Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0199(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0205/2021

Teksty złożone :

A9-0205/2021

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0300

Teksty przyjęte
PDF 135kWORD 43k
Środa, 23 czerwca 2021 r. - Bruksela
Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz instrumentów finansowania zewnętrznego na lata 2021–2027 ***II
P9_TA(2021)0300A9-0205/2021

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego (05488/1/2021 – C9-0192/2021 – 2018/0199(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza drugie czytanie)

Parlament Europejski,

—  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (05488/1/2021 – C9‑0192/2021),

—  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 19 września 2018 r.(1),

—  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z 5 grudnia 2018 r.(2),

—  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(3) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2021)0289),

—  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

—  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

—  uwzględniając art. 67 Regulaminu,

—  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rozwoju Regionalnego (A9-0205/2021),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 440 z 6.12.2018, s. 116.
(2) Dz.U. C 86 z 7.3.2019, s. 137.
(3) Dz.U. C 108 z 26.3.2021, s. 247.

Ostatnia aktualizacja: 17 września 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności