Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0138(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0223/2021

Texte depuse :

A9-0223/2021

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0318

Texte adoptate
PDF 118kWORD 43k
Marţi, 6 iulie 2021 - Strasbourg
Măsuri de raționalizare pentru realizarea TEN-T ***II
P9_TA(2021)0318A9-0223/2021

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 6 iulie 2021 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului privind măsurile de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport (TEN-T) (10537/1/2020 – C9-0215/2021 – 2018/0138(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (10537/1/2020 – C9-0215/2021),

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Senatul Cehiei, Bundestagul german, Parlamentul Irlandei și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 7 februarie 2019(2),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0277),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și turism (A9-0223/2021),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 62, 15.2.2019, p. 269.
(2) JO C 168, 16.5.2019, p. 91.
(3) JO C 449, 23.12.2020, p. 576.

Ultima actualizare: 11 noiembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate