Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2021/2780(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0412/2021

Predložena besedila :

B9-0412/2021

Razprave :

PV 07/07/2021 - 8
CRE 07/07/2021 - 8

Glasovanja :

PV 08/07/2021 - 11
PV 08/07/2021 - 19

Sprejeta besedila :

P9_TA(2021)0362

Sprejeta besedila
PDF 193kWORD 53k
Četrtek, 8. julij 2021 - Strasbourg
Kršitve prava EU in pravic državljanov LGBTIQ na Madžarskem zaradi sprejetih zakonodajnih sprememb v madžarskem parlamentu
P9_TA(2021)0362B9-0412/2021

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. julija 2021 o kršitvah prava EU in pravic državljanov LGBTIQ na Madžarskem zaradi sprejetih zakonodajnih sprememb v madžarskem parlamentu (2021/2780(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina),

–  ob upoštevanju člena 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

–  ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) in s tem povezane sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP),

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju sodne prakse Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 12. novembra 2020 z naslovom Unija enakosti: strategija za enakost LGBTIQ za obdobje 2020–2025 (COM(2020)0698),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 24. marca 2021 o strategiji EU o otrokovih pravicah za obdobje 2020–2025 (COM(2021)0142),

–  ob upoštevanju rezultatov raziskave LGBT EU, ki jo je leta 2019 izvedla Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije(1) (uredba o pogojenosti),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. septembra 2018 o predlogu, s katerim se Svet poziva, naj v skladu s členom 7(1) Pogodbe o Evropski uniji ugotovi obstoj očitnega tveganja, da bi Madžarska lahko huje kršila temeljne vrednote Unije(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. decembra 2019 o javnem diskriminiranju oseb LGBTI in sovražnem govoru proti njim, vključno z „območji brez LGBTI“(3),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2020 o tekočih zaslišanjih v skladu s členom 7(1) PEU, primer Poljske in Madžarske(4),

–  ob upoštevanju sklepa Sodišča Evropske unije z dne 3. junija 2021 v zadevi C-650/18, v katerem je Sodišče zavrnilo tožbo Madžarske zoper resolucijo Parlamenta z dne 12. septembra 2018 o začetku postopka za ugotovitev obstoja očitnega tveganja, da bi država članica lahko huje kršila temeljne vrednote Evropske unije(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. oktobra 2020 o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice(6),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. marca 2021 o razglasitvi EU kot svobodnega območja za osebe LGBTIQ(7),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. junija 2021 o stanju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic v EU v povezavi z zdravjem žensk(8),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 30. septembra 2020 o poročilu o stanju pravne države za leto 2020 – Stanje pravne države v Evropski uniji (COM(2020)0580),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. junija 2021 o poročilu Komisije o stanju pravne države(9),

–  ob upoštevanju madžarskega zakona LXXIX iz leta 2021 o strožjem ukrepanju proti storilcem pedofilskih kaznivih dejanj in spremembi nekaterih zakonov o varstvu otrok (predlog zakona in – po razglasitvi – zakon),

–  ob upoštevanju preiskave evropske komisarke za enakost z dne 16. junija 2021 o skladnosti madžarske zakonodaje s pravom Unije,

–  ob upoštevanju pisma, ki so ga komisarji za pravosodje in notranji trg naslovili na madžarsko ministrico za pravosodje (Ares S(2021) 4587976) o neskladnosti osnutka zakona z več pravnimi določbami EU, vključno s členom 2 PEU o spoštovanju človekovih pravic, svobode in nediskriminacije,

–  ob upoštevanju pisma, ki ga je podpisalo 17 voditeljev držav ali vlad na zasedanju Evropskega sveta junija 2021 in v katerem izjavljajo, da se je treba še naprej boriti proti diskriminaciji skupnosti LGBTI,(10)

–  ob upoštevanju izjave ob robu seje Sveta za splošne zadeve z dne 22. junija 2021, ki jo je podpisalo 18 držav članic, o sprejetju madžarskega zakona(11),

–  ob upoštevanju priporočila CM/Rec(2016)3 Odbora ministrov Sveta Evrope državam članicam o ukrepih za boj proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete, in standardov, ki jih je sprejela parlamentarna skupščina Sveta Evrope,

–  ob upoštevanju stališča komisarke Sveta Evrope za človekove pravice do tega zakona(12),

–  ob upoštevanju sodbe ESČP z dne 20. junija 2017 v zadevi Bayev in drugi proti Rusiji (pritožbi št. 67667/09 in 2 drugi)(13),

–  ob upoštevanju vprašanja Komisiji za ustni odgovor z dne 22. junija 2021 o kršitvah prava EU in pravic oseb LGBTIQ na Madžarskem zaradi sprejetih zakonodajnih sprememb v madžarskem parlamentu (O-000050/2021),

–  ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A.  ker je madžarska državna skupščina 15. junija 2021 sprejela zakon, katerega prvotni namen je zaščititi otroke pred pedofilskimi prestopniki, s tem ciljem pa se strinjajo in si zanj prizadevajo vse institucije in države članice v Uniji; ker je bil zakon razglašen 23. junija 2021 in bo začel veljati 8. julija 2021(14); ker bo zakon resno in namerno omejil pravice in svoboščine oseb LGBTIQ in pravice otrok;

B.  ker je Madžarska nedavno podala več izjav v Svetu, v katerih je pojem „družbenega spola“ v nekaterih besedilih razlagala kot sklicevanje na spol in tako zanikala obstoj družbenega spola, zlasti v zvezi s konceptom kriznega upravljanja za morebitno misijo EU za skupno vojaško in obrambno politiko EU brez izvršilnih pooblastil v Mozambiku, uredbo o Skladu za pravični prehod in uredbo o skupnih določbah, pa tudi ob drugih priložnostih;

C.  ker so opredelitve zakona namenoma nejasne, da bi dosegle odvračilni učinek; ker zakon prepoveduje „prikazovanje in spodbujanje spolne identitete, ki se razlikuje od spola, dodeljenega ob rojstvu, spremembe spola in homoseksualnosti“ v šolah, televizijskih programih in javno dostopnih oglasih na vseh platformah za osebe, mlajše od 18 let, tudi v izobraževalne namene; ker po zakonu te vsebine ne veljajo kot obvestilo o javnih storitvah ali oglaševanje družbene odgovornosti, tudi če so namenjene odraslim; ker zakon uvaja spremembe zakona o varstvu otrok, zakona o varstvu družine, zakona o poslovnem oglaševanju, zakona o medijih in zakona o javnem šolstvu;

D.  ker je Parlament že obsodil zlorabo zakonov o informacijah, ki so na voljo mladoletnikom, zlasti na področju izobraževanja in medijev, da bi se cenzurirale vsebine in gradivo v zvezi z LGBTI, zlasti v Litvi in Latviji;

E.  ker je poljski predsednik Andrzej Duda leta 2018 izjavil, da bo razmislil o sprejetju t. i. zakona o „gejevski propagandi“, kot je bil sprejet v Rusiji, ki bi prepovedal medije, literaturo in srečanja LGBTIQ, kot je parada ponosa; ker je namestnik poljskega ministra za pravosodje Michal Wos junija 2021 napovedal, da Poljska trenutno pripravlja zakon, katerega namen je prepovedati „propagando LGBT“;

F.  ker je predsednik Češke republike Miloš Zeman junija 2021 v intervjuju za medije v zvezi z novim zakonom proti LGBTIQ na Madžarskem podal žaljive komentarje o transspolni skupnosti;

G.  ker je bil podoben zaskrbljujoč razvoj dogodkov opažen na Hrvaškem, zlasti napovedani predlog konservativne stranke Most, da se „prepoved izpostavljenosti otrok propagandi LGBT“ vključi v zakone, o katerih trenutno razpravlja hrvaški parlament, in napadi na osebe LGBTI dne 3. julija 2021, na dan 20. zagrebške parade ponosa; ker sta predsednik in podpredsednik stranke Most 4. julija 2021 napovedala tožbe proti organizacijam LGBTI, ki so stranko obtožile nestrpnosti in homofobije ter spodbujanja delitev in sovraštva;

H.  ker je Rusija leta 2013 uvedla zvezni zakon „za varstvo otrok pred informacijami, ki spodbujajo zavračanje tradicionalnih družinskih vrednot“, s katerim naj bi prepovedali prikazovanje homoseksualnosti v medijih kot nekaj normalnega; ker so številne organizacije za človekove pravice po vsem svetu izjavile, da ruska zakonodaja ogroža mlade osebe LGBTIQ;

I.  ker v skladu s členom 2 PEU Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin;

J.  ker strategija Komisije za enakost oseb LGBTIQ določa skupno usmeritev Unije pri varovanju pravic oseb LGBTIQ v vseh državah članicah in ponovno poudarja, da sta enakost in nediskriminacija temeljni vrednoti in temeljni pravici v EU, zapisani v njenih Pogodbah in Listini o temeljnih pravicah;

K.  ker je predsednica Komisije Ursula von der Leyen zakon označila za „sramoto“ in pristojnim komisarjem naročila, naj se obrnejo na madžarsko vlado(15); ker sta komisarja za pravosodje in za notranji trg na madžarskega ministra za pravosodje naslovila pismo, v katerem sta navedla, da zakon krši naslednje pravice: pravico do zasebnega in družinskega življenja (člena 7 in 9 Listine); pravico do svobode izražanja in obveščanja (člen 11 Listine); svobodo gospodarske pobude (člen 16 Listine) in prepoved diskriminacije (člen 21 Listine); ker se direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah(16), direktiva o elektronskem poslovanju(17) in člen 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) lahko uporabljajo vsaj za nekatere od teh scenarijev in ker se lahko člena 34 in 36 PDEU prav tako uporabljata in kršita z izpodbijanimi določbami zakona; ker naj bi bil odgovor na to pismo posredovan do 30. junija 2021;(18) ker je madžarska ministrica za pravosodje odgovorila 1. julija 2021;

L.  ker je 18 držav članic(19) podpisalo izjavo, v kateri je Komisijo pozvalo, naj uporabi vsa razpoložljiva orodja za zagotovitev popolnega spoštovanja prava EU, tudi tako, da zadevo predloži Sodišču Evropske unije;

M.  ker je 17 voditeljev držav ali vlad 24. junija 2021 sprejelo skupno izjavo, da se bodo še naprej borili proti diskriminaciji skupnosti LGBTIQ in da ponovno potrjujejo, da bodo branili temeljne pravice oseb LGBTIQ(20);

N.  ker je komisarka Sveta Evrope za človekove pravice člane madžarskega parlamenta pozvala, naj predlog zakona zavrnejo; ker je menila, da je zakon v nasprotju s pravicami in identitetami oseb LGBTIQ ter da omejuje svobodo izražanja in izobraževanja vseh Madžarov(21);

O.  ker so v skladu s priporočilom CM/Rec(2010)5 Odbora ministrov Sveta Evrope državam članicam o ukrepih za boj proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete voditelji držav članic Sveta Evrope odgovorni za izobraževanje, boj proti predsodkom in diskriminaciji ter za sprejemanje oseb LGBTIQ;

P.  ker je Evropsko sodišče za človekove pravice v zadevi Bayev in drugi proti Rusiji razsodilo, da je zakonodaja, ki prepoveduje spodbujanje homoseksualnosti, znana tudi kot „zakon o gejevski propagandi“, v nasprotju s členom 10 (svoboda izražanja) in členom 14 (prepoved diskriminacije) Evropske konvencije o človekovih pravicah ter je zato diskriminatorna in da je okrepila predsodke do oseb LGBTIQ, kar ni v skladu z vrednotami demokratične družbe;

Q.  ker je Parlament večkrat spodbudil države članice, naj zagotovijo pravico do celovite vzgoje o spolnosti, spolu in odnosih, ki je znanstveno točna, na dokazih temelječa, starosti primerna in neobsojajoča; ker so mednarodni organi za človekove pravice(22), kot je Svet Evrope, ugotovili, da imajo otroci in mladi pravico do celovite spolne vzgoje;

R.  ker je raziskava LGBT, ki jo je izvedla Agencija EU za temeljne pravice, pokazala, da je več kot polovica anketirancev vedno ali pogosto slišala ali videla negativne pripombe ali ravnanja v času šolanja, ker so sošolca ali vrstnika imeli za osebo LGBTI; ker se ta številka pri anketirancih, starih od 15 do 17 let, poveča na 70 %, kar kaže na to, da je treba sprejemanje in strpnost obravnavati v okviru izobraževanja;

Zakon, njegove določbe in kršitev prava EU

1.  najostreje obsoja zakon, ki ga je sprejel madžarski parlament in pomeni očitno kršitev vrednot, načel in zakonodaje EU; opozarja, da bo zakon v različne madžarske zakone uvedel določbe, ki kršijo temeljne pravice iz Listine in Pogodb ter zakonodaje EU o notranjem trgu (direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah in direktiva o elektronskem poslovanju); meni, da zakon krši uveljavljeni pravni red EU;

2.  pozdravlja izjavo, ki jo je podpisalo 18 držav članic in v kateri pozivajo Komisijo, naj sproži sodni postopek, in pozdravlja, da so predlog zakona obsodili predsednica Komisije in posamezni komisarji; je seznanjen s pismom madžarski ministrici za pravosodje, v katerem je naprošena, da do 30. junija 2021 posreduje pojasnila in informacije o omenjenih vprašanjih; poziva Komisijo, naj odgovor objavi;

3.  je seznanjen s pozivom Komisije, da naj bo razprava z Madžarsko konstruktivna in lojalna; obžaluje pa, da je bil zakon kljub ogorčenju mednarodnih organizacij razglašen 23. junija 2021; poziva Komisijo, naj zaradi zakona nemudoma pravno ukrepa, tako da uvede pospešen postopek za ugotavljanje kršitev proti Madžarski v skladu s členom 258 PDEU; poziva Komisijo, naj po potrebi uporabi vsa postopkovna orodja Sodišča Evropske unije, vključno s prošnjami za hitri postopek in začasnimi ukrepi, tudi s kaznimi za neupoštevanje slednjega;

4.  opozarja, da lahko v skladu s členom 259 PDEU država članica, ki meni, da druga država članica ni izpolnila obveznosti iz Pogodb, zadevo predloži Sodišču Evropske unije; poziva države članice, naj v zvezi s sprejetim zakonom uporabijo ta člen, če Komisija ne bo ukrepala; poziva države članice, naj pri Evropskem sodišču za človekove pravice vložijo meddržavno tožbo v zvezi z vidiki, ki jih pravo EU ne zajema;

Postopki iz člena 7(1), ki so v teku

5.  poudarja, da ta zakon ni osamljen primer, temveč kaže, da gre za namerno in načrtovano postopno odpravljanje temeljnih pravic na Madžarskem; poudarja, da so organizirana fobija pred osebami LGBTIQ, ki jo podpira država, in dezinformacijske kampanje postale orodje madžarske vlade za politično cenzuro, in meni, da je to v nasprotju s členom 2 PEU; opozarja, da je bila Evropska unija razglašena za svobodno območje za osebe LGBTIQ(23);

6.  opozarja, da so kršitve človekovih pravic oseb LGBTIQ del širšega političnega programa, ki vodi v razgradnjo demokracije in pravne države, vključno s svobodo medijev, in bi jih bilo treba obravnavati kot sistemske kršitve člena 2 PEU; opozarja, da je Parlament v resoluciji z dne 12. septembra 2018(24) že izrazil zaskrbljenost zaradi pravice do enake obravnave in svobode izražanja;

7.  je močno zaskrbljen, ker so se razmere na področju pravne države in temeljnih pravic na Madžarskem še poslabšale, odkar je Parlament sprožil člen 7(1); poudarja, da Svet v zvezi s tem v zadnjih letih ni ukrepal in ni prevzel odgovornosti;

8.  pozdravlja dejstvo, da je portugalsko predsedstvo prvič po letu 2019 opravilo zaslišanje v zvezi s pravno državo na Madžarskem v skladu s členom 7(1), ter izjave 18 držav članic, da ta zakon obsojajo; vendar poudarja, da mora dialog prinesti oprijemljive rezultate v obliki ukrepov, da bi se konkretno lotili primerov poslabšanja temeljnih pravic na Madžarskem; ponovno poziva Svet, naj Madžarski da konkretna priporočila, kot je določeno v členu 7(1) PEU, vključno s priporočilom, da zakon razveljavi, in določi roke za izvedbo teh priporočil; poziva slovensko predsedstvo, naj septembra 2021 opravi zaslišanje o Madžarski in čim prej izvede glasovanje o priporočilih; ugotavlja, da so bile človekove pravice oseb LGBTIQ v zadnjih letih postopoma odpravljene;

9.  opozarja, da je Madžarski svet za medije 2. marca 2021 napovedal, da bo sprožil sodni postopek proti medijski skupini RTL Madžarska po predvajanju kampanje „Family is Family“ (družina je družina); meni, da ti ukrepi pomenijo cenzuro medijskih vsebin in oglaševanja ter zato kršijo direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah; poudarja, da je več radiodifuzijskih hiš po vsej EU pozvalo Komisijo, naj skupaj z organizacijami civilne družbe začne postopke za ugotavljanje kršitev(25); poziva Komisijo, naj uporabi vsa pravna orodja, ki jih ima na voljo, da bi obravnavala cenzuro materiala, ki je skladno z direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah v povezavi z Listino;

10.  izraža globoko zaskrbljenost, ker se zaradi poslabšanja medijske svobode povečuje zvračanja krivde na manjšine in število napadov nanje, tudi na osebe LGBTIQ;

11.   opozarja, da je bila madžarska ustava decembra 2020 spremenjena tako, da določa, da je mati ženska in oče moški ter da Madžarska ščiti pravico otrok do spolne identitete v skladu s svojim spolom ob rojstvu in pravico do izobraževanja v skladu z ustavno identiteto države in sistemom vrednot, ki temeljijo na krščanski kulturi; ugotavlja, da kljub temu, da je družinsko pravo v nacionalni pristojnosti, sprememba ustave na ta način skupaj z nadaljnjo zakonodajo, vključno z omenjenim zakonom, neposredno zmanjšuje zaščito vrednot iz člena 2 PEU; ugotavlja, da je Beneška komisija sprejela mnenje o ustavnih spremembah, ki jih je madžarski parlament sprejel decembra 2020(26);

12.  opozarja, da je Beneška komisija 18. junija 2013 sprejela mnenje CDL-AD (2013)022-e o vprašanju prepovedi t. i. „propagiranja homoseksualnosti“ glede na nedavno zakonodajo v nekaterih državah članicah Sveta Evrope;

13.  opozarja, da je madžarski parlament sprejel zakonodajo, ki posvojitev omejuje na poročene pare in dejansko prepoveduje posvojitev osebam, ki živijo v istospolnih partnerskih skupnostih, ter samskim in neporočenim posameznikom, razen če minister za družinsko politiko izda posebno dovoljenje; poudarja, da ta zahteva članu vlade omogoča sprejemanje enostranskih odločitev v zvezi s tem;

14.  želi spomniti, da je bilo s sprejetjem člena 33 zakona omnibus iz leta 2020 dejansko prepovedano pravno priznanje spola za transseksualce in interseksualce na Madžarskem, s čimer so bile kršene njihove pravice do zasebnosti in so bili izpostavljeni diskriminaciji, kar ima lahko hude psihološke posledice in lahko omeji njihovo pravico do dejavnega sodelovanja v civilni družbi; ker je Nacionalni organ za varstvo podatkov in svobodo obveščanja (NADPFI) izdal mnenje o 33. členu, v katerem je trdil, da krši člen 5(1)(d) Splošne uredbe o varstvu podatkov(27); želi spomniti, da Komisija doslej ni sprejela nikakršnih ukrepov, da bi obravnavala to vprašanje; poziva Komisijo, naj preišče zadevo in po potrebi pravno ukrepa; ugotavlja, da je madžarsko ustavno sodišče(28) sicer razsodilo, da so deli zakona neustavni, vendar javni organi niso upoštevali njegove odločitve in še naprej zavračajo vloge, tudi če so bile vložene pred začetkom veljavnosti zakona; ugotavlja, da gre pri tem za kršitev načela pravne države;

15.  obsoja odločitev organa za varstvo potrošnikov v Budimpešti(29), ki je založnikom naročil, naj na otroške knjige, ki prikazujejo mavrične družine, natisnejo opozorilo, da knjige vsebujejo „vedenje, ki ni skladno s tradicionalnimi vlogami spolov“;

16.  je močno zaskrbljen zaradi krčenja prostora za nevladne organizacije na Madžarskem, vključno z nevladnimi organizacijami LGBTIQ; pozdravlja sodbo Sodišča Evropske unije v zadevi C-78/18(30), ki določa, da je zakon št. LXXVI iz leta 2017 o preglednosti organizacij, ki prejemajo pomoč iz tujine, uvedel diskriminatorne in neutemeljene omejitve v zvezi z donacijami iz tujine v korist organizacijam civilne družbe, kar je kršitev njegovih obveznosti glede prostega pretoka kapitala, spoštovanja zasebnega življenja, varstva osebnih podatkov in svobode združevanja; je seznanjen z razveljavitvijo tega zakona, vendar je zaskrbljen zaradi novih omejitev za financiranje civilne družbe na Madžarskem, kot so selektivne revizije, ki jih izvaja državni revizijski urad, in obveznost, da se navedejo vsi donatorji v javnokoristnih poročilih, ki so javno dostopna; meni, da tovrstne omejitve niso ne potrebne ne sorazmerne in niso skladne s sodnim pravom Sodišča Evropske unije ali ugotovitvami poročila o financiranju združenj, ki ga je Beneška komisija sprejela na 118. plenarnem zasedanju 15. in 16. marca 2019;

17.  izraža svojo neomajno predanost varstvu otrokovih pravic v EU in po svetu; meni, da bi morala biti vodilna načela za zagotavljanje spoštovanja najboljših interesov otroka strpnost, sprejemanje in raznolikost in ne spodbujanje strahu pred LGBTIQ in sovraštva do njih; v zvezi s tem meni, da je enačenje spolne usmerjenosti in spolne identitete s pedofilijo ali napadi na otrokove pravice jasen poskus instrumentalizacije jezika človekovih pravic, da bi sprejeli diskriminatorne politike; meni, da je to v nasprotju z mednarodnimi načeli in normami na področju človekovih pravic;

18.  je zaskrbljen, ker zakon spominja na tako imenovan ruski zakon o propagandi LGBT iz leta 2013, ki je močno škodoval skupnosti LGBTIQ v Rusiji; poziva Komisijo, naj dodatno preišče financiranje kampanj proti LGBTIQ v EU, ki so jasna grožnja demokraciji in nacionalni varnosti v EU;

Ukrepi, ki jih mora sprejeti Komisija

19.  znova poziva Komisijo in Svet, naj končno priznata, da je nujno treba ukrepati za zaščito vrednot iz člena 2 PEU in da države članice ne morejo spremeniti svoje zakonodaje, tudi ustavnih določb, na način, ki zmanjšuje varstvo teh vrednot(31); opozarja, da je to v okviru Pogodb prepovedano, kot je nedavno razložilo Sodišče Evropske unije v zadevi C-896/19(32);

20.  meni, da je zakon v neposrednem nasprotju s strategijo Komisije za enakost LGBTIQ; poziva Komisijo, naj poskrbi, da se strategija enako izvaja v vsaki državi članici EU;

21.  poziva Svet in Komisijo, naj nujno odpravijo blokado horizontalne protidiskriminacijske direktive, ki je v Svetu blokirana že več kot 10 let(33);

22.  želi spomniti, da še ni bilo ustreznega odziva na pobudo Parlamenta o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, ki bi ga urejal medinstitucionalni sporazum med Parlamentom, Komisijo in Svetom; poziva Komisijo in Svet, naj se s Parlamentom nemudoma začneta pogajati o medinstitucionalnem sporazumu v skladu s členom 295 PDEU;

23.  ponovno izraža svoje stališče o uredbi o pogojenosti, ki je začela veljati 1. januarja 2021 in se uporablja v celoti in neposredno v Evropski uniji in vseh njenih državah članicah za vsa sredstva iz proračuna EU, tudi sredstva iz instrumenta EU za okrevanje, ki so bila dodeljena od takrat;

24.  želi spomniti, da uredba o pogojevanju pravne države vsebuje jasno opredelitev pravne države, ki jo je treba razumeti v povezavi z drugimi vrednotami Unije, tudi temeljnimi pravicami in nediskriminacijo; meni, da diskriminacija manjšin, za katero so odgovorne države, neposredno vpliva na projekte, za katere so se države članice odločile uporabiti sredstva EU, in zato neposredno vpliva na zaščito finančnih interesov Unije; poziva Komisijo, naj nemudoma sproži postopek iz člena 6(1) uredbe o pogojevanju pravne države;

25.  močno dvomi, da so madžarske oblasti zmožne upravljati s sredstvi EU na nediskriminatoren način in v skladu z Listino; poziva Komisijo, naj oceni sprejetje zakona v zvezi s horizontalnim omogočitvenim pogojem, da se zagotovi skladnost z Listino Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko(34) (uredba o skupnih določbah); poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe iz uredbe o skupnih določbah glede odhodkov, povezanih z zadevnimi skladi, ter naj poskrbi, da sporazum o partnerstvu in programi za Madžarsko ne bodo odobreni, dokler ne bo zagotovljena popolna skladnost s horizontalnim omogočitvenim pogojem, povezanih z vidiki Listine, kot to določajo členi uredbe o skupnih določbah; želi spomniti, da je mogoče akt Komisije, ki ni skladen s pravom EU, izpodbijati pred Sodiščem Evropske unije;

26.  je resno zaskrbljen glede skladnosti osnutka madžarskega načrta za okrevanje in odpornost z Uredbo (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost(35) ter z Listino, poziva Komisijo in Svet, naj skrbno analizirata vse ukrepe, opisane v osnutku madžarskega načrta za okrevanje in odpornost, ter načrt odobrita le, če se ugotovi, da ne bo prispeval k izvajanju zakona, kar bo posledično privedlo do tega, da bo proračun EU dejavno prispeval h kršitvam temeljnih pravic na Madžarskem;

27.  opozarja, da so pravice LGBTIQ človekove pravice; ponovno poziva države članice, zlasti Madžarsko, naj poskrbijo, da bodo veljavna zakonodaja o izobraževanju in informacije, ki so na voljo mladoletnikom, v celoti skladne s temeljnimi pravicami, zapisanimi v pravu EU in mednarodnem pravu, ter naj zagotovijo dostop do celovite vzgoje o spolnosti in odnosih, ki je znanstveno natančna, temelji na dokazih, je primerna starosti in brez predsodkov; želi spomniti, da bi morale objavljene informacije odražati raznolikost spolnih usmerjenosti, spolne identitete, spolnega izraza in spolnih značilnosti, da bi preprečili napačne informacije, ki temeljijo na stereotipih ali predsodkih; poziva Komisijo, naj sprejme vse nujne ukrepe, da zagotovi upoštevanje temeljnih pravic na Madžarskem; poziva institucije EU in države članice, naj nasprotujejo sovražnemu govoru do LGBGTIQ, zlasti ko prihaja od vlad in politikov;

o
o   o

28.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje vladam in parlamentom držav članic, Svetu, Komisiji in Odboru regij.

(1) UL L 433 I, 22.12.2020, str. 1.
(2) UL C 433, 23.12.2019, str. 66.
(3) UL C 255, 29.6.2021, str. 7.
(4) Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0014.
(5) Sodba Sodišča z dne 3. junija 2021 v zadevi Madžarska proti Parlamentu, C-650/18, ECLI:EU:C:2021:426.
(6) Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0251.
(7) Sprejeta besedila, P9_TA(2021)0089.
(8) Sprejeta besedila, P9_TA(2021)0314.
(9) Sprejeta besedila, P9_TA(2021)0313.
(10) https://twitter.com/alexanderdecroo/status/1407977290189971457/photo/1
(11) https://wilmes.belgium.be/en/thirteen-countries-unite-belgiums-initiative-defend-lgbtiq-rights-europe
(12) https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-mijatovic-urges-hungary-s-parliamentarians-to-reject-draft-amendments-banning-discussion-about-sexual-and-gender-identity-and-diversity?inheritRedirect=true&redirect=%2Fen%2Fweb%2Fcommissioner%2Fthematic-work%2Flgbti
(13) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-174422
(14) Zakon, objavljen v uradnem listu: https://njt.hu/jogszabaly/2021-79-00-00; https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ba643dee7b59c2a1901132e6e3320483d2245b56/megtekintes.
(15) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_3164
(16) UL L 303, 28.11.2018, str. 69.
(17) UL L 178, 17.7.2000, str. 1.
(18) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/869254/Letter%20by%20Commissioners%20Reynders%20and%20Breton.pdf
(19) Belgija, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Irska, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Španija, Švedska, Latvija, Italija, Grčija, Avstrija, Ciper in Portugalska.
(20) https://twitter.com/alexanderdecroo/status/1407977290189971457?s=20
(21) https://www.coe.int/be/web/commissioner/-/commissioner-mijatovic-urges-hungary-s-parliamentarians-to-reject-draft-amendments-banning-discussion-about-sexual-and-gender-identity-and-diversity
(22) Konvencija o otrokovih pravicah, Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, poročilo posebnega poročevalca ZN o pravici do izobraževanja.
(23) Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2021 o razglasitvi EU kot svobodnega območja za osebe LGBTIQ.
(24) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0340.
(25) ACT, Madžarska: Broadcasting associations across Europe express dismay at anti-LGBTIQ bill & urge European Commission to open infringement proceedings (Združenja za radiodifuzijo po vsej Evropi so ogorčena zaradi zakona proti LGBTIQ in pozivajo Evropsko komisijo, naj začne postopek za ugotavljanje kršitev), Bruselj, 29. junij 2021.
(26) Hungary - Opinion on the constitutional amendments adopted by the Hungarian parliament in December 2020, adopted by the Venice Commission at its 127th Plenary Session (Madžarska – Mnenje o ustavnih spremembah, ki jih madžarski parlament sprejel decembra 2020, ki ga je Beneška komisija sprejela na svojem 127. plenarnem zasedanju), Benetke in na spletu, 2. in 3. julija 2021 (CDL-AD(2021)029-e).
(27) Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).
(28) http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/CB4CA4E8F72D33DFC125863A00604976?OpenDocument. Povzetek v angleščini je na voljo na spletni strani http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/CB4CA4E8F72D33DFC125863A00604976?OpenDocument&english&english
(29) https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/tisztessegtelen-kereskedelmi-gyakorlatot-folytat-a-labrisz-egyesulet-a-meseorszag-mindenkie-cimu-konyv-ertekesitesekor.
(30) Sodba Sodišča z dne 18. junija 2020, Evropska komisija proti Madžarski, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.
(31) Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2021 o stanju pravne države v Evropski uniji in uporabi uredbe o pogojenosti (EU, Euratom) 2020/2092.
(32) Sodba Sodišča z dne 20. aprila 2021 v zadevi Repubblika v Il-Prim Ministru, C-896/19, ECLI:EU:C:2021:311.
(33) Predlog z dne 2. julija 2008 o direktivi Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost (COM(2008)0426).
(34) UL L 231, 30.6.2021, str. 159.
(35) UL L 57, 18.2.2021, str. 17.

Zadnja posodobitev: 11. november 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov