Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0249(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A9-0220/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 07/07/2021 - 18

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0326
P9_TA(2021)0344

Texte adoptate
PDF 116kWORD 42k
Marţi, 6 iulie 2021 - Strasbourg
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 ***II
P9_TA(2021)0326

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 6 iulie 2021 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare (06486/2/2021 – C9-0225/2021 – 2018/0248(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (06486/2/2021 – C9-0225/2021),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018(1),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0471),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0224/2021),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 62, 15.2.2019, p. 184.
(2) JO C 23, 21.1.2021, p. 356.

Ultima actualizare: 11 noiembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate