Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/0003(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0180/2021

Ingivna texter :

A9-0180/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/06/2021 - 21
CRE 23/06/2021 - 21

Antagna texter :

P9_TA(2021)0304

Antagna texter
PDF 113kWORD 42k
Onsdagen den 23 juni 2021 - Bryssel
Avtal mellan EU och Thailand: ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***
P9_TA(2021)0304A9-0180/2021

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 juni 2021 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Thailand enligt artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05444/2021),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Thailand enligt artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (05445/2021),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 första stycket samt artikel 218.6 andra stycket led a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0171/2021),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A9‑0180/2021).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Konungariket Thailand.

Senaste uppdatering: 17 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy