Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2020/0036(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0162/2020

Predložena besedila :

A9-0162/2020

Razprave :

PV 06/10/2020 - 11
CRE 06/10/2020 - 11
PV 24/06/2021 - 2
PV 24/06/2021 - 4
CRE 24/06/2021 - 2
CRE 24/06/2021 - 4

Glasovanja :

PV 07/10/2020 - 2
PV 07/10/2020 - 11
PV 08/10/2020 - 2
PV 24/06/2021 - 11

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0253
P9_TA(2021)0309

Sprejeta besedila
PDF 132kWORD 53k
Četrtek, 24. junij 2021 - Bruselj
Evropska podnebna pravila ***I
P9_TA(2021)0309A9-0162/2020
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. junija 2021 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila) (COM(2020)0080COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0080) in spremenjenega predloga (COM(2020)0563),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0077/2020),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj francoskega senata, nizozemskega senata in avstrijskega zveznega sveta v skladu s Protokolom št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenj Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 15. julija 2020(1) in 29. oktobra 2020(2),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 2. julija 2020(3),

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor na podlagi člena 74(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 5. maja 2021, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju mnenj Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za promet in turizem, Odbora za regionalni razvoj ter Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A9-0162/2020),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju(4);

2.  se seznanja z izjavama Komisije, priloženima tej resoluciji;

3.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 364, 28.10.2020, str. 143.
(2) UL C 10, 11.1.2021, str. 69.
(3) UL C 324, 1.10.2020, str. 58..
(4) To stališče nadomesti spremembe, sprejete 8. oktobra 2020 (Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0253).


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 24. junija 2021 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2021/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi uredb (ES) št. 401/2009 in (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila)
P9_TC1-COD(2020)0036

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2021/1119.)


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjavi Komisije

Ponor LULUCF in cilj za leto 2030

Sektor rabe zemljišč, sprememb rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF) v EU sprošča toplogredne pline ter absorbira CO2v svojih tleh in biomasi. Obnova in povečanje ponorov ogljika v zemlji, oziroma sposobnost našega naravnega okolja, kot so drevesa, da absorbirajo CO2, je ključnega pomena za naše podnebne cilje.

Da bi EU do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost, potrebujemo vse večji ponor. Za spremembo sedanjega trenda so potrebni znatni kratkoročni ukrepi. Komisija v sporočilu z naslovom „Krepitev evropskih podnebnih ambicij do leta 2030 – Vlaganje v podnebno nevtralno prihodnost v korist naših državljanov“ ocenjuje, da je treba in mogoče obrniti sedanji trend ter do leta 2030 ponore ogljika povečati na več kot 300 milijonov ton ekvivalenta CO2.

Komisija bo v skladu s tem ciljem pripravila predloge za revizijo uredbe o LULUCF.

Dostop do pravnega varstva

EU in njene države članice so pogodbenice Konvencije Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah z dne 25. junija 1998 (v nadaljnjem besedilu „Aarhuška konvencija“).

Države članice bi morale pri izpolnjevanju svojih obveznosti iz Uredbe (EU) 2018/1999 v zvezi z udeležbo javnosti pri pripravi nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov ter posvetovanjih o dolgoročnih strategijah zagotoviti, da se zadevni javnosti v primeru kršitve teh obveznosti zagotovi dostop do pravnega varstva. To je v skladu z ustrezno sodno prakso Sodišča Evropske unije v zvezi z dostopom do pravnega varstva v okoljskih zadevah in ob polnem spoštovanju obveznosti, ki so jih države članice prevzele kot pogodbenice Aarhuške konvencije(1).

(1) Glej tudi sporočilo „Izboljšanje dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah v EU in njenih državah članicah“ (COM(2020)0643).

Zadnja posodobitev: 17. september 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov