Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2802(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0414/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0414/2021

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2021 - 19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0354

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 111kWORD 43k
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 - Στρασβούργο
Αριθμητική σύνθεση των ειδικών επιτροπών και της εξεταστικής επιτροπής
P9_TA(2021)0354B9-0414/2021

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2021 σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των ειδικών επιτροπών και της εξεταστικής επιτροπής (2021/2802(RSO))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 18ης Ιουνίου 2020 για τη σύσταση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής για την καταπολέμηση του καρκίνου(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 18ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη σύσταση ειδικής επιτροπής για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 18ης Ιουνίου 2020, για τη σύσταση και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της ειδικής επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 19ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη σύσταση, τον καθορισμό αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια θητείας εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης σε σχέση με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 208 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να καθορίσει την αριθμητική σύνθεση των ειδικών επιτροπών και της εξεταστικής επιτροπής ως εξής:

   Ειδική Επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου: 34 μέλη
   Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 34 μέλη
   Ειδική Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή: 34 μέλη
   Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της Ένωσης: 31 μέλη

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0160.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0161.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0162.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0163.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Νοεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου