Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2021/0022(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0263/2021

Predložena besedila :

A9-0263/2021

Razprave :

PV 14/09/2021 - 18
CRE 14/09/2021 - 18

Glasovanja :

PV 15/09/2021 - 12

Sprejeta besedila :

P9_TA(2021)0370

Sprejeta besedila
PDF 124kWORD 45k
Sreda, 15. september 2021 - Strasbourg
Sprememba proračuna št. 1/2021: rezerva za prilagoditev na brexit
P9_TA(2021)0370A9-0263/2021

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. septembra 2021 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1 k splošnemu proračunu za leto 2021: Rezerva za prilagoditev na brexit (10945/2021 – C9-0348/2021 – 2021/0022(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(1) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba) in zlasti člena 44,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021, ki je bil dokončno sprejet 18. decembra 2020(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2020/2093 z dne 17. decembra 2020 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027(3) (v nadaljnjem besedilu: uredba o večletnem finančnem okviru),

–  ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 16. decembra 2020 med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju ter novih virih lastnih sredstev, vključno s časovnim načrtom za uvedbo novih virov lastnih sredstev(4),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2020/2053 z dne 14. decembra 2020 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije in razveljavitvi Sklepa 2014/335/EU, Euratom(5),

–  ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. decembra 2020 o vzpostavitvi rezerve za prilagoditev na brexit(6),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 1/2021, ki ga je Komisija sprejela 22. januarja 2021 (COM(2021)0030),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 1/2021, ki ga je Svet sprejel 19. julija 2021 in ga 17. avgusta 2021 posredoval Evropskemu parlamentu (10945/2021 – C9-0348/2021),

–  ob upoštevanju členov 94 in 96 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0263/2021),

A.  ker je Komisija 25. decembra 2020 predstavila predlog uredbe o vzpostavitvi rezerve za prilagoditev na brexit (v nadaljnjem besedilu: rezerva) v tematskih posebnih instrumentih, ki ne štejejo k zgornjim mejam proračuna Unije iz večletnega finančnega okvira, „da bi se zoperstavili nepredvidenim in negativnim posledicam v državah članicah in sektorjih, ki bodo najbolj prizadeti“ zaradi izstopa Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije, s čimer bi ublažili njegov učinek na ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo;

B.  ker je najvišji dovoljeni znesek za rezervo 5 000 000 000 EUR v cenah iz leta 2018 (5. 70 994 000 EUR v tekočih cenah);

C.  ker je namen predloga spremembe proračuna št. 1/2021 v letni proračun Unije za leto 2021 vknjižiti 4 244 832 000 EUR v tekočih cenah (4.000.000.000 EUR v cenah iz leta 2018), tako v odobritvah za prevzem obveznosti kot odobritvah plačil, za kritje predhodnega financiranja, potrebnega zaradi uporabe rezerve v letu 2021;

D.  ker bodo po sprejetju uredbe o vzpostavitvi rezerve za prilagoditev na brexit sredstva prerazporejena v proračunski člen „16 02 03“; ker se bo finančni prispevek iz rezerve za posamezno državo članico nato porabil z deljenim upravljanjem v skladu s členom 63 finančne uredbe;

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 1/2021, kot ga je predložila Komisija in katerega cilj je zagotoviti 4 244 832 000 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil za kritje predhodnega financiranja za rezervo za prilagoditev na brexit;

2.  poudarja, da je rezerva eden od posebnih tematskih instrumentov iz uredbe o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027, zato se z njo povezane odobritve, vknjižene v proračun, ne upoštevajo pri zgornjih mejah odhodkov večletnega finančnega okvira;

3.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 1/2021;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 3/2021 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(2) UL L 93, 17.3.2021.
(3) UL L 433 I, 22.12.2020, str. 11.
(4) UL L 433 I, 22.12.2020, str. 28.
(5) UL L 424, 15.12.2020, str. 1.
(6) COM(2020)0854.

Zadnja posodobitev: 12. januar 2022Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov