Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0152B(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0208/2021

Indgivne tekster :

A9-0208/2021

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 07/07/2021 - 18

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0343

Vedtagne tekster
PDF 122kWORD 43k
Onsdag den 7. juli 2021 - Strasbourg
Visuminformationssystem (VIS): betingelserne for adgang til andre EU-informationssystemer med henblik på VIS ***II
P9_TA(2021)0343A9-0208/2021

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 7. juli 2021 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 603/2013, (EU) 2016/794, (EU) 2018/1862, (EU) 2019/816 og (EU) 2019/818 for så vidt angår fastsættelse af betingelserne for adgang til andre EU-informationssystemer med henblik på visuminformationssystemet (05951/1/2021 – C9-0199/2021 – 2018/0152B(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (05951/1/2021 – C9-0199/2021),

–  der henviser til udtalelse af 19. september 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0302),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den foreløbige aftale, som er godkendt af det kompetente udvalg i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

–  der henviser til Formandskonferencens afgørelse af 25. september 2020 om at bemyndige Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender til at opdele lovgivningsproceduren og fortsætte arbejdet på dette grundlag,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9-0208/2021),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 440 af 6.12.2018, s. 154.
(2) EUT C 23 af 21.1.2021, s. 286.

Seneste opdatering: 11. november 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik