Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/2786(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0385/2021

Forhandlinger :

PV 08/07/2021 - 9.2
CRE 08/07/2021 - 9.2

Afstemninger :

PV 08/07/2021 - 11
PV 08/07/2021 - 19

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0356

Vedtagne tekster
PDF 142kWORD 50k
Torsdag den 8. juli 2021 - Strasbourg
Hongkong, navnlig sagen om Apple Daily
P9_TA(2021)0356RC-B9-0385/2021

Europa-Parlamentets beslutning af 8. juli 2021 om Hongkong, navnlig sagen om Apple Daily (2021/2786(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til alle sine tidligere beslutninger om Hongkong, navnlig beslutningerne af 21. januar 2021 om undertrykkelsen af den demokratiske opposition i Hongkong(1), af 19. juni 2020 om Kinas nationale sikkerhedslovgivning for Hongkong og nødvendigheden af, at EU forsvarer Hongkongs høje grad af autonomi(2), af 18. juli 2019 om situationen i Hongkong(3), af 24. november 2016 om sagen om Gui Minha, den fængslede forlægger i Kina(4),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Kina, navnlig beslutningerne af 20. maj 2021 om kinesiske modsanktioner over for EU-enheder, MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer(5), af 12. september 2018 om status for forbindelserne mellem EU og Kina(6) og af 16. december 2015 om forbindelserne mellem EU og Kina(7),

–  der henviser til sin henstilling af 13. december 2017 til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om Hongkong, 20 år efter overdragelsen(8),

–  der henviser til den fælles erklæring af 1. juli 2020 fra medlemmerne af Europa-Parlamentet David McAllister og Reinhard Bütikofer om den nye lov om national sikkerhed i Hongkong,

–  der henviser til Europa-Parlamentets Formandskonferences pressemeddelelse af 6. juli 2020,

–  der henviser til erklæringerne fra talsmanden for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) af 23. juni 2021 om lukningen af Apples Daily's aktiviteter i Hongkong og af 17. april 2021 om domfældelsen af prodemokratiske aktivister i Hongkong, til erklæringen af 9. juni 2021 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant om ændringerne af Hongkongs valgsystem, til erklæringerne fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant på EU's vegne af 11. marts 2021 om Hongkongs valgsystem og af 7. januar 2021 om masseanholdelsen af personer, der deltog i det prodemokratiske primærvalg i juli 2020 i Hongkong, og til alle erklæringer om den demokratiske situation i Hongkong,

–  der henviser til erklæringen af 2. maj 2021 fra den NF/HR på vegne af EU i anledning af verdensdagen for pressefrihed,

–  der henviser til den årlige EU-rapport om den politiske og økonomiske udvikling i 2020 af 12. marts 2021,

–  der henviser til den 13. årlige strukturerede dialog, der fandt sted den 28. november 2019 i Hongkong,

–  der henviser til Rådets konklusioner om Hongkong af 28. juli 2020,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 16. december 1966 og de bekymringer, som FN's Menneskerettighedskomité gav udtryk for i sin liste over problemområder vedrørende Hongkong af 26. august 2020,

–  der henviser til erklæringen af 24. juni 2021 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, om, at Hongkongs nye lov om national sikkerhed medførte, at journalister foretog "selvcensur" for at undgå konflikter med "vagt formulerede lovovertrædelser", og til hendes erklæring af 21. juni 2021 på Menneskerettighedsrådets 47. samling,

–  der henviser til FN-eksperternes appel af 26. juni 2020 om afgørende foranstaltninger til beskyttelse af de grundlæggende frihedsrettigheder i Kina;

–  der henviser til den kinesiske Nationale Folkekongres' stående udvalgs vedtagelse af loven om national sikkerhed i Hongkong den 30. juni 2020,

–  der henviser til G7-topmødets kommuniké af 13. juni 2021 og til G7-erklæringen af 12. marts 2021 om ændringer af valgreglerne i Hongkong,

–  der henviser til forfatningen for Det Særlige Administrative Område Hongkong (HKSAR), der blev vedtaget den 4. april 1990 og trådte i kraft den 1. juli 1997,

–  der henviser til fælles erklæring af 19. december 1984 fra Det Forenede Kongeriges regering og Folkerepublikken Kinas regering om spørgsmålet vedrørende Hongkong, også kaldet den kinesisk-britiske fælleserklæring,

–  der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til Europa-Parlamentet og Rådet af 12. marts 2019 med titlen "Forbindelserne mellem EU og Kina i et strategisk perspektiv" (JOIN(2019)0005),

–  der henviser til EU's ét-Kina-politik og til princippet om "ét land, to systemer",

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A.  der henviser til, at fremme af og respekt for menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet fortsat bør indtage en central plads i de langvarige forbindelser mellem EU og Kina i overensstemmelse med EU's forpligtelse til at værne om disse værdier i sin optræden udadtil og med den interesse, som Kina har udtrykt i at overholde dem i sit eget udviklingssamarbejde og internationale samarbejde;

B.  der henviser til, at 500 væbnede politifolk i Hongkong den 17. juni 2021 ransagede kontorerne for den største oppositionsvenlige avis, Apple Daily, hvilket tvang journalister til at forlade redaktionslokalet, gennemsøgte journalisternes computere, telefoner og journalistiske materiale, i det første tilfælde, hvor myndighederne har anført, at medieartikler potentielt er i strid med Hongkongs lov om national sikkerhed; der henviser til, at fem af avisens ledere og redaktører blev arresteret, heriblandt chefredaktør Ryan Law, administrerende direktør Cheung Kim-hung, driftsdirektør Royston Chow, associeret forlægger Chan Puiman og direktør for Apple Daily Digital Cheung Chi-wai;

C.  der henviser til, at lederne og redaktørerne af avisen ifølge en talsmand for Hongkongs politi blev arresteret for deres rolle i forbindelse med offentliggørelsen af mere end 30 artikler, der opfordrer andre lande til at pålægge sanktioner i forbindelse med loven om national sikkerhed; der henviser til, at Hongkongs myndigheder betragter sådanne opfordringer som hemmelige aftaler med udenlandske lande, der bringer den nationale sikkerhed i fare;

D.  der henviser til, at politiet den 23. juni 2021 også arresterede Apple Daily's China Beat's lederskribent, Yeung Ching-kee (også kendt som Li Ping) og også anklagede ham for "sammensværgelse om hemmelige aftaler med udenlandske magter", og at tidligere ledende lederskribent hos Apple Daily Fung Wai-kwong (også kendt som Lo Fung) blev arresteret den 27. juni 2021 for samme lovovertrædelse;

E.  der henviser til, at Apple Daily efter Hongkongs myndigheders indefrysning af alle dens aktiver (ca. 2 mio. EUR) på grundlag af loven om national sikkerhed var tvunget til at lukke endeligt den 24. juni 2021 efter 26 år; der henviser til, at over 800 af Apple Daily's medarbejdere har mistet deres job og sandsynligvis ikke vil blive genansat i Hongkong;

F.  der henviser til, at grundlæggeren af Apple Daily, Jimmy Lai, afsoner 20 måneders fængsel for sin deltagelse i protestbevægelsen i 2019 og står over for yderligere anklager i henhold til loven om national sikkerhed, som medfører en eventuel livstidsdom; der henviser til, at Apple Daily altid havde været en åben og kritisk stemme over for fastlandet og Hongkongs ledelse og var den eneste kinesisksprogede avis i Hongkong, som var fri for den kinesiske regerings kontrol;

G.  der henviser til, at loven om national sikkerhed tillod en enkelt embedsmand, nemlig Hongkongs sikkerhedssekretær, at indefryse alle Apples Daily's aktiver uden en formel anklage eller en retfærdig rettergang, blot baseret på påstande om krænkelser af loven om national sikkerhed; der henviser til, at en sådan procedure kan anvendes på enhver virksomhed, der handles offentligt, eller på enhver virksomhed, der blot driver virksomhed i Hongkong;

H.  der henviser til, at den 30. juni 2021 var etårsdagen for den nationale sikkerhedslovgivnings ikrafttræden; der henviser til, at myndighederne havde meddelt, at loven kun ville være rettet mod et "yderligtgående mindretal", der truer den offentlige sikkerhed; der henviser til, at loven imidlertid i løbet af et år blev anvendt til fuldstændig at afvikle Hongkongs frie samfund på næsten alle fronter på grundlag af en række anklager så vagt defineret som "undergravning", "løsrivelse" og "hemmelige aftaler med udenlandske magter", som fuldstændig ændrer Hongkongs politiske og juridiske landskab og kvæler pressefriheden og ytringsfriheden; der henviser til, at national sikkerhed blev anvendt til at retfærdiggøre censur, chikane, anholdelser og retsforfølgelser, der systematisk er rettet mod politiske og valgte repræsentanter, aktivister, studerende og journalister i den prodemokratiske lejr; der henviser til, at det anslås, at 128 personer er blevet arresteret under loven om national sikkerhed og 64 formelt tiltalt, hvoraf 47 i øjeblikket er varetægtsfængslet; der henviser til, at loven om national sikkerhed fuldstændig overtræder princippet om "ét land, to systemer"; der henviser til, at udhulingen af pressefriheden også er i modstrid med Hongkongs ønske om at være et internationalt knudepunkt for erhvervslivet;

I.  der henviser til, at loven om national sikkerhed siden sin ikrafttræden er blevet brugt til at intimidere, angribe og sågar chikanere journalister og medierne, som allerede var begyndt at opgive deres arbejde som følge heraf; der henviser til, at mindst 10 journalister og forkæmpere for pressefrihed nu står over for potentielle livstidsdomme; der henviser til, at den tvungne lukning af Apple Daily på grundlag af anklager om, at dets aktiviteter udgør en trussel mod den nationale sikkerhed, er et udtryk for den endelige afskaffelse af mediefriheden og ytringsfriheden i Hongkong;

J.  der henviser til, at endnu en uafhængig medieudbyder, Stand News, den 27. juni 2021 bekendtgjorde, at alle artikler om meningstilkendegivelser ville blive slettet fra dens websted, og at seks direktører trådte tilbage; der henviser til, at Hongkongs journalistforbund har advaret mod yderligere anholdelser af journalister og meddelt, at myndighederne har udarbejdet en liste over personer, der skal arresteres under loven om national sikkerhed;

K.  der henviser til, at mindst to udenlandske dommere er trådt tilbage fra deres stilling med henvisning til loven om national sikkerhed som hovedårsagen; der henviser til, at lovgivere, der støtter Beijing, i juni i år for første gang greb ind i udnævnelsen af en højtstående dommer ved Hongkongs højesteret i det, der ser ud til at være et første konkret skridt i forsøget på at undergrave retsvæsenets uafhængighed;

L.  der henviser til, at Hongkongs myndigheder har indført en hotline for whistleblowere i henhold til loven om national sikkerhed; der henviser til, at undervisningsmateriale og undervisningsplaner på primær- og sekundærtrinnet, herunder internationale skoler for børn i udlandet, nu undersøges på grundlag af principperne i loven om national sikkerhed;

M.  der henviser til, at 10 fremtrædende prodemokratiske personer, nemlig Martin Lee, Albert Ho, Jimmy Lai, Margaret Ng, Cyd Ho, Lee Cheuk-yan, Leung Kwok-hung, Au Nok-hin, Leung Yiu-chung og Yeung Sum, blev dømt den 16. april 2021 i Hongkong for deres fredelige deltagelse i protester; der henviser til, at deres domme spænder fra fængselsstraffe på mellem 8 og 18 måneder og betingede fængselsstraffe fra 8 til 12 måneder i fem af sagerne; der henviser til, at disse seneste afgørelser følger efter domsafsigelsen mod Joshua Wong og Sze-yiu Koo den 13. april 2021; der henviser til, at den langvarige fængsling af nogle af personerne for ikkevoldelige handlinger i forbindelse med udøvelsen af de beskyttede borgerrettigheder er et yderligere tegn på den fortsatte indskrænkning af det demokratiske rum og udhulingen af de grundlæggende frihedsrettigheder i Hongkong;

N.  der henviser til, at loven om national sikkerhed retligt og faktisk udgør en klar overtrædelse af den kinesisk-britiske fælleserklæring fra 1984 og Det Særlige Administrative Område Hongkongs forfatning fra 1990, som garanterer den udøvende, lovgivende og dømmende magts uafhængighed samt grundlæggende rettigheder og friheder såsom ytrings-, forsamlings-, forenings- og pressefrihed i 50 år efter suverænitetsoverdragelsen; der henviser til, at loven om national sikkerhed også forhindrer Hongkong i at overholde sine internationale menneskerettighedsforpligtelser, herunder den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder; der henviser til, at både fælleserklæringen og forfatningen sikrer princippet om "ét land, to systemer" som aftalt mellem Kina og Det Forenede Kongerige;

O.  der henviser til, at EU og Europa-Parlamentet altid har støttet princippet om "ét land, to systemer" og bevarelsen af Hongkongs høje grad af autonomi i overensstemmelse med forfatningen og internationale forpligtelser, og at EU har en stærk interesse i Hongkongs fortsatte stabilitet og velstand i henhold til dette princip; der henviser til, at disse principper under de nuværende omstændigheder uundgåeligt og uigenkaldeligt undergraves og ugyldiggøres;

P.  der henviser til, at EU fortsat er dybt bekymret over Folkerepublikken Kinas lov om national sikkerhed for Hongkong; der henviser til, at dette er et følsomt emne med vidtrækkende konsekvenser for Hongkong og dets befolkning, for EU-borgere og udenlandske borgere, for EU's og internationale civilsamfundsorganisationer samt for erhvervslivets tillid til Hongkong; der henviser til, at ikrafttrædelsen af loven om national sikkerhed vil øge risiciene for EU-borgerne;

Q.  der henviser til, at ifølge Human Rights Watchs årsberetning er Kina midt i sin mørkeste periode for så vidt angår menneskerettigheder siden massakren på Den Himmelske Freds Plads;

R.  der henviser til, at journalisterne på Macaos offentlige radio- og TV-station er blevet beordret til at fremme "patriotisme, respekt og kærlighed" over for Kina, og at mindst seks journalister er trådt tilbage efter indførelsen af nye redaktionelle regler, hvilket viser, at bekymringer over loven om national sikkerhed også påvirker andre regioner; der henviser til, at Macaos grundlov også beskytter pressefriheden og er i kraft indtil 2049;

S.  der henviser til, at en fælles erklæring fra Canada på vegne af 44 stater – det højeste antal signatarer indtil videre – herunder 23 EU-medlemsstater, blev vedtaget på den igangværende samling i FN's Menneskerettighedsråd;

1.  fordømmer på det kraftigste den tvungne lukning af avisen Apple Daily, den fortsatte indefrysning af dens aktiver og anholdelsen af dens journalister som endnu et skridt fra Folkerepublikken Kinas side med hensyn til at nedbryde det frie samfund i Hongkong og sætte en definitiv stopper for mediefriheden og ytringsfriheden i Hongkong;

2.  er foruroliget over den hastige forværring af menneskerettighedssituationen i Hongkong og mere specifikt de åbne angreb på ytrings- og pressefriheden, idet Folkerepublikken Kina fortsætter med at foretage en hidtil uset undertrykkelse af de grundlæggende frihedsrettigheder, som har udviklet sig til en menneskerettighedskrise, og understreger behovet for, at EU træffer hurtige og resolutte foranstaltninger;

3.  udtrykker sin stærkeste solidaritet med alle Hongkongs journalister, som trods ikrafttrædelsen af loven om national sikkerhed er fortsat med kraftigt at forsvare mediefriheden og den uafhængige journalistik og fortsætter med at rapportere om den dramatiske udvikling af begivenhederne i Hongkong; opfordrer Hongkongs myndigheder til at sætte en stopper for al juridisk chikane og al intimidering rettet mod journalister og til at stræbe efter beskyttelse af og sikkerhed for journalister mod alle former for vold, pres, forskelsbehandling, uretfærdige retssager og alle forsøg på at forhindre dem i at udføre deres opgaver eller svække deres evne til at gøre dette i overensstemmelse med internationale normer, navnlig artikel 19 og 21 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder om retten til ytringsfrihed og retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger;

4.  opfordrer indtrængende Hongkongs myndigheder til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade og frafalde alle anklager mod alle journalister samt alle fredelige demonstranter, aktivister og politiske repræsentanter, som blot har udøvet deres ret til ytringsfrihed og andre menneskerettigheder, og som er blevet arresteret på grundlag af anklager i henhold til loven om national sikkerhed; opfordrer til, at der sættes en stopper for politisk motiverede retsforfølgelser og andre retlige procedurer mod fredelige demonstranter med henblik på at bringe kritiske røster til tavshed og afskrække folk fra at deltage i det offentlige rum;

5.  gentager sin alvorlige bekymring over ikrafttrædelsen den 30. juni 2020 af loven om national sikkerhed, som er i strid med Folkerepublikken Kinas forpligtelser og forpligtelser i henhold til folkeretten, nemlig den kinesisk-britiske fælleserklæring, og som er et omfattende angreb på byens høje grad af autonomi, retsstatsprincippet og grundlæggende frihedsrettigheder; erkender, at loven er blevet anvendt adskillige gange som begrundelse for at diskvalificere og fængsle valgkandidater og politikere, anholde studerende på de sociale medier og forbyde fælles protestslogans; understreger, at loven om national sikkerhed forhindrer et tillidsforhold mellem Kina og EU, underminerer det fremtidige samarbejde og fører til en yderligere udhuling af Beijings troværdighed på den internationale scene;

6.  fordømmer ethvert forsøg på at give prodemokratiske aktivister mundkurv på, herunder blokering af prodemokratiske websteder, på grund af loven om national sikkerhed; gentager, at ytrings- og informationsfriheden er en grundlæggende rettighed, der er nedfældet i Hongkongs nationale og internationale lovgivning;

7.  udtrykker dyb bekymring over den rapporterede praksis med hemmelig tilbageholdelse, tortur og mishandling og tvungne tilståelser fra Hongkongs politistyrke og i fængslerne i Hongkong, herunder bekymring over personer, der i øjeblikket afventer en retssag, og som holdes i isolation i lange perioder;

8.  fordømmer de nye begrænsninger af domstolenes uafhængighed og den stigende politisering af domstolene; understreger det presserende behov for at forhindre afviklingen af Hongkongs uafhængige retsvæsen som næste skridt og opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at udarbejde en detaljeret offentlig rapport om retsstatsprincippet og retsvæsenets uafhængighed ud over årsberetningen fra Hongkong;

9.  udtrykker bekymring over de nyligt vedtagne ændringer af Hongkongs valglov, som indfører et princip om "kun patrioter" og opretter et udvalg til at screene alle valgkandidater, hvilket vil fjerne enhver sidste tilbageværende afvigende stemme og fuldstændig modarbejde de forpligtelser til større demokratisk repræsentation, der er nedfældet i Hongkongs forfatning;

10.  opfordrer indtrængende de kinesiske myndigheder til at ophæve loven om national sikkerhed, som skader Hongkongs internationale status, og opfordrer indtrængende Hongkongs myndigheder til fuldt ud at genoprette respekten for retsstatsprincippet, menneskerettighederne, de demokratiske principper og den høje grad af autonomi i henhold til princippet om "ét land, to systemer", som er nedfældet i Hongkongs grundlov og i overensstemmelse med landets nationale og internationale forpligtelser;

11.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at behandle loven om national sikkerhed som en topprioritet på dagsordenen for alle møder mellem EU og Kina, herunder i forbindelse med diplomatiske konsultationer som forberedelse til disse møder; minder om, at det er vigtigt, at EU fortsætter med at rejse spørgsmålet om menneskerettighedskrænkelser i Kina, navnlig sagerne om mindretal i Xinjiang og Tibet, ved hver eneste politiske og menneskerettighedsrelaterede dialog med de kinesiske myndigheder, og i overensstemmelse med EU's tilsagn om en stærk, klar og forenet stemme i sin tilgang til Kina; minder om, at Kina har undertegnet en lang række internationale menneskerettighedstraktater og -konventioner, og fremhæver derfor betydningen af at fortsætte dialogen med Kina for at sikre, at Kina lever op til sit tilsagn om at overholde de internationale menneskerettighedsrammer;

12.  beklager dybt den manglende vedtagelse af Rådets konklusioner om Hongkong på samlingen i Rådet for Udenrigsanliggender i april; støtter kraftigt NF/HR i forelæggelsen af udkast til konklusioner ved førstgivne lejlighed og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at dæmme op for dødvandet og vedtage nye foranstaltninger, herunder målrettede sanktioner i henhold til den globale EU-menneskerettighedssanktionsordning, herunder gennemførelse af rejseforbud og indefrysning af aktiver, over for enkeltpersoner og enheder i Hongkong og Kina for de alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og folkeretten i Hongkong, herunder Carrie Lam, Teresa Yeuk-wah Cheng, Xia Baolong, Zhang Xiaoming, Luo Huining, Zheng Yanxiong, Chris Tang Ping-keung, Stephen Lo Wai-chung og John Lee Ka-chiu, samt institutioner knyttet til loven om national sikkerhed, som har en afgørende rolle med hensyn til vedtagelsen af foranstaltninger og delagtige handlinger, der undergraver Hongkongs høje grad af autonomi og frihedsrettigheder;

13.  gentager sin holdning til den samlede investeringsaftale mellem EU og Kina, som det gav udtryk for i sin beslutning af 21. maj 2021, herunder det presserende behov for om nødvendigt at vedtage yderligere målrettede foranstaltninger inden for rammerne af den globale EU-menneskerettighedssanktionsordning med henblik på fortsat at bekæmpe undertrykkelsen i Xinjiang og Hongkong og med det formål at bringe alle krænkelser til ophør;

14.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Rådet til fortsat at vurdere og gøre fremskridt med den pakke af foranstaltninger, der blev vedtaget i juli 2020, og til at fastsætte en klar tidsplan for deres gennemførelse; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at fortsætte sin vurdering af og til at udarbejde konkrete svar på de mulige ekstraterritoriale virkninger af loven om national sikkerhed, navnlig artikel 38, som fastsætter, at loven også finder anvendelse på personer, der ikke er fast bosiddende i Hongkong; glæder sig over EU-medlemsstaternes og andre internationale partneres beslutning om at suspendere deres udleveringsaftaler med Hongkong; gentager sit krav om at de ti resterende medlemsstaters udleveringstraktater med Kina suspenderes;

15.  minder om og gentager sin fordømmelse af EU-baserede bankers medvirken til at indefryse aktiver og bankkonti tilhørende tidligere prodemokratiske lovgivere; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at evaluere EU-baserede virksomheders overensstemmelse, involvering og samarbejde med Hongkongs myndigheder i håndhævelsen af loven om national sikkerhed og opfordrer medlemsstaterne til at række ud til EU-baserede banker for at frigive aktiver tilhørende Hongkongs prodemokratiske aktivister;

16.  opfordrer Kommissionen til at vurdere de langsigtede kommercielle virkninger for EU-virksomheder, der opererer i Hongkong, i lyset af gennemførelsen af Hongkongs lov om national sikkerhed med henvisning til ændringen af retsstaten og de frie informations- og kapitalstrømme i byen; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til fortsat at anvende og arbejde på passende eksportkontrolmekanismer til at nægte Kina og Hongkong adgang til teknologier, der anvendes til at krænke menneskerettighederne, og til at overveje regler for at forhindre europæiske investeringer i virksomheder, der er medskyldige i grove krænkelser af menneskerettighederne i Kina og Hongkong, herunder muligheden for en liste over enheder;

17.  glæder sig meget over de skridt, som Det Forenede Kongerige, Australien og Canada har taget for at åbne ordninger, der giver Hongkongs borgere mulighed for at bo og arbejde i deres respektive lande; gentager sin indtrængende opfordring til medlemsstaterne om at koordinere gennemførelsen af en "livreddeordning" for demokratiforkæmpere og politiske ledere i Hongkong efter denne eskalerende forværring af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og til at udstede nødpas til journalister i Hongkong, som risikerer at blive anholdt under loven om national sikkerhed;

18.  opfordrer indtrængende alt diplomatisk personale fra EU og Europa til at gøre alt, hvad de kan, for at yde beskyttelse og støtte til fredelige aktivister og politiske ledere i Hongkong, herunder også ved at overvære retssager, anmode om fængselsbesøg og konsekvent og beslutsomt nå ud til lokale myndigheder under fuld anvendelse af EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere og andre relevante EU-politikker, herunder EU's nye handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati; forventer, at EU-Udenrigstjenesten og Rådet udtænker konkrete foranstaltninger til at øge støtten til Hongkongs civilsamfund og medier, såsom at udvide anvendelsesområdet for Den Europæiske Demokratifond til projekter i Sydøstasien og herunder aktivt samarbejde med Hongkongs diaspora;

19.  opfordrer EU og medlemsstaterne til at sikre, at folket i Hongkong, der er bragt til tavshed, får en stemme igen ved at bistå med arkivering, offentliggørelse og dokumentation af menneskerettighedskrænkelser, og til at modvirke Folkerepublikken Kina ved at gøre bøger, der er forbudt i Hongkong, bredt tilgængelige online; udtrykker sin støtte til bestræbelser fra internationale tv-kanaler som Deutsche Welle og France 24 på regelmæssigt at rapportere om udviklingen i Hongkong;

20.  opfordrer Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at afvise indbydelser til regeringsrepræsentanter og diplomater til at deltage i De Olympiske Lege i Beijing i 2022, medmindre den kinesiske regering påviser en mærkbar forbedring af menneskerettighedssituationen i Hongkong, Xinjiang Uyghur-regionen, Tibet, Indre Mongoliet og andre steder i Kina;

21.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at øge antallet af akademiske og uddannelsesmæssige muligheder inden for Erasmusprogrammet for studerende og unge kandidater fra Hongkong; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at udvikle og koordinere foranstaltninger til beskyttelse af Hongkongs studerendes og videnskabsfolks akademiske frihed ved europæiske universiteter mod pres fra de kinesiske myndigheder;

22.  gentager sin opfordring til EU og alle dets medlemsstater til at arbejde sammen og beslutsomt hen imod afholdelsen af en særlig samling eller en hastedebat om Kina i FN's Menneskerettighedsråd og iværksættelsen af en uafhængig FN-undersøgelse af Kina; fremhæver den voksende internationale støtte til iværksættelsen af en uafhængig undersøgelse;

23.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at tilskynde FN's generalsekretær til at overveje alle de mekanismer, der står til hans rådighed, for at sikre uafhængig overvågning og rapportering om situationen i Kina, herunder udnævnelsen af en særlig FN-udsending; opfordrer Rådet og NF/HR til at samarbejde med det internationale samfund om at oprette en international kontaktgruppe om Hongkong og til at regelmæssigt at sætte Hongkong på andre internationale organisationers dagsorden;

24.  opfordrer FN's medlemmer til regelmæssigt at afholde offentlige arrangementer for at øge bevidstheden om den kinesiske regerings alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder forbrydelser mod menneskeheden, og andre krænkelser af folkeretten, herunder mindst et møde i FN's Sikkerhedsråd i henhold til Arria-formlen; ville glæde sig, hvis EU-institutionerne og medlemsstaterne ville overveje at markere den 1. juli som "støt Hong Kong-dag" for at øge den europæiske offentligheds bevidsthed om situationen i Hongkong hvert år; gentager sin opfordring til EU og medlemsstaterne om at overveje at indbringe en sag for Den Internationale Domstol med den begrundelse, at Kinas beslutning om at pålægge Hongkong loven om national sikkerhed og dens anvendelse er i strid med den kinesisk-britiske fælleserklæring og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

25.  beklager Hongkongs politis beslutning om at forbyde den årlige mindestund den 4. juni på Den Himmelske Freds Plads og den årlige march den 1. juli, samtidig med at der gives særlig tilladelse til at give afkald på covid-19-restriktioner for at give Hongkongs embedsmænd mulighed for at fejre hundredåret for det kinesiske kommunistparti;

26.  opfordrer NF/HR til at arbejde tæt sammen med ligesindede lande og partnere for at standse udhulingen af Hongkongs frihedsrettigheder; glæder sig over den nyligt etablerede bilaterale dialog mellem EU og USA om Kina og insisterer på, at en stærkere koordinering af menneskerettighederne, herunder med fokus på situationen i Hongkong, bør være et centralt mål;

27.  bemærker, at Kinas politik, som bevæger sig væk fra princippet om "ét land, to systemer", vækker store bekymringer blandt befolkningen i Taiwan, og understreger sin vilje til at samarbejde med internationale partnere om at bidrage til at sikre demokratiet i Taiwan;

28.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Folkerepublikken Kinas regering og parlament samt Det Særlige Administrative Område Hongkongs regeringsleder og lovgivende forsamling.

(1) Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0027.
(2) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0174.
(3) EUT C 165 af 4.5.2021, s. 2.
(4) EUT C 224 af 27.6.2018, s. 78.
(5) Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0255.
(6) EUT C 433 af 23.12.2019, s. 103.
(7) EUT C 399 af 24.11.2017, s. 92.
(8) EUT C 369 af 11.10.2018, s. 156.

Seneste opdatering: 11. november 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik