Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2777(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0400/2021

Συζήτηση :

PV 06/07/2021 - 10
CRE 06/07/2021 - 10

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2021 - 11
PV 08/07/2021 - 19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0359

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 157kWORD 54k
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 - Στρασβούργο
Η κατάσταση στη Νικαράγουα
P9_TA(2021)0359RC-B9-0400/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2021 σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα (2021/2777(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Νικαράγουα, ιδίως δε εκείνα της 19ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα(1) και της 8ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τον νόμο περί ξένων πρακτόρων στη Νικαράγουα(2),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1998 του Συμβουλίου(4) και την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/1999 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά σοβαρών παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων(5), την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/607 του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 2020 για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2019/1720 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Νικαράγουα(6), τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/606 του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 2020 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1716 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Νικαράγουα(7), και την απόφαση ανανέωσης των εν λόγω κυρώσεων έως τις 15 Οκτωβρίου 2021,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 10ης Ιουνίου 2021 σχετικά με την επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης στη Νικαράγουα, τη δήλωση του εκπροσώπου του της 6ης Μαΐου 2021 σχετικά με τον νέο εκλογικό νόμο, καθώς και την κοινή δήλωση 59 χωρών για τη Νικαράγουα κατά την 47η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στις 22 Ιουνίου 2021,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση σχετικά με τη συνεχιζόμενη κράτηση ηγετικών στελεχών της αντιπολίτευσης στη Νικαράγουα, στην οποία προέβησαν ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και η πρόεδρος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής στις 15 Ιουνίου 2021,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση εκπροσώπου της Ύπατης Αρμόστριας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τη Νικαράγουα, της 28ης Μαΐου 2021, καθώς και τις επικαιροποιημένες πληροφορίες που κοινοποίησε προφορικά η Ύπατη Αρμόστρια των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Michelle Bachelet, κατά την 47η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στις 22 Ιουνίου 2021, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Γενικής Γραμματείας του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) της 6ης Μαΐου 2021 σχετικά με την εκλογή των δικαστικών λειτουργών του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου και την εκλογική μεταρρύθμιση στη Νικαράγουα, καθώς και το ψήφισμα του ΟΑΚ της 15ης Ιουνίου 2021 σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα ενημερωτικά δελτία που δημοσίευσε ο Ειδικός Μηχανισμός Παρακολούθησης για τη Νικαράγουα (MESENI) και τις παρατηρήσεις της Επιτρόπου Antonia Urrejola, προέδρου της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά την ειδική σύνοδο του Μόνιμου Συμβουλίου του ΟΑΚ στις 23 Ιουνίου 2021 σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη το κεφάλαιο σχετικά με τη Νικαράγουα που περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2020, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 21 Ιουνίου 2021,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Νικαράγουας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα έχει υποστεί περαιτέρω σοβαρή επιδείνωση μετά τη βίαιη καταστολή των διαμαρτυριών των πολιτών τον Απρίλιο του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 130 άτομα έχουν στερηθεί την ελευθερία τους για πολιτικούς λόγους έκτοτε, ενώ οι αντίπαλοι της κυβέρνησης και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν διαρκή απειλή παρενόχλησης, τόσο αυτοπροσώπως όσο και στο διαδίκτυο, από την αστυνομία και τους υποστηρικτές της κυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυθαίρετη κράτηση χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως μέσο τιμωρίας ακτιβιστών και αντιφρονούντων από τις διαδηλώσεις του 2018 και έπειτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακτιβιστές διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο να υποστούν βία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και της έμφυλης βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατούμενοι υφίστανται κακομεταχείριση στη φυλακή, δεν τους δίδεται ιατρική περίθαλψη και πρόσβαση στους δικηγόρους τους, υφίστανται επιθέσεις και σεξουαλική βία, ενώ τα άτομα που διαμαρτύρονται κατά της κυβέρνησης τοποθετούνται σε κελιά υψίστης ασφαλείας, όπου υποβάλλονται σε αυξημένη επιτήρηση, έρευνες και απομόνωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για την κατάσταση των γυναικών και ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας που στερούνται την ελευθερία τους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της τρέχουσας κατάστασης, από το 2018 περισσότεροι από 108 000 Νικαραγουανοί έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη χώρα τους και να ζητήσουν άσυλο σε γειτονικές χώρες, εκ των οποίων τα τρία τέταρτα έχουν αιτηθεί προστασία στην Κόστα Ρίκα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Μαΐου 2021, η Εθνοσυνέλευση της Νικαράγουας ενέκρινε μεταρρυθμίσεις επί του εκλογικού νόμου 331, ο οποίος περιλαμβάνει πρόσφατα εγκριθέντες τιμωρητικούς νόμους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαναφερθείσα μεταρρύθμιση συμπεριλαμβάνει επίσης κανόνες οι οποίοι θέτουν περιορισμούς όσον αφορά τον εκλογικό ανταγωνισμό και την άσκηση πολιτικών δικαιωμάτων και περιορίζουν περαιτέρω τη συμμετοχή της αντιπολίτευσης, ενώ περιστέλλει τις δημόσιες ελευθερίες, σε αντίθεση με τα διεθνή πρότυπα, ιδίως δε, το δικαίωμα συμμετοχής στην άσκηση δημόσιας εξουσίας, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία της έκφρασης, το δικαίωμα στην κοινωνική διαμαρτυρία και το δικαίωμα υπεράσπισης των δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν λαμβάνουν υπόψη τα αιτήματα της αντιπολίτευσης, της κοινωνίας των πολιτών και της διεθνούς κοινότητας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο είναι ένα όργανο που εποπτεύει και διαχειρίζεται την εκλογική διαδικασία στη Νικαράγουα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μια διαδικασία την οποία θα πρέπει να διαχειρίζεται ένα αμερόληπτο, ανεξάρτητο και διαφανές όργανο που θα υποστηρίζει τις δημοκρατικές αρχές και την αποτελεσματική και πλουραλιστική άσκηση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων του πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου διορίστηκαν από την Εθνοσυνέλευση της Νικαράγουας, η οποία βρίσκεται υπό τον αυστηρό έλεγχο του Ortega· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό καθιστά το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο μεροληπτικό και αδιαφανές όργανο και υποσκάπτει περαιτέρω την πολιτική διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διορισμοί αυτοί, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες εκλογικές μεταρρυθμίσεις, δεν συνιστούν προϊόν διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης και των ομάδων της αντιπολίτευσης, τον οποίο έχουν επανειλημμένα ζητήσει η ΕΕ και η διεθνής κοινότητα, αλλά επιβλήθηκαν από την κυβερνώσα πλειοψηφία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τις τελευταίες εβδομάδες, οι αρχές της Νικαράγουας έχουν επιβάλει τη διάλυση δύο πολιτικών κομμάτων χωρίς τη δέουσα διαδικασία, χρησιμοποιώντας μεθόδους που αντιβαίνουν στους διεθνείς κανόνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάλυση των πολιτικών κομμάτων —«Partido de Restauración Democrática» και «Partido Conservador»— και η έναρξη ποινικών ερευνών βάσει κατασκευασμένων κατηγοριών με πολιτικά κίνητρα, που θα μπορούσαν να επιφέρουν τον αποκλεισμό υποψηφίων της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, χωρίς τη δέουσα διαδικασία, όχι μόνο υπονομεύουν το δικαίωμα των υποψηφίων που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές, αλλά και το δικαίωμα των ψηφοφόρων να εκλέξουν τους υποψηφίους της επιλογής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά, σε συνδυασμό με τη χρήση του δικαστικού συστήματος για πολιτικούς σκοπούς, αντιβαίνουν στις βασικές δημοκρατικές αρχές και συνιστούν σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων του λαού της Νικαράγουας δυνάμει του Συντάγματος της Νικαράγουας και του διεθνούς δικαίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις αρχές Ιουνίου του 2021, τουλάχιστον 21 μέλη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων έξι υποψήφιοι για τις προκαταρκτικές προεδρικές εκλογές, καθώς και ηγετικά στελέχη συνδικαλιστικών οργανώσεων και πολιτικά ηγετικά στελέχη, έχουν συλληφθεί αυθαίρετα με βάση χαλκευμένες, λόγω πολιτικών κινήτρων, και αμφιλεγόμενες ποινικές κατηγορίες, χωρίς επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, σε μια διαδικασία που αμαυρώνεται από σοβαρές παραβιάσεις των διαδικαστικών εγγυήσεων, γεγονός που καταδεικνύει την έλλειψη ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες επιφανείς αντίπαλοι καταγγέλλουν συστηματική παρενόχληση και αναφέρουν ότι ζουν υπό συνεχή εκφοβισμό, καθώς η αστυνομία είναι σχεδόν μόνιμα σταθμευμένη μπροστά από τα σπίτια τους ή τους ακολουθεί στον δρόμο, εμποδίζοντάς τους να μετακινούνται ελεύθερα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Νικαράγουας έχει εκδώσει όλο και πιο περιοριστικούς νόμους τα τελευταία χρόνια, όπως ο νόμος για τη ρύθμιση των ξένων πρακτόρων, ο ειδικός νόμος κατά του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, ο νόμος κατά των εγκλημάτων μίσους, ο νόμος για τα δικαιώματα του λαού στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την αυτοδιάθεση για την ειρήνη, και ο νόμος για την τροποποίηση του κώδικα ποινικής δικονομίας, που παρέτεινε την περίοδο ερευνών σε 90 ημέρες αντί της περιόδου των 48 ωρών που προβλέπει το Σύνταγμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νόμοι αυτοί θεσμοθετούν την καταστολή και νομιμοποιούν τις πράξεις που έχουν διαπραχθεί στη χώρα από την έγκρισή τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη παρενόχληση και ποινικοποίηση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης περιστέλλει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και υπονομεύει το δικαίωμα του κοινού στην πραγματική ενημέρωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, είναι ζωτικής σημασίας για κάθε δημοκρατία ανά πάσα στιγμή, αλλά είναι υψίστης σημασίας κατά τη διάρκεια μιας εκλογικής περιόδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες δηλώσεις των κυβερνητικών αρχών και των φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης έχουν ως στόχο τον στιγματισμό όσων θεωρούνται αντιφρονούντες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι ανησυχητικές εξελίξεις υπό την εποπτεία της κυβέρνησης της Νικαράγουας καταδεικνύουν ότι το καθεστώς διολισθαίνει περαιτέρω προς τον αυταρχισμό, δεδομένου ότι κλείνει τα περιθώρια για δημοκρατία, κατανόηση σε εθνικό επίπεδο και διεθνή διαμεσολάβηση προς μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης, και παρεμποδίζει σαφώς τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών στις 7 Νοεμβρίου 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, άλλοι διεθνείς φορείς και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν προειδοποιήσει ότι υπάρχει βάσιμος φόβος ότι οι νόμοι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν για τη στοχοποίηση ανθρώπων που εκφράζουν ανοιχτά την διαφωνία τους με τις κατασταλτικές πολιτικές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεπιστημονική Ομάδα Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει ήδη αναφέρει ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την καταστολή των διαδηλώσεων στον δρόμο είναι δυνατό να θεωρηθούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν καμία από τις συστάσεις που απηύθυνε προς τη Νικαράγουα η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχει εφαρμοστεί, γεγονός που έχει επιφέρει συνεχιζόμενη ατιμωρησία και περαιτέρω παραβιάσεις·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις μεταρρυθμίσεις του νόμου περί καταναλωτών (νόμος 842) από την Εθνοσυνέλευση της Νικαράγουας οι τράπεζες υποχρεούνται να ανοίγουν λογαριασμούς για τους συγγενείς ατόμων που έχουν υποστεί κυρώσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και από άλλες χώρες και κατηγορούνται για διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογένεια Ortega-Murillo κατηγορείται ότι οικοδομεί μια επιχειρηματική αυτοκρατορία στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας και σε άλλους τομείς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη και η εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών είναι αναπόσπαστο μέρος των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής του 2012·

1.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Νικαράγουας και καταδικάζει απερίφραστα όλες τις κατασταλτικές ενέργειες των αρχών της Νικαράγουας κατά των κομμάτων της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και των μελών τους, δημοσιογράφων και άλλων εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης, φοιτητών, αυτοχθόνων πληθυσμών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνίας πολιτών, καθώς και μελών των οικογενειών τους, και ιδίως τους θανάτους που προκλήθηκαν· ζητεί να τεθεί άμεσα τέρμα στην επιβολή περιοριστικών μέτρων, στην καταστολή και στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητεί λογοδοσία για τις σοβαρές παραβιάσεις που έχει διαπράξει η κυβέρνηση της Νικαράγουας από το 2018·

2.  ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων που κρατούνται αυθαίρετα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι υποψήφιοι για τις προκαταρκτικές προεδρικές εκλογές Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora και Medardo Mairena, τα πολιτικά ηγετικά στελέχη José Pallais, José Adán Aguerri, Dora María Téllez, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, Violeta Granera, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona και Pedro Joaquín Chamorro, καθώς και άλλοι ακτιβιστές της αντιπολίτευσης, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφοι· ζητεί, επιπλέον, να τηρηθούν οι θεμελιώδεις νομικές εγγυήσεις, καθώς και να διασφαλιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα· ζητεί από την κυβέρνηση να παράσχει αμέσως αποδεικτικά στοιχεία για το ότι οι κρατούμενοι εξακολουθούν να βρίσκονται εν ζωή καθώς και για τον τόπο στον οποίο βρίσκονται· υπενθυμίζει ότι πρέπει να δοθούν πλήρεις διαβεβαιώσεις σε όσους βρίσκονται στην εξορία ώστε να καταστεί δυνατή η επιστροφή τους στη χώρα τους·

3.  ζητεί από την κυβέρνηση της Νικαράγουας να άρει την de facto κατάσταση πολιορκίας, να σεβαστεί τον ρόλο της εθνικής αστυνομίας ως μη πολιτικής, αμερόληπτης δύναμης χωρίς εξουσία λήψης αποφάσεων, να αφοπλίσει τις παραστρατιωτικές δυνάμεις, να συμμορφωθεί με τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με τη Συμμαχία Πολιτών και να αποκαταστήσει τα δικαιώματα των πολιτών· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την κυβέρνηση να επιτρέψει στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να λειτουργούν σε ένα ασφαλές και ευνοϊκό περιβάλλον, χωρίς τον φόβο αντιποίνων·

4.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την αποκατάσταση του διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς και της δημοκρατίας ως της μόνης ειρηνικής διεξόδου από την πολιτική, οικονομική και κοινωνική κρίση στη Νικαράγουα· υπογραμμίζει την ανάγκη να εγκριθούν μεταρρυθμίσεις χωρίς αποκλεισμούς και με διαφάνεια· καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Νικαράγουα να συνεχίσει και να εντείνει τη διπλωματική της συμμετοχή όσον αφορά την εκλογική διαδικασία και να συνεχίσει να προσεγγίζει τις αρχές με στόχο την επιδίωξη πολιτικής λύσης στην κρίση στη Νικαράγουα·

5.  παροτρύνει τις αρχές της Νικαράγουας να κάνουν άμεσες τροποποιήσεις στον εκλογικό νόμο σύμφωνα με τις διεθνείς παραμέτρους, όπως ζήτησε ο ΟΑΚ στο ψήφισμά του της 21ης Οκτωβρίου 2020, να διορίσουν αμερόληπτα άτομα στις διάφορες εκλογικές δομές, να αποκαταστήσουν το νομικό καθεστώς των κομμάτων που το απώλεσαν, να σεβαστούν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι των Νικαραγουανών και να διασφαλίσουν την χωρίς περιορισμούς παρουσία εθνικών και διεθνών εκλογικών παρατηρητών και, ταυτόχρονα, να δεσμευτούν όσον αφορά την πολιτική συνύπαρξη μετά τις εκλογές· τονίζει ότι, προκειμένου να αναγνωριστούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι εκλογές και η κυβέρνηση που θα σχηματισθεί ως αποτέλεσμα, πρέπει να υλοποιηθούν οι αλλαγές που έχουν ζητήσει ο ΟΑΚ και οι διεθνείς οργανισμοί, και ειδικότερα να αποκατασταθούν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που καθιστούν δυνατή μια ελεύθερη, αξιόπιστη και ισότιμη εκλογική διαδικασία·

6.  καταδικάζει την έγκριση και εφαρμογή περιοριστικών και τιμωρητικών νόμων, και ζητεί να καταργηθούν πάραυτα· τονίζει ότι οι νόμοι αυτοί αντιβαίνουν στα δικαιώματα και στις ελευθερίες των Νικαραγουανών, όπως κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Νικαράγουας, στον Διαμερικανικό Δημοκρατικό Χάρτη και σε άλλες διεθνείς συνθήκες στις οποίες η Νικαράγουα είναι υπογράφον μέρος· απορρίπτει την αθέμιτη χρήση θεσμών και νόμων από την αυταρχική κυβέρνηση της Νικαράγουας με σκοπό την ποινικοποίηση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και πολιτικών αντιπάλων·

7.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές της Νικαράγουας να επιτρέψουν απρόσκοπτη πρόσβαση στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), στη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR) και στη Διεπιστημονική της Ομάδα Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων (GIEI), στον Ειδικό Μηχανισμό Παρακολούθησης για τη Νικαράγουα (MESENI), σε διεθνείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ώστε να διασφαλιστεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Νικαράγουα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση αποκατάσταση της νομικής προσωπικότητας οργανώσεων που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το «Centro Nicaragüense de Derechos Humanos» (CENIDH)·

8.  καλεί την κυβέρνηση της Νικαράγουας να δημιουργήσει μια ανεξάρτητη ερευνητική μονάδα στην οποία θα συμμετέχουν διεθνείς εμπειρογνώμονες για την εποπτεία αξιόπιστων, αμερόληπτων και διεξοδικών ερευνών από την Εισαγγελία σχετικά με την εικαζόμενη ευθύνη ανώτατων αστυνομικών για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της καταστολής του 2018 και μετέπειτα·

9.  καλεί το σύστημα ολοκλήρωσης της Κεντρικής Αμερικής (SICA) και τα κράτη μέλη του να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην προάσπιση, την προστασία και την προαγωγή της δημοκρατίας, καθώς και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Νικαράγουα, όπως ορίζεται στο Πρωτόκολλο της Tegucigalpa του 1991 και στη Συνθήκη πλαίσιο για τη δημοκρατική ασφάλεια στην Κεντρική Αμερική του 1995, το άρθρο 1 της οποίας ορίζει ότι η δημοκρατία βασίζεται στην ύπαρξη κυβερνήσεων που εκλέγονται με καθολική, ελεύθερη και μυστική ψηφοφορία, καθώς και στον άνευ όρων σεβασμό όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη που απαρτίζουν την περιφέρεια της Κεντρικής Αμερικής·

10.  καλεί την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) να εδραιώσει τον απαραίτητο συντονισμό με το Γραφείο Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ ώστε να διασφαλιστεί η διεθνής χρηματοοικονομική ασφάλεια έναντι των παράνομων δραστηριοτήτων του καθεστώτος Ortega-Murillo και των συνεργατών του, καθώς και των εμπορικών σχέσεων και των περιουσιακών στοιχείων τους σε ευρωπαϊκές χώρες· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η FATF έχει κατατάξει τη Νικαράγουα σε μαύρη λίστα από τον Οκτώβριο του 2020·

11.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να επεκτείνουν ταχέως τον κατάλογο προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε κυρώσεις, και να συμπεριλάβει τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο της Νικαράγουας, καθώς και τον στενό τους κύκλο, λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να μην προκληθεί ζημία στον λαό της Νικαράγουας· τονίζει την ανάγκη να τηρηθεί και να διασφαλιστεί ότι η συνδρομή της ΕΕ προς τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον λαό της Νικαράγουας μέσω των αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών προγραμμάτων της ΕΕ, μεταξύ άλλων, φθάνει στους πραγματικούς δικαιούχους της και όχι στην κυβέρνηση και τις αρχές, ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και της τρέχουσας κυβερνητικής καταστολής και να αποτραπεί η μετατροπή της κρίσης αυτής σε ανθρωπιστική κρίση· υπενθυμίζει ότι, υπό το πρίσμα της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής, η Νικαράγουα οφείλει να σεβαστεί και να εδραιώσει τις αρχές του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και επαναλαμβάνει, υπό τις παρούσες συνθήκες, το αίτημά του να ενεργοποιηθεί η δημοκρατική ρήτρα της συμφωνίας σύνδεσης·

12.  επικροτεί και υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει και το θετικό έργο που έχει αναλάβει σε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο περιβάλλον η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Νικαράγουα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παρακολουθούν στενά την κατάσταση επί τόπου μέσω των εκπροσώπων τους και των πρεσβειών τους στη Νικαράγουα, μεταξύ άλλων με την παρακολούθηση δικών και με επισκέψεις επικριτών και ηγετών της αντιπολίτευσης οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή ή υπό κατ’ οίκον περιορισμό·

13.  καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Νικαράγουα και τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, να διευκολύνουν την έκδοση έκτακτων θεωρήσεων και να παρέχουν προσωρινό καταφύγιο για πολιτικούς λόγους στα κράτη μέλη·

14.  ζητεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων να αποστείλει διερευνητική αποστολή στη Νικαράγουα, με συμμετοχή της αντιπροσωπείας της για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής, με σκοπό την αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πολιτικής κατάστασης·

15.  υπενθυμίζει το αίτημά του από το ψήφισμα της 14ης Μαρτίου 2019, για την άμεση έκδοση του Alessio Casimirri, ο οποίος εξακολουθεί να ζει στη Μανάγκουα υπό την προστασία της κυβέρνησης της Νικαράγουας, στην Ιταλία, όπου έχει καταδικαστεί αμετακλήτως να εκτίσει 6 ποινές ισόβιας κάθειρξης για την αποδεδειγμένη συμμετοχή του στην απαγωγή και τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, Aldo Moro, καθώς και στη δολοφονία των υπευθύνων για τη φρούρησή του, στις 16 Μαρτίου 1978, στη Ρώμη·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής, στο Κεντροαμερικανικό κοινοβούλιο, στην Ομάδα της Λίμα, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Νικαράγουας.

(1) ΕΕ C 255 της 29.6.2021, σ. 65.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0259.
(3) ΕΕ L 346 της 15.12.2012, σ. 3.
(4) ΕΕ L 410 I της 7.12.2020, σ. 1.
(5) ΕΕ L 410 I της 7.12.2020, σ. 13.
(6) ΕΕ L 139 I της 4.5.2020, σ. 4.
(7) ΕΕ L 139 I της 4.5.2020, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Νοεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου