Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0176(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0240/2017

Predkladané texty :

A8-0240/2017

Rozpravy :

PV 14/09/2021 - 15
CRE 14/09/2021 - 15

Hlasovanie :

PV 15/09/2021 - 12

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0374

Prijaté texty
PDF 132kWORD 56k
Streda, 15. septembra 2021 - Štrasburg
Smernica o modrej karte EÚ ***I
P9_TA(2021)0374A8-0240/2017
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2021 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania, v ktorom sa vyžaduje vysoká úroveň zručností (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0378),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 79 ods. 2 písm. a) a b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0213/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality bulharským Parlamentom, ako aj českou Poslaneckou snemovňou a českým Senátom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. decembra 2016(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 8. decembra 2016(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 21. mája 2021, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0240/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 75, 10.3.2017, s. 75.
(2) Ú. v. EÚ C 185, 9.6.2017, s. 105.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. septembra 2021 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/... o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania a o zrušení smernice Rady 2009/50/ES
P9_TC1-COD(2016)0176

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2021/1883.)

Posledná úprava: 12. januára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia