Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0259(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0258/2020

Predkladané texty :

A9-0258/2020

Rozpravy :

PV 05/07/2021 - 17
CRE 05/07/2021 - 17

Hlasovanie :

PV 06/07/2021 - 14

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0319

Prijaté texty
PDF 131kWORD 48k
Utorok, 6. júla 2021 - Štrasburg
Používanie technológií na spracúvanie údajov na účely boja proti online sexuálnemu zneužívaniu detí (dočasná výnimka zo smernice 2002/58/ES) ***I
P9_TA(2021)0319A9-0258/2020
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2021 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dočasnej výnimke z niektorých ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie technológií poskytovateľmi interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania na spracúvanie osobných a iných údajov na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0568),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 16 ods. 2 a článok 114 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0288/2020),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 29. októbra 2020(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 21. mája 2021, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0258/2020),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 10, 11.1.2021, s. 63.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. júla 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/... o dočasnej výnimke z určitých ustanovení smernice 2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie technológií poskytovateľmi interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania na spracúvanie osobných a iných údajov na účely boja proti online sexuálnemu zneužívaniu detí
P9_TC1-COD(2020)0259

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2021/1232.)

Posledná úprava: 11. novembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia