Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0145(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0202/2021

Texte depuse :

A9-0202/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/06/2021 - 21
CRE 23/06/2021 - 21

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0302

Texte adoptate
PDF 124kWORD 43k
Miercuri, 23 iunie 2021 - Bruxelles
Plățile transfrontaliere în Uniune (text codificat) ***I
P9_TA(2021)0302A9-0202/2021
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 iunie 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind plățile transfrontaliere în Uniune (text codificat) (COM(2020)0323 – C9-0204/2020 – 2020/0145(COD))

(Procedura legislativă ordinară – codificare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0323),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie Parlamentului (C9-0204/2020),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 25 ianuarie 2021(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 3 decembrie 2020(2),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative(3),

–  având în vedere articolele 109 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A9-0202/2021),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 65, 25.2.2021, p. 4.
(2) JO C 56, 16.2.2021, p. 43.
(3) JO C 102, 4.4.1996, p. 2.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 iunie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/... al Parlamentului European și al Consiliului privind plățile transfrontaliere în Uniune (text codificat)
P9_TC1-COD(2020)0145

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2021/1230.)

Ultima actualizare: 17 septembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate