Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0319(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0264/2021

Ingivna texter :

A9-0264/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2021)0378

Antagna texter
PDF 111kWORD 43k
Torsdagen den 16 september 2021 - Strasbourg
Avtal mellan EU och Kap Verde om förenklat utfärdande av viseringar ***
P9_TA(2021)0378A9-0264/2021

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 september 2021 om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om ändring av avtalet om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse till medborgare i Republiken Kap Verde och i Europeiska unionen (05034/2021 – C9-0116/2021 – 2020/0319(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05034/2021),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om ändring av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse till medborgare i Republiken Kap Verde och i Europeiska unionen (05034/2021),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 a och artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0116/2021),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0264/2021).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Kap Verde.

Senaste uppdatering: 12 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy