Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0244(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0244/2021

Ingediende teksten :

A9-0244/2021

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/09/2021 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0365

Aangenomen teksten
PDF 115kWORD 42k
Dinsdag 14 september 2021 - Straatsburg
Associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie *
P9_TA(2021)0365A9-0244/2021

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 september 2021 over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie, met inbegrip van de betrekkingen tussen de Europese Unie enerzijds en Groenland en het Koninkrijk Denemarken anderzijds (Besluit betreffende de LGO-associatie, met inbegrip van Groenland) (08656/2021 – C9-0189/2021 – 2018/0244(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (08656/2021),

–  gezien artikel 203 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C9-0189/2021),

–  gezien artikel 82 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A9-0244/2021),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

Laatst bijgewerkt op: 14 december 2021Juridische mededeling - Privacybeleid