Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0199(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0205/2021

Texte depuse :

A9-0205/2021

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0300

Texte adoptate
PDF 123kWORD 44k
Miercuri, 23 iunie 2021 - Bruxelles
Dispoziții specifice pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă ***II
P9_TA(2021)0300A9-0205/2021

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 iunie 2021 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă (05488/1/2021 – C9-0192/2021 – 2018/0199(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

—  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (05488/1/2021 – C9-0192/2021),

—  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 septembrie 2018(1),

—  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 decembrie 2018(2),

—  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2021)0289),

—  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

—  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

—  având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

—  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru dezvoltare regională (A9-0205/2021),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 440, 6.12.2018, p. 116.
(2) JO C 86, 7.3.2019, p. 137.
(3) JO C 108, 26.3.2021, p. 247.

Ultima actualizare: 17 septembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate