Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0249(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0220/2021

Debatten :

Stemmingen :

PV 07/07/2021 - 18

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0326
P9_TA(2021)0344

Aangenomen teksten
PDF 118kWORD 43k
Dinsdag 6 juli 2021 - Straatsburg
Fonds voor asiel, migratie en integratie 2021-2027 ***II
P9_TA(2021)0326

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2021 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie (06486/2/2021 – C9-0225/2021 – 2018/0248(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (06486/2/2021 – C9‑0225/2021),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 17 oktober 2018(1),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2018)0471),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord,

–  gezien artikel 67 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A9‑0224/2021),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  constateert dat de handeling is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter de handeling samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 62 van 15.2.2019, blz. 184.
(2) PB C 23 van 21.1.2021, blz. 356.

Laatst bijgewerkt op: 11 november 2021Juridische mededeling - Privacybeleid