Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0199(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0205/2021

Pateikti tekstai :

A9-0205/2021

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0300

Priimti tekstai
PDF 129kWORD 39k
Trečiadienis, 2021 m. birželio 23 d. - Briuselis
Konkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG), kuris remiamas Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšomis 2021–2027 m. laikotarpiui ***II
P9_TA(2021)0300A9-0205/2021

2021 m. birželio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl konkrečių nuostatų, taikomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG), kuris remiamas Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšomis (05488/1/2021 – C9-0192/2021 – 2018/0199(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

—  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (05488/1/2021 – C9‑0192/2021),

—  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

—  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 5 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

—  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą savo poziciją(3) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2021)0289),

—  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

—  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį,

—  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

—  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A9‑0205/2021),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 440, 2018 12 6, p. 116.
(2) OL C 86, 2019 3 7, p. 137.
(3) OL C 108, 2021 3 26, p. 247.

Atnaujinta: 2021 m. rugsėjo 17 d.Teisinė informacija - Privatumo politika