Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0095(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0220/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0220/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0301

Hyväksytyt tekstit
PDF 113kWORD 41k
Keskiviikko 23. kesäkuuta 2021 - Bryssel
Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) sääntelyalueella sovellettavat säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteet ***I
P9_TA(2021)0301A9-0220/2020
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. kesäkuuta 2021 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) sääntelyalueella sovellettavien säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden toteuttamisesta 20 päivänä toukokuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/833 muuttamisesta (COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2020)0215),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0157/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. syyskuuta 2020 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 12. toukokuuta 2021 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A9-0220/2020),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 429, 11.12.2020, s. 279.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. kesäkuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/… antamiseksi Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) sääntelyalueella sovellettavien säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden toteuttamisesta annetun asetuksen (EU) 2019/833 muuttamisesta
P9_TC1-COD(2020)0095

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2021/1231.)

Päivitetty viimeksi: 17. syyskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö