Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2021/2037(INI)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0252/2021

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0252/2021

Díospóireachtaí :

PV 14/09/2021 - 13
CRE 14/09/2021 - 13

Vótaí :

PV 15/09/2021 - 12
PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2021)0382

Téacsanna atá glactha
PDF 188kWORD 68k
Déardaoin, 16 Meán Fómhair 2021 - Strasbourg
Straitéis nua AE-na Síne
P9_TA(2021)0382A9-0252/2021

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 16 Meán Fómhair 2021 maidir le straitéis nua idir AE agus an tSín (2021/2037(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint do theachtaireacht chomhpháirteach ón gCoimisiún agus ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála an 12 Márta 2019 dar teideal ‘an caidreamh idir AE agus an tSín – dearcadh straitéiseach’ (JOIN(2019)0005),

–  ag féachaint don idirphlé idir AE agus an tSín ar chearta an duine, a seoladh in 1995, agus an 37ú babhta de, a tionóladh sa Bhruiséil an 1 agus 2 Aibreán 2019,

–  ag féachaint don Chomhpháirtíocht Straitéiseach idir AE agus an tSín arna bhunú in 2003,

–  ag féachaint do Chlár Oibre Straitéiseach 2020 don Chomhar idir AE agus an tSín,

–  ag féachaint don Straitéis Dhomhanda maidir le Beartas Eachtrach agus Slándála an Aontais Eorpaigh mhí an Mheithimh 2016,

–  ag féachaint do Rialachán (AE) 2020/1998(1) ón gComhairle agus Cinneadh (CBES) 2020/1999(2) ón gComhairle an 7 Nollaig 2020 a bhaineann le bearta sriantacha i gcoinne sáruithe agus mí-úsáidí tromchúiseacha ar chearta an duine,

–  ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle an 28 Iúil 2020 maidir le Hong Cong,

–  ag féachaint dá rúin roimhe seo maidir le staid chearta an duine sa tSín, go háirithe iad siúd an 17 Nollaig 2020 maidir le saothair éigeantach agus staid na nUigiúrach i Réigiún Uathrialach Xinjiang Uigiúr(3), an 18 Aibreán 2019 maidir leis an tSín, go háirithe staid mionlach reiligiúnach nó eitneach(4), an 4 Deireadh Fómhair 2018 maidir le mórchoinneáil threallach na nUigiúrach agus na gCasacach i Réigiún Uathrialach Xinjiang Uigiúr(5), an 12 Meán Fómhair 2018 maidir le staid an chaidrimh idir AE agus an tSín(6), agus an 15 Nollaig 2016 maidir le cásanna Acadamh Búdaíoch Tibéadach Larung Gar agus Ilham Tohti(7),

–  ag féachaint dá rúin agus dá mholtaí roimhe seo maidir le Hong Cong, go háirithe iad siúd an 19 Meitheamh 2020 maidir le dlí slándála náisiúnta PRC do Hong Cong agus an gá atá ag AE le cosaint a dhéanamh ar ardleibhéal uathrialach Hong Cong(8), an 21 Eanáir 2021 maidir leis an gcniogbheartaíocht ar an bhfreasúra daonlathach i Hong Cong(9), agus an 13 Nollaig 2017 chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiúin agus chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir le Hong Cong, 20 bliain tar éis a aistrithe(10),

–  ag féachaint do rún uaithi an 26 Samhain 2020 maidir leis an Athbhreithniú ar Bheartas Trádála an Aontais(11),

–  ag féachaint do rún uaithi an 20 Bealtaine 2021 maidir le frithsmachtbhannaí na Síne maidir le heintitis AE agus FPEnna agus Feisirí Parlaiminte(12),

–  ag féachaint do rún uaithi an 21 Eanáir 2021 maidir le nascacht agus an caidreamh idir AE agus an Áise(13),

–  ag féachaint do Dhearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine (DUCD) agus do chonarthaí agus ionstraimí eile na Náisiún Aontaithe um chearta an duine,

–  ag féachaint do Choinbhinsiún 1948 na Náisiún Aontaithe um Chosc agus Pionósú Choir an Chinedhíothaithe,

–  ag féachaint do Phrótacal 2014 a ghabhann le Coinbhinsiún na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair maidir le hObair Éigeantais 1930, nach bhfuil sínithe ag an tSín,

–  ag féachaint do Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (‘UNFCCC’), agus do Chomhaontú Pháras, a tháinig i bhfeidhm an 4 Samhain 2016,

–  ag féachaint do Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige (UNCLOS) a tugadh i gcrích an 10 Nollaig 1982 agus atá i bhfeidhm ón 16 Samhain 1994,

–  ag féachaint do thuarascáil ón Meitheal Mhachnaimh a cheap Ard-Rúnaí ECAT an 25 Samhain 2020 dar teideal ‘NATO 2030: United for a New Era’ [ECAT 2030: Aontaithe i gcomhair Ré Nua],

–  ag féachaint do 14ú Plean Cúig Bliana na Síne agus do phrionsabail ‘déchúrsaíochta’ agus ‘slabhraí soláthair slána’,

–  ag féachaint d’Airteagal 36 de Bhunreacht Dhaon-Phoblacht na Síne, a ráthaíonn do gach saoránach an ceart chun saoirse creidimh, agus d’Airteagal 4 de, a thacaíonn le cearta ‘náisiúntachtaí mionlaigh,

–  ag féachaint d’Airteagal 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha (A9-0252/2021),

A.  de bhrí, ina chreat straitéiseach ar chearta an duine agus ar an daonlathas, go ngeallann AE go gcuirfear cearta an duine, an daonlathas agus an smacht reachta chun cinn ‘i ngach réimse de ghníomhartha seachtracha AE gan eisceacht’, agus go gcuirfidh sé ‘cearta an duine ag lár a chaidrimh le gach tríú tír, lena n-áirítear lena gcomhpháirtithe straitéiseacha’;

B.  de bhrí, trína fás eacnamaíoch láidir agus trína beartas eachtrach teanntásach, go háirithe a straitéis infheistíochta, ‘ag Dul Domhanda’ ‘Déanta sa tSín 2025’, agus ina Thionscnamh Criosanna agus Bóithre (BRI) go bhfuil ról domhanda níos láidre á léiriú go teanntásach ag an tSín mar chumhacht eacnamaíoch agus mar ghníomhaí don bheartas eachtrach, rud a chruthaíonn dúshláin thromchúiseacha pholaitiúla, eacnamaíocha, slándála agus teicneolaíochta don Aontas, a bhfuil iarmhairtí suntasacha agus fadmharthanacha ar a seal acu ar an ord domhanda agus a bhfuil bagairtí tromchúiseacha acu don iltaobhachas rialacha-bhunaithe agus do chroíluachanna daonlathacha;

C.  de bhrí gur stát cumannach aonadach aon-pháirtí é Daon-Phoblacht na Síne, arna rialú ag Páirtí Cumannach na Síne (CPC), atá tiomanta don Mharxachas – Leiníneachas; de bhrí, dá réir sin, nach roinneann sí luachanna daonlathacha amhail saoirse an duine aonair, saoirse cainte agus saoirse reiligiúin;

D.  de bhrí go bhfuil an tSín ag iarraidh ról níos domhanda a fháil, mar a gheall Uachtarán na Síne Xi Jinping go hoscailte ina thuarascáil a eisíodh ag 19ú Comhdháil an Pháirtí Cumannaigh in 2017 go mbeadh an tSín faoi 2049 ina ceannaire domhanda i dtéarmaí neart náisiúnta ilchodach agus tionchar idirnáisiúnta;

E.  de bhrí go léiríonn traidisiún fadtéarmach an daonlathais i Hong Cong, Macao agus sa Téaváin go bhfuil meas ag muintir na Síne ar an daonlathas;

F.  de bhrí, i Macao, tar éis dóibh toirmeasc a chur ar shearmanais chuimhneacháin chun sléacht Tiananmen a chomóradh agus brú a chur ar eagraíochtaí na meán seasamh eagarthóireachta i bhfabhar na Síne a ghlacadh, gur chuir údaráis na Síne cosc ar 21 iarrthóir rannpháirt a ghlacadh sna chéad toghcháin reachtacha eile, ar chomhaltaí a fhormhór díobh i ngluaiseachtaí atá ar son an daonlathais;

G.  de bhrí go bhfuil cearta an duine sáraithe ag an tSín go dtí seo, sáruithe lena seachnaítear na gealltanais dhéthaobhacha agus iltaobhacha a thug an tír sna réimsí sin; de bhrí go gcuireann an tSín rúin faoi bhráid Chomhairle na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine go rialta agus é mar aidhm acu prionsabail bhunúsacha dhoshannta a dhéanamh a sháraíonn cur chun cinn agus cosaint chearta daonna daoine aonair; de bhrí go bhfuil an tSín ag déanamh géarleanúint sistéamach ar na hUigiúraigh, ar na Tibéidigh, ar na Mongólaigh agus ar mhionlaigh eitneacha eile, ar chosantóirí chearta an duine, ar ghníomhaithe sóisialta, ar ghrúpaí reiligiúnacha, ar iriseoirí, agus ar achainígh agus ar lucht agóide i gcoinne éagóracha, chomh maith le gach guth easaontach agus freasúra a faoi chois, go háirithe i Hong Cong; de bhrí nár leor bearta dea-thola agus tiomantais neamhcheangailteacha chun tiomantas na Síne i leith luachanna atá bunúsach do AE a mhéadú;

H.  de bhrí gurb iad imeacht comhfhreagraithe eachtracha ón tSín le déanaí agus lipéadú údaráis na Síne ar Chlub na gComhfhreagraithe Eachtracha mar ‘eagraíocht neamhdhleathach’ an ceann is déanaí i sraith fhada mhéadaitheach de chásanna ciaptha agus baic i gcoinne iriseoirí eachtracha, atá i ndeireadh na dála, á dtiomáint amach as an tSín; de bhrí go dtagann sé seo mar chuid d’iarracht póilíneacht a dhéanamh ar chaint faoin tSín ar fud an domhain agus chun a fháil amach cén cineál cainte agus díospóireachtaí a cheadaítear go domhanda, agus ag féachaint ar an iarracht sin mar chuid de bhagairt ollsmachtach;

I.  de bhrí go bhfuil sé léirithe i leith na straitéise reatha idir AE agus an tSín go bhfuil sí teoranta, i bhfianaise ar tharla le déanaí agus na ndúshlán domhnda a bhaineann leis an tSín agus gur gá í a nuashonrú;

J.  de bhrí gur iarr an Pharlaimint ar an gCoimisiún tús a chur leis an gcleachtadh scóipe agus an measúnú tionchair chun tús a chur go foirmiúil leis an gcaibidlíocht leis an Téaváin a luaithe is féidir;

K.  de bhrí ó seoladh feachtas ‘Buille láidir in aghaidh na sceimhlitheoireachta foréigní’ de chuid Rialtas na Síne in 2014, go bhfuil staid na nUigiúrach agus na mionlach eitneach Moslamach eile go príomha i Réigiún Uathrialach Xinjiang Uigiúr ag dul in olcas go tapa; de bhrí go gcuirtear níos mó ná aon mhilliún duine i bpríosún i gcampaí coinneála, ar a dtugtar ionaid ‘athoideachais pholaitiúil’ nó ‘oiliúint’, ina mbíonn Uigiúraigh faoi réir saothar éigeantach sistéamach, céasadh, fuadach forfheidhmithe, ollfhaireachas, scriosadh cultúrtha agus reiligiúnach, steiriliú éigeantach na mban, foréigean gnéasach, sáruithe ar chearta atáirgthe agus scaradh teaghlaigh; de bhrí gurbh é tátal na hanailíse dlí gur coireanna in aghaidh na daonnachta iad na cionta sin, fiú cinedhíothú líomhnaithe, laistigh den chreat dlíthiúil idirnáisiúnta; de bhrí gur ghlac roinnt parlaimintí náisiúnta seasaimh ar aon dul leo sin;

L.  de bhrí go gcuireann Córas Smachtbhannaí Domhanda an Aontais i ndáil le Cearta an Duine ar chumas AE bearta sriantacha a fhorchur ar dhaoine aonair, ar eintitis agus ar chomhlachtaí spriocdhírithe, lena n-áirítear stáit agus gníomhaithe neamhstáit, atá freagrach as sáruithe agus mí-úsáidí tromchúiseacha ar chearta an duine nó a bhfuil baint acu leo; de bhrí an 22 Márta 2021 gur cuireadh ceathrar daoine Síneacha agus eintiteas amháin atá freagrach go díreach as sáruithe tromchúiseacha ar chearta an duine i Réigiún Uathrialach Xinjiang Uigiúr san áireamh ar liosta na ndaoine agus na n-eintiteas nádúrtha atá faoi réir na mbeart sriantach sin; de bhrí, mar fhreagairt ar na bearta sin, gur chuir an tSín frithsmachtbhannaí ar dheichniúr daoine Eorpacha agus ar cheithre eintiteas, lena n-áirítear cúigear Feisirí de Pharlaimint na hEorpa agus dhá chomhlacht institiúideacha AE, an Fochoiste um Chearta an Duine i bParlaimint na hEorpa agus Coiste Polaitiúil agus Slándála Chomhairle an Aontais Eorpaigh, chomh maith le beirt scoláirí Eorpacha, dhá meitheal machnaimh sa Ghearmáin agus Fondúireacht Chomhguaillíocht na nDaonlathas sa Danmhairg; de bhrí nach raibh bonn cirt dlí ná bunús dlí le smachtbhannaí na Síne agus gur dhírigh siad go díreach ní hamháin ar na daoine aonair agus na heintitis lena mbaineann ach ar an Aontas Eorpach ina iomláine freisin; de bhrí gur léir gur iarracht iad na smachtbhannaí chun AE a chosc ar leanúint lena chuid oibre agus chaingean i gcoinne mí-úsáidí ar chearta an duine sa tSín;

1.  á mholadh go ndéanfadh Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála agus an Chomhairle an méid seo a leanas:

   (a) straitéis níos teanntásaí níos cuimsithí agus níos comhsheasmhaí idir AE agus an tSín a ullmhú lena ndéanfaí na Ballstáit uile a aontú agus an caidreamh leis an tSín a mhúnlú ar mhaithe leis an Aontas ina iomláine, arb é a chroílár ár luachanna a bheith á gcosaint agus ord iltaobhach riailbhunaithe a bheith á chur chun cinn; á chur i bhfios go láidir go gcaithfidh an straitéis cineál ilghnéitheach chaidreamh AE leis an tSín a chur i gcuntas; á thabhairt chun suntais gur comhpháirtí comhair agus caibidlíochta do AE í an tSín, ach gur iomaitheoir eacnamaíoch agus iomaitheoir sistéamach í i líon méadaitheach réimsí;
   (b) á mholadh go mbeadh an straitéis seo bunaithe ar sé cholún:
   1) Idirphlé oscailte agus comhar maidir le dúshláin dhomhanda;
   2) Rannpháirtíocht fheabhsaithe maidir le luachanna uilíocha, noirm idirnáisiúnta agus cearta an duine;
   3) Anailís agus sainaithint na rioscaí, na leochaileachtaí agus na ndúshlán;
   4) Comhpháirtíochtaí a fhorbairt le comhpháirtithe atá ar aon intinn leo;
   5) Féinriail straitéiseach oscailte a chothú, lena n-áirítear caidreamh trádála agus infheistíochta;
   6) Príomhleasanna agus croíluachanna Eorpacha a chosaint agus a chur chun cinn trí ghníomhaí geopholaitiúil níos éifeachtaí a dhéanamh den Aontas;

Idirphlé oscailte agus comhar maidir le dúshláin dhomhanda;

2.  á iarraidh ar an Leas-Uachtarán/Ardionadaí a áirithiú go mbeidh an tSín i mbun idirphlé bunaithe ar phrionsabail agus dírithe ar leasanna ar dhúshláin dhomhanda, amhail cearta an duine, trí straitéis uaillmhianach, iomlánaíoch agus dírithe ar thorthaí do chearta an duine a fhorbairt sa tSín mar chuid den straitéis nua sin idir AE agus an tSín, an comhshaol agus athrú aeráide, dí-armáil núicléach, an téarnamh eacnamaíoch ó COVID-19 a chur chun cinn, an comhrac i gcoinne géarchéimeanna sláinte domhanda, agus athchóiriú eagraíochtaí iltaobhacha ar leith; á iarraidh go mbeidh an t-idirphlé seo tiomáinte ag bunphrionsabail agus leasanna AE agus croíchuspóirí rannpháirtíochta seachtracha AE a shaothrú; á chur i bhfáth go mbeidh comhar idir an dá chomhpháirtí úsáideach chun aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna domhanda seo; á athdhearbhú go bhfuil an tSín fós ina comhpháirtí tábhachtach do AE;

3.  ag tacú le hidirphlé agus comhar níos mó leis an tSín maidir le síocháin agus slándáil; á aithint a thábhachtaí atá sé comhoibriú leis an tSín chun cosc a chur ar an Afganastáin a bheith ina bunáit nua sceimhlitheoireachta agus chun an Chóiré Thuaidh a dhíspreagadh ó leanúint dá clár núicléach; ag formhuiniú comhar a lorg maidir le forbairt inbhuanaithe, rannchuidiú le cúnamh daonnúil agus faoiseamh ó thubaistí, saincheisteanna comhshaoil, spás agus aeraspáis, eolaíocht, teicneolaíocht agus nuálaíocht, agus éileamh iomlán á dhéanamh ar shaoirse taighde; á chur i bhfáth go gcaithfear na hidirphléití agus an comhar sin a bhunú ar thiomantas roinnte i leith na hoscailteachta agus oibriú le chéile ar bhealach trédhearcach, cóir agus cothrom mar chuid de chóras idirnáisiúnta rialacha-bhunaithe, agus a áirithiú go ndéantar leasanna agus luachanna na hEorpa a chosaint agus cumas na hEorpa a fhorbairt chun dul san iomaíocht leis an tSín nuair is gá;

4.  á chur i bhfios gur féidir feidhmchlár dé-úsáide a bheith ag roinnt réimsí comhair amhail TFC, spás agus aeraspás agus gur féidir é a úsáid i gcoinne shaoránaigh na Síne agus an Iarthair;

5.  á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé tiomantas na Síne chun dul i ngleic le hathrú aeráide agus saincheisteanna eile comhshaoil a spreagadh tríd an gcomhpháirtíocht idir AE agus an tSín sa réimse sin a threisiú agus ag cur béim ar an ngá lena áirithiú go gcloífidh AE agus an tSín lena ngealltanais faoi seach faoi Chomhaontú Pháras. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé go gcuirfeadh AE sásra coigeartaithe teorann carbóin i bhfeidhm ag tabhairt dá haire go bhfuil ardú faoi thrí tagtha ar astaíochtaí carbóin na Síne le tríocha bliain anuas agus go bhfuil sí ag astú 27% de gháis ceaptha teasa an domhain anois. ag cur béim ar an ngá le comhleanúnachas a áirithiú idir uaillmhianta domhanda fógartha na Síne sa chomhrac i gcoinne athrú aeráide agus tionchair chomhshaoil a straitéisí infheistíochta sa bhaile agus thar lear; á iarraidh ar Rialtas na Síne staonadh ó onnmhairiú a chumais guail chuig tríú tíortha, go háirithe faoi chuimsiú BRI;

6.  á iarraidh go dtionólfaí idirphléití um Chearta an Duine atá dírithe ar thorthaí ar bhonn bliantúil agus go ndéantar meastóireacht rialta orthu agus á iarraidh go ndéanfar tagarmharcáil dhaingean ar an dul chun cinn a dhéantar in idirphléití déthaobhacha níos ginearálta chun a áirithiú go dtabharfaidh na malartuithe sin torthaí dearfacha dáiríre do chearta an duine agus do chosantóirí chearta an duine sa tSín; á iarraidh go ndéanfaí na torthaí tagarmharcála agus aon dul chun cinn, marbhántacht nó meath a phlé ar bhealach trédhearcach; á iarraidh go n-ardófaí cearta an duine go rialta ar an leibhéal polaitiúil is airde, ag Cruinnithe Mullaigh idir AE agus an tSín agus ar leibhéal na mBallstát; á iarraidh scáthphlé ar chearta an duine a bheith ann, ina mbeidh taidhleoirí AE agus Ballstáit, diaspóra na Síne, ENRanna saora agus neamhspleácha, acadóirí agus lucht déanta dlí, dírithe ar thuiscint níos fearr a fháil ar chóras na Síne agus straitéisí níos fearr a cheapadh chun tionchar a imirt ar dhul chun cinn chearta an duine sa tSín; á chur i bhfios go láidir go gcaithfidh na hIdirphléití sin um Chearta an Duine na saincheisteanna seo a leanas a áireamh, ach gan iad a bheith teoranta dóibh: saoirse na meán agus saoirse an phreasa, cearta na mionlach, lena n-áirítear i réigiúin Xinjiang, na hIon-Mhongóile agus sa Tibéid, agus saor-rochtain ar na réigiúin sin lena n-áirítear taidhleoirí agus iriseoirí, staid Hong Cong, saoirse cainte, cearta saothair, an ceart tionóil, saoirse reiligiúin nó creidimh, agus staid an smachta reachta sa tSín i gcoitinne; á chur in iúl gur geal léi ceapachán Toscaire Speisialta nua de chuid an Aontais chun Saoirse Reiligiúin nó Creidimh a Chur Chun Cinn Lasmuigh den Aontas, agus á iarraidh ar an Toscaire Speisialta nua a bheith páirteach go gníomhach i dtacú le staid gach grúpa agus eintitis reiligiúnaigh, lena n-áirítear Moslamaigh, Críostaithe agus Búdaithe, a chaithfidh aghaidh a thabhairt ar ghéarleanúint ina gcoinne ar mhórthír na Síne agus i Hong Cong; á iarraidh ar na hinstitiúidí ábhartha de chuid an Aontais na hIdirphléití maidir le Cearta an Duine a úsáid chun cásanna aonair a tharraingt anuas; á chur in iúl go bhfuil imní mhór uirthi i gcónaí faoi shaoránach agus foilsitheoir na Sualainne Gui Minhai a choinneáil; ag tathant ar AE agus na Ballstáit idirghabháil a dhéanamh ar an leibhéal is airde chun scaoileadh láithreach agus neamhchoinníollach gach príosúnaigh pholaitiúil a áirithiú; ag cur imní in iúl faoi sháruithe sistéamacha ar chearta an duine sa tSín agus ag cáineadh gach cás de ghabhálacha treallacha agus shaor-shreabhadh faisnéise agus saoirse cainte a chur faoi chois;

7.  á iarraidh ar AE dul i mbun idirphlé leis an tSín ar bhealaí féideartha chun cumais freagartha tosaigh do ghalair thógálacha a fheabhsú a d’fhéadfadh a bheith ina n-eipidéimí nó ina bpaindéimí, lena n-áirítear córais aitheantais, mapála riosca agus luathrabhaidh chun ullmhacht dhomhanda níos fearr a áirithiú chun freagairt ar phaindéimí; á iarraidh tuilleadh ar an tSín imscrúdú neamhspleách agus trédhearcach a lamháil maidir le tionscnamh agus leathnú COVID-19;

8.  ag tacú le leathnú na dteagmhálacha idir pobail ar an dá thaobh chomh maith le cuairteanna frithpháirteacha mac léinn, ach ag spreagadh na mBallstát faireachán níos fearr a dhéanamh ar thionchar chur isteach Rialtas na Síne ar an tsaoirse acadúil;

Rannpháirtíocht fheabhsaithe maidir le luachanna uilíocha, noirm idirnáisiúnta agus cearta an duine;

9.  ag déanamh cáineadh chomh láidir agus is féidir ar na smachtbhannaí gan bhunús agus treallach a fhorchuireann údaráis na Síne, arb ionann iad agus ionsaí ar shaoirse cainte, ar shaoirse acadúil, agus ar an tiomantas idirnáisiúnta do chearta uilíocha an duine agus tuiscint orthu; ag tathant ar údaráis na Síne na smachtbhannaí sin gan údar cuí a bhaint; á mheas go ndéanann smachtbhannaí arna bhforchur ag údaráis na Síne creimeadh breise ar mhuinín agus go gcuireann siad bac ar chomhar déthaobhach;

10.  á chur i bhfios nach féidir tús a chur leis an bpróiseas breithnithe agus daingniúcháin don Chomhaontú Cuimsitheach idir AE agus an tSín maidir le hInfheistíocht (CAI) go dtí go mbeidh smachtbhannaí na Síne i gcoinne FPEnna agus institiúidí an AE bainte;

11.  ag leagan béim, sa chomhthéacs sin, ar rún uaithi an 20 Bealtaine 2021 maidir le frithsmachtbhannaí Síneacha; á iarraidh ar an gCoimisiún, i gcomhréir le rún na Parlaiminte an 20 Bealtaine 2021 maidir le frithsmachtbhannaí na Síne agus le hAirteagal 21(1) den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), úsáid a bhaint as na huirlisí ar fad atá ar fáil dó agus as an díospóireacht i dtaobh CAI mar ghiaráil chun feabhas a chur ar chosaint chearta an duine agus ar thacaíocht don tsochaí shibhialta sa tSín; ag tathant ar an tSín bearta nithiúla a ghlacadh chun deireadh a chur le sáruithe eile ar chearta an duine sa tSín, amhail saothar éigeantach agus géarleanúint córasach na nUigiúrach agus grúpaí eile de mhionlaigh Mhoslamacha Thurcacha, Tibéidigh, Críostaithe agus pobail agus eaglaisí reiligiúnacha eile, agus seasamh lena cuid gealltanas idirnáisiúnta do Hong Cong faoin Dearbhú Comhchoiteann idir an tSín agus an Bhreatain agus Dlí Bunúsach Hong Cong trí leasuithe pleanáilte ar chóras toghcháin na cathrach a chur ar fionraí agus reachtóirí agus gníomhaithe ar son an daonlathais a scaoileadh; á iarraidh ar an tSín chomh maith urraim a thabhairt do Dhlí Bunúsach Mhacao, a bheidh i bhfeidhm go dtí 2049, agus d’fhorálacha an Dearbhaithe Chomhchoitinn idir an tSín agus an Phortaingéil(14) a choisceann aon chur isteach ar phróisis toghcháin na tíre agus ar fheidhmiú na meán;

12.  á chur i bhfios go láidir go gcuirfeadh an Pharlaimint staid chearta an duine sa tSín i gcuntas sula gcinnfeadh sí a seasamh; á athdhearbhú gur cúis imní an-tromchúiseach di na sáruithe éagsúla ar chearta an duine sa tSín agus á mheabhrú go bhfuil sé ríthábhachtach luachanna uilíocha a urramú go hiomlán, gan beann ar na difríochtaí idir an dá chóras;

13.  á iarraidh ar an tSín cloí le caighdeáin idirnáisiúnta lena n-áirítear caighdeáin maidir lena tionchar ar an aeráid, ar an gcomhshaol, ar bhithéagsúlacht, ar bhochtaineacht, ar shláinte, ar chearta saothair agus ar chearta an duine; ag tathant ar an tSín, i gcomhthéacs an trádáil agus an fhorbairt inbhuanaithe a chur chun cinn, gníomhaíocht nithiúil a dhéanamh chun ceithre Choinbhinsiún bhunúsacha na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS) agus an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla atá fós gan réiteach a dhaingniú agus a chur chun feidhme; á chur in iúl gur oth léi go bhfuil roinnt cuideachtaí idirnáisiúnta, go háirithe san earnáil éadaí agus teicstíle, faoi bhaghcat cuimsitheach agus forleathan tar éis dóibh ábhair imní a chur in iúl faoi na tuairiscí ar shaothar éigeantais in Xinjiang agus tar éis an cinneadh a dhéanamh deireadh a chur leis an slabhra soláthair le Xinjiang, agus ag cáineadh go láidir an chomhéigin pholaitiúil a dhéanann Rialtas na Síne ina gcoinne; ag athdhearbhú a hiarrata ar an gCoimisiún agus ar an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí bailchríoch a chur go pras ar chomhairle gnó slabhra soláthair le treoir do chuideachtaí maidir leis an neamhchosaint ar na rioscaí a bhaineann le saothar éigeantais Uigiúrach a úsáid, agus tacaíocht a thabhairt chun foinsí malartacha soláthair a shainaithint go práinneach;

14.  ag cur béim ar an ngá lena áirithiú go n-úsáidtear reachtaíocht an mhargaidh inmheánaigh, chomh maith le haon chreat díchill chuí nó toirmeasc ar allmhairiú saothair éigeantach, go héifeachtúil chun eintitis a oibríonn ar mhargadh inmheánach AE a bhfuil baint dhíreach nó indíreach acu le mí-úsáid chearta an duine in Xinjiang a eisiamh. á iarraidh, thairis sin, ar chuideachtaí Eorpacha sa tSín, mar chuid dá bhfreagracht chorparáideach, imscrúdú críochnúil a dhéanamh ar úsáid saothair éigeantaigh ina slabhraí soláthair;

15.  ag tathant ar Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine imscrúduithe dlí neamhspleácha a sheoladh maidir le cinedhíothú líomhnaithe, coireanna líomhnaithe in aghaidh na daonnachta agus sáruithe ar chearta an duine, lena n-áirítear cláir saothair éigeantacha a bhíonn ar siúl i roinnt réigiún sa tSín, agus á iarraidh ar AE agus a Bhallstáit a dtacaíocht pholaitiúil a sholáthar agus tacaíocht idirnáisiúnta a fháil d’imscrúdú den sórt sin; á iarraidh ar údaráis na Síne rochtain shaor, fhónta agus gan bhac ar an réigiún a lamháil; á chur in iúl go bhfuil imní mhór uirthi faoi thuairiscí ar chláir saothair sa Tibéid, atá á lipéadú freisin ag ‘campaí oiliúna gairme’ ag údaráis na Síne; á iarraidh a cuid oibleagáidí faoin dlí náisiúnta agus idirnáisiúnta a chomhlíonadh chun cearta an duine a urramú, lena n-áirítear cearta na mionlach i Xinjiang, sa Tibéid agus san Ion-Mhongóil;

16.  á cháineadh go bhfuil srian mór ar shaoirse cainte, saoirse comhlachais agus saoirse an phreasa sa tSín; á chur in iúl gur saoth léi an géarleanúint pholaitiúil a rinneadh ar go leor iriseoirí atá anois ar deoraíocht; á iarraidh ar an tSín a áirithiú gur féidir le gach iriseoir a gcuid oibre a dhéanamh go saor, gan aon bhacainní agus eagla roimh dhíoltas; á chur i bhfáth gur cheart saoirse an phreasa agus na meán a áirithiú; á iarraidh ar AE tacú le saoirse cainte agus meáin shaora sa tSín trí Chiste Eorpach na Meán Daonlathach a bhunú chun tacú le hiriseoireacht neamhspleách;

17.  á iarraidh ar an gCoimisiún an Creat Éigeantach um Dhícheall Cuí maidir le Cearta an Duine atá beartaithe a thabhairt ar aghaidh mar ábhar práinne agus tacú le hiarrachtaí chun ionstraim den chineál céanna a ghlacadh faoi chuimsiú na Náisiún Aontaithe;

18.  á iarraidh ar an gCoimisiún a imní faoin Ordú 15 nua, lena gcuirtear srian breise ar dhaoine reiligiúnacha agus a gceannairí, a chur in iúl d’údaráis na Síne.

19.  á iarraidh ar na Ballstáit go gcuirfí chun feidhme go hiomlán an pacáiste beart a comhaontaíodh tar éis an Dlí Slándála Náisiúnta do Hong Cong a thabhairt isteach i mí Iúil 2020 agus athbhreithniú a dhéanamh ar a mbeartais tearmainn, imirce, víosa agus cónaithe do Hong Cong; ag tathant ar an Leas-Uachtarán/Ardionadaí agus ar an gComhairle na conclúidí maidir Hong Cong a mheas agus a nuashonrú; á iarraidh bearta spriocdhírithe a bheith ann faoi Chóras Domhanda Smachtbhannaí an Aontais i ndáil le Cearta an Duine, de réir mar is gá, chun aghaidh a thabhairt ar an gcos ar bolg i Hong Cong; á iarraidh, thairis sin, go n-aisghairfeadh an tSín an Dlí Slándála Náisiúnta a forchuireadh ar Hong Cong i mí an Mheithimh 2020; á iarraidh ar na Ballstáit sin a bhfuil conarthaí eiseachadta acu fós leis an tSín agus le Hong Cong eiseachadadh aonair a chur ar fionraí cibé áit a gcuireann eiseachadadh duine i mbaol céastóireachta nó cóireáil nó pionós cruálach, mídhaonna nó táireach, áit a mbeadh ar an duine sin aghaidh a thabhairt ar chúisimh ar chúiseanna a spreagtar go polaitiúil, i gcásanna eile ina ndíreofaí ar mhionlaigh eitneacha, ionadaithe ón bhfreasúra ar son an daonlathais i Hong Cong agus easaontóirí i gcoitinne, agus cibé áit a sáródh sé sin oibleagáidí AE faoin gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine;

20.  ag moladh go ndiúltódh ceannaireacht AE agus na mBallstáit cuirí chuig Cluichí Oilimpeacha an Gheimhridh i mBéising sa chás nach bhfeabhsóidh an staid maidir le cearta an duine sa tSín agus i Hong Cong agus nach dtarlóidh Cruinniú Mullaigh/Idirphlé Ardleibhéil maidir le Cearta an Duine idir AE agus an tSín lena ngabhfaidh toradh inláimhsithe roimh an imeacht;

21.  á chur in iúl gur oth léi tacaíocht na Síne do na réimis is leatromaí ar domhan, go háirithe sa tSiria, san Iaráin agus sa Chóiré Thuaidh, ach i Veiniséala agus i gCúba freisin;

Anailís agus sainaithint na rioscaí, na leochaileachtaí agus na ndúshlán;

22.  á chreidiúint gur cheart go soláthródh straitéis AE amach anseo maidir leis an tSín na huirlisí agus na sonraí is gá chun aghaidh a thabhairt ar na bagairtí polaitiúla, eacnamaíocha, sóisialta agus teicneolaíochta a eascróidh ón tSín, lena n-áirítear trína BRI, a Straitéis Déchúrsaíochta, an 14ú Plean Cúig Bliana, Made in China 2025, China Standards 2035 agus beartais 16 + 1, lena n-áirítear a nuachóiriú míleata agus a thógáil cumais, agus na himpleachtaí a bhaineann leis seo d’uathriail straitéiseach oscailte an Aontais agus don ordú iltaobhach bunaithe ar rialacha; ag tabhairt dá haire go bhfuil géarghá le toil agus acmhainní polaitiúla a áirithiú chun Straitéis Nascachta AE a chur chun feidhme; á iarraidh comhordú níos fearr a bheith ann idir Straitéis Nascachta AE agus Líonra Blue Dot chun rogha inbhuanaithe a sholáthar mar mhalairt ar BRI; á chur in iúl gur geal léi comhaontú cheannairí G7 comhpháirtíocht a fhorbairt chun an domhan a atógáil ar dhóigh níos fearr - an tionscnamh Build Back Better World (B3W) – mar mhalairt ar BRI na Síne; á iarraidh ar Bhallstáit agus institiúidí AE glacadh leis an tionscnamh agus cur leis;

23.  á iarraidh ar an gCoimisiún iniúchadh ar fud AE a choimisiúnú, arna mhiondealú ag na Ballstáit, maidir le spleáchas AE ar an tSín in earnálacha criticiúla áirithe a bhfuil tábhacht straitéiseach leo, lena n-áirítear soláthairtí cógaisíochta, más féidir ar an leibhéal náisiúnta agus fo-náisiúnta araon, ag tógáil ar an anailís chuimsitheach a rinne sé le déanaí. dar teideal ‘Spleáchais agus cumais straitéiseacha’ (SWD (2021) 0352), lena leagtar amach pleananna chun rioscaí a bhaineann le spleáchais neamh-inmhianaithe a laghdú, agus an caidreamh foriomlán leis an tSín a choinneáil, ar cheart dóibh a bheith chomh cómhalartach agus chomh cothrom agus is féidir agus ailínithe le luachanna agus tosaíochtaí straitéiseacha AE;

24.  á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an gComhairle sásraí a ullmhú chun aghaidh a thabhairt ar na bagairtí sin ar bhealach comhleanúnach, go háirithe tríd an méid seo a leanas a dhéanamh:

   (a) aontacht AE ar leibhéal na mBallstát a áirithiú, arb aontacht í a theastaíonn chun a bheith in ann an straitéis nua idir AE agus an tSín a chur i bhfeidhm go cuí; ag iarraidh ar na Ballstáit go léir seasamh le croíluachanna AE;
   (b) ag tógáil ar bhosca uirlisí AE do bhearta maolaithe riosca náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla chun caighdeáin dhomhanda a fhorbairt i gcomhpháirtíocht le comhpháirtithe atá ar aon intinn don ghlúin nua teicneolaíochtaí de réir luachanna daonlathacha, amhail líonraí 5G agus 6G, agus a áirithiú go ndéantar cuideachtaí nach gcomhlíonann caighdeáin slándála a eisiamh ó fhorbairt líonra 5G agus 6G;
   (c) cumais AE a neartú chun ceannaireacht dhomhanda a shaothrú, lena n-áirítear trí chomhoibriú le comhpháirtithe atá ar aon intinn;
   (d) comhordú institiúideach a áirithiú idir an Coimisiún, an Chomhairle agus SEGS roimh imeachtaí a bhaineann le BRI, agus comhoibriú leis na Ballstáit lena chinntiú go bhfuil na cinntí a dhéanann na daoine a bhfuil baint acu leis an tionscnamh i gcomhréir le beartais agus leasanna AE agus go n-urramaíonn siad luachanna bunúsacha AE; á chur i bhfáth go gcaithfear comhairliúcháin a dhéanamh ar leibhéal AE, mar shampla trí chomhchruinniú den Choiste um an mBeartas Trádála-Coiste Polaitiúil agus Slándála ar leibhéal na Comhairle, roimh imeachtaí a bhaineann le BRI chun a áirithiú go labhraíonn na Ballstáit le guth amháin; á chur i bhfáth go gcaithfidh BRI caighdeáin idirnáisiúnta a chomhlíonadh; á chur i bhfios go láidir go gcaithfear dlúthfhaireachán a dhéanamh ar thionscadail BRI, lena n-áirítear maidir lena n-éifeachtaí diúltacha polaitiúla in AE;
   (e) faireachán a dhéanamh ar phríomhchonarthaí bonneagair sna Ballstáit agus i dtíortha aontachais chun a áirithiú go gcomhlíonann siad reachtaíocht AE, chomh maith lena n-ailíniú le leasanna straitéiseacha AE, mar atá sainithe ag an straitéis idir AE agus an tSín; bonneagar criticiúil a chosaint ar thionchar tríú tíortha, a d’fhéadfadh a bheith díobhálach do leasanna eacnamaíocha agus slándála AE agus a Bhallstát;

25.  á chur i bhfios go láidir go bhfuil rannpháirtíocht dhéthaobhach agus neamh-chomhordaithe roinnt Ballstát leis an tSín, agus an mhainneachtain an Coimisiún a chur ar an eolas agus Meabhráin Tuisceana á síniú acu le tríú tíortha, frith-tháirgiúil agus díobhálach do sheasamh domhanda AE agus an buntáiste atá ag a Bhallstáit agus iad i mbun caibidlíochta mar Aontas seachas gníomhaithe neamhspleácha stáit; á iarraidh ar na Ballstáit staonadh ó aon mheabhráin den sórt sin a shíniú gan dul i gcomhairle leis an gComhairle agus leis an gCoimisiún; á iarraidh sásra comhordúcháin a bhunú ar leibhéal AE chun déileáil le saincheisteanna den sórt sin; ag meabhrú Airteagal 24 CAE, ina sonraítear go dtacóidh ‘na Ballstáit go gníomhach agus gan chuntar le beartas eachtrach agus slándála an Aontais de mheon dílseachta agus dlúthpháirtíochta frithpháirtí’, agus go ‘staonfaidh siad ó aon ghníomhaíocht a bheadh bunoscionn le leasanna an Aontais nó ar dóigh di a éifeachtúlacht mar fhórsa comhtháite sa chaidreamh idirnáisiúnta a dhochrú’;

26.  á chur i bhfáth gur cheart cur chun feidhme na straitéise idir AE agus an tSín agus straitéisí agus beartais náisiúnta i dtreo na Síne a chomhordú go rialta idir institiúidí AE, na Ballstáit, Ard-Stiúrthóireachtaí éagsúla an Choimisiúin agus Parlaimint na hEorpa, chun beartas cuimsitheach comhsheasmhach a áirithiú a sheachnaíonn catagóiriú réimsí beartais ar leithligh; á chreidiúint gur cheart beartais a chomhordú le gníomhaithe réigiúnacha agus áitiúla a fhorbraíonn agus a choinníonn naisc leis an tSín;

27.  á chur in iúl gur cúis bhuartha di faoi mhinicíocht mhéadaithe ionsaithe hibrideacha, spiaireacht thionsclaíoch na Síne agus cibearghadaíocht i gcoinne cuideachtaí Eorpacha ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé cibearchumais phríobháideacha agus phoiblí a neartú; ag iarraidh comhar níos láidre agus córas a bhunú a mbeidh sé d’aidhm aige deireadh a chur le gníomhaíochtaí mailíseacha sa chibearspás ar thaobh na Síne, lena n-áirítear cibirionsaithe, aistrithe teicneolaíochta éigeantacha, cibearspiaireacht agus goid maoine intleachtúla cibearchumasaithe; ag cur béim ar an ngá atá le comhar níos dlúithe a chothú le tíortha NATO agus G7 chun bagairtí hibrideacha a chomhrac, lena n-áirítear cibirionsaithe, agus feachtais bhréagaisnéise a eascraíonn ón tSín, lena n-áirítear trí lamháil do na Ballstáit frithbhearta comhchoiteanna a fhorchur ar bhonn deonach, fiú mura bhfuil cineál na n-ionsaithe tromchúiseach go leor chun Airteagal 5 de Chonradh NATO nó Airteagal 42(7) CAE a ghníomhachtú;

28.  ag iarraidh ar an gCoimisiún gníomhaíochtaí a spreagadh agus a chomhordú atá dírithe ar chur i gcoinne mhaoiniú eachtrach na Síne ar ár bpróisis dhaonlathacha, lena n-áirítear an straitéis maidir le monaplú acmhainní arna déanamh ag an scothaicme agus an teicníc chun státseirbhísigh ardleibhéil agus iarpholaiteoirí AE a chomhthoghadh;

29.  á chur in iúl gur cúis bhuartha di an brú taidhleoireachta ó údaráis na Síne, brú a bhíonn teanntásach agus, in amanna, ionsaitheach, e.g. i leith Uachtarán Sheanad na Seice; á chur i bhfáth nach féidir le hinstitiúidí an Aontais, ar bhealach ar bith, géilleadh do bhrú, do bhagairtí ná do chinsireacht de thionscnamh na Síne; á chur in iúl gur cúis bhuartha di faoi bhrú míchuí oifigigh na Síne ar thaighdeoirí agus lucht acadúil atá ag obair ar ábhair a bhaineann leis an tSín ar fud AE, lena n-áirítear gníomhaíochtaí Institiúidí Confucius in AE;

Comhpháirtíochtaí a fhorbairt le comhpháirtithe atá ar aon intinn

30.  á iarraidh ar an Leas-Uachtarán/Ardionadaí gníomhaíochtaí an Aontais a chomhordú le comhpháirtithe atá ar aon intinn leo maidir le cosaint chearta an duine agus maidir le tacaíocht don phobal sa tSín, i Hong Cong agus i Macao, agus do dhiaspóra na Síne ar fud an domhain, mar aon le cosaint an daonlathais liobrálaigh sa domhan, go háirithe i Hong Cong agus sa Téaváin, agus d’fhonn dul i rannpháirtíocht leis an tSín chun an dlí idirnáisiúnta, an ceart chun léirsithe poiblí mar chleachtadh saoirse cainte agus saoirse tionóil, saoirse na loingseoireachta lena n-áirítear i Muir na Síne Theas agus i Muir na Síne Thoir, traseitilt agus réiteach síochánta díospóidí a urramú; á chur i bhfios go láidir, thairis sin, gur cheart go gcuimseodh comhpháirtíochtaí den sórt sin agus comhar iltaobhach le comhpháirtithe atá ar aon intinn na heilimintí agus na bearta go léir a leagtar amach sa straitéis nua idir AE agus an tSín;

31.  á chur in iúl gur cúis bhuartha di faoi bheartais threallúsacha agus leathnaitheacha na Síne i Muir na Síne Theas, i Muir na Síne Thoir agus i gCuan na Téaváine, go háirithe briogadh míleata leanúnach na Síne atá dírithe ar an Téaváin; á chur i bhfios go láidir go bhfuil an status quo thar Chaolas na Téaváine agus saoirse loingseoireachta sa réigiún Ind-Chiúin-Aigéanach ríthábhachtach do AE agus dá Bhallstáit; ag athdhearbhú a fhreasúra in aghaidh aon ghníomhartha aontaobhacha a d’fhéadfadh teannas a ardú agus an bonn a bhaint ón status quo; ag spreagadh forbairt chuiditheach ar chaidreamh traschaolais agus ag cur béim nár cheart aon athrú ar chaidreamh traschaolais a dhéanamh i gcoinne thoil shaoránaigh na Téaváine; ag cur béim freisin ar na hábhair imní a léirigh an tSeapáin agus na Stáit Aontaithe faoi dhlí nua sa tSín a údaraíonn do longa garda cósta na Síne airm a úsáid i gcoinne soithí eachtracha a sháraíonn an limistéar a mheasann an tSín a bheith ina críoch; á iarraidh ar AE aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna seo sa straitéis nua idir AE agus an tSín agus i straitéis AE maidir le comhar san Ind-Chiúin-Aigéanach, agus malartuithe taidhleoireachta iltaobhacha a mhéadú chun réiteach síochánta díospóidí agus conspóidí a bhaint amach de réir an dlí idirnáisiúnta, lena n-áirítear UNCLOS;

32.  á iarraidh na Ballstáit infheistíocht a dhéanamh i gcomhar níos láidre le comhpháirtithe daonlathacha eile atá ar aon intinn leo amhail na Stáit Aontaithe, Ceanada, an Ríocht Aontaithe, an tSeapáin, an India, an Chóiré Theas, an Astráil, an Nua-Shéalainn agus an Téaváin, agus á iarraidh ar SEGS agus ar na Ballstáit Stáit tosaíocht a thabhairt do na Comhpháirtíochtaí Straitéiseacha le ASEAN agus le hAontas na hAfraice, agus iad a neartú;

33.  á mheas go bhfuil sé ríthábhachtach do AE caidreamh trasatlantach uaillmhianach dinimiciúil a fhorbairt agus a chur chun cinn le Rialtas na Stát Aontaithe, bunaithe ar ár stair, ár luachanna agus ár leasanna comhroinnte, faoi chuimsiú Idirphlé Trasatlantach ar an tSín, lena n-áirítear gné pharlaiminteach; ag cur béim ar thábhacht na comhpháirtíochta idir AE agus na Stáit Aontaithe maidir le neart aontaithe na ndaonlathas liobrálach domhanda a chothabháil agus a thaispeáint, lena n-áirítear trínár gcuid oibre in eagraíochtaí iltaobhacha; ag cur béim, ina leith sin, gur cheart go mbeadh an tIdirphlé nua idir AE agus ar an tSín ar cheann de na sásraí chun ár gcomhleasanna a chur chun cinn agus chun ár ndifríochtaí a bhainistiú, agus chun eagraíochtaí iltaobhacha a athchóiriú faoi chuimsiú an ordaithe riailbhunaithe; á chreidiúint gur cheart do AE leanúint de neamhspleáchas oibríochta agus athléimneacht an Aontais i leith bagairtí seachtracha a neartú;

34.  ag leagan béim ar a thábhachtaí atá sé go mbeadh AE airdeallach maidir le ról athraitheach na Síne agus maidir leis an tionchar méadaitheach domhanda atá aici in eagraíochtaí iltaobhacha, lena n-áirítear na Náisiúin Aontaithe, arb í an tSín an dara ranníocóir airgeadais is mó léi, agus ar a thábhachtaí atá sé comhordú níos fearr a áirithiú i measc na mBallstát agus comhpháirtithe atá ar aon intinn i dtreo neart daonlathas liobrálach domhanda a thabhairt le chéile chun freagairt ar an bhforbairt sin; ag tabhairt dá haire, maidir le rannpháirtíocht níos mó Rialtas na Síne le hinstitiúidí idirnáisiúnta agus iltaobhacha, amhail na Náisiúin Aontaithe, an Eagraíocht Trádála Domhanda (EDT), an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS), Interpol, an Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta, an tAontas Teileachumarsáide Idirnáisiúnta agus an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (ICAO), lena n-áirítear comhlachtaí socraithe caighdeán, gurb é is aidhm léi noirm, caighdeán agus cleachtais a athmhúnlú ar fud an domhain chun straitéis gheopholaitiúil fhadtéarmach agus leasanna eacnamaíocha na Síne a chothú; á chur in iúl gur oth léi go bhfuil sé mar aidhm ag cinsireacht intíre na Síne, atá á cleachtadh anois, inter alia, ag na Náisiúin Aontaithe nósanna imeachta a ionramháil chun grinnscrúdú ar iompar na Síne a íoslaghdú, go háirithe i gcás staid na Moslamach eitneach agus mionlach Moslamach Turcach eile; á iarraidh ar AE oibriú le comhpháirtithe atá ar aon intinn chun dul i gcoinne na bhforbairtí sin;

35.  á chur i bhfáth gurb í an tSín an soláthróir is mó de na coimeádaithe síochána i measc na gcúig chomhalta bhuana de Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, ach dhiúltaigh sí codanna de Chaibidil VII de Chairt na Náisiún Aontaithe agus an colún Freagrachta chun Cosaint (R2P) a ghlacadh; á chur i bhfios go láidir go ndearna AE R2P a chomhtháthú ina ghníomhaíocht sheachtrach;

36.  á iarraidh go mbeadh comhar níos láidre ann le ECAT maidir le dúshláin slándála a bhaineann leis an tSín; ag tacú leis an moladh ó ECAT maidir le straitéis pholaitiúil a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar dhomhan ina mbeidh an tSín ina sárchumhacht domhanda; ag iarraidh go mbeadh an straitéis sin bunaithe ar chásanna éagsúla d’fhorbairt an chaidrimh leis an tSín, lena n-áirítear an fhéidearthacht go ndéanfaí meath breise ar an tslándáil i Muir na Síne Theas, agus á iarraidh idirphlé agus comhordú a bheith ann le tíortha an Idirphlé Slándála Cheathairshleasaigh; á chur in iúl gur geal léi iarrachtaí ECAT faireachán cúramach a dhéanamh ar na himpleachtaí slándála a bhaineann le láithreacht fhisiceach mhéadaithe na Síne san Artach, agus san Afraic freisin; á mholadh go gcuirfí comhar idir AE agus ECAT maidir le dúshláin slándála a bhaineann leis an tSín i gcuntas go leordhóthanach agus Compás Straitéiseach AE á mhionsaothrú agus athbhreithniú á dhéanamh ar Choincheap Straitéiseach ECAT;

37.  á chur in iúl gur geal léi go bhfuil sé ar intinn ag an gComhairle fócas straitéiseach, láithreacht agus gníomhaíocht an Aontais a atreisiú sa réigiún Ind-Chiúin-Aigéanach trí straitéis nua AE don chomhar san Ind-Chiúin-Aigéanach, chomh maith le straitéis nua maidir le nascacht, a sheoladh; ag tabhairt dá haire gur cheart go mbeadh aon straitéis nua den sórt sin i gcomhréir leis an straitéis idir AE agus an tSín;

38.  á mheas go bhfuil sé ábhartha don Choimisiún tuarascálacha tráthúla, cuimsitheacha a chur ar fáil maidir leis an gComhpháirtíocht Chuimsitheach Réigiúnach Eacnamaíoch (RCEP) – an comhaontú saorthrádála is mó ar domhan – chun measúnú a dhéanamh ar a bhfuil ag titim amach ar an láthair; á chur in iúl gur díol spéise ar leith di na himpleachtaí do leasanna straitéiseacha an Aontais a ghabhann le hábhair amhail caighdeáin a leagan síos i réigiún an Aigéin Chiúin agus na hÁise, mar aon le forálacha maidir le rialacha tionscnaimh; ag tabhairt dá haire, cé nach páirtí é an tAontas Eorpach sa RCEP, go mbeidh impleachtaí ag an gcomhaontú don Aontas Eorpach; ag leagan béim ar an easpa forálacha sa RCEP maidir le trádáil agus inbhuanaitheacht, lena n-áirítear caighdeáin saothair agus shóisialta agus cuspóirí aeráide agus comhshaoil;

39.  á mheabhrú, i gcomhthéacs na dinimice réigiúnaí, a thábhachtaí atá trádáil agus caidreamh eacnamaíoch idir an AE agus an Téaváin, lena n-áirítear maidir le hábhair a bhaineann leis an iltaobhachas agus le ETD, leis an teicneolaíocht agus leis an tsláinte phoiblí, chomh maith le comhar buntábhachtach maidir le soláthairtí criticiúla amhail leathsheoltóirí; ag tabhairt dá haire go bhfuil an Téaváin ina lánchomhalta de EDT; ag athdhearbhú a hiarrata ar an gCoimisiún agus ar an gComhairle, agus ag tathant orthu, bogadh i dtreo comhaontú déthaobhach infheistíochta leis an Téaváin agus tús a chur go práinneach leis an measúnú tionchair, leis an gcomhairliúchán poiblí, agus leis an gcleachtadh scóipe le húdaráis na Téaváine;

40.  ag tathant ar an gCoimisiún tograí agus gníomhaíocht nithiúil a bhunú chun rannpháirtíocht iomlán na Téaváine mar bhreathnadóir a éascú i gcruinnithe, sásra agus gníomhaíochtaí EDS, ICAO agus UNFCCC;

Féinriail straitéiseach oscailte a chothú, lena n-áirítear caidreamh trádála agus infheistíochta;

41.  á chur i bhfios go láidir nach leor coinníollacht infheistíochta agus trádála inti féin chun cur i gcoinne theanntás na Síne; á mheas gur cheart do AE neamhspleáchas straitéiseach a mhéadú trí aghaidh a thabhairt ar ghnéithe eile den chaidreamh idir AE agus an tSín, go háirithe maidir le ceannasacht dhigiteach agus theicneolaíoch; ag cur béim, sa chomhthéacs sin, ar an ngá le hinfheistíocht a dhéanamh i nuálaíocht agus i dtaighde agus straitéis thionsclaíoch iomaíoch cheannasach a fhorbairt i réimsí a áirithíonn, ach gan a bheith teoranta do, táirgeadh micrishlisí agus leathsheoltóirí, mianadóireacht talún neamhchoitianta, néalríomhaireacht agus teicneolaíocht teileachumarsáide, chun spleáchas AE ar an tSín a laghdú, i gcónaí d’fhonn comhordú níos fearr a áirithiú idir na beartais sin agus beartais daonlathas liobrálach eile atá ar aon intinn, agus iniúchadh á dhéanamh ar an bhféidearthacht acmhainní a chomhthiomsú agus sineirgí nua a chruthú;

42.  ag tabhairt dá haire, i gcomhthéacs COVID-19, go raibh an tSín rangaithe in 2020 den chéad uair riamh ar an gcomhpháirtí trádáil earraí is mó a bhí ag an Aontas, agus meath breise ag teacht ar chomhardú na trádála chun dochair don Aontas; á mheabhrú, áfach, go bhfuil na Stáit Aontaithe fós ar an gcomhpháirtí is mó atá ag an Aontas i dtrádáil earraí agus seirbhísí le chéile; á chreidiúint go mbeidh tionchar suntasach ag an ardú eacnamaíoch agus ag an bhfás atá tuartha a bheith sa tSín ar fhorbairtí eacnamaíocha domhanda sna deich mbliana amach romhainn; á thabhairt dá haire, ar chúiseanna éagsúla, go bhfuil lán a n-acmhainneachta fós gan baint as leibhéil na hinfheistíochta frithpháirtí agus ag aithint na ndeiseanna eacnamaíocha atá mar shaintréithe den réigiún i gcoitinne; á mheas go bhfágfaidh méid na trádála idir an tSín agus an tAontas go mbeidh gá le creat a bheidh bunaithe ar rialuithe agus spreagtha ag luachanna ar gá go mbeidh siad fréamhaithe i noirm idirnáisiúnta; á chur i bhfáth gur réamhriachtanas é cearta an duine a urramú chun dul i mbun caidreamh trádála agus infheistíochta leis an Aontas agus ag tathant ar an tSín a cuid oibleagáidí idirnáisiúnta a chomhlíonadh agus gealltanas a thabhairt go n-urramóidh sí cearta an duine;

43.  ag leagan béim ar an ról lárnach atá ag Parlaimint na hEorpa i gcomhbheartas tráchtála AE, sa chaibidlíocht idirnáisiúnta, agus i maoirseacht, grinnscrúdú, daingniú agus faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme comhaontuithe trádála agus infheistíochta; ag leagan béim ar a riachtanaí atá sé go rachfaí i gcomhairle leis an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta ar bhealach tráthúil agus cuí agus ag tathant ar an gCoimisiún agus ar an gComhairle idirphlé rialta a choimeád ar bun agus tuairisciú cuimsitheach a dhéanamh, lena léirítear an méid a thiteann amach maidir leis an gclár oibre déthaobhach trádála agus infheistíochta idir AE agus an tSín;

44.  á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá an caidreamh straitéiseach trádála agus infheistíochta idir AE agus an tSín agus á iarraidh ar Bhallstáit agus institiúidí AE dul i ngleic le saincheist na Síne d’aon ghuth agus ar bhealach comhordaithe; á mheas nár cheart do thionscnaimh infheistíochta faoin bhformáid 16+1 an bonn a bhaint ó aontacht an Aontais, ná a bheith fritorthúil d’iarrachtaí labhairt d’aon ghuth;

45.  á iarraidh ar an gCoimisiún anailís a dhéanamh ar spleáchas eacnamaíoch an Aontais in earnálacha straitéiseacha, amhail amhábhair chriticiúla, a bhfuil cuid acu lonnaithe go heisiach sa tSín, agus ag leagan béim ar an ngá práinneach atá le borradh a chur faoi athléimneacht slabhraí soláthair Eorpacha; á iarraidh go ndéanfaí iarrachtaí rochtain an Aontais ar na príomhacmhainní straitéiseacha a éagsúlú agus a chomhdhlúthú, ar príomhacmhainní straitéiseacha iad atá ag teastáil chun dhá innill fáis an Aontais a chumhachtú, agus béim ar leith á leagan ar an 30 gné a áiríodh sa cheathrú liosta, a ndearnadh nuashonrú air, d’amhábhair chriticiúla in 2020; ag meabhrú chuspóir foriomlán an Aontais a neamhspleáchas straitéiseach oscailte a fhorbairt faoin gcomhbheartas tráchtála; á athdhearbhú go mbaineann tábhacht mhéadaitheach leis an nasc idir an trádáil agus an tslándáil i mbeartas trádála idirnáisiúnta an Aontais;

46.  á iarraidh go mbeadh trédhearcacht, comhleanúnachas agus comhordú níos fearr ann idir na Ballstáit maidir le hábhair a bhaineann le tionscadail agus comhaontuithe infheistíochta déthaobhacha, go háirithe maidir le hinfheistíocht dhíreach choigríche (IDC) i sócmhainní straitéiseacha agus i mbonneagar criticiúil; ag tarraingt aird ar na naisc idir spleáchais eacnamaíocha agus giaráil pholaitiúil sheachtrach ar leibhéal na mBallstát; á mheabhrú a thábhachtaí atá sé Rialachán an Aontais maidir le Scagadh IDC a neartú amach anseo chun a áirithiú go gcuirfear bac ar aon infheistíochtaí féideartha a d’fhéadfadh a bheith ina mbagairt ar shlándáil agus ar ord poiblí an Aontais, go háirithe infheistíochtaí ag fiontair atá faoi rialú an stáit; á iarraidh ar na Ballstáit sásra náisiúnta um scagadh a ghlacadh go práinneach mura bhfuil sásra scagtha náisiúnta acu go fóill, i gcomhréir leis an treoir ón gCoimisiún ó mhí an Mhárta 2020;

47.  á chur in iúl go bhfuil sí dearfa de go bhfuil tábhacht straitéiseach ag baint le caidreamh déthaobhach trádála agus infheistíochta idir AE agus an tSín agus gur cheart go mbeadh sé bunaithe ar rialacha, agus an córas trádála iltaobhach agus prionsabal na cómhalartachta ina chroílár; á athdhearbhú, cé go bhfuil treochtaí ann, ar cúis imní iad, i dtreo díchúpláil eacnamaíoch, gur gá gealltanais a fhorfheidhmiú, agus cloí leo, ar bhealach níos teanntásaí sa chaidreamh foriomlán trádála agus infheistíochta; á iarraidh ar an tSín ról níos gníomhaí agus níos freagraí a ghlacadh in EDT agus i dtionscnaimh iltaobhacha eile, ról a bheadh ag teacht lena cumhacht eacnamaíoch agus lena leibhéal forbartha, agus cloí go hiomlán lena hoibleagáidí uile i leith EDT agus lena hoibleagáidí idirnáisiúnta; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar údaráis na Síne comhoibriú go dlúth chun leabhar rialacha EDT a athchóiriú chun forbairt níos inbhuanaithe a chothú, an t-aistriú glas agus an réabhlóid dhigiteach a chur chun cinn, agus cobhsaíocht agus deimhneacht dhlíthiúil a thabhairt do réimse na trádála idirnáisiúnta;

48.  á chur in iúl gur cúis imní di an caidreamh déthaobhach eacnamaíoch agus trádála, atá ag éirí níos neamhchothrime, idir an tAontas agus an tSín; á chur i bhfáth go bhfuil athchothromú agus machaire níos réidhe ríthábhachtach do leasanna an Aontais; á chreidiúint nach mór don tSín agus do AE machaire réidh a chothú agus caidreamh tairbheach a chothú in ainneoin na ndifríochtaí idir a gcórais eacnamaíocha faoi seach; á thabhairt chun suntais, i ndáil leis sin, go bhfuil obair leanúnach á déanamh ag an Aontas chun a bhosca uirlisí trádála a neartú, agus á aithint gur gá idirphlé oscailte a choinneáil ar bun maidir le dúshláin chomhchoiteanna amhail an comhrac domhanda i gcoinne an athraithe aeráide; á chur i bhfáth go bhfuil sé práinneach go ndéanfadh an tAontas a réimse de bhearta uathrialacha a chur i gcrích, lena n-áirítear Rialachán níos déine maidir le scagadh FDI, reachtaíocht maidir le fóirdheontais eachtracha a shaobhann an margadh inmheánach, glacadh tapa ionstraime treallúsaí agus éifeachtaí soláthair idirnáisiúnta, bearta maidir le honnmhairiú teicneolaíochta dé-úsáide, ionstraim éifeachtach frith-chomhéignithe, pacáiste de reachtaíocht maidir le rialachas corparáideach inbhuanaithe, agus reachtaíocht maidir leis an slabhra soláthair lena ngabhfaidh ceanglais éigeantacha díchill chuí, ar reachtaíocht í lenar cheart foráil a dhéanamh freisin do thoirmeasc ar allmhairiú earraí ó shaothair éigeantais; á chreidiúint gur cheart bearta spriocdhírithe breise faoi Chóras Domhanda Smachtbhannaí an Aontais i ndáil le Cearta an Duine a mheas mar is gá;

49.  á chur in iúl arís gur cúis mhór imní di an iliomad bacainní a bhíonn roimh ghnólachtaí Eorpacha, agus margadh na Síne á rochtain acu agus iad ag oibriú ann; á chur in iúl go bhfuil imní uirthi go dtiocfaidh meath breise ar an timpeallacht ghnó do chuideachtaí an Aontais mar gheall ar ‘straitéis déchúrsaíochta’ na Síne dá dtagraítear ina 14ú Plean Cúig Bliana; á thabhairt chun suntais, arís eile, go bhfuil imní ar leith uirthi maidir leis na cleachtais a shaobhann an margadh, ar cleachtais iad amhail na nithe seo a leanas, ach gan bheith teoranta dóibh: fóirdheontais thionsclaíocha, an chaoi a gcaitear go tairbhiúil le fiontair na Síne faoi úinéireacht stáit, goid maoine intleachtúla, aistriú éigeantach teicneolaíochta agus logánú sonraí, ró-acmhainn thionsclaíoch in earnálacha amhail earnáil na cruach agus dumpáil ghaolmhar onnmhairí, cleachtais trádála éagóracha eile agus an cur isteach polaitiúil méadaitheach foriomlán ar an timpeallacht ghnó, lena n-áirítear san earnáil phríobháideach; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit dlús a chur lena gcomhar le comhpháirtithe in EDT atá ar aon intinn leo chun cur chuige comhpháirteach a fhorbairt le dul i ngleic leis na cleachtais éagóracha trádála sin a dhéantar sa tSín; á chur in iúl gur geal léi an t-idirphlé idir AE agus SAM maidir leis an tSín mar bhealach chun comhoibriú i ndáil le hábhair amhail cómhalartacht, iltaobhachas, cleachtais a shaobhann an margadh agus an geilleagar agus saincheisteanna struchtúracha eile ar féidir le comhordú AE-SAM a thabhairt ina leith; á chur in iúl go bhfuil sí dearfa de go bhfuil ríthábhacht ag baint le faisnéis chuí maidir le forbairtí reachtacha agus rialála i margadh na Síne, ós rud é go bhfuil sé de chineál doiléir agus á spreagadh ag an stáit; á mheabhrú, sa chomhthéacs sin, a thábhachtaí atá sé go dtéifí go minic i mbun plé neamhbhalbh le hinstitiúidí an Aontais, le Comhlachas Tráchtála an Aontais Eorpaigh sa tSín agus lenár gcomhpháirtithe uile ar an láthair;

50.  á mheas go bhfuil sé ábhartha plé sonrach a dhéanamh ar na héifeachtaí diúltacha a bhaineann leis an trádáil agus ar na réitigh a bhféadfaí teacht orthu maidir le saobhadh a eascraíonn as an ró-acmhainn dhomhanda cruach agus alúmanaim, mar aon leis an tábhacht a bhaineann le dul i ngleic le fóirdheontais thionsclaíocha ag EDT; ag tathant ar an tSín a bheith rannpháirteach arís in obair an Fóram Domhanda maidir le Ró-Acmhainn sa Tionscal Cruach chun ró-acmhainn a dhíothú agus machaire réidh a athbhunú; ag tabhairt dá haire, in ainneoin go bhfuil sé beartaithe ag an tSín láithreáin táirgthe atá as dáta a dhúnadh agus an táirgeadh a nuachóiriú, go bhfuil an méid is airde riamh bainte amach le ceithre bliana as a chéile ag a haschur amhchruach; á mholadh d’údaráis na Síne leanúint lena ngealltanais aschur amhchruach a laghdú;

51.  á mheabhrú, i ndáil leis sin, go bhfuil naisc idir trádáil, paitinní agus caighdeáin; á chreidiúint go bhfuil caighdeánú agus gnéithe normatacha an mhéadaithe ar an iomaíocht idirnáisiúnta ríthábhachtach do bheartas trádála AE agus gur cheart é a bheith ar cheann de phríomhcholúin a bheartais thionsclaíoch straitéisigh; á mheabhrú go bhfuil caighdeánú á thuairisciú ina réimse riosca a bhféadfadh an tSín imeacht uaithi agus díchúpláil di; á thabhairt chun suntais gur príomhthosaíocht é an góchumadh d’iarrachtaí an AE i ngnéithe tráchtála na cosanta maoine intleachtúla; á chur in iúl gur cúis imní di go leanann an tSín de bheith mar bhunús sciar cheannasaigh de na hearraí góchumtha agus bradacha a thagann isteach san Aontas ó thaobh luach agus méid araon de; á chur i bhfios go láidir gur céad chéim sa chomhrac i gcoinne an ghóchumtha é an Comhaontú idir AE agus an tSín maidir le Tásca Geografacha (GInna) agus á iarraidh ar an gCoimisiún dlús a chur lena iarrachtaí maoin intleachtúil an Aontais, lena n-áirítear paitinní, a chosaint; á chur in iúl gur cúis imní di an cleachtas atá ag teacht chun cinn i gcúirteanna Síneacha ina n-éilítear dlínse dhomhanda maidir lena chinneadh cad is téarmaí ceadúnaithe córa, réasúnacha agus neamh-idirdhealaitheacha ann le haghaidh paitinní bunriachtanacha caighdeánacha, agus maidir le bac a chur ar chuideachtaí agóid a dhéanamh i gcoinne a gcinntí; á chur i bhfios go láidir gurb ionann an cleachtas sin agus a ligean do chuideachtaí Síneacha gan praghas cothrom a íoc ar úsáid paitinní bunriachtanacha caighdeánacha agus go gcuireann sé taighde Eorpach i mbaol; á iarraidh ar an gCoimisiún dul i mbun plé le húdaráis na Síne maidir leis an ábhar sin; á iarraidh go dtabharfaí níos mó airde ar sháruithe i réimsí an digitithe agus na cumarsáide laistigh de na comhlachtaí ábhartha uile, lena n-áirítear Aontas Idirnáisiúnta Teileachumarsáide na Náisiún Aontaithe, in éineacht le comhpháirtithe AE atá ar aon intinn leo, go háirithe na Stáit Aontaithe; á iarraidh go mbeadh níos mó pléití beartais ann faoi impleachtaí na dtionscnamh Síneach amhail Made in China 2025 nó, rud ag éirí níos ábhartha, China Standards 2035; á chur in iúl gur cúis imní di, sa chomhthéacs sin, údarásaíochas digiteach na Síne, atá ag dul i méid, agus na hiarrachtaí atá á ndéanamh aici chun a samhail um rialachas digiteach a chur chun cinn ar fud an domhain; ag leagan béim ar an ngá atá ann Comhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le Ríomhthráchtáil a thabhairt i gcrích faoin Tionscnamh Comhráiteas chun leibhéal bunúsach oscailteachta agus machaire réidh leis an tSín a chur chun cinn;

52.  á iarraidh go dtabharfaí aird níos mó ar FBManna Eorpacha a bhíonn rannpháirteach i gcaidreamh tráchtála agus infheistíochta leis an tSín agus á chur in iúl gur geal léi an tacaíocht ón gCoimisiún do thionscnaimh atá fabhrach do FBManna amhail an tairseach Access2Markets, an uirlis Féinmheasúnaithe maidir le Rialacha Tionscnaimh (ROSA) nó deasc chabhrach FBManna na Síne um Chearta Maoine Intleachtúla (CMI);

53.  ag tabhairt conclúid an CAI idir AE agus an tSín dá haire, ar an leibhéal polaitiúil, agus, ag an am céanna, ag aithint iarrachtaí an Choimisiúin aghaidh a thabhairt ar easnaimh a bhaineann le neamhshiméadrachtaí i rochtain ar an margadh, ar mhachaire réidh agus ar fhorbairt inbhuanaithe trí rannpháirtíocht bunaithe ar rialacha; á mheabhrú, áfach, nach i bhfolús a théitear i mbun caidreamh trádála;

54.  á iarraidh ar an gCoimisiún dul i gcomhairle leis an bParlaimint sula ndéanfaidh sé aon bhearta chun an CAI a thabhairt chun críche agus a shíniú; ag tathant ar an tSín céimeanna nithiúla a dhéanamh i dtreo Coinbhinsiúin bhunúsacha EIS Uimh. 29 agus Uimh. 105 maidir le saothar éigeantais a dhaingniú agus a chur chun feidhme; á thabhairt chun suntais go bhfuil gealltanas tugtha ag an tSín freisin Coinbhinsiúin dhaingnithe EIS a chur chun feidhme go héifeachtach agus oibriú i dtreo Coinbhinsiúin bhunúsacha ‘cothrom le dáta’ eile de chuid EIS a dhaingniú;

55.  ag tabhairt dá haire go bhfuil conarthaí déthaobhacha infheistíochta ar an tseanstíl leis an tSín ag 26 Bhallstát den Aontais;

56.  á mheabhrú, áfach, nach réiteodh an CAI amháin gach saincheist a chuireann as dár gcaidreamh eacnamaíoch agus polaitiúil, agus, dá bhrí sin, nach mór iad a mheas i gcomhthéacs bosca uirlisí neartaithe agus níos teanntásaí de chuid AE de bhearta aontaobhacha; á chur i bhfios go láidir go ndéanfadh Parlaimint na hEorpa grinnscrúdú cuimsitheach ar an gcomhaontú, lena n-áirítear an roinn maidir le forbairt inbhuanaithe;

57.  á chur i bhfáth go mbeadh cur chun feidhme cuí agus forfheidhmiú éifeachtach ina bpríomhthosca maidir le cinneadh a dhéanamh i dtaobh fóntas agus ar rath an chomhaontaithe i ndáil le neamhshiméadrachtaí struchtúracha sa chaidreamh trádála agus infheistíochta a chur ina gceart; ag leagan béim ar ról agus ábharthacht na malartuithe struchtúrtha a tharlaíonn go minic le hoifig Phríomh-Oifigeach Forfheidhmithe Trádála (CTEO) an Choimisiúin sna hiarrachtaí meastóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme an CAI amach anseo ar choinníoll go nglacfar é; á mheabhrú agus á threisiú, sa chomhthéacs sin, a thábhachtaí atá taidhleoireacht pharlaiminteach maidir le comhthuiscint, cumarsáid thrédhearcach agus idirphlé ionraic a éascú;

58.  á chur in iúl gur geal léi teacht i bhfeidhm Chomhaontú AE-na Síne maidir le GInna agus á athdhearbhú a thábhachtaí atá a chur chun feidhme agus a fhorfheidhmiú éifeachtach ar mhargaí an dá pháirtí; á chur in iúl gur geal léi go bhfuiltear ag dréim leis go ndéanfar 350 ainm GI breise ón dá thaobh a chur leis an gcomhaontú reatha; á chur i bhfios go láidir go bhféadfadh an comhaontú teoranta sin maidir le GInna a bheith ina eiseamláir agus ina bhonn do chomhaontuithe GI amach anseo; ag leagan béim ar an ról ríthábhachtach a bheidh ag CTEO maidir le faireachán agus feabhsú a dhéanamh ar chomhlíonadh an chomhaontaithe; á iarraidh ar CTEO freagairt láithreach a thabhairt i gcás nach ndéanfaí an comhaontú a chur chun feidhme i gceart;

59.  ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil bealach fada le dul fós ag an tSín sula mbeidh sí ina geilleagar saormhargaidh, i bhfianaise an tionchair mhóir atá ag an stát ar an ngeilleagar agus ar chinntí gnólachtaí a bhaineann le praghsanna, costais, táirgeadh agus ionchuir; á iarraidh ar an tSín, dá bhrí sin, bearta níos oscailte a ghlacadh maidir lena gnólachtaí féin agus gnólachtaí eachtracha atá ag feidhmiú sa tír;

60.  á iarraidh go gcuirfí maoiniú breise ar fáil do thionscadail maidir le rolladh amach 5G agus do thaighde ar theicneolaíocht 6G, intleacht shaorga IS agus mórshonraí, chun a áirithiú go mbeidh slándáil líonra agus ceannasacht dhigiteach mhéadaithe ann amach anseo, rudaí a bheidh ríthábhachtach don digitiú agus don fhás eacnamaíoch, ach chun an bhearna theicneolaíochta leis an tSín a dhúnadh freisin agus chun na rioscaí a dhíchur a bhféadfadh comhaltaí ECAT agus a comhpháirtithe a bheith nochtaithe dóibh trí theicneolaíocht 5G na Síne a chomhtháthú sna líonraí teileachumarsáide, mar d’fhéadfadh gníomhaíocht den sórt sin todhchaí an rialachais dhaonlathaigh a chreimeadh; á iarraidh, thairis sin, straitéis chomhordaithe chibearshlándála de chuid an Aontais a bheith ann agus méadú ar chumais na mBallstát sa réimse sin, chun, inter alia, cosaint a neartú i gcoinne bagairtí ar bhonneagar criticiúil AE a thagann ó thríú tíortha, lena n-áirítear an tSín;

61.  ag leagan béim ar a thábhachtaí atá sé oibriú ar rialachán IS agus ar chreat dliteanais shibhialta agus eiticiúil do chórais IS agus teicneolaíochtaí gaolmhara lena gcuirtear borradh faoi nuálaíocht atá duinelárnach agus atá íogair ó thaobh príobháideachais de, i gcomhpháirtíocht le príomh-chomhpháirtithe straitéiseacha a bhfuil na luachanna liobrálacha agus daonlathacha céanna acu atá ag an Aontas; á chur i bhfios go láidir nach bhfuil córais scórála sóisialta i gcomhréir le bunluachanna AE; á chur i bhfáth go bhfuil gá do AE cearta an duine aonair a chaomhnú; á chur i bhfáth, dá bhrí sin, nár cheart beartais agus uirlisí faireachais den sórt sin a úsáid in AE in imthosca ar bith; á chur i bhfios go láidir, dá bhrí sin, go gcaithfidh AE oibriú chun scaipeadh trasnáisiúnta an chur faoi chois dhigitigh a theorannú agus cur ina choinne;

Príomhleasanna agus croíluachanna Eorpacha a chosaint agus a chur chun cinn trí ghníomhaí geopholaitiúil níos éifeachtaí a dhéanamh den Aontas;

62.  á chreidiúint gur cheart do AE leanúint de bheith ag obair i dtreo a gníomhaí geopholaitiúil níos éifeachtaí a dhéanamh de féin trína áirithiú go mbeidh cur chuige geopholaitiúil níos aontaithe ag na Ballstáit, agus trína neamhspleáchas straitéiseach agus a gcumas a chothú, agus é ag obair leis na Stáit Aontaithe agus comhpháirtithe eile atá ar aon intinn leis;

63.  á thabhairt chun suntais go gcinnfear le rath bheartas comharsanachta na hEorpa cumas AE ról an ghníomhaí dhomhanda a ghlacadh; ag tabhairt rabhadh faoi ról méadaitheach na Síne i ngarchomharsanacht AE, lena n-áirítear na tíortha is iarrthóirí; ag iarraidh cur chuige straitéiseach ar leibhéal AE a bheith ann chun cur i gcoinne ghníomhaíochtaí na Síne trí infheistíochtaí, iasachtaí agus gníomhaíochtaí gnó i dtíortha comharsanachta, go háirithe sna Balcáin Thiar; ag iarraidh go háirithe rannpháirtíocht ghníomhach AE a bheith ann chun rogha inmharthana a sholáthar do na tíortha sin seachas infheistíochtaí na Síne;

64.  á chur in iúl gur gá cur le neart na n-uirlisí atá ag an Aontas chun an méid seo a leanas a dhéanamh: é féin a chosaint, cur lena chumas a leasanna thar lear a chosaint, ról níos réamhghníomhaí, níos comhsheasmhaí agus níos straitéisí a bheith aige ina gharchomhrsanacht agus a áirithiú go mbeidh na Ballstáit aontaithe ina gcur chuige geopholaitiúil;

65.  á chreidiúint gur cheart don Chomhdháil maidir le Todhchaí na hEorpa fóram a sholáthar le haghaidh díospóireacht maidir le gníomhaíocht sheachtrach AE, mar shampla maidir le saincheisteanna a bhaineann le cosaint chearta an duine, agus chun plé a dhéanamh ar conas uathriail straitéiseach oscailte a bhaint amach; ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé saincheisteanna a phlé a bhaineann le comhbheartas eachtrach agus slándála AE a fheabhsú agus a neartú, mar shampla trí shainordú níos láidre a thabhairt don Leas-Uachtarán/Ardionadaí gníomhú thar ceann AE i gcúrsaí beartais eachtraigh agus na céimeanna is gá a ghlacadh chun vótáil trí thromlach cáilithe a thabhairt isteach i réimsí áirithe gnóthaí eachtracha; á iarraidh go neartófar comhar cosanta i measc na mBallstát, agus é mar aidhm leis cumais chosanta straitéiseacha na hEorpa a fheabhsú, chomh maith le hAontas Cosanta Eorpach lánfheidhme a chruthú, lena n-áireofaí cumais mhíleata na hEorpa;

66.  á chur i bhfios go bhfuil gá le sainordú agus na hacmhainní riachtanacha a thabhairt do SEGS chun faireachán agus aghaidh a thabhairt ar oibríochtaí bréagaisnéise na Síne, lena n-áirítear Tascfhórsa StratCom an Chianoirthir a chruthú a dhíríonn ar bhréagaisnéis a thagann ón tSín; á iarraidh ar an tSín staonadh ó mhodhanna ceilte chun dioscúrsa poiblí in AE a ionramháil; ag spreagadh an Choimisiúin chun córas rialála ar fud AE a fhorbairt chun cosc a chur ar chuideachtaí meán atá maoinithe nó rialaithe ag rialtais tríú tír cuideachtaí meán Eorpach a fháil, chun tuairisciú neamhspleách agus saor in aisce sna meáin a chaomhnú in AE; ag moladh go ndéanfaí meáin na Síne a éagsúlú san Eoraip trí chomhar a spreagadh idir meáin na hEorpa agus comhpháirtithe idirnáisiúnta, amhail an Téaváin; ag cur béim, thairis sin, ar an ngá práinneach le sainchumas na Síne in SEGS agus sa Choimisiún i gcoitinne a threisiú go suntasach;

67.  á chur i bhfios a thábhachtaí atá staidéir neamhspleácha agus taighde ar an tSín in ollscoileanna, meithleacha machnaimh, institiúidí taighde agus scoileanna ar fud AE, saor ó thacaíocht nó tionchar airgeadais na Síne, ag áirithiú sláine acadúil agus saoirse cainte; á iarraidh ar AE, dá bhrí sin, clár a fhorbairt chun taighde a bhaineann leis an tSín agus oiliúint teanga in AE a mhaoiniú;

68.  á chur i bhfios go bhfuil gá cláir a thabhairt isteach, go neamhspleách ó thionchar an CPC, chun staidéar a dhéanamh ar chultúr, teanga agus pholaitíocht na Síne, mar shampla trí theagmhálacha níos dlúithe le lucht acadúil agus le sochaí na Téaváine;

69.  á iarraidh ar an gCoimisiún ina straitéis spéis agus rannpháirtíocht na Síne san Artach, ar nithe iad atá ag fás go tapaidh, a chur i gcuntas agus san áireamh; á iarraidh ullmhacht a bheith ann chun saoirse loingseoireachta a áirithiú ar Bhealach Mhuir Thuaidh an Artaigh; ag cur sonrú in infheistíochtaí na Síne i mbonneagar taighde agus straitéiseach san Artach agus ag tabhairt dá haire nár cheart do AE talamh a chailleadh sa réigiún tábhachtach sin;

o
o   o

70.  á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, agus, mar eolas, chuig Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne.

(1) IO L 410 I, 7.12.2020, lch. 1.
(2) IO L 410 I, 7.12.2020, lch. 13.
(3) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0375.
(4) IO C 158, 30.4.2021, lch. 2.
(5) IO C 11, 13.1.2020, lch. 25.
(6) IO C 433, 23.12.2019, lch. 103.
(7) IO C 238, 6.7.2018, lch. 108.
(8) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0174.
(9) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2021)0027.
(10) IO C 369, 11.10.2018, lch. 156.
(11) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0337.
(12) Téacsanna arna nglacadh P9_TA(2021)0255.
(13) Téacsanna arna nglacadh P9_TA(2021)0016.
(14) Dearbhú Comhchoiteann idir an tSín agus an Phortaingéil an 13 Aibreán 1987 ar an gceist i dtaca le Macao.

An nuashonrú is déanaí: 12 Eanáir 2022Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais