Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2787(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0392/2021

Rozpravy :

PV 08/07/2021 - 9.3
CRE 08/07/2021 - 9.3

Hlasovanie :

PV 08/07/2021 - 11
PV 08/07/2021 - 19

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0357

Prijaté texty
PDF 150kWORD 52k
Štvrtok, 8. júla 2021 - Štrasburg
Trest smrti v Saudskej Arábii, najmä prípady Mustafu Hashema al-Darwisha a Abdulláha al-Hovajtiho
P9_TA(2021)0357RC-B9-0392/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. júla 2021 o treste smrti v Saudskej Arábii, najmä o prípadoch Mustafu Hashema al-Darwisha a Abdullaha al-Howaitiho (2021/2787(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Saudskej Arábii, najmä na uznesenie z 25. októbra 2018 o vražde novinára Džamála Chášúkdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule(1), na uznesenie zo 14. februára 2019 o obhajcoch práv žien v Saudskej Arábii(2), na uznesenie z 8. októbra 2020 o situácii etiópskych migrantov v detenčných centrách v Saudskej Arábii(3) a na uznesenie z 11. februára 2021 o humanitárnej a politickej situácii v Jemene(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Josepa Borrella z 10. decembra 2020 na zasadnutí Rady pre zahraničné veci, v ktorom uviedol, že „ľudské práva sú v DNA Európskej únie“;

–  so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966 (ICCPR),

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z roku 1966 (ICESCR),

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (UNCAT),

–  so zreteľom na všeobecné pravidelné preskúmanie (UPR) Saudskej Arábie z novembra 2018,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa,

–  so zreteľom na Štandardné minimálne pravidlá OSN pre zaobchádzanie s väzňami („pravidlá Mandelu“),

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o treste smrti,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv,

–  so zreteľom na globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv,

–  so zreteľom na Arabskú chartu ľudských práv,

–  so zreteľom na vyhlásenie osobitných spravodajcov OSN o zmiernení rozsudkov smrti z 3. marca 2021,

–  so zreteľom na správu osobitnej spravodajkyne OSN pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania alebo svojvoľné popravy Agnes Callamardovej z júna 2021, v ktorej sa uvádza, že Saudská Arábia je zodpovedná za „vopred pripravenú popravu“ saudskoarabského novinára Džamála Chášúkdžího (správa Callamardovej),

–  so zreteľom na správu osobitnej spravodajkyne OSN pre situáciu obhajcov ľudských práv Mary Lawlorovej, obsahujúcej analýzu zabíjania obhajcov ľudských práv v Saudskej Arábii, ktorá bola predstavená na 46. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva v marci 2021,

–  so zreteľom na správu Úradu riaditeľa národnej spravodajskej služby o posúdení úlohy saudskoarabskej vlády pri zabití Džamála Chášúkdžího, ktorá bola uverejnená vo februári 2021,

–  so zreteľom na to, že Parlamentné zhromaždenie Rady Európy udelilo cenu Václava Havla za ľudské práva za rok 2020 Ludžajne al-Hadlúlovej,

–  so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Saudskoarabské kráľovstvo sa zaviazalo zrušiť trest smrti v prípade všetkých mladistvých páchateľov bez výnimky do roku 2016 novými právnymi predpismi a tento záväzok potvrdilo v diplomatických vyhláseniach; keďže saudskoarabské ministerstvo zahraničných vecí prednieslo tieto vyhlásenia v septembri 2016 vo Výbore OSN pre práva dieťaťa, ako aj v auguste 2018, keď vyhlásilo, že „ak sa trestný čin spáchaný maloletou osobou trestá smrťou, trest sa skráti na obdobie najviac 10 rokov väzenia v zariadení“;

B.  keďže v zákone Saudskej Arábie o mladistvých z roku 2018, ktorý bol vyhlásený kráľovským dekrétom 31. júla 2018, sa v článku 15 uvádza, že „ak sa trestný čin spáchaný maloletou osobou trestá smrťou, trest sa skráti na obdobie najviac 10 rokov väzenia v zariadení“; keďže v rámci všeobecného pravidelného preskúmania Saudskej Arábie v Rade OSN pre ľudské práva z roku 2018 sa následne konštatovalo, že krajina dosiahla „výrazný pokrok pri presadzovaní dodržiavania, ochrany a rešpektovania práv dieťaťa“;

C.  keďže 15. júna 2021 bol Mustafa Hashem al-Darwish, mladý saudskoarabský muž zo šíitskej menšiny, popravený za trestné činy, o ktorých právnické skupiny tvrdia, že ich mohol spáchať ako maloletá osoba, a to napriek nedávnemu vyhláseniu kráľovstva, že zrušilo trest smrti pre maloleté osoby; keďže bol podrobený predĺženej väzbe, mučeniu a mimoriadne nespravodlivému súdnemu konaniu; keďže obvinenia al-Darwisha nešpecifikujú presný dátum, kedy došlo k jeho údajným trestným činom, čo znamená, že je pravdepodobné, že v čase údajných trestných činov bol maloletou osobou, a preto by sa jeho trest mal revidovať podľa nových vnútroštátnych právnych predpisov o uplatňovaní trestu smrti voči osobám mladším ako 18 rokov;

D.  keďže Abdullah al-Howaiti bol odsúdený v hromadnom súdnom konaní, v ktorom bolo obvinených šesť osôb za účasť na ozbrojenej lúpeži; keďže trestný súd v Tabuku (severná Saudská Arábia) odsúdil 27. októbra 2019 Abdullaha al-Howaitiho na smrť, a to napriek tomu, že jeho vzorka DNA bola odobratá po jeho zatknutí, čo znemožňuje jeho identifikáciu ako podozrivej osoby; keďže al-Howaiti bol zatknutý v máji 2017, keď mal 14 rokov; keďže podľa súdnych dokumentov bol štyri mesiace zadržiavaný v samoväzbe a počas výsluchu bol mučený bez prítomnosti rodičov alebo právnika; keďže počas tohto obdobia bol zadržiavaný v Tabuku v útvare pre vyšetrovanie trestných činov, a nie v detenčnom centre pre mladistvých; keďže Abdullah al-Howaiti, ktorý mal v čase spáchania údajných trestných činov 14 rokov, je stále vo väzbe a čaká na vykonanie trestu smrti; keďže Najvyšší súd preskúmava jeho prípad od júna 2021;

E.  keďže saudskoarabské orgány popravili 23. apríla 2019 šesť mladistvých páchateľov vrátane Saeeda al-Scafiho, Salmana al-Quraisha, Abdula Aziza al-Sahawiho, Abdula Karima al-Hawaja, Abdullaha al-Asriha a Mujtabu al-Sweikata; keďže v súčasnosti hrozí poprava najmenej deviatim mladistvým páchateľom;

F.  keďže v Saudskej Arábii je v súčasnosti stále zadržiavaných najmenej 40 osôb, ktorým hrozí poprava; keďže tento počet zahŕňa osoby, ktoré spáchali údajné trestné činy ako maloleté osoby, ako aj pokojných kritikov vlády, ako sú islamskí akademici Salman al-Odaha a Hassan al-Maliki, pre ktorých prokurátor naďalej požaduje trest smrti;

G.  keďže Saudská Arábia je už mnoho rokov jednou z krajín, ktoré vykonávajú najvyšší počet popráv na svete; keďže od januára 2015 sa uskutočnilo viac ako 800 popráv, z ktorých mnohé boli za nenásilné trestné činy súvisiace s drogami, zatiaľ čo iné boli za trestné činy, ktoré orgány označili za trestné činy súvisiace s terorizmom, ale ktoré boli pokojnej povahy;

H.  keďže Saudská Arábia vykonala v prvom polroku 2021 celkovo 32 popráv, čo je viac ako za celý rok 2020, a popravila najmenej osem mladistvých páchateľov, odkedy sa prvýkrát zaviazala zrušiť trest smrti pre mladistvých páchateľov;

I.  keďže na základe saudskoarabského kráľovského nariadenia z roku 2020 by sa mali tresty smrti zmierniť v prípade jednotlivcov, ktorí spáchali trestné činy v čase, keď boli neplnoletí; keďže dekrét má rôzne právne nedostatky, ktoré umožňujú popravu maloletých osôb, napríklad vylúčením trestov smrti vynesených ako „hudúd“ (trestné činy s vopred stanovenými trestami) alebo „kisás“ (trestné činy s trestami založenými na pomste) a prípadov podaných na základe zákona o boji proti terorizmu;

J.  keďže Saudská Arábia zmiernila trest smrti uložený Alimu al-Nimrovi, Dawoodovi al-Marhoonovi a Abdullahovi al-Zaherovi za trestné činy, ktoré odborníci predtým považovali za kriminalizáciu uplatňovania základných práv vrátane slobody zhromažďovania a prejavu a ktoré údajne spáchali ako maloleté osoby; keďže boli opätovne odsúdení na 10 rokov odňatia slobody vrátane času už stráveného vo väzení; keďže odborníci OSN vyzvali na ich prepustenie;

K.  keďže napriek tomu, že v januári 2021 saudskoarabská Komisia pre ľudské práva vyhlásila moratórium na trest smrti v prípade trestných činov súvisiacich s drogami, doposiaľ nebola uverejnená žiadna zmena zákona a trest smrti zostáva na uvážení sudcov a orgánov;

L.  keďže zrušenie trestu smrti na celom svete je jedným z hlavných cieľov politiky EÚ v oblasti ľudských práv;

M.  keďže v uplynulých mesiacoch boli viacerí aktivisti v oblasti ľudských práv odsúdení na tvrdé tresty odňatia slobody v súdnych konaniach poznačených absenciou riadneho procesu, pri ktorých pravdepodobne došlo k mučeniu; keďže Abdurahman al-Sadhan bol odsúdený na 20 rokov väzenia a 20-ročný zákaz cestovania za činnosti súvisiace s tvítmi kritizujúcimi vládu; keďže počas jeho súdneho konania boli vážne porušené medzinárodné záruky spravodlivého procesu;

N.  keďže v marci 2021 bol trest odňatia slobody, na ktorý bol za pokojný aktivizmus v oblasti ľudských práv odsúdený zakladateľ Únie pre ľudské práva Muhammad al-Utajbí, ktorý sa zasadzoval za zrušenie trestu smrti a posilnenie úlohy žien v spoločnosti, zvýšený zo 14 na 17 rokov;

O.  keďže mnohé ženy zatknuté počas tvrdého zásahu proti obhajcom práv žien v roku 2018 boli odsúdené na dlhé väzenie výlučne za ich aktivizmus v oblasti ľudských práv; keďže saudskoarabské orgány nedávno prepustili z väzenia obhajkyne práv žien, medzi nimi aj Ludžajnu al-Hadlúlovú, Núfu Abdulazízovú, Samaru Badawíovú a Nasímu al-Sádaovú; keďže ich tresty boli len pozastavené a saudskoarabské orgány uložili prepusteným obhajkyniam ľudských práv zákaz cestovania;

P.  keďže v zákone o boji proti trestnej činnosti súvisiacej s terorizmom z roku 2017 a o jeho financovaní sa terorizmus vymedzuje všeobecne a nevyžaduje sa použitie násilia na to, aby sa konanie kategorizovalo ako teroristický čin;

Q.  keďže podľa osobitnej spravodajkyne OSN pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania alebo svojvoľné popravy páchajú saudskoarabské orgány zneužívanie prostredníctvom elektronických sledovacích technológií; keďže nové kontroly technológií kybernetického dohľadu boli zavedené v aktualizovanom nariadení EÚ o kontrole vývozu položiek s dvojakým použitím z roku 2021(5);

R.  keďže Saudskoarabské kráľovstvo má jednu z najnižších úrovní ratifikácie základných medzinárodných zmlúv o ľudských právach a nepristúpilo k ústredným zmluvám o ľudských právach, ktoré sú normatívnym jadrom práva na život, ako je Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR);

S.  keďže mučenie a ponižujúce zaobchádzanie vo väzniciach sú rozšírenými praktikami v Saudskej Arábii a používajú sa tak počas vypočúvania na získanie priznaní, ako aj ako forma trestu počas zadržiavania; keďže obvinenia z mučenia sa zriedka vyšetrujú;

1.  dôrazne odsudzuje popravy detských páchateľov, ktoré Saudskoarabské kráľovstvo naďalej vykonáva napriek tvrdeniam, že ich zrušilo, vrátane nedávnej popravy Mustafu Hashema al-Darwisha za trestné činy, ku ktorým mohlo dôjsť v čase, keď bol maloletý, po jeho odsúdení v nespravodlivom súdnom procese, pri ktorom bolo použité jeho priznanie získané mučením, ako aj skutočnosť, že v Saudskej Arábii je v súčasnosti prinajmenšom 40 zadržiavaných osôb, ktorým hrozí poprava, vrátane najmenej deviatich, ktorí mali údajné zločiny spáchať v čase, keď boli maloletí, a pokojných kritikov vlády;

2.  vyzýva Saudskú Arábiu, aby potvrdila, že Abdullah al-Howaiti, Mohammed al-Faraj a všetci ostatní detskí páchatelia, ktorí sú v súčasnosti v cele smrti, nebudú popravení, že z ich prípadov budú vylúčené „priznania“ získané mučením a že všetkým detským páchateľom bude zabezpečený spravodlivý súdny proces bez uloženia trestu smrti; žiada, aby sa vyšetrili tvrdenia Abdullaha al-Howaitiho, že bol vystavený mučeniu, a aby boli všetci páchatelia postavení pred súd;

3.  naliehavo vyzýva Saudskú Arábiu, aby skutočne zrušila trest smrti pre detských páchateľov v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z Dohovoru o právach dieťaťa, a to bez ohľadu na druh trestného činu vrátane ta’zir (trestné činy s diskrečným trestom), hudud a qisas, za ktoré hrozí trest smrti najmenej štyrom obvineným deťom; vyzýva Saudskú Arábiu, aby zverejnila svoj kráľovský výnos z roku 2020 s cieľom poskytnúť plnú a spätnú ochranu detským páchateľom, ako uviedli saudskoarabské orgány, a aby zosúladila svoje právne predpisy týkajúce sa mladistvých s medzinárodnými normami;

4.  opätovne odsudzuje využívanie trestu smrti vo všetkých prípadoch a za akýchkoľvek okolností; vyzýva Saudskú Arábiu, aby zaviedla moratórium na popravy až do ich zrušenia a aby uskutočnila nezávislé preskúmanie všetkých prípadov vo svojom systéme trestného súdnictva, pri ktorých bol uložený trest smrti za zločiny spáchané v detstve alebo ktoré sú založené na priznaniach získaných mučením, alebo pri ktorých nedošlo k spravodlivému súdnemu procesu, a aby zverejnila výsledky preskúmania; požaduje medzinárodný a vnútroštátny dialóg o zostávajúcich prekážkach, ktoré bránia zrušeniu trestu smrti pre všetkých detských páchateľov, čím sa pripraví pôda pre úplné zrušenie trestu smrti v Saudskej Arábii;

5.  víta nedávne rozhodnutie orgánov zmierniť rozsudky smrti pre Aliho al-Nimra, Dawooda al-Marhoona a Abdullaha al-Zahera za trestné činy, ku ktorým údajne došlo, keď boli maloletí, ako nevyhnutný krok k dodržiavaniu vnútroštátnych a medzinárodných záväzkov Saudskej Arábie v oblasti ľudských práv, najmä na základe Dohovoru o právach dieťaťa; požaduje ich prepustenie v súlade s požiadavkami expertov OSN na ľudské práva, ktorí už predtým vyjadrili názor, že v prípade ich zločinov ide o kriminalizáciu výkonu základných práv vrátane slobody zhromažďovania a prejavu;

6.  vyzýva saudskoarabské orgány, aby preskúmali prípady všetkých väzňov, ktorí sú v súčasnosti odsúdení na trest smrti, s cieľom zmierniť ich rozsudky alebo uskutočniť nový a spravodlivý súdny proces, pri ktorom sa trest smrti neuloží;

7.  naliehavo žiada delegáciu EÚ a diplomatické misie členských štátov EÚ v Saudskej Arábii, aby urgentne požiadali o návštevu detských páchateľov zadržiavaných v cele smrti;

8.  naliehavo vyzýva Radu, aby pozastavila všetok vývoz z EÚ do Saudskej Arábie, pokiaľ ide o technológie hromadného sledovania a iné položky s dvojakým použitím, ktoré možno využiť na napomáhanie vnútorných represií a umlčanie občianskej spoločnosti; zdôrazňuje osobitnú zodpovednosť spoločností v oblasti bezpečnosti IT, ako aj národných spravodajských služieb pôsobiacich v EÚ a ich morálnu a právnu povinnosť zabrániť tomu, aby sa dostali do situácie, keď ich súčasný alebo bývalý personál pomáha Saudskej Arábii pri utláčaní jej vlastného obyvateľstva tým, že nepriamo alebo priamo pracuje pre saudskoarabské orgány na účel potláčania vnútornej opozície a slobody prejavu;

9.  naliehavo vyzýva saudskoarabskú vládu, aby dodržiavala svoje záväzky vyplývajúce z Dohovoru proti mučeniu (CAT), ktorý ratifikovala, a dôrazne nabáda Saudskoarabské kráľovstvo, aby ratifikovalo opčný protokol k Dohovoru proti mučeniu a Druhý opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach, ktorého cieľom je zrušenie trestu smrti;

10.  dôrazne odsudzuje prax ukladania prísnych trestov odňatia slobody obhajcom ľudských práv, mierovým kritikom a aktivistom a opäť pripomína svoju solidaritu s dôležitou prácou obhajcov ľudských práv a potrebu chrániť slobodu slova a prejavu;

11.  požaduje okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých obhajcov ľudských práv, obhajcov práv žien, pokojných kritikov a aktivistov vrátane Abdurahmana al-Sadhana, Mohammeda al-Otaibiho, Khaleda Al-Omaira, Mohammeda al-Rabiaha, Isray al-Ghomghamovej, Mousu al-Hashima, Ahmeda al-Matrooda, Khaleda al-Ghanima, Aliho al-Ouwaishera, Mujtabu al-Muzaina, Waleeda Abu al-Khaira, Abdulaziza al-Shubailiho, Issu al-Nukhaifiho a Natheera al-Majeda;

12.  požaduje úplnú slobodu pre obhajcov ľudských práv, ktorí boli dočasne prepustení, ale stále čelia reštrikciám, ako napríklad Ludžajn al-Hadlúl, vrátane zrušenia zákazu cestovania pre nich a ich rodiny, zrušenia zákazu práce, obmedzenia online dohľadu a obnovenia ich občianskych práv v plnej miere;

13.  pripomína, že laureát Sacharovovej ceny Rá’if Badawí je už deväť rokov väznený; vyzýva EÚ, členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby zvýšili tlak na saudskoarabskú vládu a usilovali sa o jeho okamžité prepustenie;

14.  zdôrazňuje, že uplatňovanie práva na slobodu prejavu a slobodu pokojného združovania a zhromažďovania je chránené medzinárodným právom v oblasti ľudských práv; naliehavo žiada saudskoarabské orgány, aby odstránili obmedzenia vzťahujúce sa na obhajcov ľudských práv, ktoré im zakazujú vystupovať na sociálnych médiách a poskytovať rozhovory medzinárodným masovokomunikačným prostriedkom;

15.  vyjadruje znepokojenie nad praxou tajných výsluchov; trvá na tom, že s cieľom zabezpečiť uplatňovanie riadnych a spravodlivých súdnych postupov by diplomatické misie vrátane pozorovateľov z delegácie EÚ v Saudskej Arábii alebo inštitúcií EÚ a medzinárodné mimovládne organizácie mali mať možnosť zúčastňovať sa na výsluchoch a navštevovať saudskoarabské väznice;

16.  vyzýva vládu Saudskej Arábie, aby plne spolupracovala s orgánmi OSN, rozšírila stále pozvanie na návštevu na všetky osobitné postupy Rady OSN pre ľudské práva a proaktívne spolupracovala, najmä s osobitnými spravodajcami OSN pre mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie;

17.  je hlboko znepokojený nejasnou definíciou terorizmu v zákone krajiny o boji proti terorizmu; odsudzuje zneužívanie špecializovaného trestného súdu, ktorý sa má zaoberať otázkami terorizmu, ako nástroja na trestanie obhajcov ľudských práv;

18.  naliehavo vyzýva saudskoarabskú vládu, aby ratifikovala Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach;

19.  opätovne zdôrazňuje význam nástrojov, ako je dialóg medzi EÚ a Saudskou Arábiou o ľudských právach, ktoré majú podnietiť ďalšiu diskusiu, a naliehavo požaduje ich bezodkladné aktivovanie; naliehavo vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a všetky delegácie EÚ zúčastňujúce sa na dialógu, aby pred začatím dialógu nadviazali spoluprácu s občianskou spoločnosťou s cieľom zabezpečiť aktuálne informácie a poznatky o konkrétnych prípadoch, ktoré sa majú riešiť; nabáda na využívanie referenčných hodnôt s cieľom merať pokrok v diskusiách;

20.  odsudzuje skutočnosť, že napriek ohláseniu ambicióznych reforiem v oblasti ľudských práv je saudskoarabský politický systém naďalej hlboko nedemokratický a pokračuje v tvrdom potláčaní svojich najhlasnejších odporcov; zdôrazňuje, že vražda novinára Džamála Chášúkdžího v priestoroch saudskoarabského konzulátu v Istanbule 2. októbra 2018 zostáva desivým posolstvom pre všetky kritické hlasy v Saudskej Arábii vrátane mnohých, ktorí sú v súčasnosti zadržiavaní za pokojný aktivizmus; rozhodne podporuje uplatňovanie globálneho sankčného mechanizmu v oblasti ľudských práv voči osobám zodpovedným za závažné porušovanie ľudských práv v Saudskej Arábii vrátane vraždy novinára Džamála Chášúkdžího; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby prijalo dôkladné opatrenia v nadväznosti na správu Agnès Callamardovej, ktorá poukázala na zapojenie saudskoarabského korunného princa Muhammada Bin Salmána;

21.  vyzýva členské štáty a predsedu Rady, ako aj VP/PK a ESVČ, aby na všetkých formálnych a neformálnych stretnutiach so svojimi saudskoarabskými partnermi upozorňovali na obavy v súvislosti s ľudskými právami, najmä trestom smrti; vyjadruje poľutovanie nad opatrným postupom EÚ, pokiaľ ide o verejnú diplomaciu týkajúcu sa ľudských práv, vo vzťahu k Saudskej Arábii; žiada preto európske diplomatické služby v Rijáde a inde v Saudskej Arábii, aby systematicky využívali mechanizmy uvedené v usmerneniach EÚ o ochrancoch ľudských práv vrátane verejných vyhlásení, diplomatických demaršov, monitorovania súdnych procesov a návštev väzníc;

22.  vyzýva EÚ, aby podporila všetky kroky Rady OSN pre ľudské práva zamerané na vyvodenie zodpovednosti voči orgánom Saudskoarabského kráľovstva za porušovanie ľudských práv; vyzýva EÚ, aby navrhla vymenovanie osobitného spravodajcu pre ľudské práva v Saudskej Arábii v Rade OSN pre ľudské práva;

23.  vyzýva delegáciu EÚ a zastúpenia členských štátov v krajine, aby zintenzívnili podporu občianskej spoločnosti pri svojich kontaktoch so saudskoarabskými orgánmi a aby využili všetky dostupné nástroje na zvýšenie podpory práce obhajcov ľudských práv, uľahčili v prípade potreby vydávanie núdzových víz a poskytli dočasné útočisko v členských štátoch EÚ;

24.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, generálnemu tajomníkovi OSN, vysokej komisárke OSN pre ľudské práva, Komisii pre postavenie žien, Rade OSN pre ľudské práva, Jeho Veličenstvu kráľovi Salmánovi bin Abdalazízovi Ál Sa´údovi a korunnému princovi Muhammadovi bin Salmánovi Ál Sa´údovi, vláde Saudskoarabského kráľovstva a generálnemu tajomníkovi Centra pre národný dialóg Saudskoarabského kráľovstva.

(1) Ú. v. EÚ C 345, 16.10.2020, s. 67.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 23.12.2020, s. 133;
(3) Prijaté texty, P9_TA(2020)0260.
(4) Prijaté texty, P9_TA(2021)0053.
(5) Ú. v. EÚ L 206, 11.6.2021, s. 1.

Posledná úprava: 11. novembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia