġija Ewropea għad-data
 Qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata biex jgħin l-irkupru mill-kriżi tal-COVID-19 ***I
 Emenda tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta' aġġustamenti għall-qafas ta' titolizzazzjoni bħala appoġġ għall-irkupru ekonomiku b'reazzjoni għall-kriżi tal-COVID-19 ***I
 Kontroll tal-esportazzjonijiet, is-senserija, l-assistenza teknika, it-transitu u t-trasferiment ta' oġġetti b'użu doppju ***I
 L-akkwist pubbliku fl-oqsma tad-difiża u tas-sigurtà u t-trasferiment ta' prodotti relatati mad-difiża: l-implimentazzjoni tad-Direttivi relevanti
 Applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) 2020/2092: il-mekkaniżmu ta’ kundizzjonalità tal-Istat tad-Dritt
 Ir-riżorsa proprja bbażata fuq l-iskart tal-plastik mill-imballaġġ mhux riċiklat u ċerti aspetti tar-riżorsa proprja bbażata fuq l-ING *
 Ġbir mir-riżorsi nfushom li jidħol mit-taxxa fuq il-valur miżjud *
 Linji gwida għall-Baġit 2022 – Taqsima III
 Implimentazzjoni tad-Direttivi dwar il-Kwalità tal-Arja Ambjentali
 Strateġija ġdida UE-Afrika
 L-Istrateġija tal-UE għal turiżmu sostenibbli
 It-tisħiħ tar-rwol internazzjonali tal-euro
 Rapport ta' evalwazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data sentejn wara l-applikazzjoni tiegħu
 Ir-Rapporti 2019-2020 dwar l-Albanija
 Ir-Rapporti 2019-2020 dwar il-Kosovo
 Ir-Rapporti 2019-2020 dwar il-Maċedonja ta' Fuq
 Ir-Rapporti 2019-2020 dwar is-Serbja
Testi (1104 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza