Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2037(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0252/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0252/2021

Συζήτηση :

PV 14/09/2021 - 13
CRE 14/09/2021 - 13

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2021 - 12
PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0382

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 236kWORD 78k
Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο
Μια νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας
P9_TA(2021)0382A9-0252/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με μια νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας (2021/2037(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της 12ης Μαρτίου 2019, με τίτλο «ΕΕ-Κίνα – Μια στρατηγική προοπτική» (JOIN(2019)0005),

–  έχοντας υπόψη τον διάλογο ΕΕ-Κίνας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος δρομολογήθηκε το 1995, και τον 37ο γύρο του διαλόγου αυτού, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την 1η και τη 2α Απριλίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας που δρομολογήθηκε το 2003,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό θεματολόγιο συνεργασίας ΕΕ-Κίνας του 2020,

–  έχοντας υπόψη τη συνολική στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας του Ιουνίου του 2016,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1998 του Συμβουλίου(1) και την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/1999 του Συμβουλίου(2) της 7ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά σοβαρών παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 28ης Ιουλίου 2020, σχετικά με το Χονγκ Κονγκ,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, ιδίως εκείνα της 17ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την καταναγκαστική εργασία και την κατάσταση των Ουιγούρων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Σινγιάνγκ(3), της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την Κίνα, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων(4), της 4ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τη μαζική αυθαίρετη κράτηση Ουιγούρων και Καζάκων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Σινγιάνγκ(5), της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 για την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας(6), και της 15ης Δεκεμβρίου 2016 με τις περιπτώσεις της Θιβετιανής Βουδιστικής Ακαδημίας Λαρούνγκ Γκαρ και του Ιλχάμ Τόχτι(7),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του και τις συστάσεις σχετικά με το Χονγκ Κονγκ, ιδίως το ψήφισμα της 19ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τον νόμο της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και την ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ(8), της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με την καταστολή της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στο Χονγκ Κονγκ(9) και της 13ης Δεκεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με το Χονγκ Κονγκ, 20 χρόνια μετά την παράδοσή του(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2021 σχετικά με τα κινεζικά αντίμετρα με τη μορφή κυρώσεων εις βάρος οντοτήτων της ΕΕ, βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βουλευτών εθνικών κοινοβουλίων(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη συνδεσιμότητα και τις σχέσεις ΕΕ-Ασίας(13),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ), καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις του ΟΗΕ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1948 για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο του 2014 στη Σύμβαση για την αναγκαστική εργασία του 1930 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, το οποίο δεν έχει υπογραφεί από την Κίνα,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και τη συμφωνία του Παρισιού, που τέθηκαν σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), η οποία συνήφθη στις 10 Δεκεμβρίου 1982 και τέθηκε σε εφαρμογή στις 16 Νοεμβρίου 1994,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, την οποία εξέδωσε, στις 25 Νοεμβρίου 2020, η ομάδα προβληματισμού που διόρισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, με τίτλο «NATO 2030: Ενωμένοι για μια νέα εποχή»,

–  έχοντας υπόψη το 14ο πενταετές πρόγραμμα της Κίνας και τις αρχές παράλληλης κυκλοφορίας και ασφαλών αλυσίδων εφοδιασμού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 36 του Συντάγματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα όλων των πολιτών στην ελευθερία των θρησκευτικών πεποιθήσεων, καθώς και το άρθρο 4, το οποίο προστατεύει τα δικαιώματα των «μειονοτικών εθνοτήτων»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0252/2021),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, η ΕΕ δεσμεύεται να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου «σε όλους τους τομείς της εξωτερικής δράσης της ΕΕ ανεξαιρέτως», και ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα θα βρίσκονται στον πυρήνα των σχέσεών της με όλες τις τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών εταίρων»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω της ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης και της δυναμικής της ατζέντας εξωτερικής πολιτικής, ιδίως της επενδυτικής στρατηγικής της, των πολιτικών της «Παγκόσμια Προοπτική» και «Made in China 2025», και της πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» (BRI), η Κίνα κατοχυρώνει ισχυρότερο παγκόσμιο ρόλο τόσο ως οικονομική δύναμη όσο και ως παράγοντας εξωτερικής πολιτικής, γεγονός που θέτει σοβαρές προκλήσεις πολιτικής, οικονομίας, ασφάλειας και τεχνολογίας στην ΕΕ και έχει επομένως σημαντικές και μακροχρόνιες συνέπειες για την παγκόσμια τάξη, συνιστά δε σοβαρή απειλή για τη βασιζόμενη σε κανόνες πολυμέρεια και τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ) αποτελεί ένα ενιαίο, μονοκομματικό κομμουνιστικό κράτος, το οποίο κυβερνάται από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας (ΚΚΚ), που είναι προσηλωμένο στον μαρξισμό-λενινσμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, δεν συμμερίζεται δημοκρατικές αξίες, όπως η ατομική ελευθερία, η ελευθερία του λόγου και η θρησκευτική ελευθερία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα αποβλέπει σε ολοένα μεγαλύτερο παγκόσμιο ρόλο, δεδομένου ότι ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τσινπίνγκ δεσμεύτηκε ανοικτά, στην έκθεσή του που υπέβαλε στο 19ο Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος το 2017, ότι έως το 2049 η Κίνα θα έχει καταστεί παγκόσμιος ηγέτης όσον αφορά τον συνδυασμό εθνικής ισχύος και διεθνούς επιρροής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακρόχρονη παράδοση της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και την Ταϊβάν καταδεικνύει την αξία που αποδίδει ο κινεζικός λαός στη δημοκρατία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Μακάο, μετά την απαγόρευση τελετών για τον εορτασμό της επετείου της σφαγής στην πλατεία Τιενανμέν και την άσκηση πίεσης σε οργανώσεις μέσων ενημέρωσης για την υιοθέτηση μιας φιλοκινεζικής εκδοτικής γραμμής, το καλοκαίρι οι κινεζικές αρχές απέκλεισαν από τη συμμετοχή στις επόμενες βουλευτικές εκλογές σε 21 υποψηφίους, οι περισσότεροι εκ των οποίων αποτελούν μέλη κινημάτων υπέρ της δημοκρατίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα έχει ιστορικό παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρά τις διμερείς και πολυμερείς δεσμεύσεις της χώρας σε αυτούς τους τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα υποβάλλει τακτικά ψηφίσματα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ προκειμένου «η εθνική κυριαρχία, η μη παρέμβαση και ο αμοιβαίος σεβασμός» να καταστούν θεμελιώδεις αδιαπραγμάτευτες αρχές που υπερισχύουν της προαγωγής και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα διώκει συστηματικά τους Ουιγούρους, τους Θιβετιανούς, τους Μογγόλους και άλλες εθνοτικές μειονότητες, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικούς ακτιβιστές, θρησκευτικές ομάδες, δημοσιογράφους, αναφέροντες και διαδηλωτές κατά των αδικιών, καθώς και καταστέλλει ολοένα περισσότερο απόψεις αντιφρονούντων και της αντιπολίτευσης, ειδικότερα στο Χονγκ Κονγκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα καλής θέλησης και οι μη υποχρεωτικές δεσμεύσεις δεν αρκούν για να αυξηθεί η προσήλωση της Κίνας σε αξίες οι οποίες είναι θεμελιώδεις για την ΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη αποχώρηση ξένων ανταποκριτών από την Κίνα και ο χαρακτηρισμός της Λέσχης Ξένων Ανταποκριτών ως «παράνομης οργάνωσης» από τις κινεζικές αρχές είναι η τελευταία από τις πολλές και ολοένα αυξανόμενες υποθέσεις παρενόχλησης και παρεμπόδισης του έργου ξένων δημοσιογράφων και, εντέλει, εκδίωξής τους από την Κίνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας της Κίνας να ελέγχει τις γνώμες που εκφράζονται παγκοσμίως για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και να προσδιορίζει τα είδη της ρητορικής και των συζητήσεων που θα επιτρέπει να εκφράζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, θεωρεί αυτή την προσπάθεια μέρος μιας απειλής ολοκληρωτισμού·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη στρατηγική της ΕΕ για την Κίνα έχει αποκαλύψει τους περιορισμούς της υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων και των παγκόσμιων προκλήσεων που θέτει η Κίνα, και πρέπει να επικαιροποιηθεί·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό έχει καλέσει την Επιτροπή να ξεκινήσει την εξέταση σκοπιμότητας και τη διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων, προκειμένου να ξεκινήσουν επίσημα οι διαπραγματεύσεις με την Ταϊβάν το συντομότερο δυνατό·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη της εκστρατείας της κινεζικής κυβέρνησης για την καταπολέμηση της βίαιης τρομοκρατίας το 2014, η κατάσταση των Ουιγούρων και άλλων κυρίως μουσουλμανικών εθνοτικών μειονοτήτων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ επιδεινώνεται ραγδαία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι κρτούνται σε στρατόπεδα τα οποία ονομάζονται κέντρα «πολιτικής αναμόρφωσης» ή «κατάρτισης», στα οποία οι Ουιγούροι υπόκεινται σε συστηματική καταναγκαστική εργασία, βασανιστήρια, βίαιη εξαφάνιση, μαζική παρακολούθηση, πολιτιστική και θρησκευτική διαγραφή, αναγκαστική στείρωση των γυναικών, σεξουαλική βία, παραβιάσεις των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων και διαχωρισμό οικογενειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομική ανάλυση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα εν λόγω αδικήματα συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ακόμη και εικαζόμενη γενοκτονία, εντός του διεθνούς νομικού πλαισίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά εθνικά κοινοβούλια έχουν εγκρίνει θέσεις προς αυτή την κατεύθυνση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα επιτρέπει στην ΕΕ να επιβάλλει στοχευμένα περιοριστικά μέτρα σε συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς, συμπεριλαμβανομένων κρατικών και μη κρατικών φορέων, που ευθύνονται για, εμπλέκονται σε, ή συνδέονται με σοβαρές παραβιάσεις και καταστρατηγήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Μαρτίου 2021, τέσσερα φυσικά πρόσωπα και μία οντότητα στην Κίνα, που ευθύνονται άμεσα για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ, συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο φυσικών προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται στα εν λόγω περιοριστικά μέτρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως απόκριση στα μέτρα αυτά, η Κίνα επέβαλε αντικυρώσεις σε δέκα Ευρωπαίους και τέσσερις ευρωπαϊκές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων πέντε βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δύο θεσμικών οργάνων της ΕΕ, της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε δύο ευρωπαίους επιστήμονες, δύο ομάδες προβληματισμού στη Γερμανία και το Ίδρυμα Συμμαχίας Δημοκρατιών στη Δανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινεζικές κυρώσεις στερούνταν νομικής αιτιολόγησης και νομικής βάσης και στόχευαν άμεσα όχι μόνο τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα και οντότητες, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γένει· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις αποτελούν σαφώς μια προσπάθεια να αποτραπεί η ΕΕ από το να συνεχίσει το έργο της και τη δράση της κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα·

1.  απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) και στο Συμβούλιο:

   α) να αναπτύξουν μια πιο δυναμική, ολοκληρωμένη και συνεκτική στρατηγική ΕΕ-Κίνας που θα ενώνει όλα τα κράτη μέλη και θα διαμορφώνει τις σχέσεις με το Πεκίνο προς το συμφέρον της ΕΕ στο σύνολό της, θα έχει στον πυρήνα της την προάσπιση των αξιών μας και θα προωθεί μια πολυμερή τάξη βασισμένη σε κανόνες· υπογραμμίζει ότι η στρατηγική χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη τον πολύπλευρο χαρακτήρα της σχέσης της ΕΕ με την Κίνα· τονίζει ότι η Κίνα αποτελεί εταίρο συνεργασίας και διαπραγματευτικό εταίρο για την ΕΕ, αλλά είναι επίσης οικονομικός ανταγωνιστής και συστημικός αντίπαλος σε διαρκώς περισσότερους τομείς·
   β) να προτείνουν να βασίζεται η εν λόγω στρατηγική σε έξι πυλώνες:
   1) Ανοικτός διάλογος και συνεργασία για τις παγκόσμιες προκλήσεις·
   2) Ενισχυμένη δέσμευση για τις οικουμενικές αξίες, τους διεθνείς κανόνες και τα ανθρώπινα δικαιώματα·
   3) Ανάλυση και προσδιορισμός των απειλών, των τρωτοτήτων και των προκλήσεων
   4) Οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων με ομονοούντες εταίρους·
   5) Προώθηση της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας, μεταξύ άλλων στις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις·
   6) Προάσπιση και προώθηση των βασικών ευρωπαϊκών συμφερόντων και αξιών με τον μετασχηματισμό της ΕΕ σε ουσιαστικότερο γεωπολιτικό παράγοντα·

Ανοικτός διάλογος και συνεργασία για τις παγκόσμιες προκλήσεις

2.  καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να διασφαλίσει ότι η νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας θα συμπεριλάβει την Κίνα σε έναν προσανατολισμένο σε αρχές και συμφέροντα διάλογο για τις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναπτύσσοντας μια φιλόδοξη, ολιστική και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα στρατηγική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα στο πλαίσιο αυτής της νέας στρατηγικής ΕΕ-Κίνας, για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, για τον πυρηνικό αφοπλισμό, για την προώθηση της μετά COVID-19 οικονομικής ανάκαμψης, για την καταπολέμηση των παγκόσμιων κρίσεων στον τομέα της υγείας, και για τη μεταρρύθμιση συγκεκριμένων πολυμερών οργανισμών· ζητεί ο διάλογος αυτός να καθοδηγείται από τις θεμελιώδεις αρχές και τα συμφέροντα της ΕΕ και να επιδιώκει τους βασικούς στόχους της εξωτερικής δράσης της ΕΕ· τονίζει ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο εταίρων θα είναι χρήσιμη στην αντιμετώπιση των διεθνών προβλημάτων· επαναλαμβάνει ότι η Κίνα παραμένει σημαντικός εταίρος για την ΕΕ·

3.  υποστηρίζει την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας με την Κίνα για την ειρήνη και την ασφάλεια· αναγνωρίζει ότι η συνεργασία με την Κίνα είναι σημαντική προκειμένου το Αφγανιστάν να μην καταστεί νέα βάση τρομοκρατών και η Βόρεια Κορέα να αποθαρρυνθεί από τη συνέχιση του πυρηνικού της προγράμματος· προσυπογράφει την επιδίωξη συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συμβολή στην ανθρωπιστική βοήθεια και την αρωγή σε περίπτωση καταστροφών, τα περιβαλλοντικά ζητήματα, το διάστημα και την αεροδιαστημική, την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία, ενώ παράλληλα επιμένει απόλυτα στην ελευθερία της έρευνας· τονίζει ότι αυτοί οι διάλογοι και η συνεργασία πρέπει να βασίζονται σε μια κοινή δέσμευση για ανοικτό πνεύμα και συνεργασία με διαφανή, δίκαιο και ισότιμο τρόπο στο πλαίσιο ενός διεθνούς συστήματος βασιζόμενου σε κανόνες, και παράλληλα να διασφαλίζεται ότι τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και αξίες διαφυλάσσονται και να αναπτύσσεται η ικανότητα της Ευρώπης να ανταγωνίζεται την Κίνα όπου αυτό είναι αναγκαίο·

4.  τονίζει ότι ορισμένοι τομείς συνεργασίας, όπως οι ΤΠΕ, το διάστημα και η αεροδιαστημική, μπορούν να έχουν εφαρμογή διπλής χρήσης και να χρησιμοποιηθούν εις βάρος των πολιτών της Κίνας και της Δύσης·

5.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η δέσμευση της Κίνας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλων περιβαλλοντικών ζητημάτων με την ενίσχυση μιας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Κίνας στον συγκεκριμένο τομέα και τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τόσο η ΕΕ όσο και η Κίνα τηρούν τις αντίστοιχες δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εφαρμόσει η ΕΕ μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα· επισημαίνει ότι τα τελευταία τριάντα χρόνια η Κίνα έχει τριπλασιάσει τις ανθρακούχες εκπομπές της και ευθύνεται πλέον για το 27 % των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί συνοχή μεταξύ των παγκόσμιων φιλοδοξιών που έχει ανακοινώσει η Κίνα σε σχέση με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επενδυτικών στρατηγικών της εντός και εκτός χώρας· καλεί την κινεζική κυβέρνηση να μην εξάγει το δυναμικό άνθρακά της σε τρίτες χώρες, ιδίως στο πλαίσιο της BRI·

6.  ζητεί να διεξάγονται σε ετήσια βάση και να αξιολογούνται τακτικά οι διάλογοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα με γνώμονα τα αποτελέσματα, και ζητεί μια αξιόπιστη συγκριτική αξιολόγηση της προόδου που σημειώνεται στους διμερείς διαλόγους γενικότερα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ανταλλαγές αυτές αποφέρουν όντως θετικά αποτελέσματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα· ζητεί να συζητούνται υπό καθεστώς διαφάνειας τα αποτελέσματα όσον αφορά τα κριτήρια αναφοράς και την πρόοδο, τη στασιμότητα ή την επιδείνωση· ζητεί να τίθεται το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τακτικά στο ύψιστο πολιτικό επίπεδο, τόσο στις συνόδους κορυφής ΕΕ-Κίνας όσο και σε επίπεδο κρατών μελών· ζητεί, επιπλέον, τη διεξαγωγή σκιώδους διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη συμμετοχή της ΕΕ και διπλωματών των κρατών μελών, της κινεζικής διασποράς, ελεύθερων και ανεξάρτητων ΜΚΟ, πανεπιστημιακών και νομοθετών, με στόχο τη διαμόρφωση καλύτερης κατανόησης του κινεζικού συστήματος και τη χάραξη καλύτερων στρατηγικών για να επηρεαστεί η πρόοδος που σημειώνεται στην Κίνα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω διάλογοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα χρειάζεται πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα ζητήματα: ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την ελευθεροτυπία, δικαιώματα των μειονοτήτων, μεταξύ άλλων στις περιφέρειες Σινγιάνγκ, Εσωτερικής Μογγολίας και Θιβέτ και ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές τις περιφέρειες, μεταξύ άλλων για διπλωμάτες και δημοσιογράφους, κατάσταση του Χονγκ Κονγκ, ελευθερία του λόγου, εργασιακά δικαιώματα, δικαίωμα του συνέρχεσθαι, θρησκευτική ελευθερία και ελευθερία πεποιθήσεων, και κατάσταση του κράτους δικαίου στην Κίνα εν γένει· εκφράζει ικανοποίηση για τον ορισμό του νέου ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ και ζητεί να συμμετέχει ο νέος ειδικός απεσταλμένος ενεργά στην παροχή υποστήριξης για τη δεινή θέση όλων των θρησκευτικών ομάδων και οντοτήτων, μεταξύ άλλων των μουσουλμάνων, των χριστιανών και των βουδιστών, οι οποίες αντιμετωπίζουν διώξεις στην ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ· καλεί τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ να αξιοποιούν αυτούς τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα για να θέτουν επιμέρους θέματα· διατηρεί έντονη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη κράτηση του Σουηδού πολίτη και εκδότη Γκούι Μινχάι· ζητεί την παρέμβαση της ΕΕ και των κρατών μελών στο ανώτατο επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις συστημικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα και καταδικάζει όλες τις αυθαίρετες συλλήψεις και την καταστολή της ελεύθερης ροής πληροφοριών και της ελευθερίας της έκφρασης·

7.  καλεί την ΕΕ να ξεκινήσει διάλογο με την Κίνα σχετικά με πιθανούς τρόπους για τη βελτίωση, με διαφανή τρόπο, των ικανοτήτων αρχικής απόκρισης σε λοιμώδεις νόσους οι οποίες ενδέχεται να εξελιχθούν σε επιδημίες ή πανδημίες, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αναγνώρισης, χαρτογράφησης κινδύνων και έγκαιρης προειδοποίησης με στόχο τη διασφάλιση καλύτερης παγκόσμιας ετοιμότητας στην αντιμετώπιση πανδημιών· καλεί, περαιτέρω, την Κίνα, να επιτρέψει τη διεξαγωγή ανεξάρτητης και διαφανούς έρευνας σχετικά με την προέλευση και την εξάπλωση του SARS-COV-2·

8.  υποστηρίζει την διεύρυνση των επαφών μεταξύ των λαών και των δύο πλευρών, καθώς και τις αμοιβαίες επισκέψεις στο πλαίσιο ανταλλαγής φοιτητών, αλλά ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρακολουθούν καλύτερα τον αντίκτυπο των παρεμβάσεων της κινεζικής κυβέρνησης στην ακαδημαϊκή ελευθερία·

Ενισχυμένη δέσμευση για τις οικουμενικές αξίες, τους διεθνείς κανόνες και τα ανθρώπινα δικαιώματα

9.  καταδικάζει με τον εντονότερο τρόπο τις αβάσιμες και αυθαίρετες κυρώσεις που επέβαλαν οι κινεζικές αρχές, οι οποίες ισοδυναμούν με προσβολή της ελευθερίας του λόγου, της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της αντίληψης των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προσήλωσης σε αυτά σε διεθνές επίπεδο· καλεί τις κινεζικές αρχές να άρουν τις αδικαιολόγητες αυτές κυρώσεις· θεωρεί ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις κινεζικές αρχές διαβρώνουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη και παρεμποδίζουν τη διμερή συνεργασία·

10.  υπογραμμίζει ότι η εξέταση και η διαδικασία κύρωσης της συνολικής συμφωνίας ΕΕ-Κίνας για τις επενδύσεις (CAI) δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν αρθούν οι κινεζικές κυρώσεις κατά των βουλευτών του ΕΚ και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

11.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2021 σχετικά με τις κινεζικές αντικυρώσεις· καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2021 για τις κινεζικές αντικυρώσεις και με το άρθρο 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της και να αξιοποιήσει τη συζήτηση για την CAI ως μοχλό για τη βελτίωση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών στην Κίνα· καλεί την Κίνα να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τον τερματισμό άλλων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, όπως η καταναγκαστική εργασία και η συστηματική δίωξη Ουιγούρων και άλλων μουσουλμανικών μειονοτικών ομάδων του Τουρκμενιστάν, των Θιβετιανών, των Χριστιανών και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων και εκκλησιών, και να τηρήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της έναντι του Χονγκ Κονγκ στο πλαίσιο της κοινής σινοβρετανικής δήλωσης και του βασικού νόμου του Χονγκ Κονγκ μέσω της αναστολής των προγραμματισμένων μεταρρυθμίσεων στο εκλογικό σύστημα της πόλης και της απελευθέρωσης των κοινοβουλευτικών και των ακτιβιστών υπέρ της δημοκρατίας· καλεί επίσης την Κίνα να σεβαστεί τον Θεμελιώδη Νόμο του Μακάο, ο οποίος θα ισχύει έως το 2049, και τις διατάξεις της σινο-πορτογαλικής κοινής δήλωσης(14) που αποτρέπουν κάθε παρέμβαση στις εκλογικές διαδικασίες της χώρας και στη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης·

12.  υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο θα λάβει υπόψη την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ Κονγκ, πριν καθορίσει τη θέση του· επαναλαμβάνει τις πολύ σοβαρές ανησυχίες του σχετικά με τις διάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα και υπενθυμίζει ότι ο πλήρης σεβασμός των οικουμενικών αξιών είναι απαραίτητος, ανεξάρτητα από τις διαφορές μεταξύ των δύο συστημάτων·

13.  καλεί την Κίνα να συμμορφωθεί με τα διεθνή πρότυπα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον αντίκτυπο που έχει στο κλίμα, το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, τη φτώχεια, την υγεία, τα εργασιακά δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα· παροτρύνει την Κίνα, στο πλαίσιο της προώθησης του βιώσιμου εμπορίου και της βιώσιμης ανάπτυξης, να αναλάβει συγκεκριμένη δράση για την κύρωση και την εφαρμογή των τεσσάρων εκκρεμών θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι ορισμένες διεθνείς εταιρείες, ιδίως στον τομέα της ένδυσης και της κλωστοϋφαντουργίας, υπέστησαν ευρύ και εκτεταμένο μποϊκοτάζ, όταν εξέφρασαν ανησυχία για τις εκθέσεις σχετικά με την καταναγκαστική εργασία στο Σινγιάνγκ αποφάσισαν να κόψουν τους δεσμούς της αλυσίδας εφοδιασμού με το Σινγιάνγκ, και καταδικάζει απερίφραστα τον πολιτικό καταναγκασμό που ασκεί εναντίον τους η κινεζική κυβέρνηση· επαναλαμβάνει το αίτημά του για ταχεία θέσπιση από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) ενός συμβουλευτικού φορέα που θα καθοδηγεί τις επιχειρήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού σχετικά με την έκθεση τους σε κίνδυνο σε περίπτωση χρήσης αναγκαστικής εργασίας από Ουιγούρους και θα παρέχει στήριξη για τον άμεσο εντοπισμό εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού·

14.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία για την εσωτερική αγορά, καθώς και οποιοδήποτε πλαίσιο δέουσας επιμέλειας ή απαγόρευσης των εισαγωγών προϊόντων καταναγκαστικής εργασίας, χρησιμοποιούνται αποδοτικά και αποτελεσματικά προκειμένου να αποκλειστούν οντότητες που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σινγιάνγκ· καλεί, περαιτέρω, τις ευρωπαϊκές εταιρείες στην Κίνα να διεξαγάγουν, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους, διεξοδική έρευνα σχετικά με τη χρήση καταναγκαστικής συνεργασίας στις αλυσίδες εφοδιασμού τους·

15.  καλεί τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα να κινήσει ανεξάρτητες νομικές έρευνες σχετικά με εικαζόμενες γενοκτονίες, εικαζόμενα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων καταναγκαστικής εργασίας που λαμβάνουν χώρα σε διάφορες περιοχές της Κίνας, και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παράσχουν πολιτική στήριξη και να εξασφαλίσουν διεθνή υποστήριξη για μια τέτοια έρευνα· καλεί τις κινεζικές αρχές να επιτρέψουν την ελεύθερη, ουσιαστική και απρόσκοπτη πρόσβαση στην περιοχή· εκφράζει εξαιρετική ανησυχία για τις αναφορές σχετικά με προγράμματα εργασίας στο Θιβέτ, τα οποία αποκαλούνται επίσης «στρατόπεδα επαγγελματικής κατάρτισης» από τις κινεζικές αρχές· καλεί την Κίνα να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το εθνικό και το διεθνές δίκαιο όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στο Σινγιάνγκ, το Θιβέτ και την Εσωτερική Μογγολία·

16.  καταδικάζει το γεγονός ότι στην Κίνα περιορίζεται σημαντικά η ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και των μέσων ενημέρωσης· εκφράζει την αποδοκιμασία του για την πολιτική δίωξη πολλών δημοσιογράφων που ζουν σήμερα εξόριστοι· καλεί την Κίνα να διασφαλίσει ότι όλοι οι δημοσιογράφοι μπορούν να εκτελούν το έργο τους ελεύθερα, χωρίς παρεμπόδιση και φόβο αντιποίνων· τονίζει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης· ζητεί από την ΕΕ να υποστηρίξει την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Κίνα μέσω της σύστασης Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα δημοκρατικά μέσα ενημέρωσης με στόχο την υποστήριξη της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας·

17.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως το προτεινόμενο υποχρεωτικό πλαίσιο δέουσας επιμέλειας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να στηρίξει τις προσπάθειες για την έγκριση παρόμοιου μέσου στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών·

18.  καλεί την Επιτροπή να εκφράσει την ανησυχία της σχετικά με τη νέα «διάταξη 15», με την οποία περιορίζονται περαιτέρω οι θρησκευτικές ομάδες και οι ηγέτες τους από τις κινεζικές αρχές·

19.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τη δέσμη μέτρων η οποία συμφωνήθηκε μετά τη θέσπιση της νομοθεσίας περί εθνικής ασφαλείας στο Χονγκ Κονγκ τον Ιούλιο του 2020 και να επανεξετάσουν την πολιτική τους για το άσυλο, τη μετανάστευση, τις θεωρήσεις και τους τίτλους διαμονής για πολίτες του Χονγκ Κονγκ· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ και το Συμβούλιο να αξιολογήσουν και να επικαιροποιήσουν τα συμπεράσματα για το Χονγκ Κονγκ· ζητεί να ληφθούν στοχευμένα μέτρα στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου είναι αναγκαίο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η καταστολή στο Χονγκ Κονγκ· ζητεί επιπλέον να καταργήσει η Κίνα τον νόμο περί εθνικής ασφάλειας που επιβλήθηκε στο Χονγκ Κονγκ τον Ιούνιο του 2020· καλεί τα κράτη μέλη που εξακολουθούν να έχουν συνθήκες έκδοσης με την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ να αναστέλλουν μεμονωμένες απελάσεις όταν η έκδοση ενός ατόμου το θέτει σε κίνδυνο βασανιστηρίων ή σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, όταν το άτομο αυτό θα αντιμετώπιζε κατηγορίες για πολιτικούς λόγους, σε άλλες περιπτώσεις όπου θα στοχοποιούνταν εθνοτικές μειονότητες, εκπρόσωποι της φιλοδημοκρατικής αντιπολίτευσης στο Χονγκ Κονγκ και αντιφρονούντες γενικότερα, και όπου αυτό θα παραβίαζε τις υποχρεώσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

20.  συνιστά στην ηγεσία της ΕΕ και των κρατών μελών να απορρίψουν τις προσκλήσεις στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου σε περίπτωση που η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ δεν βελτιωθεί και δεν πραγματοποιηθεί πριν από τη διοργάνωση σύνοδος κορυφής/διάλογος υψηλού επιπέδου ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα με απτό αποτέλεσμα·

21.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για την κινεζική στήριξη στα πλέον τυραννικά καθεστώτα παγκοσμίως, ιδίως της Συρίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας, αλλά και της Βενεζουέλας και της Κούβας·

Ανάλυση και εντοπισμός των κινδύνων, των τρωτοτήτων και των προκλήσεων

22.  πιστεύει ότι η μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για την Κίνα θα πρέπει να παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία και δεδομένα για την αντιμετώπιση των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών απειλών που προέρχονται από την Κίνα, μεταξύ άλλων μέσω της BRI της, της στρατηγικής διπλής κυκλοφορίας, του 14ου πενταετούς σχεδίου και της στρατηγικής «Made in China 2025», των κινεζικών προτύπων 2035 και των 16+1 πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων του στρατιωτικού εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης ικανοτήτων της, και των επιπτώσεων της στρατηγικής αυτής στην ανοικτή στρατηγική αυτονομία της Ένωσης και στη βασιζόμενη σε κανόνες πολυμερή τάξη· σημειώνει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να διασφαλιστούν πολιτική βούληση και πόροι για την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη σύνδεση Ευρώπης και Ασίας· ζητεί μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ της στρατηγικής της ΕΕ για τη σύνδεση Ευρώπης και Ασίας και του Blue Dot Network, ώστε να δοθεί μια βιώσιμη εναλλακτική λύση έναντι της BRI· χαιρετίζει για τη συμφωνία των ηγετών της G7 να αναπτύξουν μια εταιρική σχέση για να ξαναφτιαχτεί καλύτερα ο κόσμος, την πρωτοβουλία Build Back Better World (B3W), ως εναλλακτική λύση στην πρωτοβουλία BRI της Κίνας· καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενστερνιστούν την πρωτοβουλία και να συμβάλουν σε αυτήν·

23.  καλεί την Επιτροπή να αναθέσει τη διενέργεια ελέγχου σε επίπεδο ΕΕ, με ανάλυση ανά κράτος μέλος, της εξάρτησης της ΕΕ από την Κίνα σε ορισμένους στρατηγικά σημαντικούς και κρίσιμους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών φαρμάκων, ει δυνατόν τόσο σε εθνικό όσο και σε υποεθνικό επίπεδο, με βάση την πρόσφατη ολοκληρωμένη ανάλυσή της με τίτλο «Στρατηγικές εξαρτήσεις και ικανότητες» (SWD(2021)0352), η οποία καθορίζει σχέδια για τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με ανεπιθύμητες εξαρτήσεις με παράλληλη διατήρηση των συνολικών σχέσεων με την Κίνα, οι οποίες θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αμοιβαίες και να ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ·

24.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναπτύξουν μηχανισμούς για τη συνεκτική αντιμετώπιση αυτών των απειλών, ιδίως με τους εξής τρόπους:

   α) διασφάλιση της ενότητας της ΕΕ σε επίπεδο κρατών μελών, η οποία είναι απαραίτητη για είναι δυνατή η ορθή εφαρμογή της νέας στρατηγικής ΕΕ-Κίνας· έκκληση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να τηρούν τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ·
   β) αξιοποίηση της εργαλειοθήκης της ΕΕ για εθνικά, περιφερειακά και τοπικά μέτρα μετριασμού του κινδύνου με σκοπό την ανάπτυξη παγκόσμιων προτύπων σε συνεργασία με ομονοούντες εταίρους για τη νέα γενιά τεχνολογιών σύμφωνα με τις δημοκρατικές αξίες, όπως τα δίκτυα 5G και 6G, και διασφαλίζοντας ότι οι εταιρείες που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας εξαιρούνται από την ανάπτυξη δικτύων 5G και 6G·
   γ) ενίσχυση των ικανοτήτων της ΕΕ για την ανάληψη ηγετικού ρόλου σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας με ομονοούντες εταίρους·
   δ) διασφάλιση του θεσμικού συντονισμού μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και της ΕΥΕΔ πριν από εκδηλώσεις σχετικές με την BRI, και συνεργασία με τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από όσους συμμετέχουν στην πρωτοβουλία συνάδουν με τις πολιτικές και τα συμφέροντα της ΕΕ και σέβονται τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ· τονίζει ότι οι διαβουλεύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ, για παράδειγμα μέσω μιας κοινής επιτροπής εμπορικής πολιτικής - επιτροπής πολιτικής και ασφάλειας σε επίπεδο Συμβουλίου, πριν από τις εκδηλώσεις που σχετίζονται με την BRI, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη εκφράζονται με μία φωνή· τονίζει ότι η πρωτοβουλία BRI πρέπει να πληροί τα διεθνή πρότυπα· υπογραμμίζει ότι τα έργα της BRI πρέπει να υπόκεινται σε στενή παρακολούθηση, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις αρνητικές πολιτικές συνέπειές τους στην ΕΕ·
   ε) παρακολούθηση των βασικών συμβάσεων υποδομών στα κράτη μέλη και στις υπό ένταξη χώρες, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και η ευθυγράμμισή τους με τα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ, όπως ορίζονται στη στρατηγική ΕΕ-Κίνας· προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας από την επιρροή τρίτων χωρών η οποία θα μπορούσε να αποβεί επιζήμια για τα οικονομικά συμφέροντα και τα συμφέροντα ασφάλειας της ΕΕ και των κρατών μελών της·

25.  υπογραμμίζει ότι οι διμερείς και ασυντόνιστες ενέργειες ορισμένων κρατών μελών έναντι της Κίνας, καθώς και η μη ενημέρωση της Επιτροπής κατά την υπογραφή μνημονίων συμφωνίας με τρίτες χώρες, είναι αντιπαραγωγικές και επιζήμιες για την παγκόσμια θέση της ΕΕ και για το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα που έχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ όταν ενεργούν ως Ένωση και όχι ως ανεξάρτητοι κρατικοί παράγοντες· ζητεί από τα κράτη μέλη να μην υπογράφουν τέτοια μνημόνια χωρίς διαβούλευση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή· ζητεί να καθιερωθεί ένας μηχανισμός συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ με στόχο την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων· υπενθυμίζει το άρθρο 24 ΣΕΕ, στο οποίο ορίζεται ότι «τα κράτη μέλη υποστηρίζουν ενεργά και ανεπιφυλάκτως την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της Ένωσης, με πνεύμα πίστης και αμοιβαίας αλληλεγγύης» και ότι «απέχουν από κάθε δράση αντίθετη προς τα συμφέροντα της Ένωσης ή ικανή να θίξει την αποτελεσματικότητά της ως συνεκτικής δύναμης στις διεθνείς σχέσεις»·

26.  τονίζει ότι η εφαρμογή της στρατηγικής ΕΕ-Κίνας και των εθνικών στρατηγικών και πολιτικών έναντι της Κίνας θα πρέπει να συντονίζεται τακτικά μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών, των διαφόρων Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη και συνεκτική πολιτική που θα αποφεύγει τον κατακερματισμό των επιμέρους τομέων πολιτικής· πιστεύει ότι οι πολιτικές θα πρέπει επίσης να συντονίζονται με περιφερειακούς και τοπικούς φορείς οι οποίοι αναπτύσσουν και διατηρούν δεσμούς με την Κίνα·

27.  εκφράζει ανησυχία για την αυξανόμενη συχνότητα υβριδικών επιθέσεων, κινεζικής βιομηχανικής κατασκοπείας και κυβερνοκλοπής κατά ευρωπαϊκών εταιρειών· τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης των ιδιωτικών και δημόσιων κυβερνοϊκανοτήτων· ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας και τη δημιουργία ενός συστήματος με στόχο τον τερματισμό κακόβουλων πράξεων στον κυβερνοχώρο εκ μέρους της Κίνας, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνοεπιθέσεων, της αναγκαστικής μεταφοράς τεχνολογίας, της κυβερνοκατασκοπείας και της κλοπής διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω του κυβερνοχώρου· υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης στενότερης συνεργασίας με τις χώρες του ΝΑΤΟ και της G7 για την καταπολέμηση υβριδικών απειλών, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνοεπιθέσεων, και εκστρατειών παραπληροφόρησης που προέρχονται από την Κίνα, μεταξύ άλλων με παροχή της δυνατότητας στα κράτη μέλη να επιβάλλουν συλλογικά αντίμετρα σε εθελοντική βάση, ακόμη και αν η φύση των επιθέσεων δεν είναι αρκετά σοβαρή ώστε να ενεργοποιεί το άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ ή το άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ·

28.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να συντονίζει δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της ξένης χρηματοδότησης των δημοκρατικών διαδικασιών μας από την Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής της διαφθοράς της ελίτ και της τεχνικής της κλειστής επιλογής ανώτατων δημοσίων υπαλλήλων και πρώην Ευρωπαίων πολιτικών·

29.  εκφράζει την ανησυχία του για τη δυναμική και ενίοτε επιθετική διπλωματική πίεση των κινεζικών αρχών, π.χ. προς τον Πρόεδρο της Τσεχικής Γερουσίας· τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υποκύψουν απέναντι σε πίεση, απειλές ή λογοκρισία από κινεζικά κανάλια· εκφράζει την ανησυχία του για την αδικαιολόγητη πίεση που ασκούν κινέζοι αξιωματούχοι σε ερευνητές και ακαδημαϊκούς που ασχολούνται με θέματα που σχετίζονται με την Κίνα σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων των ινστιτούτων Confucius στην ΕΕ·

Οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων με ομονοούντες εταίρους

30.  καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να συντονίσει τη δράση της Ένωσης με ομονοούντες εταίρους για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη στήριξη των ανθρώπων στην Κίνα, στο Χονγκ Κονγκ και στο Μακάο, και της κινεζικής διασποράς ανά τον κόσμο, καθώς και για την υπεράσπιση της φιλελεύθερης δημοκρατίας στον κόσμο, ιδίως στο Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν, με σκοπό να κληθεί η Κίνα να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο, το δικαίωμα σε δημόσιες διαδηλώσεις ως άσκηση ελευθερίας της έκφρασης και ελευθερίας του συνέρχεσθαι, την ελευθερία ναυσιπλοΐας και την ειρηνική επίλυση των διαφορών· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι οι εν λόγω εταιρικές σχέσεις και η πολυμερής συνεργασία με ομοϊδεάτες εταίρους θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία και τα μέτρα που περιγράφονται στη νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας·

31.  εκφράζει έντονη ανησυχία αναφορικά με τις δυναμικές και επεκτατικές πολιτικές της Κίνας στη νότια Σινική θάλασσα, στην ανατολική Σινική θάλασσα και στα στενά της Ταϊβάν, ιδίως με τη συνεχιζόμενη στρατιωτική πρόκληση της Κίνας κατά της Ταϊβάν· υπογραμμίζει ότι το status quo στα στενά της Ταϊβάν και η ελευθερία ναυσιπλοΐας στην περιοχή του Ινδικού-Ειρηνικού Ωκεανού έχουν ζωτική σημασία για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· επαναλαμβάνει την έντονη αντίθεσή του σε οποιεσδήποτε μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση και να υπονομεύσουν το status quo· ενθαρρύνει την εποικοδομητική ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των κρατών των στενών και τονίζει ότι οποιαδήποτε αλλαγή στις σχέσεις μεταξύ των κρατών των στενών δεν πρέπει να είναι αντίθετη προς τη βούληση των πολιτών της Ταϊβάν· συμμερίζεται τις ανησυχίες που εξέφρασαν η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ σχετικά με έναν νέο νόμο στην Κίνα που επιτρέπει στα κινεζικά πλοία ακτοφυλακής να χρησιμοποιούν όπλα κατά ξένων σκαφών που παραβιάζουν αυτό που η Κίνα θεωρεί ότι είναι το έδαφός της· καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά τόσο στη νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας όσο και στη στρατηγική της ΕΕ για τη συνεργασία στην Ινδία-Ειρηνικό, και να αυξήσει τις πολυμερείς διπλωματικές ανταλλαγές προκειμένου να επιτευχθεί η ειρηνική επίλυση των διαφορών και των διαφορών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην ενίσχυση της συνεργασίας με άλλους δημοκρατικούς εταίρους που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Νότια Κορέα, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Ταϊβάν, και καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα και να ενισχύσουν τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με τον ASEAN και την Αφρικανική Ένωση·

33.  θεωρεί ότι είναι πρωταρχικής σημασίας για την ΕΕ να αναπτύξει και να προωθήσει μια φιλόδοξη και δυναμική διατλαντική σχέση με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, με βάση την κοινή ιστορία, τις αξίες και τα συμφέροντά μας, στο πλαίσιο ενός διατλαντικού διαλόγου για την Κίνα, συμπεριλαμβανομένης μιας κοινοβουλευτικής διάστασης· τονίζει τη σημασία της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ για τη διατήρηση και την επίδειξη της ενωμένης ισχύος των παγκόσμιων φιλελεύθερων δημοκρατιών, μεταξύ άλλων μέσω του έργου μας σε πολυμερείς οργανισμούς· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο νέος διάλογος ΕΕ-ΗΠΑ για την Κίνα θα πρέπει να είναι ένας από τους μηχανισμούς για την προώθηση των κοινών μας συμφερόντων και τη διαχείριση των διαφορών μας, καθώς και για τη μεταρρύθμιση των πολυμερών οργανισμών στο πλαίσιο της βασιζόμενης σε κανόνες τάξης· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει την επιχειρησιακή αυτονομία και την ανθεκτικότητα της Ένωσης έναντι εξωτερικών απειλών·

34.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να συνεχίσει να παρακολουθεί τον μεταβαλλόμενο ρόλο και την αυξανόμενη παγκόσμια επιρροή της Κίνας σε πολυμερείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών, στους οποίους η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος χρηματοδότης, και να εξασφαλίσει καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και εταίρων που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις για τον συνδυασμό της ισχύος των παγκόσμιων φιλελεύθερων δημοκρατιών, προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτή την εξέλιξη· επισημαίνει ότι η μεγαλύτερη συνεργασία της κινεζικής κυβέρνησης με διεθνείς και πολυμερείς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), η Ιντερπόλ, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας, η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών και ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), συμπεριλαμβανομένων των φορέων καθορισμού προτύπων, αποσκοπεί στην αναμόρφωση των κανόνων, των προτύπων και των πρακτικών σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να προωθηθούν η μακροπρόθεσμη γεωπολιτική στρατηγική και τα οικονομικά συμφέροντα της Κίνας· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η κινεζική εγχώρια λογοκρισία, η οποία ασκείται τώρα, μεταξύ άλλων, στον ΟΗΕ, αποσκοπεί στην χειραγώγηση των διαδικασιών ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο έλεγχος της κινεζικής συμπεριφοράς, ιδίως στην περίπτωση της κατάστασης των Ουιγούρων Μουσουλμάνων και άλλων τουρανικών μουσουλμανικών μειονοτήτων· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με ομονοούντες εταίρους για την αντιμετώπιση αυτών των εξελίξεων·

35.  τονίζει ότι η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ειρηνευτικών δυνάμεων μεταξύ των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά αρνήθηκε να εγκρίνει τμήματα του κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του πυλώνα της «ευθύνης προστασίας» (R2P)· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ έχει ενσωματώσει την R2P στην εξωτερική της δράση·

36.  ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία της ΕΕ με το ΝΑΤΟ στην αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας σε σχέση με την Κίνα· υποστηρίζει την πρόταση του ΝΑΤΟ για την ανάπτυξη πολιτικής στρατηγικής όσον αφορά την προσέγγιση ενός κόσμου στον οποίο η Κίνα θα καταστεί παγκόσμια υπερδύναμη· ζητεί η στρατηγική αυτή να βασίζεται σε διαφορετικά σενάρια για την ανάπτυξη των σχέσεων με την Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας περαιτέρω επιδείνωσης της ασφάλειας στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, και ζητεί διάλογο και συντονισμό με τις χώρες του τετραμερούς διαλόγου για την ασφάλεια· χαιρετίζει τις προσπάθειες του NATO να παρακολουθεί προσεκτικά τις επιπτώσεις ασφαλείας της αυξημένης φυσικής παρουσίας της Κίνας στην Αρκτική και στην Αφρική· συστήνει να ληφθεί επαρκώς υπόψη η συνεργασία ΕΕ/ΝΑΤΟ όσον αφορά τις προκλήσεις ασφαλείας σε σχέση με την Κίνα, με την εκπόνηση του στρατηγικού προσανατολισμού της ΕΕ και με την επανεξέταση του στρατηγικού δόγματος του ΝΑΤΟ·

37.  χαιρετίζει την πρόθεση του Συμβουλίου να ενισχύσει τη στρατηγική εστίαση, την παρουσία και τη δράση της ΕΕ στον Ινδοειρηνικό, δρομολογώντας μια νέα στρατηγική της ΕΕ για τη συνεργασία στον Ινδοειρηνικό, καθώς και μια νέα στρατηγική για τη συνδεσιμότητα· σημειώνει ότι οποιαδήποτε τέτοια νέα στρατηγική θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη στρατηγική ΕΕ-Κίνας·

38.  θεωρεί σκόπιμο να υποβάλει η Επιτροπή έγκαιρες και ολοκληρωμένες εκθέσεις σχετικά με την Περιφερειακή Συνολική Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (RCEP), τη μεγαλύτερη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο, προκειμένου να αξιολογήσει τις επιτόπιες εξελίξεις· ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις συνέπειες που έχουν για τα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ θέματα όπως η θέσπιση προτύπων στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, καθώς και οι διατάξεις σχετικά με τους κανόνες καταγωγής· σημειώνει ότι, μολονότι η ΕΕ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στην RCEP, η συμφωνία θα έχει επιπτώσεις για την ΕΕ· επισημαίνει την απουσία διατάξεων στην RCEP σχετικά με το εμπόριο και τη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων και των κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων·

39.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο της περιφερειακής δυναμικής, τη σημασία των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ταϊβάν, μεταξύ άλλων σε θέματα που αφορούν την πολυμερή προσέγγιση και τον ΠΟΕ, την τεχνολογία και τη δημόσια υγεία, καθώς και την ουσιαστική συνεργασία σε κρίσιμες προμήθειες, όπως οι ημιαγωγοί· σημειώνει ότι η Ταϊβάν είναι πλήρες μέλος του ΠΟΕ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προχωρήσουν προς μια διμερή επενδυτική συμφωνία με την Ταϊβάν και να ξεκινήσουν επειγόντως την εκτίμηση επιπτώσεων, τη δημόσια διαβούλευση και τη διερευνητική διαδικασία με τις αρχές της Ταϊβάν·

40.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις και δράσεις ώστε να διευκολύνει την πλήρη συμμετοχή της Ταϊβάν ως παρατηρητή στις συνεδριάσεις, στον μηχανισμό και τις δραστηριότητες του ΠΟΥ, του ΔΟΠΑ και της UNFCCC·

Προώθηση της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας, μεταξύ άλλων στις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις

41.  υπογραμμίζει ότι η αιρεσιμότητα στις επενδύσεις και το εμπόριο δεν αρκεί από μόνη της για την κάμψη της κινεζικής δυναμικής στάσης· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει τη στρατηγική αυτονομία αντιμετωπίζοντας άλλες διαστάσεις της σχέσης ΕΕ-Κίνας, ιδίως την ψηφιακή και τεχνολογική κυριαρχία· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην καινοτομία και την έρευνα και να αναπτυχθεί μια ανταγωνιστική και κυρίαρχη βιομηχανική στρατηγική σε τομείς όπως, μεταξύ άλλων, η παραγωγή μικροκυκλωμάτων και ημιαγωγών, η εξόρυξη σπάνιων γαιών, το υπολογιστικό νέφος και η τεχνολογία τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση της ΕΕ από την Κίνα, πάντα με σκοπό τη διασφάλιση καλύτερου συντονισμού των εν λόγω πολιτικών με εκείνες άλλων φιλελεύθερων δημοκρατιών που συμμερίζονται παρόμοιες απόψεις, διερευνώντας παράλληλα τη δυνατότητα συγκέντρωσης πόρων και δημιουργίας νέων συνεργειών·

42.  σημειώνει ότι το 2020, στο πλαίσιο της νόσου COVID-19, η Κίνα κατατάχθηκε για πρώτη φορά ως ο μεγαλύτερος εταίρος της ΕΕ για το εμπόριο αγαθών, με το εμπορικό ισοζύγιο να επιδεινώνεται περαιτέρω εις βάρος της ΕΕ· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι ο κορυφαίος εταίρος της ΕΕ στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών μαζί· πιστεύει ότι η οικονομική άνοδος και η προβλεπόμενη ανάπτυξη της Κίνας θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις κατά την επόμενη δεκαετία· επισημαίνει ότι, για διαφορετικούς λόγους, τα επίπεδα των αμοιβαίων επενδύσεων παραμένουν κάτω από τις δυνατότητές τους και αναγνωρίζει τις οικονομικές ευκαιρίες που χαρακτηρίζουν την ευρύτερη περιοχή· θεωρεί ότι ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Κίνας και της ΕΕ θα απαιτήσει ένα πλαίσιο βασισμένο σε κανόνες και αξίες, το οποίο πρέπει να θεμελιώνεται σε διεθνή πρότυπα· τονίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί προϋπόθεση για τη σύναψη εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων με την ΕΕ και παροτρύνει την Κίνα να συμμορφωθεί με τις διεθνείς της υποχρεώσεις και να δεσμευτεί για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

43.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ, στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και στην εποπτεία, τον έλεγχο, την κύρωση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών· επισημαίνει την ανάγκη να ζητείται η γνώμη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου εγκαίρως και με ορθό τρόπο και προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διατηρούν τακτικό διάλογο και να υποβάλλουν συστηματικά εκθέσεις σχετικά με τις εξελίξεις στο διμερές θεματολόγιο για το εμπόριο και τις επενδύσεις ΕΕ-Κίνας·

44.  υπογραμμίζει τη σημασία της στρατηγικής εμπορικής και επενδυτικής σχέσης της ΕΕ με την Κίνα και καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αντιμετωπίζουν την Κίνα με ενιαία φωνή και με συντονισμένο τρόπο· θεωρεί ότι οι επενδυτικές πρωτοβουλίες τύπου 16+1 δεν θα πρέπει να υπονομεύουν την ενότητα της ΕΕ, ούτε να είναι αντιπαραγωγικές ως προς στις προσπάθειες να εκφράζεται με ενιαίο τρόπο·

45.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις οικονομικές εξαρτήσεις της ΕΕ σε στρατηγικούς τομείς, όπως οι κρίσιμες πρώτες ύλες, ορισμένες από τις οποίες βρίσκονται αποκλειστικά στην Κίνα, και τονίζει την επείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών αλυσίδων εφοδιασμού· ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για τη διαφοροποίηση και την εδραίωση της πρόσβασης της ΕΕ στους βασικούς στρατηγικούς πόρους που απαιτούνται για την ενίσχυση των δίδυμων μοχλών ανάπτυξης της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στα 30 στοιχεία που περιλαμβάνονται στον τέταρτο επικαιροποιημένο κατάλογο κρίσιμων πρώτων υλών της ΕΕ για το 2020· υπενθυμίζει τον γενικό στόχο της ΕΕ να οικοδομήσει την ανοικτή στρατηγική αυτονομία της στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής· επαναλαμβάνει την αυξανόμενη σημασία της σχέσης μεταξύ εμπορίου και ασφάλειας στην διεθνή εμπορική πολιτική της ΕΕ·

46.  ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια, συνοχή και συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα που σχετίζονται με διμερή επενδυτικά έργα και συμφωνίες, ιδίως όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) σε στρατηγικούς πόρους και υποδομές ζωτικής σημασίας· εφιστά την προσοχή στους δεσμούς μεταξύ των οικονομικών εξαρτήσεων και των εξωτερικών πολιτικών μοχλεύσεων σε επίπεδο κρατών μελών· υπενθυμίζει τη σημασία της ενίσχυσης του κανονισμού της ΕΕ για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στο μέλλον, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα εμποδιστούν τυχόν επενδύσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη της ΕΕ, ιδίως από επιχειρήσεις που υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν επειγόντως εθνικό μηχανισμό ελέγχου, εάν δεν διαθέτουν ακόμη, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής από τον Μάρτιο 2020·

47.  είναι πεπεισμένο ότι η διμερής εμπορική και επενδυτική σχέση ΕΕ-Κίνας έχει στρατηγική σημασία και θα πρέπει να βασίζεται σε κανόνες, με επίκεντρο το πολυμερές εμπορικό σύστημα και την αρχή της αμοιβαιότητας· επαναλαμβάνει ότι, ενώ υπάρχουν τάσεις οικονομικού διαχωρισμού, είναι απαραίτητη μια πιο αποφασιστική επιβολή και τήρηση των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της συνολικής εμπορικής και επενδυτικής σχέσης· καλεί την Κίνα να διαδραματίσει πιο ενεργό και υπεύθυνο ρόλο στον ΠΟΕ και σε άλλες πολυμερείς πρωτοβουλίες, αντιστοιχίζοντας την οικονομική της ισχύ με το επίπεδο ανάπτυξής της, και να τηρήσει πλήρως όλες τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του ΠΟΕ και τις διεθνείς της υποχρεώσεις· καλεί την Επιτροπή και τις κινεζικές αρχές να συνεργαστούν στενά για τη μεταρρύθμιση του εγχειριδίου κανόνων του ΠΟΕ με σκοπό την προώθηση μιας περισσότερο βιώσιμης ανάπτυξης, την προώθηση της πράσινης μετάβασης και της ψηφιακής επανάστασης και την παροχή σταθερότητας και ασφάλειας δικαίου στη διεθνή εμπορική σκηνή·

48.  εκφράζει την ανησυχία του για την ολοένα και πιο άνιση διμερή οικονομική και εμπορική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας· τονίζει ότι η επανεξισορρόπηση και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού είναι ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα της ΕΕ· πιστεύει ότι η Κίνα και η ΕΕ πρέπει να δημιουργήσουν ίσους όρους ανταγωνισμού και να σφυρηλατήσουν μια γόνιμη σχέση παρά τις διαφορές μεταξύ των αντίστοιχων οικονομικών συστημάτων τους· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, το συνεχιζόμενο έργο της ΕΕ για την ενίσχυση της εμπορικής εργαλειοθήκης της, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη να διατηρηθεί ανοικτός διάλογος σχετικά με κοινές προκλήσεις, όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να ολοκληρώσει η ΕΕ το φάσμα των αυτόνομων μέτρων της, συμπεριλαμβανομένων ενός αυστηρότερου κανονισμού της ΕΕ για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων, της νομοθεσίας για τις ξένες επιδοτήσεις που στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά, της ταχείας έγκρισης ενός ισχυρού και αποτελεσματικού μέσου για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις, μέτρων για την εξαγωγή τεχνολογίας διπλής χρήσης, ενός αποτελεσματικού μέσου κατά του εξαναγκασμού, μιας δέσμης νομοθεσίας για τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση και της νομοθεσίας για την αλυσίδα εφοδιασμού με υποχρεωτικές απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας, η οποία θα πρέπει επίσης να προβλέπει την απαγόρευση εισαγωγών αγαθών καταναγκαστικής εργασίας· πιστεύει ότι θα πρέπει να θεωρηθούν αναγκαία πρόσθετα στοχοθετημένα μέτρα στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

49.  επαναλαμβάνει τη βαθιά ανησυχία του για τα πολυάριθμα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατά την πρόσβαση και τη δραστηριοποίησή τους στην κινεζική αγορά· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η «στρατηγική παράλληλης κυκλοφορίας» της Κίνας που αναφέρεται στο 14ο πενταετές πρόγραμμά της θα επιδεινώσει περαιτέρω το επιχειρηματικό περιβάλλον για τις εταιρείες της ΕΕ· επισημαίνει, για άλλη μια φορά, την ιδιαίτερη ανησυχία του για τις πρακτικές στρέβλωσης της αγοράς, όπως, μεταξύ άλλων, οι βιομηχανικές επιδοτήσεις, η ευνοϊκή μεταχείριση των κινεζικών επιχειρήσεων κρατικής ιδιοκτησίας, η κλοπή διανοητικής ιδιοκτησίας, η αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας και η τοπικοποίηση δεδομένων, η πλεονάζουσα βιομηχανική ικανότητα σε τομείς όπως ο χάλυβας και το συναφές ντάμπινγκ εξαγωγών, άλλες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και η συνολικά αυξανόμενη πολιτική παρέμβαση στο επιχειρηματικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία τους με ομονοούντες εταίρους στον ΠΟΕ για την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης για την αντιμετώπιση αυτών των αθέμιτων κινεζικών εμπορικών πρακτικών· χαιρετίζει τον διάλογο ΕΕ-ΗΠΑ για την Κίνα ως μέσο συνεργασίας σε θέματα όπως η αμοιβαιότητα, η πολυμερής προσέγγιση, οι πρακτικές στρέβλωσης της αγοράς και η οικονομία και άλλα διαρθρωτικά ζητήματα στα οποία ο συντονισμός ΕΕ-ΗΠΑ μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία· είναι πεπεισμένο για τη ζωτική σημασία της κατάλληλης ενημέρωσης σχετικά με τις νομοθετικές και κανονιστικές εξελίξεις στην κινεζική αγορά, δεδομένης της αδιαφανούς και κατευθυνόμενης από το κράτος φύσης της· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των συχνών και ειλικρινών συζητήσεων με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, το Εμπορικό Επιμελητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα και όλους τους επιτόπιους εταίρους μας·

50.  θεωρεί σκόπιμο να συζητηθούν συγκεκριμένα οι αρνητικές επιπτώσεις του εμπορίου και τα πιθανά διορθωτικά μέτρα για τις στρεβλώσεις που προκαλούνται από την παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα χάλυβα και αλουμινίου, παράλληλα με τη σημασία της αντιμετώπισης των βιομηχανικών επιδοτήσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ· καλεί την Κίνα να συμμετάσχει εκ νέου στις εργασίες του παγκόσμιου φόρουμ για την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα χάλυβα, προκειμένου να εξαλειφθεί η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και να αποκατασταθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού· σημειώνει ότι, παρά τα σχέδια της Κίνας να κλείσει παρωχημένες εγκαταστάσεις παραγωγής και να εκσυγχρονίσει την παραγωγή της, η ετήσια παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα έχει σημειώσει ρεκόρ για τέσσερα συναπτά έτη· ενθαρρύνει τις κινεζικές αρχές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για μείωση της παραγωγής ακατέργαστου χάλυβα·

51.  υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τους δεσμούς ανάμεσα στο εμπόριο, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα πρότυπα· πιστεύει ότι η τυποποίηση και τα κανονιστικά στοιχεία του αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού είναι ουσιαστικής σημασίας για την εμπορική πολιτική της ΕΕ και θα πρέπει να αποτελέσουν έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής της· υπενθυμίζει ότι η τυποποίηση αναφέρεται ως τομέας κινδύνου στον οποίο η Κίνα ενδέχεται να αποκλίνει και να αποσυνδεθεί· επισημαίνει ότι η παραποίηση/απομίμηση αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα στις προσπάθειες της ΕΕ όσον αφορά τις εμπορικές πτυχές της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Κίνα παραμένει στην πηγή ενός κυρίαρχου μεριδίου παραποιημένων και πειρατικών εμπορευμάτων που φθάνουν στην ΕΕ τόσο ως προς την αξία όσο και ως προς τον όγκο· υπογραμμίζει ότι η συμφωνία ΕΕ-Κίνας για τις γεωγραφικές ενδείξεις αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και παροτρύνει την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας· εκφράζει ανησυχία για την πρακτική που συναντάται όλο και συχνότερα στα κινεζικά δικαστήρια, τα οποία διεκδικούν παγκόσμια δικαιοδοσία σε ζητήματα θεμιτών, εύλογων, αμερόληπτων όρων αδειοδότησης για τα πρότυπα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, και εμποδίζουν τις εταιρείες να προσβάλλουν τις αποφάσεις τους· υπογραμμίζει ότι αυτή η πρακτική τελικά επιτρέπει στις κινεζικές εταιρείες να μην καταβάλλουν τη σωστή τιμή για τη χρήση προτύπων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και συνιστά κίνδυνο για την ευρωπαϊκή έρευνα· ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει συνομιλίες με τις κινεζικές αρχές για αυτό το ζήτημα· ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις παραβάσεις στους τομείς της ψηφιοποίησης και των επικοινωνιών στο πλαίσιο όλων των σχετικών φορέων, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών του ΟΗΕ, από κοινού με τους ομονοούντες εταίρους της ΕΕ, ιδίως τις ΗΠΑ· ζητεί περισσότερες συζητήσεις πολιτικής σχετικά με τις επιπτώσεις των κινεζικών πρωτοβουλιών, όπως η «Made in China 2025» ή, όλο και περισσότερο, τα «Κινεζικά πρότυπα 2035»· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανησυχία του για τον αυξανόμενο ψηφιακό αυταρχισμό της Κίνας και τις προσπάθειές της να προωθήσει το μοντέλο ψηφιακής διακυβέρνησής της σε ολόκληρο τον κόσμο· τονίζει την ανάγκη να συναφθεί συμφωνία ηλεκτρονικού εμπορίου με τον ΠΟΕ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας κοινής δήλωσης, για την προώθηση ενός βασικού επιπέδου όσον αφορά τον ανοικτό χαρακτήρα και ίσων όρων ανταγωνισμού με την Κίνα·

52.  ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ που αναπτύσσουν εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις με την Κίνα και χαιρετίζει τη στήριξη της Επιτροπής για πρωτοβουλίες φιλικές προς τις ΜΜΕ, όπως η πύλη Access2Markets, το εργαλείο αυτοαξιολόγησης όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής (ROSA), ή το γραφείο υποστήριξης των ΜΜΕ για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) της Κίνας·

53.  λαμβάνει υπόψη την κατ’ αρχήν σύναψη, σε πολιτικό επίπεδο, της CAI ΕΕ-Κίνας, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες της Επιτροπής για αντιμετώπιση των ελλείψεων που συνδέονται με τις ασυμμετρίες πρόσβασης στην αγορά, τους ίσους όρους ανταγωνισμού και τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω δέσμευσης που βασίζεται σε κανόνες· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι οι εμπορικές σχέσεις δεν πραγματοποιούνται σε κενό·

54.  καλεί την Επιτροπή να διαβουλεύεται με το Κοινοβούλιο πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για τη σύναψη και την υπογραφή της συνολικής συμφωνίας ΕΕ-Κίνας· καλεί την Κίνα να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την κύρωση και την εφαρμογή των θεμελιωδών συμβάσεων αριθ. 29 και 105 της ΔΟΕ σχετικά με την αναγκαστική εργασία· επισημαίνει ότι η Κίνα έχει επίσης δεσμευτεί να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις επικυρωμένες συμβάσεις της ΔΟΕ και να εργαστεί για την κύρωση άλλων «επικαιροποιημένων» θεμελιωδών συμβάσεων της ΔΟΕ·

55.  επισημαίνει ότι 26 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν παλαιού τύπου διμερείς επενδυτικές συμφωνίες με την Κίνα·

56.  υπενθυμίζει ωστόσο ότι η συνολική συμφωνία ΕΕ-Κίνας από μόνη της δεν θα επιλύσει όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν τις οικονομικές και πολιτικές μας σχέσεις και πρέπει επομένως να εξεταστεί στο πλαίσιο μιας ενισχυμένης και πιο δυναμικής εργαλειοθήκης μονομερών μέτρων της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξετάσει διεξοδικά τη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

57.  τονίζει ότι η ορθή εφαρμογή και η ουσιαστική επιβολή αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη χρησιμότητα και την επιτυχία της συμφωνίας όσον αφορά την αποκατάσταση διαρθρωτικών ασυμμετριών στην εμπορική και επενδυτική σχέση· υπογραμμίζει τον ρόλο και τη σημασία των διαρθρωμένων και συχνών ανταλλαγών με το γραφείο του επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συναλλαγών (CTEO), που διόρισε η Επιτροπή, στις προσπάθειες αξιολόγησης της μελλοντικής εφαρμογής της συνολικής συμφωνίας ΕΕ-Κίνας υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί· υπενθυμίζει και ενισχύει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της κοινοβουλευτικής διπλωματίας για τη διευκόλυνση της αμοιβαίας κατανόησης, της διαφανούς επικοινωνίας και του ειλικρινούς διαλόγου·

58.  χαιρετίζει την έναρξη ισχύος της συμφωνίας ΕΕ-Κίνας για τις γεωγραφικές ενδείξεις και επαναλαμβάνει τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής και επιβολής της στις αγορές αμφοτέρων των μερών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναμενόμενη επέκταση της ισχύουσας συμφωνίας για την προσθήκη 350 επιπλέον ονομασιών γεωγραφικών ενδείξεων και από τις δύο πλευρές· υπογραμμίζει ότι αυτή η περιορισμένη συμφωνία για τις γεωγραφικές ενδείξεις θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρότυπο και βάση για μελλοντικές συμφωνίες γεωγραφικών ενδείξεων· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που θα διαδραματίσει ο επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών στην παρακολούθηση και τη βελτίωση της συμμόρφωσης με τη συμφωνία· καλεί τον επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών να αντιδράσει αμέσως σε περίπτωση μη ορθής εφαρμογής της συμφωνίας·

59.  υπογραμμίζει ότι η Κίνα συνεχίζει να έχει μακρύ δρόμο μπροστά της μέχρι να καταστεί ελεύθερη οικονομία της αγοράς, δεδομένου του ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου κρατικής επιρροής στην οικονομία της, όσον αφορά τις αποφάσεις των επιχειρήσεων σε σχέση με τις τιμές, το κόστος, την παραγωγή και τις εισροές· ενθαρρύνει, εν προκειμένω, την Κίνα να λάβει περισσότερο ανοιχτά μέτρα σε σχέση με τις οικείες επιχειρήσεις και τις ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα·

60.  ζητεί αυξημένη χρηματοδότηση για έργα ανάπτυξης δικτύων 5G και για έρευνα στους τομείς της τεχνολογίας 6G, της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και των μαζικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστούν η μελλοντική ασφάλεια των δικτύων και η αυξημένη ψηφιακή κυριαρχία, που θα είναι ζωτικής σημασίας για την ψηφιοποίηση και την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για τη γεφύρωση του τεχνολογικού χάσματος με την Κίνα καθώς και την εξάλειψη των κινδύνων στους οποίους ενδέχεται να εκτεθούν τα μέλη του ΝΑΤΟ και οι εταίροι τους με την ένταξη της τεχνολογίας 5G της Κίνας στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, καθώς η εν λόγω δράση θα μπορούσε να διαβρώσει το μέλλον της δημοκρατικής διακυβέρνησης· ζητεί περαιτέρω μια συντονισμένη στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια και αύξηση των ικανοτήτων των κρατών μελών στον τομέα αυτό, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να ενισχυθεί η προστασία από απειλές κατά των υποδομών ζωτικής σημασίας της ΕΕ που προέρχονται από τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας·

61.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αναληφθεί δράση για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και την ανάπτυξη πλαισίου δεοντολογίας και αστικής ευθύνης για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και τις συναφείς τεχνολογίες, το οποίο θα ενισχύει την καινοτομία με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη μέριμνα για την προστασία της ιδιωτικότητας, σε συνεργασία με βασικούς στρατηγικούς εταίρους που συμμερίζονται τις φιλελεύθερες και δημοκρατικές αξίες της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι τα συστήματα κοινωνικής βαθμολόγησης δεν συνάδουν με τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ· τονίζει ότι είναι αναγκαίο η ΕΕ να προασπίζεται τα ατομικά δικαιώματα· τονίζει, κατά συνέπεια, ότι τέτοιου είδους λόγω πολιτικές και εργαλεία παρακολούθησης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται στην ΕΕ· υπογραμμίζει επομένως ότι η ΕΕ πρέπει να εργαστεί για να περιορίσει και να αντιμετωπίσει τη διακρατική έκταση της ψηφιακής καταστολής·

Προάσπιση και προώθηση των βασικών ευρωπαϊκών συμφερόντων και αξιών με τη μετατροπή της ΕΕ σε αποτελεσματικότερο γεωπολιτικό παράγοντα

62.  πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται για να καταστεί αποτελεσματικότερος γεωπολιτικός παράγοντας, εξασφαλίζοντας μια πιο ενωμένη γεωπολιτική προσέγγιση των κρατών μελών της και προωθώντας τη στρατηγική αυτονομία και τις ικανότητές της, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ και άλλους ομονοούντες εταίρους·

63.  επισημαίνει ότι η επιτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας καθορίζει την ικανότητα της ΕΕ να αναλάβει τον ρόλο του παγκόσμιου παράγοντα· προειδοποιεί για τον αυξανόμενο ρόλο της Κίνας στην άμεση γειτονία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των υποψήφιων χωρών· ζητεί μια στρατηγική προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινεζικών δράσεων μέσω επενδύσεων, δανείων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε γειτονικές χώρες, ιδίως στα Δυτικά Βαλκάνια· ζητεί, ειδικότερα, την ενεργό συμμετοχή της ΕΕ στην παροχή στις χώρες αυτές μιας βιώσιμης εναλλακτικής λύσης αντί των κινεζικών επενδύσεων·

64.  επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθούν τα μέσα άμυνας της ΕΕ, να αυξηθεί η ικανότητά της να προστατεύει τα συμφέροντά της στο εξωτερικό, να διαδραματίσει έναν περισσότερο ενεργό, συνεκτικό και στρατηγικό ρόλο στην άμεση γειτονία της και να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη είναι ενωμένα στη γεωπολιτική προσέγγισή τους·

65.  πιστεύει ότι η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να παρέχει ένα φόρουμ συζήτησης σχετικά με την εξωτερική δράση της ΕΕ, όπως για θέματα που αφορούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να εξετάζει τρόπους επίτευξης ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συζητηθούν ζητήματα που συνδέονται με τη βελτίωση και την ενίσχυση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ, για παράδειγμα με την ανάθεση ισχυρότερης εντολής στον ΑΠ/ΥΕ να ενεργεί εξ ονόματος της ΕΕ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την καθιέρωση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία σε ορισμένους τομείς των εξωτερικών υποθέσεων· ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας μεταξύ των κρατών μελών, με στόχο την ενίσχυση των ευρωπαϊκών στρατηγικών αμυντικών ικανοτήτων, καθώς και τη δημιουργία μιας πλήρως ανεπτυγμένης Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης η οποία θα περιλαμβάνει ευρωπαϊκές στρατιωτικές ικανότητες·

66.  επισημαίνει την ανάγκη να εξοπλιστεί η ΕΥΕΔ με εντολή και τους απαραίτητους πόρους για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση των κινεζικών επιχειρήσεων παραπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ειδικής ομάδας δράσης StratCom για την Άπω Ανατολή με αντικείμενο την παραπληροφόρηση που προέρχεται από την Κίνα· καλεί την Κίνα να αποφύγει τη συγκαλυμμένη χειραγώγηση του δημόσιου διαλόγου στην ΕΕ· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει ένα ρυθμιστικό σύστημα σε ολόκληρη την ΕΕ για να αποτρέψει τις εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες είτε χρηματοδοτούνται είτε ελέγχονται από κυβερνήσεις τρίτων χωρών, από την απόκτηση ευρωπαϊκών εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να διατηρηθεί στην ΕΕ η ανεξάρτητη και ελεύθερη ενημέρωση από τα μέσα· προτείνει τη διαφοροποίηση των κινεζόφωνων μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη, με την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης και διεθνών εταίρων όπως η Ταϊβάν· τονίζει ότι είναι επείγον να τονωθεί σημαντικά η ικανότητα εμπειρογνωσίας της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής σχετικά με την Κίνα·

67.  επισημαίνει τη σημασία των ανεξάρτητων μελετών και έρευνας για την Κίνα στα πανεπιστήμια, τις δεξαμενές σκέψης, τα ερευνητικά ιδρύματα και τα σχολεία σε ολόκληρη την ΕΕ, χωρίς κινεζική χρηματοδοτική στήριξη ή επιρροή, διασφαλίζοντας την ακαδημαϊκή ακεραιότητα και την ελευθερία λόγου· καλεί, για τούτο, την ΕΕ να αναπτύξει ένα πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση έρευνας και γλωσσικής κατάρτισης σχετικά με την Κίνα στην ΕΕ·

68.  επισημαίνει την ανάγκη να θεσπιστούν, ανεξάρτητα από την επιρροή του ΚΚΚ, προγράμματα για τη μελέτη του κινεζικού πολιτισμού, της γλώσσας και της πολιτικής, για παράδειγμα μέσω στενότερων επαφών με την πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινωνία της Ταϊβάν·

69.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη και να συμπεριλάβει στη στρατηγική της το ταχέως αυξανόμενο ενδιαφέρον και τη συμμετοχή της Κίνας στην Αρκτική· ζητεί να υπάρχει ετοιμότητα για τη διασφάλιση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στη βόρεια θαλάσσια οδό της Αρκτικής· λαμβάνει υπόψη τις επενδύσεις της Κίνας στην έρευνα και τις στρατηγικές υποδομές στην Αρκτική και επισημαίνει ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να χάσει έδαφος σε αυτή τη σημαντική περιοχή·

o
o   o

70.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στην κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

(1) ΕΕ L 410 I της 7.12.2020, σ. 1.
(2) ΕΕ L 410 I της 7.12.2020, σ. 13.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0375.
(4) ΕΕ C 158 της 30.4.2021, σ. 2.
(5) ΕΕ C 11 της 13.1.2020, σ. 25.
(6) ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 103.
(7) ΕΕ C 238 της 6.7.2018, σ. 108.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0174.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0027.
(10) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 156.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0337.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0255.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0016.
(14) Κοινή Δήλωση της Κίνας και της Πορτογαλίας της 13ης Απριλίου 1987 σχετικά με το ζήτημα του Μακάο.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου