Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/0145(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0202/2021

Předložené texty :

A9-0202/2021

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/06/2021 - 21
CRE 23/06/2021 - 21

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0302

Přijaté texty
PDF 130kWORD 41k
Středa, 23. června 2021 - Brusel
Přeshraniční platby v Unii (kodifikované znění) ***I
P9_TA(2021)0302A9-0202/2021
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. června 2021 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraničních platbách v Unii (kodifikované znění) (COM(2020)0323 – C9-0204/2020 – 2020/0145(COD))

(Řádný legislativní postup – kodifikace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0323),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 114 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0204/2020),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 25. ledna 2021(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 3. prosince 2020(2),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 - zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(3),

–  s ohledem na články 109 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A9‑0202/2021),

A.  vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise došla jednomyslně k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 65, 25.2.2021, s. 4.
(2) Úř. věst. C 56, 16.2.2021, s. 43.
(3) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. června 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/... o přeshraničních platbách v Unii (kodifikované znění)
P9_TC1-COD(2020)0145

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2021/1230.)

Poslední aktualizace: 17. září 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí