Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0199(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0205/2021

Předložené texty :

A9-0205/2021

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0300

Přijaté texty
PDF 126kWORD 43k
Středa, 23. června 2021 - Brusel
Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti na období 2021–2027 ***II
P9_TA(2021)0300A9-0205/2021

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. června 2021 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti (05488/1/2021 – C9-0192/2021 – 2018/0199(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (05488/1/2021 – C9‑0192/2021),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. září 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 5. prosince 2018(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2021)0289),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro regionální rozvoj (A9‑0205/2021),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 440, 6.12.2018, s. 116.
(2) Úř. věst. C 86, 7.3.2019, s. 137.
(3) Úř. věst. C 108, 26.3.2021, s. 247.

Poslední aktualizace: 17. září 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí