Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 25 mars 2021 - Bryssel
 Begäran om upphävande av Lívia Járókas immunitet
 Begäran om upphävande av Jean-Francois Jalkhs immunitet
 Systemet för Europeiska unionens egna medel ***
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: identifiering och registrering av nötkreatur, får och getter
 Utformning av politiken för digital utbildning
 Det marina skräpets påverkan på fisket
 Sammanhållningsstrategier och regionala miljöstrategier i kampen mot klimatförändringar
 EU-strategi för data
 Ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin ***I
 Ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller anpassningar av ramverket för värdepapperisering för att stödja den ekonomiska återhämtningen efter covid-19-pandemin ***I
 Kontroll av export, förmedling, teknisk assistens, transitering och överföring i fråga om produkter med dubbla användningsområden ***I
 Upphandling på försvars- och säkerhetsområdena och överföring av försvarsrelaterade produkter: genomförande av relevanta direktiv
 Tillämpning av förordning (EU, Euratom) 2020/2092, den till rättsstaten kopplade villkorlighetsmekanismen
 Egna medel som bygger på icke återvunnet plastförpackningsavfall samt vissa aspekter på BNI-baserade egna medel *
 Uppbörd av egna medel som härrör från mervärdeskatt *
 Riktlinjer för budgeten för 2020 – avsnitt III
 Genomförandet av luftkvalitetsdirektiven
 En ny EU–Afrika-strategi
 EU-strategi för hållbar turism
 Att stärka eurons internationella roll
 Kommissionens utvärderingsrapport om genomförandet av den allmänna dataskyddsförordningen två år efter dess tillämpning
 Rapporter 2019 och 2020 om Albanien
 Rapporter 2019 och 2020 om Kosovo
 Rapporter 2019 och 2020 om Nordmakedonien
 Rapporter 2019 och 2020 om Serbien
Texter (1069 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy