Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2850(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0365/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0365/2021

Συζήτηση :

PV 23/06/2021 - 25
CRE 23/06/2021 - 25

Ψηφοφορία :

PV 24/06/2021 - 11
PV 24/06/2021 - 18

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0315

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 212kWORD 67k
Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 - Βρυξέλλες
Η 25η επέτειος της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD25) (Σύνοδος κορυφής του Ναϊρόμπι)
P9_TA(2021)0315B9-0365/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 σχετικά με την 25η επέτειο της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD25) (Σύνοδος κορυφής του Ναϊρόμπι) (2019/2850(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Διάσκεψη του Καΐρου για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) το 1994, το πρόγραμμα δράσης της, και τα αποτελέσματα των διασκέψεων αναθεώρησής της,

–  έχοντας υπόψη την πρώτη αρχή του προγράμματος δράσης της ICPD, σύμφωνα με την οποία κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη τη «Δήλωση του Ναϊρόμπι για την ICPD25: Επιτάχυνση της υπόσχεσης», της 1ης Νοεμβρίου 2019, καθώς και τις εθνικές δεσμεύσεις και τις δεσμεύσεις των εταίρων όπως και τις δράσεις συνεργασίας που ανακοινώθηκαν στη Σύνοδο κορυφής του Ναϊρόμπι·

–  έχοντας υπόψη την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και τα αποτελέσματα των αναθεωρητικών διασκέψεών της,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση Ανάληψης Δέσμευσης της Οτάβα η οποία εγκρίθηκε στην έβδομη Διεθνή Κοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Υλοποίηση (IPCI) της ICPD που πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2018 στην Οτάβα του Καναδά,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της 5ης Οκτωβρίου 1999, σχετικά με την 21η ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης για τη συνολική επανεξέταση και αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος δράσης της ICPD (πενταετής επισκόπηση της προόδου στην εφαρμογή του προγράμματος δράσης),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Framework of Actions for the follow-up to the Programme of Action of the International Conference on Population and Development Beyond 2014» (Πλαίσιο δράσεων για τη συνέχιση του προγράμματος δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη μετά το 2014) [«ICPD beyond 2014 Global Report» (Συνολική έκθεση σχετικά με την ICPD μετά το 2014)],

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016, και ειδικότερα τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 3 και 5,

–  έχοντας υπόψη την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 23 και 24 Μαΐου 2016 και την επακόλουθη έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών (A/70/709), και ιδίως το Ανθρωπιστικό Θεματολόγιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 31ης Μαΐου 2018 με τίτλο «Εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2015)0182) – Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: Μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ (2016-2020)»(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την πορεία προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου – επόμενα βήματα(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την ΕΕ και το παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 2015(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2015 με τίτλο «Προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια»(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου 2021, με τίτλο «Μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου»(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) σχετικά με την κατάσταση του παγκόσμιου πληθυσμού το 2019 με τίτλο «Unfinished Business: the pursuit of rights and choices FOR ALL» (Εκκρεμή ζητήματα: επιδίωξη δικαιωμάτων και επιλογών ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση Euromapping 2018 με τίτλο «Accountability Guide for Reproductive, Maternal, New Born and Child Health and Family Planning» (Οδηγός λογοδοσίας για την αναπαραγωγική, τη μητρική, τη νεογνική και την παιδική υγεία, καθώς και για τον οικογενειακό προγραμματισμό),

–  έχοντας υπόψη τον Άτλαντα για την Αντισύλληψη των ετών 2017, 2018 και 2019 που κατατάσσει την πρόσβαση στην αντισύλληψη στην Ευρώπη ανά χώρα, ο οποίος τονίζει τις ανισότητες στην Ευρώπη και το γεγονός ότι έχει μείνει απαρατήρητη η ανικανοποίητη ανάγκη για αντισύλληψη σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος(6),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο την 7η Μαρτίου 2011(7),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την αναπτυξιακή διάσταση της ισότητας των φύλων, της 26ης Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για το φύλο 2021-2025 (GAP IIΙ), το οποίο δημοσιεύτηκε στις 25 Νοεμβρίου 2020 από την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφαλείας (JOIN(2020)0017),

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη («Ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας»), που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2017,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την 25η επέτειο της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD25) – Σύνοδο κορυφής του Ναϊρόμπι (O-000020/2021 – B9‑0018/2021 και O-000021/2021 – B9‑0019/2021),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 συμπληρώθηκαν 25 έτη από τη Διεθνή Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) του Καΐρου, κατά την οποία 179 κυβερνήσεις ενέκριναν το πρόγραμμα δράσης της ICPD, εκφράζοντας συνολική δέσμευση για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, σύμφωνα με την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και το ίδιο το πρόγραμμα δράσης, και εδραιώνοντας τη συναίνεση για να τεθούν τα δικαιώματα και η ευημερία του ατόμου στο επίκεντρο του θεματολογίου για την αναπαραγωγική υγεία και του δημογραφικού σχεδιασμού·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα δράσης έθετε τον οικογενειακό προγραμματισμό στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης φροντίδας για την αναπαραγωγική υγεία και καλούσε τις κυβερνήσεις να παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως η προγεννητική και μεταγεννητική φροντίδα, ο ασφαλής τοκετός, η θεραπεία της υπογονιμότητας, οι ασφαλείς αμβλώσεις όπου είναι νόμιμες, η διαχείριση των συνεπειών των επισφαλών αμβλώσεων, καθώς και η θεραπεία των λοιμώξεων του αναπαραγωγικού συστήματος και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων, του καρκίνου του μαστού και των καρκίνων του αναπαραγωγικού συστήματος, όπως και σε ενημέρωση, διαπαιδαγώγηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη σεξουαλικότητα, την αναπαραγωγική υγεία και την υπεύθυνη συμπεριφορά των γονέων, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα σε κάθε περίπτωση ότι η αποτροπή της έμφυλης βίας και άλλων επιζήμιων πρακτικών θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής και νεογνικής θνησιμότητας και του HIV, είναι επιδιώξεις του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 3, καθώς και ότι η έμφυλη βία και οι επιζήμιες πρακτικές είναι επιδιώξεις του ΣΒΑ 5·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΒΑ ζητούν επίσης την επίτευξη καθολικής υγειονομικής κάλυψης, ειδικότερα μέσω της διασφάλισης της πρόσβασης σε ποιοτικές βασικές υπηρεσίες υγείας, καθώς και της πρόσβασης όλων σε ασφαλή, αποτελεσματικά και προσιτά φάρμακα και εμβόλια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων καθώς και των δικαιωμάτων και της ελευθερίας των γυναικών να αποφασίζουν για το σώμα και τη ζωή τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των υπόλοιπων ΣΒΑ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 25η επέτειος παρέσχε μια ευκαιρία για να επαναλάβουν τις δεσμεύσεις τους οι κυβερνήσεις και άλλοι φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά το θεματολόγιο για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, δεδομένου ότι αυτά εξακολουθούν να μην αναγνωρίζονται σε πολλές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο της ICPD είναι ένα καθολικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός δεν αυξανόταν ποτέ με τόσο γρήγορους ρυθμούς, εφόσον με τον σημερινό ρυθμό, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα διπλασιαστεί μέσα σε 35 χρόνια μόλις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημογραφικές τάσεις θα διαμορφώσουν ουσιαστικά τις μελλοντικές αναπτυξιακές προοπτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της ισότητας των φύλων, της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, και των βιώσιμων μεγεθών οικογενειών είναι αλληλένδετη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν πλήρη έλεγχο των σωμάτων τους, της υγείας τους και της γονιμότητάς τους και να είναι σε θέση να καθορίζουν τον δικό τους ρόλο στην κοινωνία, ώστε η εν λόγω θεαματική πληθυσμιακή αύξηση να συνοδευτεί από βιώσιμη ανάπτυξη και εξέλιξη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη διαθεσιμότητα της αντισύλληψης και οι αναδυόμενες μέθοδοι αντισύλληψης βοήθησαν τις γυναίκες να προγραμματίσουν τις εγκυμοσύνες τους και κατά συνέπεια όλες τις άλλες πτυχές της ζωής τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καινοτομίες στις σύγχρονες μεθόδους αντισύλληψης έκαναν τη χρήση τους πιο εύκολη και μείωσαν τις παρενέργειές τους· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές παρενέργειες και η μείωσή τους θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τη σχετική έρευνα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 το 94 % των κυβερνήσεων παρείχε υποστήριξη για τον οικογενειακό προγραμματισμό·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλο τον κόσμο, το ποσοστό των γυναικών που δεν ζούσαν μόνες τους και που ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσαν αντισύλληψη ανέβηκε από 36 % το 1970 στο 64 % το 2015·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να απολαμβάνουν οι γυναίκες τα αναπαραγωγικά τους δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος «πρόσβαση» δεν σημαίνει μόνο τη διαθεσιμότητα προμηθειών και υπηρεσιών, αλλά και την άρση των κοινωνικών, οικονομικών, νομικών και τυχόν άλλων φραγμών προς αυτές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής περίθαλψης (μεταξύ άλλων, ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή, υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού, σύγχρονη αντισύλληψη, πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη περίθαλψη για άμβλωση, επαρκή προγεννητική και μεταγεννητική φροντίδα, βοήθεια κατά τον τοκετό) στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες σήμερα είναι κατά κανόνα χαμηλότερη μεταξύ του φτωχότερου 20 % και υψηλότερη μεταξύ του πλουσιότερου 20 % των νοικοκυριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το 2018 τουλάχιστον 214 εκατομμύρια γυναίκες θέλησαν να προλάβουν ή να αναβάλουν την εγκυμοσύνη αλλά δεν είχαν πρόσβαση σε σύγχρονες μεθόδους αντισύλληψης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα διαφέρει επίσης σημαντικά εντός και μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, και ότι αυτό είναι ιδιαίτερα επιζήμιο για όσους βρίσκονται στις πλέον ευάλωτες συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση κάθε χώρας στον Άτλαντα για την Αντισύλληψη του 2019 υποδεικνύει ότι πρέπει να αναληφθούν περισσότερες δράσεις για να βελτιωθεί η πρόσβαση στην ενημέρωση και τις προμήθειες ειδών αντισύλληψης, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να κάνουν επιλογές για την αναπαραγωγική ζωή τους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες χώρες απαιτούν βάσει νομοθεσίας εξουσιοδότηση από τρίτο μέρος προκειμένου οι γυναίκες ή οι έφηβοι να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ή ότι ποινικοποιούν τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάτι τέτοιο περιορίζει την πρόσβαση στην απαιτούμενη ενημέρωση ή τις υπηρεσίες για τα άτομα που έχουν ανάγκη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα οικογενειακού προγραμματισμού στις αναπτυσσόμενες περιφέρειες κάλυπταν περίπου το 40 % της ζήτησης το 1970 και σήμερα καλύπτουν το 77 % περίπου της ζήτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού εξαντλούνται τα αποθέματα ορισμένων μεθόδων αντισύλληψης περίπου τρεις στις τέσσερις φορές·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις διεθνείς τεχνικές οδηγίες της UNESCO για την εκπαίδευση σχετικά με τη σεξουαλικότητα, τα σχολικά προγράμματα ολοκληρωμένης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης επιτρέπουν στα παιδιά και τους νέους να αναπτύσσουν ακριβείς γνώσεις και τις κατάλληλες συμπεριφορές και δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα και την ποικιλομορφία των φύλων, οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία ασφαλών, υγιών σχέσεων σεβασμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτού του είδους η εκπαίδευση ενισχύει τα παιδιά και τους νέους καθώς τους προσφέρει στοιχεία και ενημέρωση κατάλληλη για την ηλικία τους σχετικά με τη σεξουαλικότητα, εξετάζοντας σεξουαλικά ζητήματα και ζητήματα αναπαραγωγικής υγείας, όπως, μεταξύ άλλων: η σεξουαλική και αναπαραγωγική ανατομία και φυσιολογία· η εφηβεία και η έμμηνος ρύση· η αναπαραγωγή, η σύγχρονη αντισύλληψη, η εγκυμοσύνη και ο τοκετός· οι σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του ιού HIV και του AIDS’ και επιζήμιες πρακτικές όπως τον γάμο ανηλίκων, τον πρώιμο και τον αναγκαστικό γάμο, και τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι έφηβοι στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1994, το πρόγραμμα δράσης καλούσε τις χώρες να επιτύχουν «μείωση της μητρικής θνησιμότητας κατά το ήμισυ των επιπέδων του 1990 έως το 2000 και περαιτέρω μείωση κατά το ήμισυ έως το 2015», το οποίο θα σήμαινε μείωση σε ποσοστό 75 % της μητρικής θνησιμότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το ποσοστό μητρικής θνησιμότητας έχει μειωθεί κατά περίπου 44 % παγκοσμίως από το 1995 και σημειώνεται πρόοδος σε κάθε περιοχή, εντούτοις η εφηβική εγκυμοσύνη εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα μητρικής θνησιμότητας και νοσηρότητας με περίπου 70 000 έφηβες να πεθαίνουν ετησίως από αίτια που σχετίζονται με την κύηση ή τον τοκετό και τη συντριπτική πλειονότητα των μητρικών θανάτων να λαμβάνει χώρα σε περιβάλλοντα με περιορισμένους πόρους ή ως αποτέλεσμα διατομεακών διακρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητρική θνησιμότητα από επισφαλείς αμβλώσεις και το συνολικό ποσοστό μητρικής θνησιμότητας μειώνεται από την εξάλειψη των νομικών περιορισμών σχετικά με την πρόσβαση στην άμβλωση·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως η προγεννητική φροντίδα, η βοήθεια κατά τον τοκετό και η επείγουσα μαιευτική περίθαλψη είναι πιθανότερο να πληγούν από επιπτώσεις στην υγεία που προκαλούν σοβαρή αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόλο που αντιπροσωπεύουν το 92 % των παγκόσμιων ποσοστών μητρικής και νεογνικής θνησιμότητας, οι αναπτυσσόμενες χώρες διαθέτουν μόνο το 42 % του παγκόσμιου ιατρικού, μαιευτικού και νοσηλευτικού προσωπικού·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 500 γυναίκες και κορίτσια πεθαίνουν καθημερινά σε χώρους έκτακτης ανάγκης κατά την κύηση και τον τοκετό, λόγω έλλειψης ειδικευμένων μαιών ή μαιευτικών επεμβάσεων έκτακτης ανάγκης ή λόγω επισφαλών αμβλώσεων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 55 % των αμβλώσεων παγκοσμίως είναι ασφαλές· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό σημαίνει πως περίπου 25 εκατομμύρια επισφαλείς αμβλώσεις εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκαν ετησίως μεταξύ του 2010 και του 2014 σύμφωνα με τον ΠΟΥ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αμβλώσεις εξακολουθούν να είναι εντελώς παράνομες σε 26 χώρες, ενώ οι αμβλώσεις κατόπιν αιτήματος είναι νόμιμες σε 67 χώρες μόνο, με τα όρια διακοπής της κύησης να διαφέρουν από χώρα σε χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων αρκετών κρατών μελών της ΕΕ, παρατηρείται παγκοσμίως μια ανησυχητική εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών όσον αφορά το σώμα τους·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως θα υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία κάποια στιγμή στη ζωή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότερα από 200 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες έχουν αναγκαστεί να υποβληθούν σε ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 650 εκατομμύρια γυναίκες παντρεύτηκαν κατά την παιδική τους ηλικία και ότι εννέα στις δέκα γεννήσεις από κορίτσια κάτω των 18 ετών λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο έγγαμης σχέσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη UNICEF ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις των παιδικών γάμων περιλαμβάνουν: τον διαχωρισμό οικογενειών και φίλων, την έλλειψη ελευθερίας διάδρασης με άτομα της ίδιας ηλικίας και συμμετοχής σε δραστηριότητες της κοινότητας, τη μείωση των ευκαιριών εκπαίδευσης, τη σεξουαλική κακοποίηση, σοβαρούς κινδύνους για την υγεία όπως πρόωρη εγκυμοσύνη, σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις και, ολοένα και περισσότερο, HIV/AIDS· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι ανηλίκων μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε αναγκαστική εργασία, δουλεία και πορνεία·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναγκαστικοί γάμοι είναι μια από τις πιο κοινές αιτίες δίωξης με βάση το φύλο, όπως υποστηρίζει ένας σημαντικός αριθμός γυναικών κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης για άσυλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ακόμα ένας αριθμός κωλυμάτων στην αναγνώριση του αναγκαστικού γάμου ως αιτίας χορήγησης διεθνούς προστασίας παρότι αποτελεί μορφή δίωξης με βάση το φύλο, καθώς και σοβαρή και συστηματική παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων που οδηγεί σε απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση η οποία μπορεί να αποτελέσει βασανισμό·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις και βία τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ορισμένες χώρες διατηρούν νομοθεσία που ποινικοποιεί τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία Spotlight ενώνει την ΕΕ και τον ΟΗΕ στην καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας σε ολόκληρο τον κόσμο και αποτελεί βασικό εργαλείο καταπολέμησης της σεξουαλικής βίας και των επιζήμιων πρακτικών όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων και οι αναγκαστικοί γάμοι·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοδοτικές προτεραιότητες στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων είναι άνισες, με τις δημόσια χρηματοδοτούμενες υγειονομικές υπηρεσίες να προσφέρουν κατά κανόνα ορισμένες υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού, καθώς και μητρικής, νεογνικής και παιδικής υγειονομικής περίθαλψης, και τις υπηρεσίες για το HIV/AIDS να εξασφαλίζουν σημαντική προσοχή από δωρητές, ενώ οι υπηρεσίες για τη θεραπεία της σεξουαλικής βίας, των γυναικολογικών καρκίνων, της υπογονιμότητας και των ασφαλών εκτρώσεων δυστυχώς υποχρηματοδοτούνται·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2015, ο Παγκόσμιος Μηχανισμός Χρηματοδότησης επιδιώκει να ενθαρρύνει τις εθνικές κυβερνήσεις να αυξήσουν τις δαπάνες τους σύμφωνα με τους ΣΒΑ για την υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαναφορά και επέκταση του «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης» είχε επιζήμιο αντίκτυπο στην πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες έχουν δεσμευτεί ως προς το πρόγραμμα δράσης μέσω της ευθυγράμμισης των εθνικών τους στόχων και των οικείων προϋπολογισμών με αυτό, αλλά οι περισσότερες από αυτές εξακολουθούν να βασίζονται στη βοήθεια δωρητών, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η σταθερότητα των εθνικών προγραμμάτων·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταθερότητα και η δυνατότητα πρόβλεψης της χρηματοδότησης έχουν ζωτική σημασία για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητος ένας παγκόσμιος μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης για την παρακολούθηση της υλοποίησης των ανειλημμένων δεσμεύσεων από τις κυβερνήσεις όσον αφορά το πρόγραμμα δράσης και τη Σύνοδο κορυφής του Ναϊρόμπι κατά την επόμενη περίοδο, και για τη διασφάλιση της επίτευξης των ΣΒΑ που σχετίζονται με την υγεία έως το 2030·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη περιλαμβάνει την ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και τη χειραφέτηση και την προστασία τους, ως βασικές αρχές και προτεραιότητες σε όλους τους τομείς της εξωτερικής δράσης της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τονίζει την ανάγκη για «καθολική πρόσβαση σε ποιοτική και οικονομικά προσιτή ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, καθώς και σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης» καθώς και ότι επανέλαβε τη δέσμευση να δαπανηθεί τουλάχιστον το 20 % της ενωσιακής βοήθειας για την κοινωνική ένταξη και την ανθρώπινη ανάπτυξη·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του GAP ΙΙ αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία για τη διοχέτευση πρόσθετων κονδυλίων στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, στο πλαίσιο του πυλώνα σωματικής και ψυχολογικής ακεραιότητας·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2020 σηματοδότησε την 25η επέτειο από την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ICPD και η πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου θα πρέπει να είναι αλληλένδετες ώστε να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων και η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα για όλους·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φόρουμ «Γενιά Ισότητα» από τη μονάδα των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες στην Πόλη του Μεξικού και στο Παρίσι το 2020 θα μπορούσε να είχε αποτελέσει ευκαιρία για επείγουσα δράση και ανάληψη ευθύνης για την ισότητα μεταξύ των φύλων, όμως αναβλήθηκε εξαιτίας της πανδημίας COVID-19·

Πρόγραμμα δράσης της ICPD (από το 1994)

1.  επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα σε συγκεκριμένους τομείς, όπως την αύξηση της διαθεσιμότητας των αντισυλληπτικών, η οποία έχει επιτρέψει στις γυναίκες μεγαλύτερο έλεγχο της γονιμότητας, ή τη μείωση της μητρικής και νεογνικής θνησιμότητας, αλλά αναγνωρίζει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί πρέπει να καταβάλουν πολύ εντονότερες προσπάθειες, ιδίως όσον αφορά την καινοτομία, τον συντονισμό και την εξασφάλιση της πρόσβασης, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος και να δημιουργηθεί μια πραγματικότητα που ευνοεί την ευημερία, τη χειραφέτηση και την αυτοπραγμάτωση του μισού πληθυσμού στον κόσμο·

2.  επικροτεί και υποστηρίζει τη «Δήλωση του Ναϊρόμπι για την ΙCPD+25: Επιτάχυνση της υπόσχεσης», την επίκλησή του για εντατικοποίηση των προσπαθειών για την πλήρη, αποτελεσματική και επιταχυμένη υλοποίηση και χρηματοδότηση του προγράμματος δράσης της ΙCPD και του στόχου της για επίτευξη καθολικής πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα στο πλαίσιο της καθολικής υγειονομικής κάλυψης (UHC)·

3.  χαιρετίζει τον στόχο που συμφωνήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Ναϊρόμπι για την κινητοποίηση της πολιτικής βούλησης και των δημοσιονομικών δεσμεύσεων που απαιτούνται επειγόντως προκειμένου να επιτευχθούν επιτέλους μηδενικές ανεκπλήρωτες ανάγκες πληροφοριών και υπηρεσιών οικογενειακού προγραμματισμού, μηδενικοί αποτρέψιμοι μητρικοί θάνατοι, καθώς και μηδενική σεξουαλική και έμφυλη βία όπως και επιβλαβείς πρακτικές εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών· χαιρετίζει τις.200 συγκεκριμένες οικονομικές και πολιτικές δεσμεύεις που έγιναν από κυβερνήσεις, δωρητές, επιχειρήσεις, μη κρατικές οργανώσεις, την κοινωνία των πολιτών και άλλους φορείς για τη στήριξη των «τριών μηδενικών» και τη συμβολή στη διασφάλιση σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και συναφών δικαιωμάτων για όλους έως το 2030· χαιρετίζει ιδιαιτέρως τη δέσμευση που ανέλαβε η ΕΕ να αφιερώσει, στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος δράσης του προγράμματος μεταξύ των χωρών ΑΚΕ για το 2018, 29 εκατ. EUR για την προώθηση της υγείας των έφηβων κοριτσιών, καθώς και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, και ζητεί τη συνέχιση της οικονομικής και πολιτικής δέσμευσης της ΕΕ στα θέματα αυτά τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ·

4.  επαναλαμβάνει ότι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση και η προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των δημογραφικών πολιτικών, καθώς και των συστημάτων υγείας, όπως και των εκπαιδευτικών και κοινωνικών συστημάτων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των αυτοπροσδιοριζόμενων ρόλων των γυναικών στην κοινωνία και στον σεβασμό της αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους· επαναβεβαιώνει, επίσης, ότι οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν εάν, πότε και πόσο συχνά θα συλλαμβάνουν· χαιρετίζει ιδιαίτερα το γεγονός, σε αυτό το πλαίσιο, ότι οι φωνές των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, και των υπερασπιστών των νέων και της κοινωνίας των πολιτών διαδραμάτισα κεντρικό ρόλο στη Σύνοδο κορυφής του Ναϊρόμπι και ότι αυτοί οι υπερασπιστές κατάφεραν να δεσμεύσουν άμεσα τους αρχηγούς κρατών και τους φορείς χάραξης πολιτικών για τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν τα δικαιώματα και θα προωθηθεί η υγεία για όλους τους ανθρώπους·

5.  επαναλαμβάνει ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα εδράζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και παραμένουν ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της ισότητας μεταξύ των φύλων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών για σωματική ακεραιότητα και αυτόνομη λήψη αποφάσεων· καταδικάζει τις συχνές παραβιάσεις των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της στέρησης πρόσβασης σε ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με τη σεξουαλικότητα, σε υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού, σε αντισυλληπτικά μέσα και σε μητρική υγειονομική περίθαλψη καθώς και σε ασφαλή και νόμιμη φροντίδα κατά την άμβλωση· ζητεί την πρόβλεψη κατάλληλου προϋπολογισμού για τους πιο πάνω σκοπούς·

6.  τονίζει ότι σύμφωνα με τον ΣΒΑ αριθ. 5 απαιτείται, μεταξύ άλλων, η ενσωμάτωση των συστάσεων του προγράμματος δράσης της ICPD σε εθνικά σχέδια, πολιτικές και προγράμματα· υπογραμμίζει ότι η επίτευξη των ΣΒΑ εξαρτάται από την παροχή καθολικής πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία·

7.  υπενθυμίζει ότι η εκπλήρωση των δεσμεύσεων του προγράμματος δράσης της ICPD απαιτεί να τεθούν υπό αμφισβήτηση τα πρότυπα για τα φύλα που εισάγουν διακρίσεις και να τερματιστεί η σεξουαλική βία κατά των κοριτσιών και των γυναικών, καθώς και να ενισχυθεί η αυτενέργεια και η ικανότητα των κοριτσιών και των γυναικών να λαμβάνουν αυτόνομες και εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με την αναπαραγωγική τους υγεία·

8.  επιβεβαιώνει τη δέσμευση σχετικά με την προώθηση, προστασία και υλοποίηση του δικαιώματος κάθε ατόμου να έχει πλήρη έλεγχο στη σεξουαλικότητά του, καθώς και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία του, να μπορεί να αποφασίζει ελεύθερα και υπεύθυνα σχετικά με αυτά τα θέματα και να ζει χωρίς διακρίσεις, εξαναγκασμό και βία·

Μηδενικές ανεκπλήρωτες ανάγκες οικογενειακού προγραμματισμού

9.  τονίζει ότι κατά μέσο όρο, 214 εκατομμύρια γυναίκες στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματική αντισύλληψη, γεγονός που οδηγεί σε περίπου 75 εκατομμύρια ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες ετησίως· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι σε ορισμένες χώρες η πρόσβαση στην αντισύλληψη σημαίνει τη διαθεσιμότητα μόνο μίας μεθόδου· υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες και οι έφηβοι δεν πρέπει μόνο να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και σύγχρονα αντισυλληπτικά μέσα, αλλά και να μπορούν επίσης να προβαίνουν σε εμπεριστατωμένες επιλογές σχετικά με τη μέθοδο που θα χρησιμοποιούν και να έχουν πρόσβαση στην εν λόγω μέθοδο·

10.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, σε ορισμένες χώρες, η πρόσβαση σε υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας εμποδίζεται έντονα από φραγμούς όπως το απαγορευτικό κόστος, η χαμηλή ποιότητα της φροντίδας και των εγκαταστάσεων ή των προμηθειών, η μεροληπτική και υποχρεωτική νομοθεσία και η περιφρονητική αντιμετώπιση, και για το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες ανεκπλήρωτες ανάγκες για υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας υπάρχουν μεταξύ των εφήβων, των άγαμων ατόμων, των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ, των ατόμων με αναπηρία, των μειονοτικών εθνοτικών ομάδων και των φτωχών ατόμων στις αγροτικές και αστικές περιοχές·

11.  υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα πρέπει να συνεκτιμούν τη διάσταση του φύλου, να βασίζονται σε δικαιώματα, να είναι φιλικές προς τους εφήβους και τους νέους και διαθέσιμες σε όλους τους εφήβους και τις γυναίκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας ή της οικογενειακής κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων συγκρούσεων και καταστροφών· θεωρεί, επιπλέον, ότι οι εν λόγω οι υπηρεσίες θα πρέπει να σέβονται το ιδιωτικό απόρρητο και την εμπιστευτικότητα, και να μην περιέχουν απαιτήσεις δικαστικής, συζυγικής, γονικής συναίνεσης ή συναίνεσης του κηδεμόνα·

12.  επικροτεί τις συντονισμένες προσπάθειες για την επέκταση της κάλυψης του οικογενειακού προγραμματισμού στις πλέον δυσπρόσιτες γυναίκες και ζητεί να συμμετάσχουν στις προσπάθειες αυτές όλες οι άλλες υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας· συνιστά τη χρήση δημιουργικών μοντέλων παροχής υπηρεσιών όπως τα κουπόνια για την παροχή υπηρεσιών με επιδοτούμενες τιμές, οι μεταφορές μετρητών υπό όρους, τα προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης και η παρακολούθηση με βάση την απόδοση·

13.  τονίζει ότι τα τεκμηριωμένα σχολικά προγράμματα ολοκληρωμένης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη υγιών ενηλίκων, καθώς παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες για την εφηβεία, την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, ιδίως την αντισύλληψη και την πρόληψη του HIV και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων, καθώς και τους κινδύνους που ενέχουν οι εφηβικές εγκυμοσύνες· υπογραμμίζει, επίσης, ότι τα εν λόγω προγράμματα ολοκληρωμένης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης θα πρέπει επίσης να εστιάζονται στις διαπροσωπικές σχέσεις, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την ισότητα των φύλων, τον ρόλο των φύλων, τη συναίνεση και την πρόληψη της έμφυλης βίας, θέματα ζωτικής σημασίας για την καλλιέργεια υγιούς αυτοεκτίμησης και τη δημιουργία ισότιμων, γόνιμων και ασφαλών σχέσεων από τους νέους· πιστεύει ότι η παροχή ολοκληρωμένης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την αυτοπραγμάτωση των κοριτσιών αλλά και για την έγκαιρη δέσμευση των αγοριών που μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην προστασία και υπεράσπιση της ισότητας των φύλων μεταξύ των συνομηλίκων τους και εντός των κοινοτήτων τους·

14.  τονίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται στις γυναίκες κατάλληλη και οικονομικά προσιτή περίθαλψη, οικουμενικός σεβασμός των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων τους, καθώς και πρόσβαση σε αυτά· τονίζει ότι οι προσιτές υπηρεσίες υγείας και ο καθολικός σεβασμός και η πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, οι υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού, μητρικής, προγεννητικής και νεογνικής υγειονομικής περίθαλψης και οι υπηρεσίες ασφαλούς άμβλωσης, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη διάσωση της ζωής των γυναικών και τη μείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας· θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι τα σώματα των γυναικών και των κοριτσιών εξακολουθούν να αποτελούν πεδίο ιδεολογικής διαμάχης, ιδίως όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία και τα συναφή δικαιώματα·

15.  υπενθυμίζει ότι ο HIV πλήττει καθημερινά περίπου 1000 κορίτσια και γυναίκες και ότι οι γυναίκες και οι έφηβες είναι πιο εκτεθειμένες σε σύγκριση με τα αγόρια στον κίνδυνο μόλυνσης από τον HIV, ιδιαίτερα στην υποσαχάρια Αφρική· υπογραμμίζει ότι οι οροθετικές γυναίκες και τα κορίτσια διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας· τονίζει την ανάγκη εκπόνησης και ενίσχυσης στρατηγικών πρόληψης και ανίχνευσης ασθενειών οι οποίες στοχεύουν ιδίως τις νέες γυναίκες·

16.  υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση στο νερό και την υγιεινή αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και είναι απαραίτητη ώστε να διασφαλίζεται η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, είτε όσον αφορά την αντισύλληψη, την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, την άμβλωση, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα είτε ακόμα και την υγιεινή κατά την έμμηνο ρύση·

17.  υπενθυμίζει εξάλλου ότι πέρα από τις προκαταλήψεις γύρω από την έμμηνο ρύση, η έλλειψη πρόσβασης σε υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής (WASH) στα σχολεία και η έλλειψη δωρεάν προστασίας κατά την έμμηνο ρύση αποτελούν πολύ σημαντικό εμπόδιο για τη σχολική φοίτηση των κοριτσιών όταν έχουν περίοδο· επιμένει σχετικά με την ανάγκη να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές στα σχολεία προκειμένου να διασφαλίζεται στα νέα κορίτσια η πρόσβαση σε νερό και σε ξεχωριστές τουαλέτες·

18.  καλεί την Ένωση να εντάξει περαιτέρω τους προβληματισμούς που σχετίζονται με τις υπηρεσίες WASH στις δράσεις της υπέρ της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών·

19.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η ουσιαστική και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή των εφήβων και των νέων σε όλα τα στάδια της λήψης αποφάσεων· θεωρεί ότι στη συνολική ανάληψη υποχρεώσεων του Ναϊρόμπι πρέπει να περιλαμβάνεται ιδιαίτερη έμφαση στους νεότερους εφήβους και στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, στο πλαίσιο των προσπαθειών να αντιμετωπιστούν οι εφηβικές εγκυμοσύνες, οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στη μητρική θνησιμότητα· αναγνωρίζει ότι η ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που είναι ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου και βασίζεται σε προσόντα που απαιτεί η ζωή, κατά τρόπο τέτοιο ώστε να συνάδει με τις εξελισσόμενες ικανότητες, είναι ουσιώδης προκειμένου οι έφηβοι και οι νέοι να μπορούν να προστατεύονται από την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και τις σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του HIV και του AIDS, και να προωθούν αξίες ανοχής, αμοιβαίου σεβασμού, συναίνεσης και μη βίας στις σχέσεις και να προγραμματίζουν τη ζωή τους·

Μηδενικοί αποτρέψιμοι μητρικοί θάνατοι

20.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι νόμοι που ισχύουν σε πολλές χώρες για τον περιορισμό της άμβλωση, η ανεπαρκής διαθεσιμότητα υπηρεσιών, το υψηλό κόστος, ο στιγματισμός, η αντίρρηση συνείδησης των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και οι περιττές απαιτήσεις, όπως οι υποχρεωτικές περίοδοι αναμονής, η υποχρεωτική παροχή συμβουλών, η παροχή παραπλανητικών πληροφοριών, η εξουσιοδότηση από τρίτους και οι ιατρικώς περιττές εξετάσεις συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών εμποδίων στην περίθαλψη της μητρικής υγείας και συμβάλλουν σε μη ασφαλείς αμβλώσεις και μητρικούς θανάτους·

21.  θεωρεί ότι η θέσπιση μέτρων πολιτικής στο πλαίσιο της υγειονομικής κάλυψης από τις κυβερνήσεις που δεν το έχουν κάνει ακόμη έχει ζωτική σημασία για τη μείωση του αριθμού των νεογνικών ή μητρικών θανάτων και για την πρόληψη των επισφαλών αμβλώσεων, μέσω της ενίσχυσης των προσλήψεων και της κατάρτισης ειδικευμένου ιατρικού προσωπικού, καθώς και της επέκτασης της κάλυψης για τη βασική περίθαλψη μετά τον τοκετό και τη φροντίδα του νεογνού, τη συνολική προγεννητική και μαιευτική περίθαλψη, καθώς και την περίθαλψη μετά την άμβλωση·

22.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και το πρόγραμμα δράσης της ICPD, πρέπει να προστατεύεται το δικαίωμα όλων των ατόμων στη σωματική ακεραιότητα και αυτονομία, καθώς και να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες που υλοποιούν το εν λόγω δικαίωμα· ζητεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη βασική δέσμη μέτρων για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, συμπεριλαμβανομένων μέτρων πρόληψης και αποφυγής επισφαλών αμβλώσεων, καθώς και περίθαλψης μετά την άμβλωση, τα οποία πρέπει να εντάσσονται στις εθνικές στρατηγικές, πολιτικές και προγράμματα καθολικής υγειονομικής κάλυψης (UHC)·

Μηδενική έμφυλη βία και επιβλαβείς πρακτικές εις βάρος των γυναικών, των κοριτσιών και των νέων

23.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να μεριμνήσουν για την πρόληψη της έμφυλης βίας και να παράσχουν στήριξη στα θύματα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ, προς όλα τα κράτη μέλη της και προς τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που δεν έχουν ακόμα επικυρώσει και εφαρμόσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), να το πράξουν το συντομότερο δυνατό· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τις άλλες χώρες ώστε να επενδύσει στη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων υψηλής ποιότητας και αναλυτικά ανά ηλικία, φύλο, βαθμό ευπάθειας και γεωγραφική θέση· ζητεί την ενίσχυση του νομοθετικού και πολιτικού πλαισίου για την πρόληψη, διερεύνηση και τιμωρία πράξεων έμφυλης βίας εντός και εκτός της οικογένειας, καθώς και για την παροχή στήριξης σε θύματα και επιζώντες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών συμβουλευτικής και υγείας, ψυχολογικών και νομικών υπηρεσιών· ζητεί την ενίσχυση των προγραμμάτων κατάρτισης σχετικά με την έμφυλη βία για τα μέλη του δικαστικού σώματος, της αστυνομίας και των επαγγελμάτων υγείας, καθώς και την ενίσχυση των συστημάτων υγείας και εκπαίδευσης με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας από τη σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με προοπτική για όλη τη διάρκεια του βίου·

24.  καταδικάζει κάθε μορφή έμφυλης βίας, όπως για παράδειγμα σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία και εκμετάλλευση, μαζικό βιασμό, εμπορία ανθρώπων και ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων· επισημαίνει ότι η έμφυλη βία παραμένει διάχυτη πρόκληση στην Ευρώπη, η οποία απαιτεί συντονισμένη ανταπόκριση από τους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης, καθώς και τους κοινωνικούς και νομικούς τομείς, μέσω προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης που βασίζονται σε δικαιώματα και αφορούν όλη τη διάρκεια της ζωής· εκφράζει ανησυχία για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της στέρησης της πρόσβασης σε υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού, αντισυλληπτικά μέσα και υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης, καθώς και για τη νομοθεσία σε πολλά μέρη του κόσμου η οποία περιορίζει τα εν λόγω δικαιώματα, μεταξύ άλλων στην ΕΕ· επιβεβαιώνει με έμφαση ότι η άρνηση υπηρεσιών που αφορούν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς και νόμιμης διακοπής της κύησης, συνιστά μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

25.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις σοβαρές ανεπάρκειες των δημόσιων συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας των αιτήσεων συνδρομής και προστασίας και των καταγγελιών άσκησης βίας λόγω φύλου, ιδίως προς την αστυνομία· θεωρεί ζωτικής σημασίας την εφαρμογή μέτρων παρακολούθησης και κυρώσεων για τους δράστες σε όλες τις χώρες, προκειμένου να εξαλειφθεί η έμφυλη βία, συμπεριλαμβανομένων των πρώιμων, των παιδικών και των καταναγκαστικών γάμων, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και άλλων επιζήμιων πρακτικών· ζητεί να βελτιωθούν επειγόντως τα συστήματα της αστυνομίας και τα δημόσια συστήματα που αποσκοπούν στη συλλογή και επεξεργασία των αιτήσεων συνδρομής και προστασίας και των καταγγελιών άσκησης βίας λόγω φύλου, ιδίως προς την αστυνομία·

26.  θεωρεί ότι η αμφισβήτηση των επιβλαβών έμφυλων ρόλων και στερεοτύπων είναι επίσης καίριας σημασίας για την επίτευξη του ΣΒΑ 5 σχετικά με την ισότητα των φύλων και την περαιτέρω προώθηση του θεματολογίου σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα· υπενθυμίζει τη σημασία της συμμετοχής των ανδρών και των αγοριών στο εν λόγω θεματολόγιο· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης των ανδρών και των αγοριών σε έργα και προγράμματα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και των επιβλαβών στερεοτύπων· τονίζει στο πλαίσιο αυτό ότι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση για τις σχέσεις και τη σεξουαλικότητα αποτελεί βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των παιδιών και των νέων ανθρώπων να αναπτύσσουν υγιείς, ισότιμες, γόνιμες και ασφαλείς σχέσεις, χωρίς διακρίσεις, εξαναγκασμό και βία, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της σεξουαλικής, έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας· ενθαρρύνει, συνεπώς, όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πλήρη και κατάλληλη για την εκάστοτε ηλικία διαπαιδαγώγηση για τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις για τους νέους στα σχολεία·

27.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία Spotlight για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας παντού στον κόσμο και υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να κινητοποιήσει περισσότερες χώρες σε διεθνές επίπεδο·

28.  τονίζει την εμφάνιση έμφυλης βίας στο διαδίκτυο και την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι όλες οι προσπάθειες εξάλειψης της έμφυλης βίας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους διαδικτυακούς χώρους·

29.  αναγνωρίζει ότι η διά νόμου απαγόρευση των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων δεν θα εγγυηθεί το τέλος αυτών των πρακτικών από μόνη της· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συντονιστούν καλύτερα και να ενισχύσουν το σεβασμό των διεθνών Συνθηκών, της νομοθεσίας και των προγραμμάτων, επίσης μέσω των διπλωματικών σχέσεων, με κυβερνήσεις και οργανώσεις σε τρίτες χώρες, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που συνδέονται με τους γάμους ανηλίκων, τους πρώιμους και τους καταναγκαστικούς γάμους· ζητεί να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιβληθούν νομοθετικές απαγορεύσεις και να συμπληρωθούν με μια ευρύτερη δέσμη νόμων και πολιτικών· αναγνωρίζει ότι αυτό απαιτεί τη θέσπιση και υλοποίηση συνολικών και ολιστικών μέτρων, στρατηγικών και προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των άνισων νομικών διατάξεων περί καταναγκαστικού γάμου και της υιοθέτησης θετικών μέτρων για τη χειραφέτηση των κοριτσιών·

30.  επαναλαμβάνει ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί μορφή έμφυλης βίας· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις συνέργειες μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών προγραμμάτων της ΕΕ για τη διασφάλιση μιας συνεκτικής και συνεχούς προσέγγισης της καταπολέμησης του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, δεδομένου ότι το ζήτημα συνδέεται στενά με άλλα μέρη του κόσμου·

31.  πιστεύει ακράδαντα ότι στη δράση που στοχεύει στον τερματισμό της πρακτικής του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων πρέπει να συμμετέχουν κοινότητες καθώς και παραδοσιακοί και θρησκευτικοί ηγέτες·

32.  πιστεύει ακράδαντα ότι σε κάθε στρατηγική κατά της έμφυλης βίας πρέπει να περιλαμβάνονται τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ·

33.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι ανθρωπιστικές κρίσεις εντείνουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, πλήττοντας ιδίως τα πλέον ευάλωτα άτομα στον Νότο· υπενθυμίζει ότι στις ζώνες κρίσεων, οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε πράξεις σεξουαλικής βίας, βιασμού, σε σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, στη σεξουαλική εκμετάλλευση και τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες· υπογραμμίζει τη σημασία της πρόσβασης στις υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων σε αυτές τις καταστάσεις, καθώς και την ανάγκη προσαρμογής της ανθρωπιστικής βοήθειας αναλόγως· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την οπτική της ισότητας των φύλων και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων στην ανθρωπιστική βοήθεια, επίσης όσον αφορά την εκπαίδευση ανθρωπιστικών παραγόντων και τη χρηματοδότηση, καθώς η πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη αποτελεί βασική ανάγκη για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε περιβάλλοντα που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια·

34.  ζητεί τη διερεύνηση εγκλημάτων πολέμου σε περιπτώσεις που γυναίκες και κορίτσια βασανίστηκαν και αντιμετώπισαν βία, όπως τα μέλη της χριστιανικής κοινότητας και της κοινότητας των Γεζίντι στο Βόρειο Ιράκ, τα οποία υπέφεραν στα χέρια της τρομοκρατικής οργάνωσης που αποκαλείται Ισλαμικό Κράτος·

Αναπτυξιακές και χρηματοδοτικές δεσμεύσεις

35.  είναι πεπεισμένο ότι ένα από τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του Ναϊρόμπι θα πρέπει να είναι ένας μηχανισμός για τη διασφάλιση λογοδοσίας όσον αφορά την τήρηση των παγκόσμιων και των εθνικών δεσμεύσεων, καθώς και για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των μέτρων·

36.  καλεί την ΕΕ να επιδείξει ισχυρό ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια επίτευξης των δικαιωμάτων των κοριτσιών και των γυναικών και της ισότητας των φύλων, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της εξωτερικής της δράσης, μέσω της εφαρμογής του φιλόδοξου GAP III για την περίοδο μετά το 2020· καλεί, επιπλέον, την ΕΕ να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, καθώς και για τον οικογενειακό προγραμματισμό, στο πλαίσιο της πολιτικής της για την αναπτυξιακή συνεργασία, ειδικότερα στο πλαίσιο του νέου μέσου αναπτυξιακής και διεθνούς συνεργασίας, και να καταρτίσει στρατηγικές για τη διασφάλιση σταθερής και συνεχούς παροχής όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών·

37.  ζητεί να γίνουν ειδικές επενδύσεις υπέρ της σωματικής και πνευματικής υγείας και ευεξίας των εφήβων, επίσης μέσω της πρόσβασης σε φιλικές προς τους νέους υπηρεσίες υγείας· πιστεύει ότι τέτοιου είδους επενδύσεις πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση και ανάπτυξη ικανοτήτων για οργανώσεις γυναικών και νεολαίας που συχνά πραγματοποιούν το σημαντικό έργο της παροχής πληροφοριών σχετικά με τον οικογενειακό προγραμματισμό, ολοκληρωμένης διαπαιδαγώγησης σχετικά με τη σεξουαλικότητα και αποδόμησης επιβλαβών έμφυλων και κοινωνικών στερεοτύπων όταν απουσιάζουν τα εθνικά προγράμματα ή όταν τα εν λόγω προγράμματα είναι ανεπαρκή·

38.  σημειώνει ότι η ΕΕ συμβάλλει στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα μέσω μιας σειράς ενωσιακών μέσων, όπως τα γεωγραφικά και περιφερειακά προγράμματα που εστιάζουν στα θέματα των φύλων, στην ανάπτυξη της υγείας και του πληθυσμού, στις συνεισφορές σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες και οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στις επιχορηγήσεις σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό ότι είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια το ποσοστό της χρηματοδότησης της ΕΕ το οποίο προωθεί άμεσα τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τον οικογενειακό προγραμματισμό· ζητεί φιλόδοξα επίπεδα χρηματοδότησης για τη βελτίωση των παροχών για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα στο ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο καθώς και τη συνεχή βελτίωση της μεθοδολογίας ώστε να επιτραπεί η καλύτερη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα στο μέλλον·

39.  καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις και τους διεθνείς δωρητές να διασφαλίσουν ότι το καθολικό πακέτο βασικών υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας περιέχει επίσης υπηρεσίες όπως θεραπεία της υπογονιμότητας, των καρκίνων του αναπαραγωγικού συστήματος ή υπηρεσίες σχετικά με τη σεξουαλική βία, οι οποίες έως τώρα έχουν λάβει τη χαμηλότερη χρηματοδοτική στήριξη·

40.  αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΚΟ ως πάροχοι υπηρεσιών καθώς και ως υπερασπιστές της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων· ζητεί στο πλαίσιο αυτό πιο ισχυρή ενωσιακή στήριξη και προστασία των ΜΚΟ που συμβάλλουν στην εφαρμογή του προγράμματος δράσης της ICDP και, ειδικότερα των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, ως βασικών παραγόντων των κοινωνιών όπου επικρατεί ισότητα μεταξύ των φύλων·

41.  καλεί την Επιτροπή, κατά τον καθορισμό της μελλοντικής της γενικής πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και της εφαρμογής της ολοκληρωμένης στρατηγικής για την Αφρική, να ενσωματώσει πλήρως και να ενισχύσει τη στήριξη της ΕΕ για έργα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας καθώς και την πρωτοβουλία Spotlight της ΕΕ και του ΟΗΕ που στοχεύει στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

42.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη σχετικά με την κοινή δήλωση των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βραζιλίας, της Λευκορωσίας, της Αιγύπτου, της Αϊτής, της Ουγγαρίας, της Λιβύης, της Πολωνίας, της Σενεγάλης, της Αγ. Λουκίας και της Ουγκάντας για τη Σύνοδο κορυφής του Ναϊρόμπι, της 14ης Νοεμβρίου 2019, η οποία επιχειρεί να υπονομεύσει την καθιερωμένη συναίνεση και τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα των γυναικών, όπως αυτές οι υποχρεώσεις καθορίστηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης της ICPD, την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και τα έγγραφα αποτελεσμάτων των διασκέψεων αναθεώρησης· εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόσφατη κατάργηση του «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης» και τον αντίκτυπο που είχε στην υγειονομική περίθαλψη και στα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών σε παγκόσμια κλίμακα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αντιμετωπίσουν το χρηματοδοτικό κενό σε αυτόν τον τομέα μέσω εθνικής χρηματοδότησης και ενωσιακής αναπτυξιακής χρηματοδότησης·

43.  λαμβάνει υπό σημείωση τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι Επίτροποι Urpilainen και Dalli, κατά τις ακροάσεις τους την 1η και τη 2η Οκτωβρίου 2019 αντίστοιχα να δώσουν προτεραιότητα στη σεξουαλική και η αναπαραγωγική υγεία ως κεντρικό σημείο εστίασης του έργου της Επιτροπής όσον αφορά την ισότητα των φύλων·

44.  επιμένει ότι ο νέος ΜΓΑΔΣ θα πρέπει να προάγει την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία και τα συναφή δικαιώματα, μέσω διαφανών μέτρων που θα επιτρέπουν τη συνεχή αξιολόγηση, επίσης όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα σύμφωνα με την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και το πρόγραμμα δράσης της ICPD· εκφράζει επιδοκιμασία για τον φιλόδοξο στόχο του ΜΓΑΔΣ, σύμφωνα με τον οποίο τουλάχιστον το 85 % των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) θα πρέπει να έχουν ως σημαντικό ή κύριο στόχο την ισότητα των φύλων και ότι τουλάχιστον το 5 % αυτών των δράσεων θα πρέπει να έχουν ως κύριο στόχο την ισότητα των φύλων και την χειραφέτηση και τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών· ζητεί, ωστόσο, να επιδειχθεί μεγαλύτερη φιλοδοξία όσον αφορά την διοχέτευση του 20 % της ΕΑΒ σε έργα των οποίων ο κύριος στόχος είναι η ισότητα των φύλων (δείκτης του ΟΟΣΑ για την πολιτική ισότητας των φύλων 2)·

45.  καλεί την ΕΕ να υλοποιήσει μια ολοκληρωμένη και φιλόδοξη στρατηγική ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για δεσμευτικά μέτρα, η οποία θα πρέπει να συνδέεται με την υλοποίηση του προγράμματος δράσης της ICPD, συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων και δεικτών σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής, και η οποία θα υποχρεώνει σε λογοδοσία όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη μέσω μηχανισμού παρακολούθησης· ζητεί να καταδικαστεί η εναντίωση στην ισότητα των φύλων και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, καθώς και η ρητορική και τα μέτρα που υπονομεύουν τα δικαιώματα, την αυτονομία και τη χειραφέτηση των γυναικών σε κάθε τομέα· επισημαίνει ότι η προορατική προώθηση της ισότητας των φύλων βάσει δικαιωμάτων και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου αποτελούν σημαντικούς τρόπους καταπολέμησης αυτής της εναντίωσης·

o
o   o

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 76 της 9.3.2020, σ. 168.
(2) ΕΕ C 118 της 8.4.2020, σ. 57.
(3) ΕΕ C 289 της 9.8.2016, σ. 5.
(4) ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 106.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0058.
(6) ΕΕ C 388 της 13.11.2020, σ. 100.
(7) ΕΕ C 155 της 25.5.2011, σ. 10.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Σεπτεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου