Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 25. marec 2021 - Bruselj
 Zahteva za odvzem imunitete Lívii Járóka
 Zahteva za odvzem imunitete Jean-Françoisu Jalkhu
 Sistem virov lastnih sredstev Evropske unije ***
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: identifikacija in registracija govedi, ovc in koz
 Oblikovanje politike na področju digitalnega izobraževanja
 Vpliv morskih odpadkov na ribištvo
 Kohezijska politika in regionalne okoljske strategije v boju proti podnebnim spremembam
 Evropska strategija za podatke
 Splošni okvir za listinjenje in posebni okvir za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje kot pomoč pri okrevanju po krizi zaradi COVID-19 ***I
 Sprememba Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s prilagoditvami okvira za listinjenje za podporo okrevanju gospodarstva v odziv na krizo zaradi COVID-19 ***I
 Nadzor izvoza, posredovanja, tehnične pomoči, tranzita in prenosa blaga z dvojno rabo ***I
 Oddaja naročil na področju obrambe in varnosti ter prenos obrambnih proizvodov: izvajanje direktiv
 Uporaba Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092, mehanizem pogojevanja s pravno državo
 Lastna sredstva iz naslova odpadne plastične embalaže, ki se ne reciklira, in nekateri vidiki lastnih sredstev iz naslova BND *
 Zbiranje lastnih sredstev, pridobljenih iz davka na dodano vrednost *
 Smernice za proračun za leto 2022 – oddelek III
 Izvajanje direktiv o kakovosti zunanjega zraka
 Nova strategija EU-Afrika
 Oblikovanje strategije EU za trajnostni turizem
 Krepitev mednarodne vloge eura
 Poročilo Komisije o oceni izvajanja Splošne uredbe o varstvu podatkov dve leti po začetku uporabe
 Poročili o Albaniji za leti 2019 in 2020
 Poročili o Kosovu za leti 2019 in 2020
 Poročili o Severni Makedoniji za leti 2019 in 2020
 Poročili o Srbiji za leti 2019 in 2020
Besedila (972 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov