Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/0039(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0210/2021

Predkladané texty :

A9-0210/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 06/07/2021 - 14

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0320

Prijaté texty
PDF 129kWORD 42k
Utorok, 6. júla 2021 - Štrasburg
Uznávanie preukazov tretích krajín vo vnútrozemskej plavbe ***I
P9_TA(2021)0320A9-0210/2021
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2021 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o prechodné opatrenia týkajúce sa uznávania preukazov tretích krajín (COM(2021)0071 – C9-0026/2021 – 2021/0039(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2021)0071),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9‑0026/2021),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 24. marca 2021(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 30. júna 2021, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A9-0210/2021),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 220, 9.6.2021, s. 87.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. júla 2021 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/..., ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o prechodné opatrenia týkajúce sa uznávania preukazov tretích krajín
P9_TC1-COD(2021)0039

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2021/1233.)

Posledná úprava: 11. novembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia