Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/0044(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0182/2021

Ingivna texter :

A9-0182/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/06/2021 - 21
CRE 23/06/2021 - 21

Antagna texter :

P9_TA(2021)0305

Antagna texter
PDF 115kWORD 39k
Onsdagen den 23 juni 2021 - Bryssel
Avtal mellan EU och Indonesien: ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***
P9_TA(2021)0305A9-0182/2021

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 juni 2021 om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesien enligt artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (06505/2021 – C9-0181/2021 – 2021/0044(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06505/2021),

–  med beaktande av utkastet till avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesien enligt artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (06506/2021),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 första stycket och artikel 218.6 andra stycket led a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0181/2021),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A9‑0182/2021).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Indonesien.

Senaste uppdatering: 17 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy