Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0095(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0220/2020

Texte depuse :

A9-0220/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0301

Texte adoptate
PDF 125kWORD 45k
Miercuri, 23 iunie 2021 - Bruxelles
Măsuri de conservare și executare care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest ***I
P9_TA(2021)0301A9-0220/2020
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 iunie 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/833 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de instituire a unor măsuri de conservare și executare care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0215),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0157/2020),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social din 18 septembrie 2020(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 12 mai 2021, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A9-0220/2020),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 429, 11.12.2020, p. 279.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 iunie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/833 de instituire a unor măsuri de conservare și executare care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest
P9_TC1-COD(2020)0095

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2021/1231.)

Ultima actualizare: 17 septembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate