Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/2037(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0252/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0252/2021

Keskustelut :

PV 14/09/2021 - 13
CRE 14/09/2021 - 13

Äänestykset :

PV 15/09/2021 - 12
PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0382

Hyväksytyt tekstit
PDF 183kWORD 65k
Torstai 16. syyskuuta 2021 - Strasbourg
EU:n uusi Kiina-strategia
P9_TA(2021)0382A9-0252/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. syyskuuta 2021 EU:n uudesta Kiina-strategiasta 2021/2037(INI)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2019 annetun komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon ”Strateginen katsaus EU:n ja Kiinan suhteisiin” (JOIN(2019)0005),

–  ottaa huomioon EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelun, joka käynnistettiin vuonna 1995 ja jonka 37. kierros käytiin Brysselissä 1. ja 2. huhtikuuta 2019,

–  ottaa huomioon EU:n ja Kiinan strategisen kumppanuuden, joka käynnistettiin vuonna 2003,

–  ottaa huomioon EU:n ja Kiinan strategisen yhteistyöagendan 2020,

–  ottaa huomioon kesäkuussa 2016 julkaistun Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian,

–  ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä vakavien ihmisoikeusloukkausten ja -rikkomusten torjumiseksi 7. joulukuuta 2020 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2020/1998(1) ja neuvoston päätöksen (YUTP) 2020/1999(2),

–  ottaa huomioon 28. heinäkuuta 2020 annetut neuvoston päätelmät Hongkongista,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kiinan ihmisoikeustilanteesta, erityisesti 17. joulukuuta 2020 uiguurien tilanteesta ja pakkotyöstä Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella(3), 18. huhtikuuta 2019 Kiinasta ja erityisesti uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen tilanteesta(4), 4. lokakuuta 2018 uiguurien ja kazakkien mielivaltaisista joukkovangitsemisista Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella(5), 12. syyskuuta 2018 EU:n ja Kiinan suhteiden tilasta(6) ja 15. joulukuuta 2016 Larung Garin tiibetinbuddhalaisen akatemian ja Ilham Tohtin tapauksista(7) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja suosituksensa Hongkongista, erityisesti 19. kesäkuuta 2020 antamansa päätöslauselman Kiinan kansantasavallan hyväksymästä Hongkongin turvallisuuslaista ja EU:n tarpeesta puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa(8), 21. tammikuuta 2021 antamansa päätöslauselman Hongkongin demokraattiseen oppositioon kohdistetuista pakkokeinoista(9) ja 13. joulukuuta 2017 neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle antamansa suositukset Hongkongista 20 vuotta palauttamisen jälkeen(10),

–  ottaa huomioon 26. marraskuuta 2020 antamansa päätöslauselman EU:n kauppapolitiikan tarkastelusta(11),

–  ottaa huomioon 20. toukokuuta 2021 antamansa päätöslauselman Kiinan vastapakotteista EU:n yhteisöille ja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenille(12),

–  ottaa huomioon 21. tammikuuta 2021 antamansa päätöslauselman EU:n ja Aasian yhteyksistä(13),

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja muut YK:n ihmisoikeussopimukset ja -välineet,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 tehdyn YK:n yleissopimuksen joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi,

–  ottaa huomioon pakollista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) vuoden 1930 sopimuksen vuoden 2014 pöytäkirjan, jota Kiina ei ole allekirjoittanut,

–  ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen ja Pariisin sopimuksen, joka tuli voimaan 4. marraskuuta 2016,

–  ottaa huomioon 10. joulukuuta 1982 tehdyn YK:n merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS), joka tuli voimaan 16. marraskuuta 1994,

–  ottaa huomioon Naton pääsihteerin nimittämän mietintäryhmän 25. marraskuuta 2020 julkaiseman raportin ”Nato 2030: United for a New Era”,

–  ottaa huomioon Kiinan 14. viisivuotissuunnitelman sekä ”rinnakkaiskäytön” ja ”turvallisten toimitusketjujen” periaatteet,

–  ottaa huomioon Kiinan kansantasavallan perustuslain 36 pykälän, jossa taataan kaikille kansalaisille oikeus uskonnonvapauteen, sekä 4 pykälän, jolla suojellaan ”vähemmistökansallisuuksien” oikeuksia,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A9-0252/2021),

A.  ottaa huomioon, että EU sitoutuu ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevassa strategiakehyksessään edistämään ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiota ”kaikilla ulkoisen toimintansa aloilla poikkeuksetta” ja asettamaan ”ihmisoikeudet keskeiselle sijalle suhteissaan kaikkiin kolmansiin maihin, myös strategisiin kumppaneihinsa”;

B.  ottaa huomioon, että Kiina tavoittelee vahvan talouskasvunsa ja määrätietoisen ulkopoliittisen ohjelmansa, erityisesti investointistrategiansa sekä ”Going Global” ja ”Made in China 2025” -toimintapolitiikkojensa ja uutta silkkitietä koskevan aloitteensa (BRI), pohjalta vahvempaa maailmanlaajuista asemaa sekä talousmahtina että ulkopoliittisena toimijana, mikä tuo EU:lle vakavia poliittisia, taloudellisia, turvallisuuteen liittyviä ja teknologisia haasteita, mikä puolestaan vaikuttaa merkittävästi ja pitkäaikaisesti maailmanjärjestykseen sekä kohdistaa vakavia uhkia sääntöihin perustuvaan monenvälisyyteen ja keskeisiin demokraattisiin arvoihin;

C.  ottaa huomioon, että Kiinan kansantasavalta on kommunistinen yhtenäisvaltio, jossa on yksipuoluejärjestelmä ja jota johtaa marxismi-leninismiin sitoutunut Kiinan kommunistinen puolue; toteaa, että sellaisena se ei jaa yksilön vapauden, sananvapauden ja uskonnonvapauden kaltaisia demokraattisia arvoja;

D.  toteaa, että Kiina toivoo yhä vankempaa maailmanlaajuista asemaa, kun Kiinan presidentti Xi Jinping totesi avoimesti kommunistisen puolueen 19. kokouksessa vuonna 2017, että vuoteen 2049 mennessä Kiinasta on määrä tulla maailmanlaajuinen johtaja yhtenäisen kansallisen vahvuuden ja kansainvälisen vaikutusvallan osalta;

E.  toteaa, että Hongkongin, Macaon ja Taiwanin pitkät demokratiaperinteet osoittavat kiinalaisten arvostavan demokratiaa;

F.  toteaa, että Macaossa Kiinan viranomaiset sulkivat seuraavista parlamenttivaaleista 21 ehdokasta, joista useimmat ovat demokratiaa edistävien liikkeiden jäseniä, kiellettyään tänä kesänä ensin Tiananmenin joukkomurhan vuosipäivästä muistuttavat seremoniat ja painostettuaan mediaorganisaatioita omaksumaan Kiinaa tukevan toimituslinjan;

G.  ottaa huomioon, että Kiinalla on taustallaan ihmisoikeusloukkauksia, joiden yhteydessä maan näillä aloilla tekemät kahden- ja monenväliset sitoumukset on työnnetty syrjään; ottaa huomioon, että Kiina on säännöllisesti jättänyt YK:n ihmisoikeusneuvoston käsiteltäväksi päätöslauselmia, joilla on tarkoitus tehdä itsemääräämisoikeudesta, maan sisäisiin asioihin puuttumattomuudesta ja keskinäisestä kunnioituksesta perustavia periaatteita, joista ei voida neuvotella ja jotka ylittävät yksilöiden ihmisoikeuksien suojelemisen ja edistämisen; ottaa huomioon, että Kiina on harjoittanut uiguurien, tiibetiläisten, mongolien ja muiden etnisten vähemmistöjen, ihmisoikeuksien puolustajien, yhteiskunnallisten aktivistien, uskonnollisten ryhmien, toimittajien ja epäoikeudenmukaisuuksia vastaan vetoomuksia ja mielenosoituksia järjestävien henkilöiden järjestelmällistä vainoa sekä kaikkien toisinajattelijoiden ja opposition edustajien näkemysten yhä lisääntyvää tukahduttamista erityisesti Hongkongissa; ottaa huomioon, että goodwill-toimenpiteet ja ei-sitovat lupaukset eivät ole olleet riittäviä lisäämään Kiinan sitoutumista EU:lle perustavaa laatua oleviin arvoihin;

H.  ottaa huomioon, että ulkomaankirjeenvaihtajien hiljattainen poistuminen Kiinasta ja se, että Kiinan viranomaiset ovat kutsuneet ulkomaankirjeenvaihtajien yhdistystä ”laittomaksi järjestöksi”, ovat viimeisimpiä useista ja lisääntyvistä tapauksista, joissa ulkomaankirjeenvaihtajiin kohdistuu häirintää ja estämistä ja lopulta heidät ajetaan pois Kiinasta; katsoo, että tällä pyritään osaltaan valvomaan Kiinasta maailmalla käytävää keskustelua ja määrittämään, millainen puhe ja keskustelu sallitaan maailmanlaajuisesti, ja katsoo tämän pyrkimyksen olevan osa totalitaarista uhkaa;

I.  toteaa, että nykyinen EU:n Kiina-strategia on paljastanut rajallisuutensa viimeaikaisen kehityksen ja Kiinan asettamien maailmanlaajuisten haasteiden valossa ja sitä on päivitettävä;

J.  toteaa, että parlamentti on kehottanut komissiota käynnistämään selvitystyön ja vaikutustenarvioinnin, jotta neuvottelut Taiwanin kanssa voidaan aloittaa virallisesti mahdollisimman pian;

K.  ottaa huomioon, että sen jälkeen kun Kiinan hallitus aloitti ”säälimättömän kampanjansa väkivaltaista terrorismia vastaan” vuonna 2014, uiguurien ja muiden pääasiassa muslimeista koostuvien etnisten vähemmistöjen tilanne Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella on heikentynyt nopeasti; toteaa, että yli miljoonaa ihmistä pidetään vankileireillä, joita kutsutaan ”poliittisen uudelleenkoulutuksen keskuksiksi” tai ”koulutuskeskuksiksi” ja joissa uiguurit joutuvat järjestelmällisen pakkotyön, kidutuksen, tahdonvastaisten katoamisten, laajamittaisen valvonnan, kulttuuristen ja uskonnollisten perinteiden häivyttämisen, naisten pakkosterilisaation, seksuaalisen väkivallan, lisääntymisoikeuksien loukkaamisen ja perheiden erottamisen kohteeksi; ottaa huomioon, että oikeudellisessa analyysissa on päädytty siihen, että nämä rikokset ovat kansainvälisessä oikeudellisessa kehyksessä rikoksia ihmisyyttä vastaan, jopa väitettyä kansanmurhaa; ottaa huomioon, että useat kansalliset parlamentit ovat hyväksyneet tämän suuntaisia kantoja;

L.  ottaa huomioon, että EU:n maailmanlaajuinen ihmisoikeuspakotejärjestelmä antaa EU:lle mahdollisuuden kohdistaa rajoittavia toimenpiteitä henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin, myös valtiollisiin tai valtiosta riippumattomiin toimijoihin, jotka syyllistyvät, osallistuvat tai ovat yhteydessä vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin ja -rikkomuksiin; ottaa huomioon, että neljä kiinalaista henkilöä ja yksi yhteisö, jotka ovat suoraan vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella, sisällytettiin 22. maaliskuuta 2021 niiden luonnollisten henkilöiden ja yhteisöjen luetteloon, joihin näitä rajoittavia toimenpiteitä sovelletaan; ottaa huomioon, että vastauksena näihin toimenpiteisiin Kiina on määrännyt vastapakotteita kymmenelle eurooppalaiselle henkilölle ja neljälle yhteisölle, joiden joukossa on viisi Euroopan parlamentin jäsentä ja kaksi EU:n institutionaalista elintä, Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunta ja Euroopan unionin neuvoston poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea, sekä kaksi eurooppalaista tutkijaa, kaksi saksalaista ajatushautomoa sekä Tanskassa toimiva Alliance of Democracies -säätiö; ottaa huomioon, että Kiinan pakotteilla ei ole oikeudellisia perusteita tai oikeusperustaa ja että ne kohdistuvat paitsi kyseisiin henkilöihin ja yhteisöihin niin myös koko Euroopan unioniin; toteaa, että pakotteet ovat ilmiselvä yritys estää EU:ta jatkamasta työtään ja toimintaansa ihmisoikeusloukkausten torjumiseksi Kiinassa;

1.  suosittaa, että komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja sekä neuvosto

   a) kehittävät määrätietoisemman, kattavamman ja johdonmukaisemman EU:n Kiina‑strategian, joka yhdistää kaikki jäsenvaltiot ja muokkaa suhteita Kiinaan koko EU:n edun mukaisesti siten, että keskeisessä asemassa on arvojemme puolustaminen ja sääntöihin perustuvan monenvälisen järjestyksen edistäminen; strategiassa on otettava huomioon EU:n Kiinan-suhteiden monitahoinen luonne; Kiina on EU:n yhteistyö- ja neuvottelukumppani, mutta myös taloudellinen ja systeeminen kilpailija yhä useammalla alalla;
   b) ehdottavat, että tämä strategia perustuu kuuteen pilariin:
   1) avoin vuoropuhelu maailmanlaajuisista haasteista ja niitä koskeva yhteistyö
   2) vahvempi panos yleismaailmallisten arvojen, kansainvälisten normien ja ihmisoikeuksien alalla
   3) riskien, haavoittuvuuksien ja haasteiden analysointi ja tunnistaminen
   4) kumppanuuksien luominen samanmielisten kumppanien kanssa
   5) avoimen strategisen riippumattomuuden edistäminen muun muassa kauppa- ja investointisuhteissa
   6) Euroopan keskeisten etujen ja arvojen puolustaminen muuttamalla EU vaikuttavammaksi geopoliittiseksi toimijaksi;

Maailmanlaajuisia haasteita koskeva avoin vuoropuhelu ja yhteistyö

2.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa varmistamaan, että EU:n uudessa Kiina-strategiassa Kiina otetaan mukaan periaatteelliseen ja intressikeskeiseen vuoropuheluun maailmanlaajuisista haasteista, kuten ihmisoikeuksista, joita varten on kehitettävä Kiinan ihmisoikeuksia koskeva kunnianhimoinen, kokonaisvaltainen ja tuloskeskeinen EU:n strategia osana tätä uutta EU:n Kiina-strategiaa, sekä ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta, ydinaseriisunnasta, talouden elpymisen edistämisestä covid‑19:n jälkeen, maailmanlaajuisten terveyskriisien torjunnasta ja tiettyjen monenvälisten järjestöjen uudistuksesta; vaatii, että tätä vuoropuhelua ohjaavat EU:n perusperiaatteet ja edut ja siinä tavoitellaan EU:n ulkoisen toiminnan keskeisiä tavoitteita; korostaa, että osapuolten yhteistyö on hyödyllistä näiden maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseksi; palauttaa mieliin, että Kiina on edelleen EU:n tärkeä kumppani;

3.  puoltaa laajempaa vuoropuhelua ja yhteistyötä Kiinan kanssa rauhan ja turvallisuuden alalla; toteaa Kiinan kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen, jotta voidaan estää Afganistanin muodostuminen uudeksi terroristien tukikohdaksi ja taivuttaa Pohjois-Korea luopumaan ydinohjelmastaan; kannattaa pyrkimistä kestävään kehitykseen, humanitaariseen apuun ja katastrofiapuun, ympäristökysymyksiin, avaruuteen ja ilmailuun, tieteeseen, teknologiaan ja innovointiin liittyvään yhteistyöhön painottaen täysin tutkimuksen vapautta; korostaa, että näiden vuoropuhelujen ja yhteistyön on perustuttava yhteiseen sitoutumiseen avoimuuteen ja yhteistyöhön avoimella, oikeudenmukaisella ja tasapuolisella tavalla osana sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestelmää ja samalla on varmistettava, että Euroopan edut ja arvot turvataan, ja kehitettävä Euroopan kykyä kilpailla Kiinan kanssa tarpeen mukaan;

4.  huomauttaa, että joillakin tieto- ja viestintätekniikan, avaruuden ja ilmailun kaltaisilla yhteistyöaloilla voi olla kaksikäyttösovelluksia, joita voidaan käyttää Kiinan kansalaisia ja länsimaita vastaan;

5.  korostaa, että on tärkeää kannustaa Kiinaa sitoutumaan ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöongelmien torjumiseen vahvistamalla EU:n ja Kiinan kumppanuutta tällä alalla, ja korostaa tarvetta varmistaa, että sekä EU että Kiina noudattavat omia Pariisin sopimuksen mukaisia sitoumuksiaan; pitää tärkeänä, että EU panee täytäntöön hiilirajamekanismin; toteaa, että kolmen viime vuosikymmenen aikana Kiina on kolminkertaistanut hiilidioksidipäästönsä ja että tällä hetkellä 27 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin Kiinasta; painottaa tarvetta varmistaa, että Kiinan ilmoittamat ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevat globaalit tavoitteet vastaavat sen investointistrategioiden ympäristövaikutuksia sekä Kiinassa että sen ulkopuolella; kehottaa Kiinan hallitusta pidättäytymään viemästä hiilikapasiteettiaan kolmansiin maihin erityisesti BRI:n yhteydessä;

6.  kehottaa järjestämään vuosittain tulossuuntautuneita ihmisoikeusvuoropuheluja, joita arvioidaan säännöllisesti, ja kehottaa laatimaan perusteellisen vertailuanalyysin kahdenvälisessä vuoropuhelussa saavutetusta edistyksestä yleisemmin sen varmistamiseksi, että nämä keskustelut tuottavat todellisia myönteisiä tuloksia ihmisoikeuksien ja ihmisoikeuksien puolustajien kannalta Kiinassa; kehottaa keskustelemaan avoimesti vertailujen tuloksista ja mahdollisesta edistymisestä, pysähtymisestä tai taantumisesta; vaatii nostamaan ihmisoikeudet säännöllisesti esiin korkeimmalla poliittisella tasolla sekä EU:n ja Kiinan välisissä huippukokouksissa että jäsenvaltioiden tasolla; kehottaa lisäksi käymään varjoihmisoikeusvuoropuheluja, joihin osallistuvat EU:n ja jäsenvaltioiden diplomaatit, Kiinan ulkopuolella asuvat kiinalaiset, vapaat ja riippumattomat kansalaisjärjestöt, tutkijat ja lainsäätäjät ja joilla pyritään parantamaan kiinalaisen järjestelmän ymmärtämistä ja laatimaan parempia strategioita, joilla voidaan vaikuttaa ihmisoikeuksien edistymiseen Kiinassa; painottaa, että ihmisoikeusvuoropuhelujen on katettava muun muassa seuraavat seikat: tiedotusvälineiden vapaus ja lehdistönvapaus, vähemmistöjen oikeudet, myös Xinjiangin, Sisä-Mongolian ja Tiibetin alueilla, ja vapaa pääsy näille alueille muun muassa diplomaateille ja toimittajille, Hongkongin tilanne, sananvapaus, työntekijöiden oikeudet, kokoontumisvapaus, uskonnon- ja vakaumuksenvapaus sekä oikeusvaltion tila Kiinassa yleensä; on tyytyväinen uuden uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävän EU:n erityislähettilään nimittämiseen ja kehottaa uutta erityislähettilästä tukemaan aktiivisesti hädässä kaikkia uskonnollisia ryhmiä ja yhteisöjä, kuten muslimeja, kristittyjä ja buddhalaisia, joihin kohdistuu vainoa Manner-Kiinassa ja Hongkongissa; kehottaa asianomaisia EU:n toimielimiä hyödyntämään näitä ihmisoikeusvuoropuheluja yksittäisten tapausten esille tuomiseksi; on edelleen syvästi huolissaan Ruotsin kansalaisen ja kustantajan Gui Minhain jatkuvasta pidätyksestä; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita puuttumaan asiaan korkeimmalla tasolla kaikkien poliittisten vankien välittömän ja ehdottoman vapauttamisen varmistamiseksi; on huolissaan Kiinan järjestelmällisistä ihmisoikeusloukkauksista ja tuomitsee kaikki mielivaltaiset pidätykset sekä vapaan tiedonkulun ja sananvapauden tukahduttamisen;

7.  kehottaa EU:ta aloittamaan Kiinan kanssa vuoropuhelun mahdollisista tavoista parantaa avoimella tavalla alkuvaiheen valmiuksia reagoida tartuntatauteihin, jotka voivat kehittyä epidemioiksi tai pandemioiksi, jotta varmistetaan parempi maailmanlaajuinen valmius reagoida pandemioihin, mukaan luettuina tunnistaminen, riskikartoitus ja varhaisvaroitusjärjestelmät; kehottaa Kiinaa puolestaan sallimaan riippumattoman tutkinnan SARS-COV-2-viruksen alkuperästä ja leviämisestä;

8.  tukee molempien kansojen välisten yhteyksien laajentamista sekä vastavuoroista opiskelijavaihtoa mutta kannustaa EU:n jäsenvaltioita seuraamaan paremmin, miten Kiinan hallituksen puuttuminen asioihin vaikuttaa akateemiseen vapauteen;

Vahvempi panos yleismaailmallisten arvojen, kansainvälisten normien ja ihmisoikeuksien alalla

9.  tuomitsee mitä jyrkimmin Kiinan viranomaisten määräämät perusteettomat ja mielivaltaiset pakotteet, joilla hyökätään sananvapautta, akateemista vapautta sekä kansainvälistä yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin sitoutumista ja niitä koskevaa kansainvälistä yhteistä näkemystä vastaan; kehottaa Kiinan viranomaisia poistamaan nämä perusteettomat pakotteet; katsoo, että Kiinan viranomaisten määräämät pakotteet heikentävät luottamusta entisestään ja haittaavat kahdenvälistä yhteistyötä;

10.  korostaa, että EU:n ja Kiinan kattavan investointisopimuksen käsittely- ja ratifiointiprosessi voi alkaa vasta sitten, kun Euroopan parlamentin jäseniin ja EU:n toimielimiin kohdistetut Kiinan pakotteet on poistettu;

11.  tuo tässä yhteydessä esiin 20. toukokuuta 2021 antamaansa päätöslauselman Kiinan vastapakotteista; kehottaa komissiota Kiinan vastapakotteista 20. toukokuuta 2021 antamaansa päätöslauselmaa sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan 1 kohtaa vastaavasti käyttämään kaikkia käytettävissään olevia välineitä ja vuoropuhelua kattavasta investointisopimuksesta siihen, että parannetaan ihmisoikeuksien suojelua ja tukea kansalaisyhteiskunnalle Kiinassa; vaatii Kiinaa ryhtymään konkreettisiin toimiin lopettaakseen muut ihmisoikeusloukkaukset Kiinassa, kuten pakkotyön ja uiguurien ja muiden turkkilaisten muslimivähemmistöryhmien, tiibetiläisten, kristittyjen ja muiden uskonnollisten yhteisöjen ja kirkkojen järjestelmällisen vainoamisen, ja pitämään kiinni Kiinan ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisen julistuksen ja Hongkongin peruslain mukaisista Hongkongia koskevista kansainvälisistä sitoumuksistaan keskeyttämällä kaupungin vaalijärjestelmään suunnitellut uudistukset ja vapauttamalla demokratiaa kannattavat lainsäätäjät ja aktivistit; kehottaa Kiinaa myös noudattamaan Macaon peruslakia, joka on voimassa vuoteen 2049 saakka, sekä Kiinan ja Portugalin yhteisen julistuksen(14) määräyksiä, joilla estetään puuttuminen maan vaaliprosesseihin ja tiedotusvälineiden toimintaan;

12.  korostaa, että parlamentti aikoo ottaa huomioon Kiinan, myös Hongkongin, ihmisoikeustilanteen ennen kuin se määrittelee kantansa; toistaa olevansa erittäin huolissaan monista ihmisoikeusloukkauksista Kiinassa ja muistuttaa, että yleismaailmallisten arvojen täysimääräinen kunnioittaminen on olennaisen tärkeää järjestelmien välisistä eroista huolimatta;

13.  kehottaa Kiinaa noudattamaan kansainvälisiä normeja myös sillä ilmastoon, ympäristöön, biologiseen monimuotoisuuteen, köyhyyteen, terveyteen, työntekijöiden oikeuksiin ja ihmisoikeuksiin olevien vaikutusten osalta; kehottaa Kiinaa toteuttamaan kestävän kaupan ja kehityksen edistämisen yhteydessä konkreettisia toimia Kansainvälisen työjärjestön (ILO) neljän jäljellä olevan keskeisen yleissopimuksen sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ratifioimiseksi ja täytäntöönpanemiseksi; pitää valitettavana, että useisiin kansainvälisiin yrityksiin erityisesti vaate- ja tekstiilialalla on kohdistettu kattavia ja laajoja boikottitoimia niiden tuotua esiin huolensa pakkotyötä Xinjiangissa koskevista raporteista ja niiden päätettyä katkaista Xinjiangiin liittyvät toimitusketjunsa, ja tuomitsee voimakkaasti Kiinan hallituksen niihin kohdistaman poliittisen painostuksen; pyytää uudelleen komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) viimeistelemään pikaisesti toimitusketjuja koskevan yritysneuvonnan, jossa annetaan yrityksille ohjeita altistumisesta uiguurien pakkotyövoiman käyttämiseen liittyville riskeille ja tarjotaan tukea vaihtoehtoisten hankintalähteiden löytämiseen kiireellisesti;

14.  painottaa tarvetta varmistaa, että sisämarkkinalainsäädäntöä sekä mahdollista huolellisuusvelvoitekehystä tai pakkotyöhön liittyvää tuontikieltoa voidaan käyttää tehokkaasti ja tosiasiallisesti suoraan tai epäsuorasti ihmisoikeusrikkomuksiin Xinjiangissa osallistuvien yhteisöjen toiminnan estämiseen EU:n sisämarkkinoilla; kehottaa lisäksi eurooppalaisia yrityksiä Kiinassa toteuttamaan osana yritysvastuutaan perusteellisen tutkinnan pakkotyön käytöstä toimitusketjuissaan;

15.  kehottaa YK:n ihmisoikeusvaltuutettua käynnistämään riippumattoman oikeudellisen tutkinnan väitetyistä kansanmurhista, väitetyistä rikoksista ihmisyyttä vastaan ja ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien pakkotyötä koskevat ohjelmat, joita toteutetaan useilla Kiinan alueilla, ja kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita antamaan poliittista tukea ja hankkimaan kansainvälistä tukea tällaiselle tutkimukselle; kehottaa Kiinan viranomaisia sallimaan vapaan, merkityksellisen ja esteettömän pääsyn alueelle; on erittäin huolestunut Tiibetin työvoimaohjelmista, joita Kiinan viranomaiset kutsuvat myös ”ammatillisen koulutuksen leireiksi”; kehottaa Kiinaa noudattamaan kansallisen ja kansainvälisen oikeuden mukaisia velvoitteitaan kunnioittaa ihmisoikeuksia, myös Xinjiangin, Tiibetin ja Sisä-Mongolian vähemmistöjen oikeuksia;

16.  pitää tuomittavana, että Kiinassa rajoitetaan vakavasti sananvapautta, kokoontumisvapautta ja tiedotusvälineiden vapautta; pitää valitettavana, että monet tällä hetkellä maanpaossa elävät toimittajat ovat joutuneet kokemaan poliittista vainoa; kehottaa Kiinaa varmistamaan, että kaikki toimittajat voivat tehdä työtään vapaasti, rajoituksetta ja kostotoimia pelkäämättä; painottaa, että lehdistön ja tiedotusvälineiden vapaus olisi varmistettava; pyytää, että EU tukee sananvapautta ja vapaita tiedotusvälineitä Kiinassa perustamalla riippumatonta journalismia tukevan eurooppalaisen demokraattisen mediarahaston;

17.  kehottaa komissiota esittämään kiireellisesti ehdotetun kehyksen ”pakolliselle ihmisoikeuksia koskevalle huolellisuusvelvoitteelle” ja tukemaan pyrkimyksiä hyväksyä vastaava väline Yhdistyneiden kansakuntien puitteissa;

18.  kehottaa komissiota ilmaisemaan Kiinan viranomaisille huolensa uudesta määräyksestä 15, jolla rajoitetaan entisestään uskonnollisten henkilöiden ja heidän johtajiensa toimintaa;

19.  kehottaa jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti täytäntöön toimenpidepaketin, josta sovittiin sen jälkeen kun Hongkongin kansallista turvallisuutta koskeva laki hyväksyttiin heinäkuussa 2020, sekä tarkistamaan turvapaikka-, maahanmuutto-, viisumi- ja oleskelupolitiikkaansa hongkongilaisten osalta; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja neuvostoa arvioimaan ja päivittämään Hongkongia koskevia päätelmiä; kehottaa puuttumaan Hongkongin sortoon tarvittaessa soveltamalla EU:n maailmanlaajuisen ihmisoikeuspakotejärjestelmän kohdennettuja toimenpiteitä; kehottaa lisäksi Kiinaa kumoamaan Hongkongille kesäkuussa 2020 säädetyn kansallisen turvallisuuslain; kehottaa niitä jäsenvaltioita, joilla on edelleen voimassa Kiinan ja Hongkongin kanssa tehdyt luovutussopimukset, keskeyttämään henkilöiden luovuttamiset aina, kun henkilön luovuttaminen altistaa heidät kidutukselle tai julmalle, epäinhimilliselle tai halventavalle kohtelulle tai rangaistukselle, jos kyseistä henkilöä vastaan nostettaisiin syytteet poliittisista syistä, muissa tilanteissa, joissa etniset vähemmistöt, Hongkongin demokratiamielisen opposition edustajat ja toisinajattelijat yleensä olisivat kohteena, ja jos tämä olisi vastoin EU:n ihmisoikeussopimuksen mukaisia velvoitteita;

20.  suosittelee, että EU:n ja jäsenvaltioiden johto kieltäytyy kutsuista Pekingin talviolympialaisiin, jos Kiinan ja Hongkongin ihmisoikeustilanne ei parane ja jos ennen tapahtumaa ei pidetä EU:n ja Kiinan korkean tason ihmisoikeushuippukokousta tai ihmisoikeusvuoropuhelua, josta saadaan konkreettisia tuloksia;

21.  pitää valitettavana Kiinan tukea maailman sortavimmille hallituksille erityisesti Syyriassa, Iranissa ja Pohjois-Koreassa mutta myös Venezuelassa ja Kuubassa;

Riskien, haavoittuvuuksien ja haasteiden analysointi ja tunnistaminen

22.  katsoo, että EU:n tulevan Kiina-strategian olisi tarjottava tarvittavat välineet ja tiedot, jotta voidaan puuttua Kiinasta aiheutuviin poliittisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin ja teknologisiin uhkiin, mukaan lukien BRI, rinnakkaiskäytön strategia, 14. viisivuotissuunnitelma ja politiikat ”Made in China 2025”, ”China Standards 2035” ja ”16+1”, mukaan lukien sen sotilaallinen nykyaikaistaminen ja valmiuksien kehittäminen, sekä tämän vaikutuksiin unionin avoimeen strategiseen riippumattomuuteen ja monenväliseen sääntöihin perustuvaan järjestykseen; toteaa, että on kiireesti varmistettava poliittinen tahto ja resurssit yhteyksiä koskevan EU:n strategian täytäntöönpanemiseksi; vaatii parempaa koordinointia yhteyksiä koskevan EU:n strategian sekä Blue Dot Network -konseptin (BDN) välillä kestävän vaihtoehdon tarjoamiseksi BRI:lle; pitää myönteisenä, että G7-johtajat ovat päättäneet kehittää kumppanuutta parempaa jälleenrakentamista varten – Build Back Better World -aloite (B3W) – vaihtoehtona Kiinan BRI-aloitteelle; kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja toimielimiä hyväksymään aloitteen ja osallistumaan siihen;

23.  kehottaa komissiota teettämään EU:n laajuisen, jäsenvaltioittain eritellyn tarkastuksen, jossa tarkastellaan EU:n riippuvuutta Kiinasta tietyillä strategisesti tärkeillä ja kriittisillä aloilla, mukaan lukien lääketoimitukset, mahdollisuuksien mukaan sekä kansallisella että alueellisella tasolla ja joka perustuu sen äskettäin tekemään kattavaan analyysiin strategisista riippuvuuksista ja valmiuksista (SWD(2021)0352), jossa esitetään suunnitelmat epätoivottuihin riippuvuuksiin liittyvien riskien vähentämiseksi säilyttäen samalla yleiset Kiinan-suhteet, joiden olisi oltava mahdollisimman vastavuoroisia ja tasapainoisia ja jotka olisi sovitettava yhteen EU:n arvojen ja strategisten painopisteiden kanssa;

24.  kehottaa komissiota ja neuvostoa kehittämään mekanismeja, joilla näihin uhkiin voidaan puuttua johdonmukaisesti, erityisesti

   a) varmistamalla jäsenvaltioiden tasolla EU:n yhtenäisyys, jota tarvitaan, jotta EU:n uusi Kiina-strategia voidaan panna asianmukaisesti täytäntöön; kehottamalla EU:n kaikkia jäsenvaltioita pitämään kiinni EU:n keskeisistä arvoista;
   b) kehittämällä kansallisia, alueellisia ja paikallisia riskinvähentämistoimenpiteitä koskevaa EU:n välineistöä, jotta voidaan kehittää maailmanlaajuisia normeja samanmielisten kumppanien kanssa uuden teknologiasukupolven kehittämiseksi demokraattisten arvojen mukaisesti, esimerkkeinä 5G- ja 6G-verkot, ja varmistamalla, että yritykset, jotka eivät täytä turvallisuusnormeja, jätetään 5G- ja 6G-verkkojen kehittämisen ulkopuolelle;
   c) vahvistamalla EU:n valmiuksia maailmanlaajuisen johtoaseman saavuttamiseksi myös yhteistyöllä samanmielisten kumppaneiden kanssa;
   d) varmistamalla institutionaalisen koordinoinnin komission, neuvoston ja EUH:n välillä ennen BRI:hin liittyviä tapahtumia ja tekemällä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa sen varmistamiseksi, että aloitteeseen osallistuvien tekemät päätökset ovat EU:n politiikkojen ja etujen mukaisia ja että niissä kunnioitetaan EU:n perusarvoja; kuulemisten on tapahduttava EU:n tasolla esimerkiksi neuvoston tasolla tapaavien kauppapoliittisen komitean sekä poliittisten asioiden ja turvallisuusasioiden komitean yhteisessä tapaamisessa ennen BRI:hin liittyviä tapahtumia sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot puhuvat yhdellä äänellä; BRI:n on oltava kansainvälisten normien mukainen; BRI-hankkeita on seurattava tiiviisti muun muassa niillä EU:ssa olevien kielteisten poliittisten vaikutusten osalta;
   e) tutkimalla keskeistä infrastruktuuria koskevia sopimuksia jäsenvaltioissa ja liittymisneuvotteluja käyvissä maissa sen varmistamiseksi, että ne ovat EU:n lainsäädännön ja EU:n strategisten etujen mukaisia sellaisina kuin ne on määritelty EU:n Kiina-strategiassa; suojelemalla kriittisiä infrastruktuureja kolmansien maiden vaikutusvallalta, joka voisi vahingoittaa EU:n ja sen jäsenvaltioiden taloudellisia ja turvallisuuteen liittyviä etuja;

25.  korostaa, että joidenkin jäsenvaltioiden kahdenvälinen ja koordinoimaton toiminta Kiinan kanssa ja se, että komissiolle ei ole ilmoitettu yhteisymmärryspöytäkirjojen allekirjoittamisesta kolmansien maiden kanssa, on epätarkoituksenmukaista ja vahingoittaa EU:n maailmanlaajuista asemaa ja EU:n jäsenvaltioiden neuvotteluetuja, joita niillä on, kun ne toimivat itsenäisten valtiollisten toimijoiden sijaan unionina; vaatii jäsenvaltioita pidättäytymään tällaisten yhteisymmärryspöytäkirjojen allekirjoittamisesta neuvostoa ja komissiota kuulematta; kehottaa perustamaan EU:n tasolla koordinointimekanismin tällaisia kysymyksiä varten; palauttaa mieliin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 artiklan, jonka mukaan ”jäsenvaltiot tukevat aktiivisesti ja varauksettomasti unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa uskollisuuden ja keskinäisen yhteisvastuullisuuden hengessä” ja ”pidättyvät kaikista toimista, jotka ovat unionin etujen vastaisia tai jotka ovat omiaan haittaamaan sen tehokkuutta yhtenäisenä voimana kansainvälisissä suhteissa”;

26.  korostaa, että EU:n Kiinan strategian sekä Kiinaa koskevien kansallisten strategioiden ja politiikkojen täytäntöönpanoa olisi koordinoitava säännöllisesti EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden, komission eri pääosastojen ja Euroopan parlamentin välillä, jotta varmistetaan kattava ja johdonmukainen politiikka, jolla vältetään eri politiikanalojen eristäminen; katsoo, että politiikkaa olisi koordinoitava myös yhteyksiä Kiinaan luovien ja niitä ylläpitävien alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa;

27.  on huolissaan hybridihyökkäysten, Kiinan teollisuusvakoilun ja eurooppalaisiin yrityksiin kohdistuvien kybervarkauksien lisääntymisestä; korostaa, että on tärkeää vahvistaa yksityisiä ja julkisia kybervalmiuksia; kehottaa vahvistamaan yhteistyötä ja perustamaan järjestelmän, jonka tarkoituksena on lopettaa Kiinan vihamieliset teot kybertoimintaympäristössä, mukaan lukien kyberhyökkäykset, teknologian pakkosiirrot, kybervakoilu ja kyberpohjaiset teollis- ja tekijänoikeusvarkaudet; korostaa tarvetta tiivistää Nato- ja G7-maiden kanssa tehtävää yhteistyötä hybridiuhkien, kuten kyberhyökkäysten, ja Kiinasta peräisin olevien disinformaatiokampanjoiden torjumiseksi muun muassa antamalla jäsenvaltioille mahdollisuus määrätä kollektiivisia vastatoimia vapaaehtoiselta pohjalta, vaikka hyökkäysten luonne ei olisi niin vakava, että ne johtaisivat Nato-sopimuksen 5 artiklan tai Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 kohdan soveltamiseen;

28.  kehottaa komissiota kannustamaan ja koordinoimaan toimia, joilla torjutaan Kiinan ulkomainen rahoitus demokraattisille prosesseillemme, mukaan luettuina eliitin jäsenten värväämisen strategia sekä korkean tason virkamiesten ja entisten eurooppalaisten poliitikkojen käyttäminen;

29.  on huolissaan Kiinan viranomaisten määrätietoisesta ja toisinaan aggressiivisesta diplomaattisesta painostuksesta esimerkiksi Tšekin senaatin puhemiestä kohtaan; painottaa, että EU:n toimielimet eivät missään tapauksessa voi alistua kiinalaisia kanavia pitkin tulevaan painostukseen, uhkailuun tai sensurointiin; on huolestunut Kiinan viranomaisten työssään Kiinaan liittyviä aiheita tarkasteleviin tutkijoihin ja tiedemiehiin EU:ssa kohdistamasta aiheettomasta painostuksesta, mukaan luettuna Konfutse-instituuttien toiminta EU:ssa;

Kumppanuuksien luominen samanmielisten kumppanien kanssa

30.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa koordinoimaan unionin toimia samanmielisten kumppanien kanssa ihmisoikeuksien suojelemiseksi ja kansalaisten tukemiseksi Kiinassa, Hongkongissa ja Macaossa sekä kiinalaisväestön keskuudessa eri puolilla maailmaa sekä liberaalin demokratian puolustamiseksi maailmassa, erityisesti Hongkongissa ja Taiwanissa, ja jotta Kiina saataisiin kunnioittamaan kansainvälistä oikeutta, oikeutta julkisiin mielenosoituksiin sananvapauden ja kokoontumisvapauden harjoittamiseksi, merenkulun vapautta, mukaan lukien Etelä-Kiinan ja Itä-Kiinan merellä, ylilennon vapautta ja riitojen rauhanomaista ratkaisua; korostaa lisäksi, että tällaisissa kumppanuuksissa ja monenkeskisessä yhteistyössä samanmielisten kumppaneiden kanssa olisi otettava huomioon kaikki EU:n uudessa Kiina-strategiassa esitetyt tekijät ja toimenpiteet;

31.  on hyvin huolissaan Kiinan määrätietoisesta laajentumispolitiikasta Etelä-Kiinan merellä, Itä-Kiinan merellä ja Taiwanin salmessa ja erityisesti Kiinan jatkuvasta sotilaallisesta provokaatiosta Taiwania kohtaan; korostaa, että Taiwanin salmen vallitsevan tilanteen säilyttäminen ja merenkulun vapaus Intian ja Tyynenmeren alueella on ensiarvoisen tärkeää EU:n ja sen jäsenvaltioiden etujen kannalta; palauttaa mieliin vastustavansa kaikkia yksipuolisia toimia, jotka voisivat lisätä jännitteitä ja heikentää vallitsevaa tilannetta; kannustaa kehittämään Manner-Kiinan ja Taiwanin välisiä suhteita rakentavasti ja korostaa, että näitä suhteita ei saa muuttaa Taiwanin kansalaisten tahdon vastaisesti; yhtyy Japanin ja Yhdysvaltain huoleen Kiinan uudesta laista, jolla annetaan Kiinan rannikkovartioston aluksille lupa käyttää aseita torjumaan ulkomaisia aluksia, jotka tulevat Kiinan mielestä sille kuuluville alueille; kehottaa EU:ta käsittelemään näitä kysymyksiä sekä EU:n uudessa Kiina-strategiassa että Intian ja Tyynenmeren alueella tehtävää yhteistyötä koskevassa EU:n strategiassa ja lisäämään monenvälistä diplomaattista vaihtoa, jotta erimielisyydet ja kiistat voidaan ratkaista rauhanomaisesti kansainvälisen oikeuden, myös YK:n merioikeusyleissopimuksen, mukaisesti;

32.  kehottaa jäsenvaltioita panostamaan tiiviimpään yhteistyöhön muiden demokraattisten ja samanmielisten toimijoiden, kuten Yhdysvaltain, Kanadan, Yhdistyneen kuningaskunnan, Japanin, Intian, Etelä-Korean, Australian, Uuden-Seelannin ja Taiwanin, kanssa ja kehottaa EUH:ta ja jäsenvaltioita priorisoimaan ja lujittamaan strategista kumppanuutta ASEANin ja Afrikan unionin kanssa;

33.  pitää ensisijaisen tärkeänä, että EU kehittää ja edistää kunnianhimoisia ja dynaamisia transatlanttisia suhteita Yhdysvaltain hallituksen kanssa yhteisten historiamme, arvojemme ja etujemme pohjalta Kiinaa koskevan transatlanttisen vuoropuhelun ja myös sen parlamentaarisen ulottuvuuden puitteissa; korostaa EU:n ja Yhdysvaltain kumppanuuden merkitystä pyrittäessä säilyttämään ja osoittamaan globaalien liberaalien demokratioiden yhtenäinen vahvuus muun muassa monenvälisissä järjestöissä tekemämme työn kautta; korostaa tässä yhteydessä, että EU:n ja Yhdysvaltain uuden Kiinan-vuoropuhelun olisi oltava yksi mekanismeista, joilla edistetään yhteisiä etujamme ja hallitaan erimielisyyksiämme ja uudistetaan monenvälisiä organisaatioita sääntöihin perustuvan järjestyksen puitteissa; katsoo, että EU:n olisi edelleen vahvistettava unionin operatiivista itsenäisyyttä ja kykyä selviytyä ulkoisista uhista;

34.  korostaa, että on EU:n on tärkeää pitää silmällä Kiinan muuttuvaa roolia ja kasvavaa vaikutusta monenvälisissä järjestöissä, myös YK:ssa, jonka toiseksi suurin rahoittaja se on, sekä varmistaa parempi koordinointi jäsenvaltioiden ja samanmielisten kumppanien kesken pyrittäessä yhdistämään globaalien liberaalien demokratioiden voimat tähän kehitykseen vastaamiseksi; panee merkille, että Kiinan hallituksen laajemmalla osallistumisella kansainvälisiin ja monenvälisiin instituutioihin, kuten YK:hon, Maailman kauppajärjestöön (WTO), Maailman terveysjärjestöön (WHO), Interpoliin, YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestöön, Kansainväliseen televiestintäliittoon tai Kansainväliseen siviili-ilmailujärjestöön (ICAO), mukaan luettuina standardointielimet, pyritään muuttamaan normeja, standardeja ja käytäntöjä maailmanlaajuisesti Kiinan pitkän aikavälin geopoliittisen strategian ja taloudellisten etujen edistämiseksi; pitää valitettavana, että Kiinan kotimaisella sensuurilla, jota harjoitetaan nyt muun muassa YK:ssa, pyritään manipuloimaan menettelyjä Kiinan toimintaan kohdistuvan valvonnan minimoimiseksi erityisesti etnisten uiguuri-muslimien ja muiden turkkilaisten muslimivähemmistöjen tapauksessa; kehottaa EU:ta yhteistyöhön samanmielisten kumppanien kanssa tämän kehityksen torjumiseksi;

35.  korostaa, että Kiina on YK:n turvallisuusneuvoston viidestä pysyvästä jäsenestä eniten rauhanturvaajia tarjoava mutta että se on kieltäytynyt hyväksymästä YK:n peruskirjan VII luvun ja suojeluvastuuta (R2P) koskevan pilarin jaksoja; korostaa, että EU on sisällyttänyt suojeluvastuun ulkoisiin toimiinsa;

36.  kehottaa EU:ta vahvistamaan yhteistyötä Naton kanssa Kiinaan liittyvien turvallisuushaasteiden osalta; tukee Naton ehdotusta kehittää poliittinen strategia siitä, miten suhtautua maailmaan, jossa Kiinasta tulee maailmanlaajuinen supervalta; toivoo tämän strategian perustuvan Kiinan-suhteiden erilaisiin kehittymisskenaarioihin, myös mahdollisuuteen siitä, että Etelä-Kiinan meren turvallisuus heikkenee entisestään, ja kehottaa vuoropuheluun ja koordinointiin neljänväliseen turvallisuusvuoropuheluun osallistuvien maiden kanssa; suhtautuu myönteisesti Naton pyrkimyksiin seurata tarkasti Kiinan lisääntyneen fyysisen läsnäolon turvallisuusvaikutuksia arktisella alueella ja Afrikassa; suosittaa, että Kiinaan liittyvissä turvallisuushaasteissa tehtävä EU:n ja Naton yhteistyö otetaan riittävästi huomioon laadittaessa EU:n strategista kompassia ja tarkistettaessa Naton strategista toimintamallia;

37.  suhtautuu myönteisesti siihen, että neuvosto aikoo vahvistaa EU:n strategista keskittymistä, läsnäoloa ja toimia Intian ja Tyynenmeren alueella käynnistämällä EU:n uuden Intian ja Tyynenmeren alueen yhteistyötä koskevan strategian sekä uuden yhteyksiä koskevan strategian; toteaa, että tällaisen uuden strategian olisi vastattava EU:n Kiina-strategiaa;

38.  pitää tärkeänä, että komissio antaa oikea-aikaisia ja kattavia raportteja alueellisesta kattavasta talouskumppanuudesta (RCEP), joka on maailman suurin vapaakauppasopimus, jotta voidaan arvioida kehitystä paikan päällä; on erityisen kiinnostunut EU:n strategisiin etuihin kohdistuvista vaikutuksista, joita aiheutuu muun muassa standardien laatimisesta Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä alkuperäsääntöjä koskevista määräyksistä; toteaa, että vaikka EU ei ole RCEP-kumppanuuden osapuoli, sopimuksella on vaikutuksia EU:hun; tuo esiin kauppaa ja kestävyyttä, mukaan lukien työelämän ja sosiaaliset normit sekä ympäristö- ja ilmastotavoitteet, koskevien määräysten puuttumisen RCEP-sopimuksesta;

39.  muistuttaa alueellisen dynamiikan kontekstissa EU:n ja Taiwanin kauppa- ja taloussuhteiden tärkeydestä muun muassa monenvälisyyteen ja WTO:hon, teknologiaan ja kansanterveyteen liittyvissä kysymyksissä sekä kriittisiä tarvikkeita, kuten puolijohteita, koskevassa keskeisessä yhteistyössä; panee merkille, että Taiwan on WTO:n täysjäsen; kehottaa jälleen komissiota ja neuvostoa etenemään kohti kahdenvälistä investointisopimusta Taiwanin kanssa ja aloittamaan pikaisesti vaikutustenarvioinnin, julkisen kuulemisen ja selvitystyön Taiwanin viranomaisten kanssa;

40.  kehottaa komissiota esittämään konkreettisia ehdotuksia ja toimia, joilla helpotetaan Taiwanin täysimääräistä osallistumista tarkkailijana WHO:n, ICAO:n ja UNFCCC:n kokouksiin, mekanismeihin ja toimiin;

Avoimen strategisen riippumattomuuden edistäminen muun muassa kauppa- ja investointisuhteissa

41.  korostaa, että investointeja ja kauppaa koskevat ehdot eivät yksinään riitä Kiinan määrätietoisuuden vastapainoksi; katsoo, että EU:n olisi lisättävä strategista riippumattomuutta puuttumalla EU:n ja Kiinan välisen suhteen muihin ulottuvuuksiin, erityisesti digitaaliseen ja teknologiseen suvereniteettiin; korostaa tässä yhteydessä tarvetta investoida tutkimukseen ja kehitykseen ja kehittää kilpailukykyistä ja itsenäistä teollisuusstrategiaa muun muassa sellaisilla aloilla kuin mikrosirujen ja puolijohteiden tuotanto, harvinaisten maametallien louhinta, pilvipalvelut ja televiestintäteknologia, jotta voidaan vähentää EU:n riippuvuutta Kiinasta siten, että aina pyritään varmistamaan näiden politiikkatoimien parempi koordinointi muiden samanmielisten liberaalien demokratioiden kanssa samalla kun tutkitaan mahdollisuuksia yhdistää resursseja ja luoda uusia synergioita;

42.  toteaa, että vuonna 2020, kun covid-19-pandemia oli jo käynnissä, Kiina oli ensimmäistä kertaa EU:n suurin kauppakumppani tavarakaupassa ja että kauppatase heikkeni entisestään EU:n vahingoksi; muistuttaa kuitenkin, että Yhdysvallat on edelleen EU:n tärkein kauppakumppani tavara- ja palvelukaupassa yhteensä; katsoo, että Kiinan talouden nousulla ja ennustetulla kasvulla on huomattava vaikutus maailmantalouden kehitykseen seuraavan vuosikymmenen aikana; huomauttaa, että eri syistä keskinäiset investoinnit jäävät potentiaalinsa alapuolelle, ja panee merkille laajemmalle alueelle ominaiset taloudelliset mahdollisuudet; katsoo, että Kiinan ja EU:n välisen kaupan volyymi edellyttää sääntöihin perustuvaa ja arvolähtöistä kehystä, jonka on perustuttava kansainvälisiin normeihin; korostaa, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen on edellytys kauppa- ja investointisuhteiden solmimiselle EU:n kanssa, ja kehottaa Kiinaa noudattamaan kansainvälisiä velvoitteitaan ja sitoutumaan ihmisoikeuksien kunnioittamiseen;

43.  korostaa Euroopan parlamentin keskeistä roolia EU:n yhteisessä kauppapolitiikassa, kansainvälisissä neuvotteluissa sekä kauppa- ja investointisopimusten täytäntöönpanon valvonnassa, ratifioinnissa ja seurannassa; korostaa, että kansainvälisen kaupan valiokuntaa on kuultava oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti, ja kehottaa komissiota ja neuvostoa jatkamaan säännöllistä vuoropuhelua ja laatimaan kattavia raportteja, joissa otetaan huomioon EU:n ja Kiinan kahdenvälisen kauppa- ja investointiohjelman kehitys;

44.  korostaa EU:n ja Kiinan strategisen kauppa- ja investointisuhteen merkitystä ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja toimielimiä puhumaan Kiinalle yhdellä äänellä ja koordinoidusti; katsoo, että 16+1-mallin mukaiset investointialoitteet eivät saa heikentää EU:n yhtenäisyyttä eivätkä haitata pyrkimyksiä puhua yhdellä äänellä;

45.  kehottaa komissiota analysoimaan EU:n taloudellista riippuvuutta strategisilla aloilla, kuten kriittisissä raaka-aineissa, joista joitakin on yksinomaan Kiinassa, ja korostaa kiireellistä tarvetta parantaa eurooppalaisten toimitusketjujen häiriönsietokykyä; kehottaa monipuolistamaan ja vahvistamaan EU:n mahdollisuuksia saada käyttöönsä keskeisiä strategisia resursseja, joita tarvitaan EU:n kasvun kahden moottorin voimanlähteinä, ja korostaa erityisesti niitä 30 alkuainetta, jotka sisältyvät vuonna 2020 päivitettyyn neljänteen luetteloon kriittisistä raaka-aineista; muistuttaa EU:n yleisestä tavoitteesta rakentaa avoin strateginen riippumattomuutensa yhteisen kauppapolitiikan puitteissa; muistuttaa, että kaupan ja turvallisuuden välinen yhteys on yhä tärkeämpi EU:n kansainvälisessä kauppapolitiikassa;

46.  kehottaa lisäämään jäsenvaltioiden välistä avoimuutta, johdonmukaisuutta ja koordinointia asioissa, jotka liittyvät kahdenvälisiin investointihankkeisiin ja -sopimuksiin, erityisesti strategisiin omaisuuseriin ja kriittiseen infrastruktuuriin tehtäviin suoriin ulkomaisiin investointeihin; kiinnittää huomiota taloudellisten riippuvuussuhteiden ja ulkoisen poliittisen vaikutusvallan välisiin yhteyksiin jäsenvaltioiden tasolla; muistuttaa, että on tärkeää vahvistaa EU:n suorien ulkomaisten investointien seurantaa koskevaa asetusta jatkossa, jotta voidaan varmistaa, että estetään kaikki mahdolliset investoinnit, jotka voisivat uhata EU:n turvallisuutta ja yleistä järjestystä, erityisesti kun on kyse valtion määräysvallassa olevista yrityksistä; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan pikaisesti käyttöön kansallisen seurantamekanismin maaliskuussa 2020 annettujen komission suuntaviivojen mukaisesti, jos niillä ei vielä ole sellaista;

47.  on vakuuttunut siitä, että EU:n ja Kiinan kahdenväliset kauppa- ja investointisuhteet ovat strategisesti tärkeitä ja että niiden olisi perustuttava sääntöihin siten, että monenvälinen kauppajärjestelmä ja vastavuoroisuuden periaate ovat niiden ytimessä; muistuttaa, että vaikka voidaan havaita huolestuttavaa suuntausta kohti taloudellisen kytkennän purkamista, kauppa- ja investointisuhteessa tarvitaan määrätietoisempaa täytäntöönpanoa ja sitoumusten noudattamista; kehottaa Kiinaa toimimaan aktiivisemmin ja vastuullisemmin WTO:ssa ja muissa monenvälisissä aloitteissa siten, että se sovittaa yhteen taloudellisen valtansa ja kehitystasonsa ja noudattaa täysimääräisesti kaikkia WTO:n ja kansainvälisiä velvoitteitaan; kehottaa komissiota ja Kiinan viranomaisia tekemään tiivistä yhteistyötä WTO:n sääntöjen uudistamiseksi kestävämmän kehityksen edistämiseksi, vihreän siirtymän ja digitaalisen vallankumouksen edistämiseksi sekä vakauden ja oikeusvarmuuden luomiseksi kansainväliselle kaupan areenalle;

48.  on huolissaan EU:n ja Kiinan kahdenvälisten talous- ja kauppasuhteiden kasvavasta epätasapainosta; korostaa, että tasapainottaminen ja tasapuolisemmat toimintaedellytykset ovat elintärkeitä EU:n etujen kannalta; katsoo, että Kiinan ja EU:n on luotava tasapuoliset toimintaedellytykset ja rakennettava hedelmälliset suhteet talousjärjestelmiensä välisistä eroista huolimatta; korostaa tässä yhteydessä EU:n meneillään olevaa työtä kaupan välineiden vahvistamiseksi ja tunnustaa samalla tarpeen ylläpitää avointa vuoropuhelua yhteisistä haasteista, kuten ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisesta torjunnasta; korostaa, että EU:n on kiireellisesti täydennettävä erilaisia autonomisia toimenpiteitään, mukaan lukien tiukempi EU:n ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaa koskeva asetus, sisämarkkinoita vääristäviä ulkomaisia tukia koskeva lainsäädäntö, kansainvälisiä hankintoja koskevan määrätietoisen ja tehokkaan välineen nopea hyväksyminen, kaksikäyttöteknologian vientiä koskevat toimenpiteet, tehokas pakottamistoimien vastainen väline, yritysten kestävää hallinnointia koskeva lainsäädäntöpaketti ja toimitusketjua koskeva lainsäädäntö, johon sisältyy pakollisia due diligence -vaatimuksia ja jossa olisi säädettävä myös pakkotyöllä tuotettujen tavaroiden tuontikiellosta; katsoo, että EU:n maailmanlaajuisen ihmisoikeuspakotejärjestelmän mukaisia kohdennettuja lisätoimenpiteitä olisi pidettävä tarpeellisina,

49.  ilmaisee jälleen kerran syvän huolensa monista esteistä, joita eurooppalaiset yritykset kohtaavat pyrkiessään Kiinan markkinoille ja toimiessaan niillä; on huolissaan siitä, että Kiinan 14. viisivuotissuunnitelmassa tarkoitettu ”rinnakkaiskäytön strategia” heikentää entisestään EU:n yritysten liiketoimintaympäristöä; korostaa jälleen olevansa erityisen huolissaan markkinoita vääristävistä käytännöistä, esimerkiksi teollisuustuista, kiinalaisten valtionyritysten etuuskohtelusta, teollis- ja tekijänoikeuksien varastamisesta, teknologian pakkosiirroista ja datan säilytyspaikan pakollisesta valinnasta, teollisuuden ylikapasiteetista esimerkiksi teräsalalla ja siihen liittyvästä viennin polkumyynnistä, muista hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä ja liiketoimintaympäristön, myös yksityisen sektorin, yleisesti lisääntyvästä poliittisesta häirinnästä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötään samanmielisten kumppaneiden kanssa WTO:ssa, jotta voidaan kehittää yhteinen lähestymistapa näiden Kiinan hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen torjumiseksi; pitää myönteisenä EU:n ja Yhdysvaltain vuoropuhelua Kiinasta keinona tehdä yhteistyötä vastavuoroisuuden, monenvälisyyden, markkinoita vääristävien käytäntöjen ja talouden sekä muiden rakenteellisten kysymysten kaltaisilla aloilla, joilla EU:n ja Yhdysvaltain välinen koordinointi voi tuoda lisäarvoa; on vakuuttunut siitä, että on erittäin tärkeää saada asianmukaista tietoa lainsäädännön ja sääntelyn kehityksestä Kiinan markkinoilla, kun otetaan huomioon niiden läpinäkymätön ja valtiojohtoinen luonne; muistuttaa tässä yhteydessä, että on tärkeää käydä toistuvia ja rehellisiä keskusteluja EU:n toimielinten, Euroopan unionin Kiinan kauppakamarin ja kaikkien kentällä toimivien kumppaniemme kanssa;

50.  katsoo, että on tärkeää keskustella erityisesti teräksen ja alumiinin maailmanlaajuisen ylikapasiteetin aiheuttamista kauppaan liittyvistä kielteisistä vaikutuksista ja niiden mahdollisista korjauskeinoista sekä siitä, että on tärkeää puuttua teollisuustukiin WTO:ssa; kehottaa Kiinaa palaamaan mukaan terästeollisuuden ylikapasiteettia käsittelevän globaalin foorumin työhön ylikapasiteetin poistamiseksi ja tasapuolisten toimintaedellytysten palauttamiseksi; panee merkille, että vaikka Kiina aikoo sulkea vanhentuneet tuotantolaitokset ja nykyaikaistaa tuotantoaan, sen vuotuinen raakateräksen tuotanto on ollut ennätyksellistä neljänä peräkkäisenä vuotena; kannustaa Kiinan viranomaisia noudattamaan lupauksiaan vähentää raakateräksen tuotantoa;

51.  muistuttaa tässä yhteydessä kaupan, patenttien ja standardien välisistä yhteyksistä; katsoo, että standardointi ja lisääntyvän kansainvälisen kilpailun normatiiviset tekijät ovat olennaisia EU:n kauppapolitiikan kannalta ja että niiden olisi oltava yksi sen strategisen teollisuuspolitiikan peruspilareista; muistuttaa, että standardointi on ilmoitettu riskialaksi, jolla Kiina voi poiketa ja irtautua muista; korostaa, että väärentämisen torjunta on EU:n teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun kaupallisia näkökohtia kokevien toimien ensisijainen tavoite; on huolissaan siitä, että valtaosa – sekä määrällisesti että arvoltaan – EU:hun saapuvista väärennetyistä ja laittomasti valmistetuista tavaroista tulee edelleen Kiinasta; korostaa, että maantieteellisiä merkintöjä koskeva EU:n ja Kiinan välinen sopimus on ensimmäinen askel väärentämisen torjunnassa, ja kehottaa komissiota tehostamaan toimiaan EU:n teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemiseksi, patentit mukaan lukien; on huolissaan Kiinan tuomioistuinten yleistyvästä käytännöstä, jossa ne vaativat maailmanlaajuista toimivaltaa määrittää oikeudenmukaisia, kohtuullisia ja syrjimättömiä lisensointiehtoja essentiaalipatenteille ja estävät yrityksiä riitauttamasta päätöksiään; korostaa, että tämä käytäntö merkitsee sitä, että kiinalaisten yritysten ei tarvitse maksaa reilua hintaa essentiaalipatenttien käytöstä, mikä vaarantaa eurooppalaisen tutkimuksen; pyytää komissiota tekemään yhteistyötä Kiinan viranomaisten kanssa tässä asiassa; vaatii kiinnittämään enemmän huomiota digitalisointia ja viestintää koskeviin rikkomuksiin kaikissa asianomaisissa elimissä, myös YK:n alaisessa Kansainvälisessä televiestintäliitossa, ja yhdessä EU:n samanmielisten kumppaneiden, erityisesti Yhdysvaltain, kanssa; kehottaa käymään enemmän toimintapoliittisia keskusteluja Kiinan aloitteiden, kuten Made in China 2025 -aloitteen tai aina vain merkityksellisemmän China Standards 2035 -aloitteen, vaikutuksista; on tässä yhteydessä huolissaan Kiinan lisääntyvästä digitaalisesta autoritaarisuudesta ja sen pyrkimyksistä edistää Kiinan digitaalista hallintomallia kaikkialla maailmassa; korostaa, että yhteisen julkilausuma-aloitteen puitteissa olisi tehtävä sähköistä kaupankäyntiä koskeva WTO:n sopimus, jotta voidaan edistää perustason avoimuutta ja tasapuolisia toimintaedellytyksiä Kiinan kanssa;

52.  kehottaa kiinnittämään enemmän huomiota eurooppalaisiin pk-yrityksiin, joilla on kauppa- ja investointisuhteita Kiinan kanssa, ja pitää myönteisenä komission tukea pk‑yrityksille suotuisille aloitteille, kuten Access2Markets-portaalille, alkuperäsääntöjen itsearviointityökalulle (ROSA) tai teollis- ja tekijänoikeuksia Kiinassa käsittelevälle pk-yritysten neuvontapalvelulle;

53.  panee merkille, että EU:n ja Kiinan kattava investointisopimus on tehty poliittisella tasolla periaatteessa, ja panee merkille komission pyrkimykset puuttua sääntöihin perustuvan sitoutumisen avulla puutteisiin, jotka liittyvät markkinoille pääsyn epäsymmetriaan, tasapuolisiin toimintaedellytyksiin ja kestävään kehitykseen; muistuttaa kuitenkin, että kauppasuhteita ei toteuteta tyhjiössä;

54.  kehottaa komissiota kuulemaan parlamenttia ennen kuin se ryhtyy toimiin kattavan investointisopimuksen tekemiseksi ja allekirjoittamiseksi; kehottaa Kiinaa ryhtymään konkreettisiin toimiin pakkotyötä koskevien ILO:n keskeisten yleissopimusten nro 29 ja 105 ratifioimiseksi ja täytäntöönpanemiseksi; korostaa, että Kiina on myös sitoutunut panemaan tehokkaasti täytäntöön ratifioidut ILO:n yleissopimukset ja työskentelemään muiden ajantasaisten ILO:n keskeisten yleissopimusten ratifioimiseksi;

55.  panee merkille, että 26:lla EU:n jäsenvaltiolla on vanhanmalliset kahdenväliset investointisopimukset Kiinan kanssa;

56.  muistuttaa kuitenkin, että kattava investointisopimus ei yksin pysty ratkaisemaan kaikkia taloudellisia ja poliittisia suhteitamme haittaavia kysymyksiä, minkä vuoksi sitä on tarkasteltava EU:n vahvistetun ja vakuuttavamman yksipuolisten toimien välineistön yhteydessä; korostaa, että Euroopan parlamentti aikoo tarkastella sopimusta perusteellisesti, kestävää kehitystä koskeva osa mukaan lukien;

57.  korostaa, että asianmukainen täytäntöönpano ja tehokas valvonta olisivat keskeisiä tekijöitä sopimuksen hyödyllisyydelle ja menestykselle kauppa- ja investointisuhteiden rakenteellisten epäsymmetrioiden korjaamisessa; korostaa komission kauppasopimusten valvojan toimiston kanssa tapahtuvan jäsennellyn ja säännöllisen yhteydenpidon merkitystä pyrittäessä arvioimaan kattavan investointisopimuksen tulevaa täytäntöönpanoa, mikäli se hyväksytään; palauttaa mieliin ja vahvistaa tässä yhteydessä parlamentaarisen diplomatian merkityksen keskinäisen ymmärtämyksen, avoimen viestinnän ja rehellisen vuoropuhelun edistämisessä;

58.  pitää myönteisenä EU:n ja Kiinan maantieteellisiä merkintöjä koskevan sopimuksen voimaantuloa ja painottaa jälleen sopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon ja valvonnan merkitystä molempien osapuolten markkinoilla; pitää myönteisenä suunnitelmaa laajentaa nykyistä sopimusta lisäämällä siihen 350 uutta maantieteellisten merkintöjen nimeä molemmilta osapuolilta; korostaa, että tämä rajoitettu maantieteellisten merkintöjen sopimus voisi toimia mallina ja perustana tuleville maantieteellisiä merkintöjä koskeville sopimuksille; korostaa, että kauppasopimusten valvojalla on ratkaiseva rooli sopimuksen noudattamisen seurannassa ja parantamisessa; kehottaa kauppasopimusten valvojaa reagoimaan välittömästi, jos sopimusta ei panna asianmukaisesti täytäntöön;

59.  korostaa, että Kiinalla on vielä pitkä matka vapaaksi markkinataloudeksi, sillä valtiolla on paljon vaikutusvaltaa talouteen sekä hintoja, kustannuksia, tuotantoa ja tuotantopanoksia koskeviin yritysten päätöksiin; kannustaa siksi Kiinaa suhtautumaan avoimemmin omiin yrityksiinsä ja maassa toimiviin ulkomaisiin yrityksiin;

60.  kehottaa lisäämään rahoitusta 5G:n käyttöönottohankkeille ja 6G:tä, tekoälyä ja massadatateknologiaa koskevalle tutkimukselle, jotta voidaan varmistaa tuleva verkkoturvallisuus ja kasvattaa digitaalista suvereniteettia, mikä on ratkaisevan tärkeää digitalisaation ja talouskasvun kannalta mutta myös sen kannalta, että voidaan kuroa umpeen teknologinen kuilu suhteessa Kiinaan sekä poistaa riskit, joille Naton jäsenet ja sen kumppanit saattavat altistua sisällyttäessään Kiinan 5G-teknologiaa transatlanttisiin televiestintäverkkoihin, koska tällaiset toimet saattaisivat heikentää demokraattisen hallinnon tulevaisuutta; kehottaa lisäksi koordinoimaan EU:n kyberturvallisuusstrategiaa ja lisäämään jäsenvaltioiden valmiuksia tällä alalla, jotta voidaan muun muassa vahvistaa kolmansista maista, myös Kiinasta, EU:n kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvien uhkien torjuntaa;

61.  korostaa, että on tärkeää työstää tekoälyn sääntelyä sekä tekoälyjärjestelmiä ja niihin liittyviä teknologioita koskevaa eettistä ja siviilioikeudellista vastuuta koskevaa kehystä, joka edistää ihmiskeskeistä ja yksityisyyden huomioon ottavaa innovointia yhteistyössä sellaisten keskeisten strategisten kumppanien kanssa, jotka jakavat EU:n liberaalit ja demokraattiset arvot; korostaa, että sosiaalisen pisteytyksen järjestelmät eivät ole EU:n perusarvojen mukaisia; korostaa, että EU:n on säilytettävä yksilön oikeudet; painottaa siksi, että tällaisia valvontapolitiikkoja ja -välineitä ei pitäisi missään olosuhteissa käyttää unionissa; korostaa tämän vuoksi, että unionin on pyrittävä rajoittamaan ja torjumaan digitaalisten sortotoimien ylikansallista ulottuvuutta;

Euroopan keskeisten etujen ja arvojen puolustaminen muuttamalla EU vaikuttavammaksi geopoliittiseksi toimijaksi

62.  katsoo, että EU:n olisi jatkettava työtään muuttuakseen vaikuttavammaksi geopoliittiseksi toimijaksi varmistamalla jäsenvaltioidensa yhtenäisemmän geopoliittisen lähestymistavan ja edistämällä strategista riippumattomuuttaan ja strategisia valmiuksiaan tehden yhteistyötä Yhdysvaltain ja muiden samanmielisten kumppanien kanssa;

63.  korostaa, että Euroopan naapuruuspolitiikan onnistuminen määrittää EU:n valmiudet omaksua maailmanlaajuisen toimijan rooli; varoittaa Kiinan kasvavasta roolista EU:n välittömässä naapurustossa, myös ehdokasvaltioissa; vaatii EU:n tasolla strategista lähestymistapaa torjumaan Kiinan toimia investointien, lainojen ja liiketoiminnan muodossa naapurimaissa ja erityisesti Länsi-Balkanin alueella; vaatii erityisesti aktiivista EU:n panosta tarjottaessa näille maille toteuttamiskelpoinen vaihtoehto Kiinan investoinneille;

64.  huomauttaa tarpeesta vahvistaa välineitä, joilla EU puolustaa itseään, parantaa valmiuksiaan suojella etujaan ulkomailla, toimii ennakoivammassa, johdonmukaisemmassa ja strategisemmassa roolissa välittömässä naapurustossaan ja varmistaa, että jäsenvaltioilla on yhtenäinen geopoliittinen lähestymistapa;

65.  katsoo, että Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin olisi tarjottava foorumi keskustelulle EU:n ulkoisesta toiminnasta, kuten ihmisoikeuksien suojeluun liittyvistä kysymyksistä, ja keskustelulle avoimen strategisen riippumattomuuden saavuttamisesta; pitää tärkeänä keskustella kysymyksistä, jotka liittyvät EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan parantamiseen ja vahvistamiseen esimerkiksi antamalla varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle vahvempi toimeksianto toimia EU:n puolesta ulkopolitiikassa, sekä toteuttaa tarvittavat toimet määräenemmistöpäätösten käyttöönottamiseksi tietyillä ulkopolitiikan aloilla; kehottaa vahvistamaan jäsenvaltioiden välistä puolustusyhteistyötä, jotta voidaan parantaa Euroopan strategisia puolustusvoimavaroja ja luoda täysimittainen Euroopan puolustusunioni, joka sisältäisi Euroopan sotilaalliset voimavarat;

66.  katsoo, että EUH:lle on annettava toimeksianto ja tarvittavat resurssit valvoa ja torjua Kiinan disinformaatiotoimia, muun muassa perustamalla erityinen Kaukoidän StratCom-työryhmä, joka keskittyy Kiinasta lähtöisin olevaan disinformaatioon; vaatii Kiinaa pidättymään salaisista keinoista manipuloida julkista keskustelua EU:ssa; kannustaa komissiota kehittämään EU:n laajuisen sääntelyjärjestelmän, jolla estetään kolmansien maiden hallitusten rahoittamia tai niiden määräysvallassa olevia mediayhtiöitä hankkimasta eurooppalaisia mediayhtiöitä, jotta voidaan säilyttää riippumaton ja vapaa tiedonvälitys EU:ssa; ehdottaa kiinankielisten tiedotusvälineiden monipuolistamista Euroopassa kannustamalla eurooppalaisten tiedotusvälineiden ja kansainvälisten kumppaneiden, kuten Taiwanin, välistä yhteistyötä; korostaa edelleen, että on kiireesti lisättävä Kiina-asiantuntemusta EUH:ssa ja komissiossa yleensä;

67.  pitää tärkeänä, että Kiinaa tutkitaan riippumattomasti yliopistoissa, ajatushautomoissa, tutkimuslaitoksissa ja kouluissa kaikkialla EU:ssa ilman Kiinan taloudellista tukea tai vaikuttamista, millä varmistetaan akateeminen itsenäisyys ja sananvapaus; kehottaa siksi EU:ta kehittämään ohjelman, jolla rahoitetaan Kiinaan liittyvää tutkimusta ja kielikoulutusta EU:ssa;

68.  korostaa tarvetta ottaa käyttöön Kiinan kommunistisen puolueen vaikutuksesta riippumattomia ohjelmia Kiinan kulttuurin, kielen ja politiikan tutkimiseksi esimerkiksi tiiviimmässä yhteydessä Taiwanin tiedeyhteisöön ja yhteiskuntaan;

69.  kehottaa komissiota ottamaan huomioon ja sisällyttämään strategiaansa sen, että Kiinan kiinnostus ja panostus arktiseen alueeseen kasvavat nopeasti; vaatii valmiutta varmistaa merenkulun vapaus arktisen alueen pohjoisella merireitillä; panee merkille, että Kiina investoi arktisella alueella tutkimusinfrastruktuuriin ja strategiseen infrastruktuuriin, ja toteaa, että EU:n ei pitäisi menettää jalansijaa tällä tärkeällä alueella;

o
o   o

70.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä tiedoksi Kiinan kansantasavallan hallitukselle.

(1) EUVL L 410 I, 7.12.2020, s. 1.
(2) EUVL L 410 I, 7.12.2020, s. 13.
(3) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0375.
(4) EUVL C 158, 30.4.2021, s. 2.
(5) EUVL C 11, 13.1.2020, s. 25.
(6) EUVL C 433, 23.12.2019, s. 103.
(7) EUVL C 238, 6.7.2018, s. 108.
(8) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0174.
(9) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2021)0027.
(10) EUVL C 369, 11.10.2018, s. 156.
(11) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0337.
(12) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2021)0255.
(13) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2021)0016.
(14) Kiinan ja Portugalin yhteinen lausuma Macaon kysymyksestä 13. huhtikuuta 1987.

Päivitetty viimeksi: 12. tammikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö