Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0259(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0258/2020

Texte depuse :

A9-0258/2020

Dezbateri :

PV 05/07/2021 - 17
CRE 05/07/2021 - 17

Voturi :

PV 06/07/2021 - 14

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0319

Texte adoptate
PDF 100kWORD 49k
Marţi, 6 iulie 2021 - Strasbourg
Utilizarea tehnologiilor pentru prelucrarea datelor în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor (derogare temporară de la Directiva 2002/58/CE) ***I
P9_TA(2021)0319A9-0258/2020
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 6 iulie 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0568),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 16 alineatul (2) și articolul 114 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie Parlamentului (C9‑0288/2020),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 29 octombrie 2020(1),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 21 mai 2021, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0258/2020),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  invită Comisia să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 10, 11.1.2021, p. 63.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 iulie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/... al Parlamentului European și al Consiliului privind o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2002/58/CE în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor
P9_TC1-COD(2020)0259

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2021/1232.)

Ultima actualizare: 11 noiembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate