Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0199(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0205/2021

Внесени текстове :

A9-0205/2021

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2021)0300

Приети текстове
PDF 126kWORD 44k
Сряда, 23 юни 2021 г. - Брюксел
Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), и инструменти за външно финансиране за периода 2021–2027 г. ***II
P9_TA(2021)0300A9-0205/2021

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 юни 2021 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране (05488/1/2021 – C9-0192/2021 – 2018/0199(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05488/1/2021 – C9‑0192/2021),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 септември 2018 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 декември 2018 г.(2),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2021)0289),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по регионално развитие (A9-0205/2021),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като бъде направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 116.
(2) OВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 137.
(3) ОВ C 108, 26.3.2021 г., стр. 247.

Последно осъвременяване: 17 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност