Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0145(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0202/2021

Внесени текстове :

A9-0202/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/06/2021 - 21
CRE 23/06/2021 - 21

Приети текстове :

P9_TA(2021)0302

Приети текстове
PDF 124kWORD 47k
Сряда, 23 юни 2021 г. - Брюксел
Презгранични плащания в рамките на Съюза (кодифициран текст) ***I
P9_TA(2021)0302A9-0202/2021
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 юни 2021 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно презграничните плащания в рамките на Съюза (кодифициран текст) (COM(2020)0323 – C9-0204/2020 – 2020/0145(COD))

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2020)0323),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0204/2020),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 25 януари 2021 г.(1),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 3 декември 2020 г.(2),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(3),

–  като взе предвид членове 109 и 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A9-0202/2021),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 65, 25.2.2021 г., стр. 4.
(2) ОВ C 56, 16.2.2021 г., стр. 43.
(3) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 юни 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета относно презграничните плащания в рамките на Съюза (кодифициран текст)
P9_TC1-COD(2020)0145

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2021/1230.)

Последно осъвременяване: 17 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност