Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/0259(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0258/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0258/2020

Viták :

PV 05/07/2021 - 17
CRE 05/07/2021 - 17

Szavazatok :

PV 06/07/2021 - 14

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0319

Elfogadott szövegek
PDF 131kWORD 51k
2021. július 6., Kedd - Strasbourg
Technológiák használata adatok kezelésére a gyermekek online szexuális bántalmazása elleni küzdelem céljából (ideiglenes eltérés a 2002/58/EK irányelvtől) ***I
P9_TA(2021)0319A9-0258/2020
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2021. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől a technológiáknak a számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók által a gyermekek online szexuális zaklatása elleni küzdelem céljából a személyes és egyéb adatok kezelésére történő használata tekintetében való ideiglenes eltérésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0568),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 16. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0288/2020),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2020. október 29-i véleményére(1),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2021. május 21-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A9-0258/2020),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 10., 2021.1.11., 63. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2021. július 6-án került elfogadásra a 2002/58/EK irányelv bizonyos rendelkezéseitől a technológiáknak a számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók által a gyermekek online szexuális bántalmazása elleni küzdelem céljából a személyes és egyéb adatok kezelésére történő használata tekintetében való ideiglenes eltérésről szóló (EU) 2021/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P9_TC1-COD(2020)0259

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2021/1232 rendelettel.)

Utolsó frissítés: 2021. november 11.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat