Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/0036(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0162/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0162/2020

Rasprave :

PV 06/10/2020 - 11
CRE 06/10/2020 - 11
PV 24/06/2021 - 2
PV 24/06/2021 - 4
CRE 24/06/2021 - 2
CRE 24/06/2021 - 4

Glasovanja :

PV 07/10/2020 - 2
PV 07/10/2020 - 11
PV 08/10/2020 - 2
PV 24/06/2021 - 11

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0253
P9_TA(2021)0309

Usvojeni tekstovi
PDF 139kWORD 59k
Četvrtak, 24. lipnja 2021. - Bruxelles
Europski propis o klimi ***I
P9_TA(2021)0309A9-0162/2020
Rezolucija
 Tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 24. lipnja 2021. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi) (COM(2020)0080COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0080) i izmijenjeni Prijedlog (COM(2020)0563),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 192. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0077/2020),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja francuskog Senata, nizozemskog Senata i austrijskog Saveznog vijeća podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenja Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 15. srpnja 2020.(1) i 29. listopada 2020.(2),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 2. srpnja 2020.(3),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 74. stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 5. svibnja 2021. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir mišljenja Odbora za industriju, istraživanje i energetiku, Odbora za promet i turizam, Odbora za regionalni razvoj te Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A9-0162/2020),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju(4);

2.  prima na znanje izjave Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

3.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 364, 28.10.2020., str. 143.
(2) SL C 10, 11.1.2021., str. 69.
(3) SL C 324, 1.10.2020., str. 58.
(4) Ovo stajalište zamjenjuje amandmane usvojene na sjednici 8. listopada 2020. (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0253).


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 24. lipnja 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni uredaba (EZ) br. 401/2009 i (EU) 2018/1999 („Europski zakon o klimi”)
P9_TC1-COD(2020)0036

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2021/1119.)


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Izjave Komisije

Ponor LULUCF-a i cilj za 2030.

Sektor korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF) u EU-u ispušta stakleničke plinove i apsorbira CO2 u tlu i u biomasi. Obnova i povećanje ponora ugljika u tlu, odnosno sposobnosti našeg prirodnog okruženja poput drveća da apsorbira CO2, ključni su za postizanje naših klimatskih ciljeva.

Potreban nam je sve veći ponor kako bi EU do 2050. postigao klimatsku neutralnost. Za promjenu trenutačnog trenda potrebne su znatne kratkoročne mjere. U Komunikaciji Komisije „Povećanje klimatskih ambicija Europe za 2030. – Ulaganje u klimatski neutralnu budućnost za dobrobit naših građana” procjenjuje se da je potrebno i moguće preokrenuti trenutačni trend i povećati ponor ugljika na razine iznad 300 milijuna tona ekvivalenta CO2 do 2030.

Komisija će iznijeti prijedloge za reviziju Uredbe o LULUCF-u u skladu s tom ambicijom.

Pristup pravosuđu

EU i njegove države članice stranke su Konvencije Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša od 25. lipnja 1998. („Aarhuška konvencija”).

Pri izvršavanju svojih obveza na temelju Uredbe (EU) 2018/1999 u pogledu uključivanja javnosti u izradu nacionalnih energetskih i klimatskih planova i savjetovanja o dugoročnim strategijama, države članice trebale bi osigurati da se zainteresiranoj javnosti omogući pristup pravosuđu u slučaju kršenja tih obveza. To se provodi u skladu s relevantnom sudskom praksom Suda Europske unije koja se odnosi na pristup pravosuđu u pitanjima okoliša i uz puno poštovanje obveza koje su države članice preuzele kao stranke Aarhuške konvencije(1).

(1)Vidjeti i Komunikaciju „Poboljšanje pristupa pravosuđu u pitanjima okoliša u EU-u i državama članicama” (COM(2020)0643).

Posljednje ažuriranje: 17. rujna 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti