Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0249(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A9-0220/2021

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 07/07/2021 - 18

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0326
P9_TA(2021)0344

Vedtagne tekster
PDF 120kWORD 43k
Tirsdag den 6. juli 2021 - Strasbourg
Asyl-, Migrations- og Integrationsfond 2021-2027 ***II
P9_TA(2021)0326

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. juli 2021 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (06486/2/2021 – C9-0225/2021 – 2018/0248(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (06486/2/2021 – C9-0225/2021),

–  der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0471),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9‑0224/2021),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 62 af 15.2.2019, s. 184.
(2) EUT C 23 af 21.1.2021, s. 356.

Seneste opdatering: 11. november 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik