Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0145(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0202/2021

Teksty złożone :

A9-0202/2021

Debaty :

Głosowanie :

PV 23/06/2021 - 21
CRE 23/06/2021 - 21

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0302

Teksty przyjęte
PDF 130kWORD 44k
Środa, 23 czerwca 2021 r. - Bruksela
Płatności transgraniczne w Unii (ujednolicenie) ***I
P9_TA(2021)0302A9-0202/2021
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie płatności transgranicznych w Unii (tekst jednolity) (COM(2020)0323 – C9-0204/2020 – 2020/0145(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – ujednolicenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0323),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0204/2020),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 stycznia 2021 r.(1),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 3 grudnia 2020 r.(2),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. – Szybsza metoda pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych(3),

–  uwzględniając art. 109 i 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A9-0202/2021),

A.  mając na uwadze opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zgodnie z którą przedmiotowy wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 65 z 25.2.2021, s. 4.
(2) Dz.U. C 56 z 16.2.2021, s. 43.
(3) Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 czerwca 2021 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/... w sprawie płatności transgranicznych w Unii (tekst jednolity)
P9_TC1-COD(2020)0145

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2021/1230.)

Ostatnia aktualizacja: 17 września 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności