Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Joi, 25 martie 2021 - Bruxelles
 Cerere de ridicare a imunității deputatei Lívia Járóka
 Cerere de ridicare a imunității deputatului Jean-François Jalkh
 Sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene ***
 Decizia de a nu formula obiecții la un act delegat: identificarea și înregistrarea bovinelor, ovinelor și caprinelor
 Definirea politicii privind educația digitală
 Impactul deșeurilor marine asupra pescuitului
 Politica de coeziune și strategiile de mediu de la nivel regional în lupta împotriva schimbărilor climatice
 O strategie europeană privind datele
 Cadrul general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru securitizarea simplă, transparentă și standardizată care să faciliteze redresarea în urma pandemiei de COVID-19 ***I
 Modificarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 cu privire la ajustări ale cadrului de securitizare în vederea sprijinirii redresării economice ca răspuns la pandemia de COVID-19 ***I
 Controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare ***I
 Achizițiile publice în domeniul apărării și securității și transferul de produse din domeniul apărării: punerea în aplicare a directivelor relevante
 Aplicarea Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2092: mecanismul de condiționalitate privind statul de drept
 Resursa proprie bazată pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate și anumite aspecte ale resursei proprii bazate pe VNB *
 Colectarea resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată *
 Orientări pentru bugetul pe 2022 - Secțiunea III
 Punerea în aplicare a directivelor privind calitatea aerului înconjurător
 O nouă strategie UE-Africa
 Strategia UE pentru turismul sustenabil
 Consolidarea rolului internațional al monedei euro
 Raportul de evaluare al Comisiei privind aplicarea Regulamentului general privind protecția datelor la doi ani de la punerea în aplicare a acestuia
 Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Albania
 Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Kosovo
 Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Macedonia de Nord
 Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Serbia
Texte (1113 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate