Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2042(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0259/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0259/2021

Συζήτηση :

PV 14/09/2021 - 10
PV 14/09/2021 - 12
CRE 14/09/2021 - 10
CRE 14/09/2021 - 12

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2021 - 12
PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0383

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 270kWORD 93k
Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο
Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
P9_TA(2021)0383A9-0259/2021

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, που αφορά την κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας (2021/2042(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία και συγκεκριμένα εκείνα της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας(1), της 11ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη στρατηγική στρατιωτική κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου Πόντου μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία(2), της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τους ουκρανούς κρατουμένους στη Ρωσία και την κατάσταση στην Κριμαία(3), της 14ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα έτη μετά τη ρωσική εισβολή(4), της 23ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους(5), της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας(6), της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης(7), της 19ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τον ρωσικό νόμο περί «ξένων πρακτόρων»(8), της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 με τίτλο «Η κατάσταση στη Ρωσία: η δηλητηρίαση του Alexei Navalny»(9), της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη σύλληψη του Alexei Navalny(10), της 29ης Απριλίου 2021 σχετικά με τη Ρωσία, την υπόθεση του Alexei Navalny, τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα της Ουκρανίας και τις ρωσικές επιθέσεις στην Τσεχική Δημοκρατία(11), και της 10ης Ιουνίου 2021 σχετικά με τον χαρακτηρισμό γερμανικών ΜΚΟ ως «ανεπιθύμητων οργανώσεων» από τη Ρωσία και την κράτηση του Andrei Pivovarov(12),

–  έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη την ιδιότητα μέλους της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), καθώς και τις συνακόλουθες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της,

–  έχοντας υπόψη τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ ως απάντηση στην κρίση στην Ουκρανία, τα οποία βρίσκονται σε ισχύ από το 2014,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων για την εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ, που εγκρίθηκε και υπογράφηκε στο Μινσκ στις 12 Φεβρουαρίου 2015 και επικυρώθηκε στο σύνολό της με τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 2202 (2015) της 17ης Φεβρουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ της 14ης Μαρτίου 2016, και συγκεκριμένα τη συμφωνία σχετικά με τις πέντε κατευθυντήριες αρχές της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Ρωσίας, καθώς και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25 Μαΐου 2021 σχετικά με τη Ρωσία, και της 24ης Ιουνίου 2021 για τις εξωτερικές σχέσεις,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 16ης Ιουνίου 2021, με τίτλο «Σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας – Αντίδραση, περιορισμός και συνεργασία» (JOIN(2021)0020),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της 10ης Ιουνίου 2020, με τίτλο «Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης για την COVID-19 – Αγώνας για τη σωστή παρουσίαση των γεγονότων» (JOIN(2020)0008),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Διεθνούς Πλατφόρμας της Κριμαίας, της 23ης Αυγούστου 2021,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 118 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0259/2021),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής ηπείρου και είναι ο μεγαλύτερος γείτονας της Ένωσης, και ότι υπάρχουν ισχυρές ιστορικές αλληλεξαρτήσεις καθώς και πολιτιστικοί και ανθρώπινοι δεσμοί μεταξύ της Ρωσίας και των κρατών μελών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις στη Ρωσία, όσον αφορά τις πολιτικές της και τα χαρακτηριστικά των αρχών της, επηρεάζουν άμεσα την ΕΕ και την άμεση γειτονία της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τους φραγμούς που επιβλήθηκαν το 2014, η ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ρωσίας και η Ρωσία τον πέμπτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στη Ρωσία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο κάνει διάκριση μεταξύ του ρωσικού λαού και του καθεστώτος του Προέδρου Putin, το οποίο είναι μια αποτελματωμένη αυταρχική κλεπτοκρατία με επικεφαλής έναν ισόβιο πρόεδρο περιβεβλημένο από έναν κύκλο ολιγαρχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές δράσεις που προτείνονται στην παρούσα σύσταση στοχεύουν, συνεπώς, το καθεστώς του Προέδρου Putin και τις εγκληματικές ενέργειες και αντιδημοκρατικές πολιτικές του, και τονίζοντας παράλληλα την επείγουσα ανάγκη για άνοιγμα προς τους Ρώσους πολίτες προκειμένου να δουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυμη να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κύριο συμφέρον της ΕΕ είναι η διατήρηση της ελευθερίας, της σταθερότητας και της ειρήνης στην ευρωπαϊκή ήπειρο και πέραν αυτής, οι οποίες απειλούνται από τις επιθετικές πολιτικές των ρωσικών αρχών που αποτελούν μία από τις κύριες προκλήσεις για το θεματολόγιο της στρατηγικής και της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία μπορεί να έχει ένα δημοκρατικό μέλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως όλοι οι λαοί, ο ρωσικός λαός ασπάζεται τις οικουμενικές αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να υποβάλει στον ρωσικό λαό συγκεκριμένες προτάσεις για αμοιβαία επωφελή συνεργασία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ έναντι της Ρωσίας πρέπει να συνδυάσει δύο βασικούς στόχους: πρώτον, να μπει τέλος στην εξωτερική επιθετικότητα και την εσωτερική καταπίεση που ασκεί το Κρεμλίνο και, δεύτερον, να υπάρξει συνεργασία με τον λαό της Ρωσίας και να του δοθεί στήριξη για την οικοδόμηση ενός διαφορετικού μέλλοντος για τη Ρωσία, το οποίο θα είναι επωφελές για όλους τους λαούς στην ευρωπαϊκή ήπειρο, συμπεριλαμβανομένου του ρωσικού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσική Ομοσπονδία βασίζονται στις αρχές του διεθνούς δικαίου, στις ιδρυτικές αρχές του ΟΑΣΕ, στη δημοκρατία, στην ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων και στις σχέσεις καλής γειτονίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή ρωσική κυβέρνηση έχει επιδείξει περιφρόνηση για τις αρχές αυτές, παρά τη δέσμευσή της ότι θα τις τηρεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί αθέμιτα τους διεθνείς οργανισμούς, κυρίως τον ΟΗΕ και τον ΟΑΣΕ, για να εμποδίσει την απονομή δικαιοσύνης και την επίλυση των συγκρούσεων στον κόσμο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 η Ρωσία προσχώρησε εκ νέου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά συνεχίζει τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αρνείται να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική πολιτική του Προέδρου Putin είναι σαφώς επιθετική και αναθεωρητική, καθώς θέλει να θεωρείται ο υπερασπιστής των ρωσικών συμφερόντων και προσπαθεί να αποκτήσει τον έλεγχο εδαφών που θεωρεί ότι χάθηκαν μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και όχι μόνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι του καθεστώτος του Προέδρου Putin περιλαμβάνουν επίσης: την εδραίωση της εξουσίας του ως μεγάλης δύναμης· την παγίωση της επέμβασης του καθεστώτος στις μετασοβιετικές χώρες και πέραν αυτών· την τοποθέτηση της κυριαρχίας των ισχυρών κρατών υπεράνω των κυριαρχικών δικαιωμάτων των άλλων κρατών· τη χρήση της έννοιας της προστασίας των ατόμων ρωσικής εθνικότητας στο εξωτερικό ως αιτιολογίας για υβριδικό πόλεμο και παραπληροφόρηση· τη χρήση περιοχών παγωμένων συγκρούσεων ως στρατηγικού στοιχείου για την παρέμβαση στις πληγείσες χώρες και την παρεμπόδιση της προσέγγισής τους στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ· τη χρήση ενεργειακών πόρων και παράνομων πρακτικών νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ως εργαλείων για χειραγώγηση και εκβιασμό· την υπονόμευση του μοντέλου της φιλελεύθερης δημοκρατίας και την απεικόνιση της Ρωσίας ως ηθικά ανώτερης και της Δύσης ως ηθικά κατώτερης· την καταστολή της δημοκρατίας, της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και του δικαιώματος των ανθρώπων να εκφράζουν ελεύθερα τη βούλησή τους στη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς του Προέδρου Putin απορρίπτει ειδικότερα την πολυμερή προσέγγιση και τη βασισμένη στο κράτος δικαίου διεθνή τάξη και περιφρονεί το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη του ΟΗΕ, στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975 και στον Χάρτη των Παρισίων του ΟΑΣΕ του 1990, όπως καταδεικνύεται μεταξύ άλλων από τις συνταγματικές τροποποιήσεις του 2020, η διαδικασία έγκρισης των οποίων έχει κριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου («Επιτροπή της Βενετίας») ως «σαφώς ακατάλληλη» και παραβιάζει τόσο το ρωσικό δίκαιο όσο και τις υποχρεώσεις της Ρωσίας στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία δεν έχει εφαρμόσει περισσότερες από χίλιες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημερινό ρωσικό καθεστώς απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη συνεχίζοντας τις συστημικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά του λαού του και την επιθετική συμπεριφορά στην εξωτερική πολιτική του, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων: στρατιωτικών ασκήσεων μεγάλης κλίμακας και συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων· της παράνομης και βίαιης κατοχής και προσάρτησης της Κριμαίας· της παραβίασης της εδαφικής ακεραιότητας και της αποσταθεροποίησης της Ουκρανίας, της Γεωργίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας· της υποστήριξης παγωμένων συγκρούσεων και της μη τήρησης των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός στη Γεωργία και την Ουκρανία· εικαζόμενων τρομοκρατικών ενεργειών στο έδαφος κρατών μελών της ΕΕ όπως η Τσεχία· κυβερνοεπιθέσεων και επιθέσεων σε ευαίσθητες υποδομές σε κράτη μέλη της ΕΕ· παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου· παρεμβάσεων σε εκλογές· και παραβιάσεων των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου των χωρών της Βαλτικής Θάλασσας και του Εύξεινου Πόντου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία της ΕΕ να αντιδράσει κατάλληλα στις διάφορες ρωσικές επιθέσεις από την επίθεση κατά της Γεωργίας το 2008 και έπειτα ώθησε τη Ρωσία να συνεχίσει τις επιθετικές στρατιωτικές και πολιτικές επιχειρήσεις τόσο στη γειτονιά της όσο και πέραν αυτής, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση και την υπονόμευση της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς τάξης και της σταθερότητας στην Ευρώπη και αλλού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρωσική κυβέρνηση συνεχίζει να συγκεντρώνει επιθετικά όπλα και να μεταφέρει στρατιωτικές δυνάμεις πολύ κοντά στα σύνορα της ΕΕ, στον θύλακα του Καλίνινγκραντ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το ισχύον καθεστώς της, η Ρωσία αποτελεί μακροπρόθεσμη απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, σύμφωνα με την πρόσφατη αξιολόγηση της Ομάδας Προβληματισμού του ΝΑΤΟ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει δημιουργήσει νέες στρατιωτικές βάσεις και έχει εκσυγχρονίσει παλιές στρατιωτικές βάσεις στο βόρειο τμήμα της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει προαγάγει τον Βόρειο Στόλο της στο καθεστώς στρατιωτικής περιφέρειας, έχει αναβαθμίσει διάφορους κλάδους των ένοπλων δυνάμεών της και έχει αναβιώσει την έννοια της άμυνας με ανάπτυξη προμαχώνων, με στόχο την προστασία των στρατηγικών ικανοτήτων της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ενισχυμένη Προωθημένη Παρουσία του ΝΑΤΟ στην ανατολική πλευρά έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αποτροπή αποσταθεροποιητικών δραστηριοτήτων εκ μέρους της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων στη δυτική στρατιωτική περιφέρεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρρευση του ελέγχου των εξοπλισμών με τη Ρωσία (π.χ. η απόσυρσή της από τη Συνθήκη για τις πυρηνικές δυνάμεις μέσου βεληνεκούς και τη Συνθήκη Ανοικτών Ουρανών) και η έλλειψη προόδου ως προς τον πυρηνικό αφοπλισμό στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, όπως επίσης η απόρριψη από τη Ρωσία της νέας Συνθήκης για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων προκαλούν μεγάλη ανησυχία για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συνδυάζεται με έναν επικίνδυνο εκσυγχρονισμό των ρωσικών πυρηνικών και συμβατικών οπλοστασίων και των μέσων χρησιμοποίησής τους και με την καθιέρωση αποσταθεροποιητικών τεχνολογιών (υπερηχητικοί πύραυλοι με ικανότητα να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, τορπίλες, κ.λπ.)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδίως τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2021, το καθεστώς του Κρεμλίνου αύξησε σημαντικά τη στρατιωτική παρουσία του στα ανατολικά και τα βόρεια σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρωσία, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων από το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς του Κρεμλίνου ανέστειλε το δικαίωμα διέλευσης πολεμικών πλοίων και εμπορικών σκαφών άλλων χωρών από τμήμα του Εύξεινου Πόντου προς την κατεύθυνση των στενών του Κερτς, κατά παράβαση των δικαιωμάτων πλεύσης που διασφαλίζονται με τη Σύμβαση του OHE για το Δίκαιο της Θάλασσας, της οποίας η Ρωσία αποτελεί συμβαλλόμενο μέλος·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία παρέχει συνεχή πολιτική και οικονομική στήριξη στο παράνομο και επίμεμπτο καθεστώς του Aliaksandr Lukashenka στη Λευκορωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική και οικονομική επένδυση του Προέδρου Putin στην επιβίωση του παράνομου καθεστώτος Lukashenka είναι ο μοναδικός λόγος που ο κ. Lukashenka είναι ακόμα σε θέση να συνεχίζει τις βάρβαρες διώξεις εις βάρος του λαού της Λευκορωσίας, ο οποίος απαιτεί σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ελεύθερες και διαφανείς εκλογές, κράτος δικαίου και δικαιοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στη Λευκορωσία και τη Ρωσία έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά και ότι οι διεργασίες στις δύο χώρες αλληλεπηρεάζονται σημαντικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις κατά του αυταρχικού καθεστώτος και τα αιτήματα για αλλαγή στη Λευκορωσία εμπνέουν παρόμοια αιτήματα από τον λαό της Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Κρεμλίνου εντείνουν τις ενέργειες καταστολής της αντιπολίτευσης πριν από τις επικείμενες εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2021 για τη Δούμα, με το να περιορίζουν και να αποκλείουν τη δυνατότητα συμμετοχής και με το να παρεμποδίζουν ορισμένους πολιτικούς της αντιπολίτευσης από το να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές, και με τον τρόπο αυτό καταστρέφουν τον πολιτικό ανταγωνισμό στερώντας την ευκαιρία για δίκαιες εκλογές, όπως συνέβη με τη δικτατορία στη Λευκορωσία τον Αύγουστο του 2020·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία του Προέδρου Putin συνεχίζει τις προσπάθειές της για την αποσταθεροποίηση υποψήφιων για ένταξη και συνδεδεμένων χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης με στόχο τη δημιουργία εμποδίων ή την ανακοπή της πορείας τους προς την ευρωατλαντική ένταξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρησιμοποιείται πολιτική διαβατηρίων για την αύξηση του αριθμού των Ρώσων συμπατριωτών και τη de facto επέκταση της ρωσικής δικαιοδοσίας σε εδάφη που βρίσκονται υπό την κατοχή της και σε αποσχισθείσες περιοχές, κυρίως την Υπερδνειστερία, τη Νότια Οσετία, την Αμπχαζία, το Ντονμπάς και την Κριμαϊκή Χερσόνησο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι ενέργειες συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές συνταγματικές μεταρρυθμίσεις του 2020 αναθεώρησαν την ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, εξαγνίζοντας τη σοβιετική ιστορία και χαρακτηρίζοντας τη Ρωσία διάδοχο της Σοβιετικής Ένωσης, εισήγαγαν το δικαίωμα διεθνούς παρέμβασης για την υπεράσπιση των Ρώσων συμπατριωτών και κατέστησαν παράνομες τις συζητήσεις σχετικά με την επιστροφή διεκδικούμενων από τη Ρωσία εδαφών σε ξένες χώρες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη θέση και τη συμμετοχή της Ρωσίας στο Αφγανιστάν, καθώς η Ρωσία επιδιώκει να εκμεταλλευθεί την αποχώρηση της Δύσης προς όφελός της και να καλύψει το κενό εξουσίας που προκύπτει·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ που επιτρέπουν τη διπλή υπηκοότητα είναι εκτεθειμένα στην πολιτική διαβατηρίων της Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ που υιοθέτησαν τα επονομαζόμενα καθεστώτα «χρυσού διαβατηρίου» επιτρέπουν σε καθεστωτικούς του Κρεμλίνου να απολαμβάνουν ευρωπαϊκή ποιότητα ζωής με χρήματα που έχουν κλαπεί από τον ρωσικό λαό και να διασπείρουν τη διαφθορά στην ΕΕ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία εφαρμόζει μια εχθρική έννοια του «ρωσικού κόσμου» με σκοπό να προετοιμάσει το έδαφος για την παρέμβασή της σε ξένες χώρες προς υπεράσπιση Ρώσων συμπατριωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο «ρωσικός κόσμος» προωθείται από κρατικά μέσα ενημέρωσης όπως τα Russia Today (RT) και Sputnik στις μητρικές γλώσσες των κρατών μελών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 χρησιμοποιείται από τη μηχανή προπαγάνδας του Κρεμλίνου για την ενίσχυση της διαίρεσης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, την απεικόνιση της ΕΕ ως αδύναμης να αντιμετωπίσει την πανδημία, τη διάδοση αμφιβολιών σχετικά με τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, την αποθάρρυνση των πολιτών της ΕΕ να εμβολιαστούν και την αποκατάσταση της εικόνας της Ρωσίας στα μάτια του πληθυσμού της ΕΕ, ιδίως μέσω της προώθησης του εμβολίου Sputnik V·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμες τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και ριζοσπαστικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών κινημάτων, λαμβάνουν χρηματοδότηση από τη Ρωσία·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία εξακολουθεί να δραστηριοποιείται σε διάφορα σημεία του κόσμου, μεταξύ άλλων στα Δυτικά Βαλκάνια, στην Κεντρική Ασία, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρειο Αφρική, στην Υποσαχάρια Αφρική, στη Λατινική Αμερική και στην Αρκτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρωσική κυβέρνηση χρησιμοποιεί παραστρατιωτικές μονάδες (την «ομάδα Wagner») για τη στήριξη δικτατορικών καθεστώτων σε ολόκληρο τον κόσμο και την υπονόμευση των προσπαθειών της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας για μετριασμό των συγκρούσεων, οικοδόμηση της ειρήνης και διασφάλιση της σταθερότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία περιλαμβάνει δυνητικά νέα κράτη μέλη της ΕΕ, χαρακτηρίζεται από ισχυρή ρωσική παρουσία, ιδίως στη Σερβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 στο Μαυροβούνιο, η ρωσική στρατιωτική υπηρεσία ασφαλείας (GRU) έλαβε μέρος σε απόπειρες ανατροπής του κοινοβουλίου της χώρας, δολοφονίας του πρωθυπουργού και εγκατάστασης μιας φιλορωσικής και αντινατοϊκής κυβέρνησης, για να εμποδίσει την προσχώρηση του Μαυροβουνίου στο NATO·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά την ΕΕ, το καθεστώς του Κρεμλίνου φέρεται να εμπλέκεται με τη συμμετοχή Ρώσων πρακτόρων σε ενεργό υπηρεσία σε δύο εκρήξεις σε αποθήκες πυρομαχικών το 2014, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν δύο Τσέχοι πολίτες και προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ίδιοι πράκτορες της GRU ήταν επίσης υπεύθυνοι για την απόπειρα δολοφονίας των Sergei και Yulia Skripal στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2018 με χρήση του στρατιωτικού νευροτοξικού παράγοντα Novichok· λαμβάνοντας υπόψη ότι πράκτορες της GRU κατηγορήθηκαν επίσης για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Emilian Gebrev, ιδιοκτήτη εργοστασίου όπλων, και κατά δύο άλλων ατόμων στη Βουλγαρία το 2015, καθώς και κατά του Zelimkhan Khangoshvili, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Βερολίνο το 2019 από Ρώσους πράκτορες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράνομες ενέργειες του καθεστώτος του Κρεμλίνου στο έδαφος της Τσεχίας, της Βουλγαρίας και πολλών άλλων κρατών μελών, του Ηνωμένου Βασιλείου και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης συνιστούν σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς του Κρεμλίνου δεν συνεργάζεται κατά τις έρευνες αυτών των εγκλημάτων και παρέχει καταφύγιο σε βασικούς υπόπτους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι λυπηρό το γεγονός πως οι ρωσικές αρχές εγκλωβίζουν εσκεμμένα ή ακούσια τη χώρα τους στην εξάρτηση από την Κίνα, η οποία μπορεί μόνο να αποδυναμώσει τη Ρωσική Ομοσπονδία και ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο και, ειδικότερα, να επιτρέψει στις κινεζικές αρχές να διευρύνουν την παρουσία και την επιρροή τους στην Κεντρική Ασία και τη Σιβηρία·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κρεμλίνο συνεχίζει την παραπληροφόρηση, την προπαγάνδα και την υβριδική παρέμβασή του στην εσωτερική πολιτική και στις δημοκρατικές διαδικασίες της ΕΕ, που αποτελούν απειλή για τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ – δηλαδή τον σεβασμό της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – και μπορούν να υπονομεύσουν τις πολιτικές των εθνικών κυβερνήσεων, να διαδώσουν τη δυσφήμιση και να μεταφέρουν μια εχθρική εικόνα της Δύσης, να προαγάγουν το μίσος, τη μισαλλοδοξία και τη σοβιετική νοσταλγία, να ξαναγράψουν την ιστορία των σοβιετικών εγκλημάτων, και τελικά να βαθύνουν το ρήγμα μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης, ιδίως με τις χώρες που ανήκαν παλιότερα στο κομμουνιστικό μπλοκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και των κρατών μελών, καθώς επίσης οντότητες στρατηγικής σημασίας και δημοκρατικές διαδικασίες όπως οι εκλογές, αποτελούν διαρκή στόχο ρωσικών κυβερνοεπιθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανώτατη ιεραρχία της ρωσικής ορθόδοξης εκκλησίας υποστηρίζει το καθεστώς του Putin· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικοί νόμοι επιτρέπουν την καταπίεση των θρησκευτικών ομάδων που κρίνονται εξτρεμιστικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα πορίσματα σχετικά με τις στενές και τακτικές επαφές μεταξύ Ρώσων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένων μελών της υπηρεσίας ασφαλείας, και εκπροσώπων ομάδας αποσχιστών Καταλανών στην Ισπανία απαιτούν διεξοδική έρευνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί ένα ακόμη παράδειγμα ρωσικής παρέμβασης στα κράτη μέλη και των συνεχών προσπαθειών της Ρωσίας να εκμεταλλευθεί οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί να προωθήσει την εσωτερική αποσταθεροποίηση στην ΕΕ·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνδυασμός των δυτικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, της μείωσης των εσόδων από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων, μιας μη ανταγωνιστικής οικονομίας, των υψηλών στρατιωτικών δαπανών και εγχώριων κοινωνικών παροχών έχει φέρει τη Ρωσία αντιμέτωπη με οικονομικές δυσχέρειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία κατατάσσεται στην 129η θέση μεταξύ 180 χωρών στον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς του 2020, καθώς η μαζική διαφθορά σε κρατικό επίπεδο επηρεάζει την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών για τον λαό της Ρωσίας, οι οποίες εξακολουθούν να υποχρηματοδοτούνται, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης, η οποία είναι ιδιαίτερη σημαντική κατά τη διάρκεια της πανδημίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 19 εκατομμύρια Ρώσοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρωσική κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις μεταξύ άλλων στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου David Sassoli, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Věra Jourová και έξι άλλους αξιωματούχους κρατών μελών, και ότι οι κυρώσεις αυτές είναι απαράδεκτες και αβάσιμες καθώς στερούνται οποιασδήποτε νομικής αιτιολόγησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρωσική κυβέρνηση ενέκρινε επίσης κατάλογο «μη φίλων χωρών», που περιλαμβάνει την Τσεχία και τις Ηνωμένες Πολιτείες·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι άνω του 60 % των εισαγωγών της ΕΕ από τη Ρωσία το 2019 αφορούσαν ενεργειακά προϊόντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να μειώσει την εξάρτηση της οικονομίας της, ιδίως στον τομέα της ενέργειας, από τον ρωσικό εφοδιασμό με φυσικό αέριο στις αγορές της ΕΕ, που σήμερα ανέρχεται στο 48 %, και είναι πιθανό να αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EGD) αποτελεί σημαντικό μέσο για τη διασφάλιση της γεωπολιτικής ασφάλειας της ΕΕ και ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, εάν εφαρμοστεί η EGD, οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου της ΕΕ μετά το 2030 αναμένεται να συρρικνωθούν θεαματικά, με μείωση των εισαγωγών πετρελαίου κατά 78-79 % και των εισαγωγών φυσικού αερίου κατά 58-67 % σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2015·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχει κορυφωθεί και ότι επί του παρόντος δεν αξιοποιείται πλήρως το δυναμικό του υφιστάμενου αγωγού Nord Stream· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμφιλεγόμενη απόφαση ορισμένων κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή του αγωγού Nord Stream 2 δεν συνάδει με τις αξίες της αλληλεγγύης και της εμπιστοσύνης στην Ενεργειακή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αγωγός Nord Stream 2 είναι ασύμβατος με τους στόχους της EGD για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 και μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως το 2050·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να ζητήσει από τη Ρωσία να εγγυηθεί την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση στα επονομαζόμενα «αρχεία τρόπαιο», τα οποία μεταφέρθηκαν στη Μόσχα το 1944 και το 1945 από εδάφη κατεχόμενα από τη Σοβιετική Ένωση, καθώς και σε ιστορικά αρχεία και τεχνουργήματα που η Ρωσική Αυτοκρατορία αφαίρεσε από ευρωπαϊκές χώρες και φυλάσσονται επί του παρόντος στη Ρωσία·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η ελευθεροτυπία βρίσκονται στο επίκεντρο των ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία όχι μόνο αποτελεί εξωτερική απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά καταπιέζει και τον λαό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στη Ρωσία επιδεινώνεται δραματικά λόγω της αυξανόμενης καταστολής των δημοκρατικών δυνάμεων από τον Πρόεδρο Putin, στόχος της οποίας είναι η φίμωση των εγχώριων επικριτών του, της πολιτικής αντιπολίτευσης και των ακτιβιστών κατά της διαφθοράς, ο περιορισμός της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και η παρεμπόδιση των δραστηριοτήτων τους και των δραστηριοτήτων της ρωσικής κοινωνίας των πολιτών, όπως αποδεικνύεται από την κράτηση περισσότερων από 11 000 ειρηνικών διαδηλωτών από τις ρωσικές αρχές μόλις δύο εβδομάδες μετά τη σύλληψη του Alexei Navalny, που έφερε τον συνολικό αριθμό των Ρώσων που κρατούνται από τον Ιανουάριο του 2021 σε πάνω από 15 000· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία εξακολουθεί να κρατά παράνομα τους πολίτες της και να στοχεύει ηγέτες της αντιπολίτευσης, ανεξάρτητους δημοσιογράφους, διαδηλωτές και ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες φυλάκισης στη Ρωσία παραμένουν φρικτές και ότι οι άνθρωποι που φυλακίζονται υπόκεινται σε βασανιστήρια, παρενόχληση και σωματικές επιθέσεις·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη θέσπιση νόμων για «ξένους πράκτορες» και «ανεπιθύμητες οργανώσεις», το καθεστώς του Κρεμλίνου επιτρέπει τον στιγματισμό προσώπων, ενώσεων και μέσων ενημέρωσης, παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και την ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, περιορίζοντας τα δικαιώματα των πολιτών να συμμετέχουν και να συμβάλλουν στη ρωσική κοινωνία των πολιτών, και θέτοντας σε κίνδυνο την προσωπική τους ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς του Κρεμλίνου ενίσχυσε περαιτέρω τους νόμους αυτούς, επεκτείνοντας τους περιορισμούς σε πρόσωπα ή οντότητες που υποστηρίζουν «ξένους πράκτορες» και «ανεπιθύμητες ξένες οργανώσεις», αποκλείοντας με τον τρόπο αυτό συστηματικά τη συμμετοχή ενεργών μελών της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και της αντιπολίτευσης στις βουλευτικές εκλογές του 2021 στη Ρωσία· λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι νέα νομοθετικά μέτρα που εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2020 και τον Ιανουάριο του 2021 διεύρυναν τον αριθμό των ατόμων και των ομάδων που μπορούν να χαρακτηρισθούν «ξένοι πράκτορες», τον ορισμό των «ξένων κεφαλαίων» και τις απαιτήσεις για την επισήμανση των υλικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα νομοσχέδια που κατατέθηκαν τον Μάιο του 2021 στοχεύουν στην επέκταση των επιπτώσεων του νόμου για τις «ανεπιθύμητες» οργανώσεις και την επιβολή απαγορεύσεων με αναδρομική ισχύ σε δυνητικούς υποψηφίους για το ρωσικό κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές αρχές εξακολουθούν να υποβάλλουν σε διώξεις ανθρώπους για εικαζόμενη σύνδεσή τους με ομάδες που χαρακτηρίζονται εξτρεμιστικές βάσει της υπερβολικά ευρείας νομοθεσίας της Ρωσίας για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση των ρωσικών αρχών να κηρύξουν το Ίδρυμα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς υπό την ηγεσία του Alexei Navalny εξτρεμιστική οργάνωση είναι αβάσιμη, εισάγει διακρίσεις και εγκρίθηκε με μοναδικό στόχο την εξάλειψη των δυνατοτήτων της αντιπολίτευσης να συμμετάσχει αποτελεσματικά στις προεκλογικές εκστρατείες·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial, οι ρωσικές αρχές κρατούν σήμερα περίπου 400 πολιτικούς κρατούμενους κατά παράβαση των υποχρεώσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας δυνάμει του άρθρου 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του άρθρου 9 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και του άρθρου 23 του τελικού εγγράφου της συνόδου της Διάσκεψης της Βιέννης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη της 5ης Ιανουαρίου 1989·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν πραγματοποιηθεί απόπειρες δολοφονίας ή δολοφονίες αντιφρονούντων προς το καθεστώς και ανεξάρτητων δημοσιογράφων, είτε εντός της ίδιας της Ρωσίας είτε σε ξένο έδαφος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Anna Politkovskaya, του Boris Nemtsov, του Alexander Litvinenko, του Sergei και της Yulia Skripal, του Sergei Protazanov, του Pyotr Verzilov, του Vladimir Kara-Murza, του Alexei Navalny, του Zelimkhan Khangoshvili και άλλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανωτές των εγκλημάτων αυτών παραμένουν άγνωστοι και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, διότι η συνεχιζόμενη καταστολή της κοινωνικής αντιπολίτευσης ενισχύεται από την ατιμωρησία της αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας και την απροθυμία του δικαστικού σώματος να διώξει τους πραγματικούς δράστες των εγκλημάτων αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης υφίστανται συστηματικά λεκτικές επιθέσεις, προσωπικές εκστρατείες συκοφάντησης και δαιμονοποίηση από την κυβέρνηση ή τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ σχετικά με τον φόνο του Boris Nemtsov συμπεραίνεται πως το βασικό ζήτημα για την αντιμετώπιση της ατιμωρησίας δεν είναι οι ικανότητες των ρωσικών αρχών επιβολής του νόμου, αλλά η πολιτική βούληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ προκύπτει πως μια πλήρης έρευνα σχετικά με τη δολοφονία θα αποτελούσε ένα πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του κλίματος ατιμωρησίας στη Ρωσία·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράνομες συνταγματικές τροποποιήσεις, πέρα από το να απαλλάξουν τον Πρόεδρο Putin από το όριο προεδρικών θητειών του 2024, υπονόμευσαν περαιτέρω το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη στη Ρωσία, μεταξύ άλλων εκχωρώντας στον Πρόεδρο την εξουσία να διορίζει τους δικαστές του Συνταγματικού και του Ανώτατου Δικαστηρίου και να κινεί τη διαδικασία για τον διορισμό όλων των ομοσπονδιακών δικαστών και την απόλυση ανώτερων ομοσπονδιακών δικαστών·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στη Ρωσία επιδεινώνεται ραγδαία, καθώς η ρωσική κυβέρνηση έχει εντείνει την πολυετή εκστρατεία της για την εξάλειψη της κοινωνίας των πολιτών και του ανεξάρτητου Τύπου, απειλώντας οργανώσεις όπως οι Meduza, Radio Free Europe/Radio Liberty, VTimes, For Human Rights, Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία και Open Russia με επαχθείς νομοθετικούς, κανονιστικούς και γραφειοκρατικούς φραγμούς, αποκλείοντας την πρόσβαση σε κάθε πηγή χρηματοδότησης που δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση και τους συμμάχους της, δυσφημίζοντας τους εν λόγω φορείς με χαρακτηρισμούς όπως «ξένος πράκτορας» ή «ανεπιθύμητος», που έχουν σκοπό να απαξιώσουν αυτές τις ομάδες και τις υψηλές αρχές της δημοσιογραφίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αυτές εκπροσωπούν, χωρίς τις οποίες η Ρωσία δεν μπορεί να είναι δημοκρατική, ευημερούσα και ελεύθερη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χώρος των μέσων ενημέρωσης στη Ρωσία βρίσκεται υπό τον έλεγχο και την ιδιοκτησία του κράτους, δεν υπάρχει δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, οι δε εναπομένουσες ελάχιστες ανεξάρτητες πηγές μέσων ενημέρωσης δοκιμάζονται οικονομικά και αντιμετωπίζουν διώξεις, συμπεριλαμβανομένων σωματικών επιθέσεων και φυλάκισης για τους εργαζομένους τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 1992 έχουν σκοτωθεί στη Ρωσία 58 δημοσιογράφοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος για το «κυρίαρχο διαδίκτυο» επιτρέπει στην κυβέρνηση να αποκλείει κάθε ανεπιθύμητο περιεχόμενο στο διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία και η ανεξαρτησία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο μιας δημοκρατικής κοινωνίας βασισμένης στο κράτος δικαίου·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνατότητες για αμερόληπτη παρατήρηση των εκλογών συρρικνώνονται σταθερά στη Ρωσία την τελευταία δεκαετία, καθώς η έλλειψη πρόβλεψης για απευθείας διαπίστευση πολιτών ως εκλογικών παρατηρητών τους υποχρεώνει να ενεργούν εξ ονόματος υποψηφίων ή μέσων ενημέρωσης και έρχεται συνεπώς σε σύγκρουση με την όλη ιδέα του ανεξάρτητου ελέγχου των εκλογών από την κοινωνία των πολιτών, ενώ αντίκειται και στα διεθνή πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση Freedom in the World του 2021, η Ρωσία τοποθετήθηκε στην κατηγορία των «ανελεύθερων» χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες των πολιτών είναι περιορισμένες στη Ρωσία και το εκλογικό περιβάλλον ελέγχεται, και ότι ο ρωσικός λαός αποθαρρύνεται από τη συμμετοχή σε δημόσιες διαμαρτυρίες λόγω των επαχθών γραφειοκρατικών διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για τη χορήγηση σχετικής άδειας σε πολίτες και της αστυνομικής βίας που ασκείται κατά τη διάρκεια ειρηνικών διαδηλώσεων·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι εγχώριες εξελίξεις είναι πρόδρομοι πιθανής περαιτέρω επιδείνωσης στην πορεία προς τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2021 στη Ρωσία και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω καταστολή της πολιτικής αντιπολίτευσης στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές αρχές κρατούν τους βασικούς παράγοντες της αντιπολίτευσης στην προεκλογική εκστρατεία για τις βουλευτικές εκλογές φυλακισμένους ή υπό κατ’ οίκον κράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη καταστολή των υποψηφίων της αντιπολίτευσης από τις ρωσικές αρχές με αθέμιτη χρήση των διαδικασιών εγγραφής και επιλεκτική στόχευση πολιτικών αντιπάλων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στους δρόμους και τα δικαστήρια στο πλαίσιο χαλκευμένων υποθέσεων θα καταστήσει απλώς αδύνατο να γίνει λόγος για δίκαιες βουλευτικές εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2021, καθώς το ρωσικό καθεστώς καταστρέφει τον πολιτικό ανταγωνισμό και την πλουραλιστική δημοκρατία μέσω αυτών των ενεργειών·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν κατά συνέπεια εύλογες αμφιβολίες για το κατά πόσον οι προσεχείς βουλευτικές εκλογές θα είναι ελεύθερες και δίκαιες·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει σε πολλές περιπτώσεις ανησυχία σχετικά με την κατάσταση της δημοκρατίας, τη συστηματική μη προάσπιση του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών, τη συρρίκνωση του χώρου των ανεξάρτητων φορέων και των αντιφρονούντων, και την επίθεση κατά της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδιάλειπτα αυξανόμενη συστημική καταπίεση της αντιπολίτευσης στη Ρωσία από το Κρεμλίνο πρέπει να θορυβήσει ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα, και ότι η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη να την αντιμετωπίσει και να αναπτύξει μια συνεκτική στρατηγική αντίδρασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ειδικότερα, η ΕΕ θα πρέπει να ασκήσει αυξανόμενη πίεση στο καθεστώς του Κρεμλίνου τόσο ενόψει όσο και στον απόηχο των βουλευτικών εκλογών του 2021, προκειμένου να υπερασπιστεί το δικαίωμα του ρωσικού λαού για ελεύθερες εκλογές στις οποίες όλα τα πολιτικά κόμματα θα έχουν ίση πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινότητα ΛΟΑΔΜ+ σε διάφορα μέρη της Ρωσικής Ομοσπονδίας αντιμετωπίζει εκτεταμένες διακρίσεις, όπως παρενόχληση, βασανιστήρια, φυλάκιση και δολοφονίες, και ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη στην Τσετσενία, η οποία από το 2017 διώκει τα άτομα ΛΟΑΔΜ+, φυλακίζοντας και βασανίζοντας δεκάδες και έχοντας σκοτώσει τουλάχιστον δύο, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να αναζητούν ασφαλές καταφύγιο στο εξωτερικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύεται κάθε δημόσια συζήτηση περί «μη παραδοσιακών σεξουαλικών σχέσεων»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από παράνομες συνταγματικές αλλαγές, έχει εγκριθεί νομοθεσία που επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ+, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων γάμου και ανατροφής παιδιών·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Ρωσία εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά στην επίσημη αντιμετώπιση της ευρέως διαδεδομένης έμφυλης βίας και ενδοοικογενειακής βίας, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης επαρκούς προστασίας και ένδικων μέσων για τα θύματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοσχέδιο για την ενδοοικογενειακή βία, που προτάθηκε τον Νοέμβριο του 2019, δεν δίνει ολοκληρωμένο ορισμό της ενδοοικογενειακής βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αρχές του 2020 το κοινοβούλιο υποβίβασε την προτεραιότητα της αναθεώρησης του νομοσχεδίου, η οποία εξακολουθεί να εκκρεμεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαμεσολαβητής της Ρωσίας επεσήμανε πως η ενδοοικογενειακή βία κορυφώθηκε κατά την πανδημία COVID-19, με τις καταγγελίες να υπερδιπλασιάζονται κατά την περίοδο περιορισμού της κυκλοφορίας την άνοιξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη Ρωσία θα πρέπει, συνεπώς, να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες διακρίσεις και την ανισότητα των φύλων, καθώς και τα δικαιώματα των γυναικών, των ΛΟΑΔΜ+ και άλλων μειονοτήτων στη Ρωσία·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημοκρατικός μετασχηματισμός της Ρωσίας αποτελεί σημαντικό γεωπολιτικό συμφέρον της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και ότι η Ρωσία του Προέδρου Putin εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα ψηφίσματά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2020, της 21ης Ιανουαρίου 2021 και της 29ης Απριλίου 2021, το Κοινοβούλιο κάλεσε τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Josep Borrell να προβεί σε επανεξέταση της πολιτικής της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των πέντε κατευθυντήριων αρχών που συμφωνήθηκαν το 2016, τονίζοντας ότι οι μελλοντικές σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία θα εξαρτηθούν από τον ρυθμό του δημοκρατικού μετασχηματισμού της Ρωσίας (ή την απουσία του)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ζήτησε επίσης από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να σχεδιάσουν μια νέα ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε διάλογος με τη Ρωσία πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικαιροποιημένη στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη διάφορα σενάρια, πιθανές εξελίξεις και σαφείς απαντήσεις στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών μέσων κατά των παρεμβάσεων της Ρωσίας και της διάδοσης παραπληροφόρησης, καθώς και μέσων επιλεκτικής συνεργασίας, όπου είναι δυνατόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επίσης ζητήσει από το Συμβούλιο να αρχίσει αμέσως τις προετοιμασίες και να εγκρίνει μια στρατηγική της ΕΕ για τις μελλοντικές σχέσεις με μια δημοκρατική Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης μιας ευρείας προσφοράς κινήτρων και προϋποθέσεων για την ενίσχυση των εγχώριων τάσεων για ελευθερία και δημοκρατία·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πέντε κατευθυντήριες αρχές της ΕΕ για τις σχέσεις με τη Ρωσία έχουν αποτρέψει περαιτέρω επιθέσεις κατά της Ουκρανίας από το καθεστώς του Κρεμλίνου, αλλά σιωπούν όσον αφορά την αντιμετώπιση της καταστολής που ασκεί ο Πρόεδρος Putin κατά του ρωσικού λαού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πέντε κατευθυντήριες αρχές της ΕΕ για τις σχέσεις με τη Ρωσία εξακολουθούν να ισχύουν ως λειτουργικό πλαίσιο, αλλά πρέπει να συνδυάζονται με μια πραγματική στρατηγική που αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ στις σχέσεις της με τη Ρωσία, μεταξύ άλλων αντιμετωπίζοντας τις υφιστάμενες εχθρικές πολιτικές του Κρεμλίνου και αποτρέποντας το Κρεμλίνο από περαιτέρω επιθετικότητα κατά των γειτόνων του και καθιστώντας σοβαρότερες τις συνέπειες για τις στρατιωτικές δράσεις σε ξένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών των υποστηρικτών και των μισθοφόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ελλείψει προοπτικής για σημαντικές θετικές εξελίξεις με την τρέχουσα ρωσική ηγεσία, οι πέντε αρχές θα πρέπει να συμπληρωθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν η καταστολή του ρωσικού λαού από τον Πρόεδρο Putin και οι ευρύτερες αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες του Κρεμλίνου·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί στις αρχές «αντίδραση, περιορισμός και συνεργασία» με σκοπό να ενισχυθεί η ικανότητα της ΕΕ να αντιμάχεται τις απειλές του Κρεμλίνου, ιδίως στην περιοχή της ανατολικής εταιρικής σχέσης, συμπεριλαμβανομένης της Λευκορωσίας, αλλά και στην ίδια τη Ρωσία, προασπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και βοηθώντας τη Ρωσία να μετατραπεί σε δημοκρατία βάσει της αρχής για προτεραιότητα στη δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός βασικός στόχος της ΕΕ θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση των σχέσεων με τη Ρωσική Ομοσπονδία κατά τρόπο ώστε να διαφυλάσσονται η ειρήνη, η σταθερότητα, η ασφάλεια, η ευημερία, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών της ΕΕ και των γειτονικών της χωρών, το διεθνές δίκαιο να γίνεται σεβαστό και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου να παραμείνουν οι κατευθυντήριες αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες εξελίξεις στη Ρωσία έχουν δείξει ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη Ρωσία θα πρέπει να είναι πολύ πιο προδραστική και να έχει σαφή στόχο «συνεργασίας», ο οποίος θα πρέπει να εστιάζει όχι μόνο στην παραδοσιακή επιλεκτική συνεργασία με το Κρεμλίνο, αλλά και σε μια «στρατηγική» συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών της Ρωσίας με σκοπό τη συνδρομή στον δημοκρατικό μετασχηματισμό της Ρωσίας·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη Ρωσία θα πρέπει να έχει στον πυρήνα της την ελευθερία και τη δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια στρατηγική θα πρέπει να είναι προς το συμφέρον της ασφάλειας της ΕΕ και να προσφέρει στη Ρωσία εποικοδομητικό διάλογο· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια εποικοδομητική σχέση θα ήταν προς το συμφέρον τόσο της ΕΕ και της Ρωσίας όσο και των λαών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας για την εξυπηρέτηση κοινών συμφερόντων, την επίλυση προβλημάτων και την αντιμετώπιση στρατηγικών προκλήσεων, όπως η πολιτική για το κλίμα ή η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με παράλληλη προώθηση των αξιών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, και για να διασφαλιστεί ότι η μελλοντική ενίσχυση των διμερών σχέσεων θα εξαρτηθεί από την εκπλήρωση από τη Ρωσική Ομοσπονδία των δεσμεύσεών της για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σύμφωνα με το Σύνταγμά της και τις διεθνείς της υποχρεώσεις·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ταυτόχρονα, η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στη διάσωση της αξιοπιστίας της όσον αφορά την προσανατολισμένη σε αξίες συμπεριφορά της στο εσωτερικό της, προασπίζοντας πολύ πιο άμεσα και ειλικρινά το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς η αστυνομική βία, οι απαρχαιωμένοι ποινικοί νόμοι και η αντίσταση στην ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα σε ορισμένα κράτη μέλη βλάπτουν τη φήμη και την αξιοπιστία της στο εξωτερικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει επίσης να κοινοποιεί συγκρίσιμες προσδοκίες έναντι όλων των εταίρων, καταγγέλλοντας παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, λαμβάνοντας συστηματικά αυστηρά επακόλουθα μέτρα και αποφεύγοντας την εφαρμογή δύο μέτρων και δύο σταθμών κατά την αξιολόγηση αυτών των παραβιάσεων·

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενότητα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ είναι η καλύτερη πολιτική για την αποτροπή αποσταθεροποιητικών και ανατρεπτικών ενεργειών της Ρωσίας στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τον καθορισμό του τρόπου συντονισμού της επικαιροποιημένης στρατηγικής της, ιδίως σε στρατηγικούς τομείς όπως η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση, η άμυνα στον κυβερνοχώρο, η τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο και τα εργαλεία στρατηγικής επικοινωνίας, η ΕΕ θα πρέπει επομένως να επιδεικνύει μεγαλύτερη ενότητα, δεδομένου ότι η αντίστοιχη πολιτική της Ρωσίας είναι εδώ και καιρό να παρακάμπτει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ υπέρ διμερών σχέσεων με κράτη μέλη, σε μια προσπάθεια να αποκαλύψει και να αυξήσει τις εσωτερικές διαιρέσεις της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας εποικοδομητικός διάλογος με τις ρωσικές αρχές θα απαιτούσε στενότερο συντονισμό, συνεργασία και ενότητα μεταξύ των κρατών μελών και μεγαλύτερη δύναμη και αποφασιστικότητα στην αντίδρασή τους σε οποιαδήποτε πρόκληση και επιθετικότητα από τη Μόσχα, προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της σταθερότητας και του ανοικτού διαλόγου σε θέματα κοινού συμφέροντος·

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη Ρωσία θα πρέπει να στηρίζει τη Ρωσία στην πορεία της να καταστεί δημοκρατική χώρα (i) με την αντίδραση και την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων σε εκείνους εντός και πλησίον του Κρεμλίνου οι οποίοι είναι πρόθυμοι να νοθεύσουν εκλογές ή να δωροδοκήσουν για να τις κερδίσουν, ή να διαπράξουν άλλα σημαντικά εγκλήματα κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αξιών της δημοκρατίας, τόσο εντός της Ρωσίας όσο και στην άμεση γειτονία της ΕΕ, και ii) με την παροχή βοήθειας στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης μέσω της προσφοράς μιας περισσότερο φιλόδοξης πολιτικής ολοκλήρωσης της ΕΕ και της ανάπτυξης των ικανοτήτων στρατηγικής και γεωπολιτικής ηγεσίας που χρειάζονται για τις πολιτικές αυτές· και iii) με μια στρατηγική συνεργασίας με τη φιλοδημοκρατική κοινωνία στη Ρωσία, ώστε να χαραχτεί μια πορεία για τις μελλοντικές σχέσεις με μια δημοκρατική Ρωσία·

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια επιτυχημένη, ευημερούσα και δημοκρατική ανατολική γειτονία της ΕΕ θεωρείται από το Κρεμλίνο απειλή για τη σταθερότητα του καθεστώτος του Προέδρου Putin, διότι μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους απλούς ανθρώπους στη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκδημοκρατισμός της ανατολικής γειτονίας της ΕΕ είναι, κατά συνέπεια, προς το συμφέρον των εν λόγω χωρών και της ΕΕ και έχει ζωτική σημασία για τον μελλοντικό εκδημοκρατισμό της Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πραγματικός στόχος του Κρεμλίνου σε σχέση με τις συγκρούσεις στη συγκεκριμένη περιοχή είναι η αμφισβήτηση της νομιμότητας της δημοκρατικής αλλαγής ως μέσου για τη μεταβίβαση της εξουσίας, η παρεμπόδιση της επιτυχημένης ανάπτυξης αυτών των κρατών, η απαξίωση της φιλελεύθερης δημοκρατίας και η εξαγωγή του συστήματος εξουσίας της ίδιας της Ρωσίας·

ΝΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να ακολουθήσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη Ρωσία, με βάση την υπόθεση ότι, όπως οι Ουκρανοί και οι Λευκορώσοι, ο ρωσικός λαός μπορεί να επιδιώξει να μετασχηματίσει τη χώρα του σε δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαναφορά της Ρωσίας στη δημοκρατία θα εξαρτηθεί από την προθυμία του ρωσικού λαού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη να συνδράμει τους Ρώσους στην επιθυμία τους να ζήσουν σε μια δημοκρατική χώρα·

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα και οι ικανότητες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει να ενισχυθούν·

1.  συνιστά στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) να προβούν σε επανεξέταση, από κοινού με τα κράτη μέλη, της πολιτικής της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των πέντε κατευθυντήριων αρχών, και να διατυπώσουν μια συνολική στρατηγική της ΕΕ έναντι της Ρωσίας βασισμένη στις ακόλουθες αρχές και δράσεις:

  

Αποτροπή της ρωσικής απειλής – αντίδραση στην απειλή κατά της ασφάλειας

   α) η ΕΕ πρέπει να μεταρρυθμίσει ριζικά την εξωτερική πολιτική της προκειμένου να αποδείξει τη φιλοδοξία της ως σημαντικού παγκόσμιου παράγοντα και την ικανότητά της να λαμβάνει εγκαίρως αποφάσεις και να αναλαμβάνει αποφασιστική δράση στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, μεταξύ άλλων επεκτείνοντας τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και του ΑΠ/ΥΕ που ενεργεί εξ ονόματος της ΕΕ, καταργώντας την ομοφωνία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ενισχύοντας τις ικανότητές της για στρατηγικές προβλέψεις και δράσεις· επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο της ως παγκόσμιου παράγοντα καθώς και τις ικανότητες των θεσμικών οργάνων της, προκειμένου να μην επιτρέψει στη Ρωσία να συνεχίσει τη λεγόμενη διμερή προσέγγιση των σχέσεων με την ΕΕ, δεδομένου ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να είναι η μόνη πρωτεύουσα στην οποία λαμβάνονται βασικές αποφάσεις σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας·
   β) η ΕΕ, από κοινού με το ΝΑΤΟ και τους διεθνείς εταίρους, θα πρέπει να αποτρέπει τη Ρωσία προκειμένου να διατηρεί την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ευρώπη και πέραν αυτής, μεταξύ άλλων ενισχύοντας τις δικές της αμυντικές ικανότητες και πιέζοντας τις ρωσικές αρχές να μην παρεμβαίνουν στην ανατολική και τη νότια γειτονία της ΕΕ· ειδικότερα, η ΕΕ θα πρέπει να απαιτήσει από τη Ρωσία να δεσμευτεί, μεταξύ άλλων ενώπιον της ΕΕ και διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΑΣΕ ή ο ΟΗΕ, για την επίλυση των συνεχιζόμενων συγκρούσεων και την πρόληψη τυχόν μελλοντικών συγκρούσεων, αρχής γενομένης από την επιστροφή των κατεχόμενων και παρανόμως προσαρτημένων εδαφών στην περιοχή της ανατολικής εταιρικής σχέσης σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορά τους και με σεβασμό των ευρωατλαντικών και δημοκρατικών επιλογών των χωρών·
   γ) η ΕΕ, και ιδίως τα κράτη μέλη της, θα πρέπει να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους για συλλογική άμυνα που έχουν ανάβει ως μέλη του ΝΑΤΟ· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, έχουν κοινά αμυντικά συμφέροντα και κινούνται στο ίδιο, διαρκώς απαιτητικότερο περιβάλλον ασφάλειας και ότι, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη μια ισχυρή διατλαντική εταιρική σχέση ασφάλειας και άμυνας μέσω του ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα η ΕΕ χαράζει πορεία προς μια πιο ανθεκτική και αυτόνομη αμυντική πολιτική· τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές τους ικανότητες στο πλαίσιο μιας ενισχυμένης ΕΕ και ενός ενισχυμένου ΝΑΤΟ, προκειμένου να είναι σε θέση να συμβάλλουν σε αποτελεσματικότερες, αναπτύξιμες, διεπιχειρησιακές και βιώσιμες στρατιωτικές ικανότητες και δυνάμεις, ώστε η Ευρώπη να αναπτυχθεί ως ένας ισχυρός και σίγουρος διεθνής παράγοντας ικανός να διατηρεί την ειρήνη·
   δ) η ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει την πλέον πρόσφατη εθνική στρατηγική ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία αναγνωρίζει επίσημα τον αντιδυτικό προσανατολισμό της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής και υπογραμμίζει τη θεμελιώδη και συστημική ασυμβατότητα των κοινωνικοπολιτικών συστημάτων της Ρωσίας και της Δύσης·
   ε) η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των κρατών μελών της, προκειμένου να αποτρέπει αποτελεσματικότερα τις ρωσικές ειδικές υπηρεσίες από τη διεξαγωγή των επιχειρήσεών τους στο έδαφος της ΕΕ, και να συνεργαστεί περαιτέρω με τους στρατηγικούς εταίρους της σε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της υποστηριζόμενης από το Κρεμλίνο τρομοκρατίας· επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να επενδύσει σε έργα για την ενίσχυση της ασφάλειάς της και των κοινών ικανοτήτων της στον στρατιωτικό τομέα, στην αντικατασκοπεία, στην αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών και στην ενέργεια·
   στ) η ΕΕ θα πρέπει να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει τη μόχλευσή της και να ζητήσει την εξαίρεση της Ρωσίας από το σύστημα πληρωμών SWIFT, προκειμένου να αποτρέψει τις ρωσικές αρχές από την επίδειξη περαιτέρω επιθετικής συμπεριφοράς, και θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη να εγκαταλείψει σταδιακά τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία, εάν οι ρωσικές αρχές συνεχίσουν τις απειλές τους κατά κρατών μελών και τη στρατιωτική δράση κατά των γειτονικών χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης·
   ζ) η ΕΕ πρέπει επίσης να προχωρήσει στον πλήρη συγχρονισμό των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας όλων των κρατών μελών με το σύγχρονο δίκτυο της ηπειρωτικής Ευρώπης ως την καλύτερη μακροπρόθεσμη απάντηση στο πρόβλημα της στρατηγικής ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία, και θα πρέπει επίσης να αντιταχθεί σε κάθε νέα επέκταση του ρωσικού τομέα πυρηνικής ενέργειας προς την ΕΕ όπως επίσης να λάβει μέτρα για να αποφευχθεί η πώληση στην αγορά της ΕΕ, ηλεκτρικής ενέργειας από τον πυρηνικό σταθμό Astravets που έχει κατασκευαστεί από την Rosatom, ή από άλλα μελλοντικά έργα, όπως ο πυρηνικός σταθμός της Βαλτικής (Baltiyskaya NPP) ·
   η) σύμφωνα με την ενεργειακή πολιτική και τα συμφέροντα της, η ΕΕ χρειάζεται να χαράξει και να εφαρμόσει σαφή στρατηγική για τον τερματισμό της εξάρτησής της από το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο και άλλες πρώτες ύλες (ιδίως σίδηρο/χάλυβα, αλουμίνιο και νικέλιο), και να αυξήσει την ενεργειακή της αυτονομία, τουλάχιστον ενόσω ο Πρόεδρος Putin βρίσκεται στην εξουσία· στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει μια φιλόδοξη και αποφασιστική πράσινη ατζέντα και να έχει ως μείζονα γεωπολιτική προτεραιότητα την ταχεία εφαρμογή της δέσμης EGD, η οποία περιλαμβάνει μέτρα όπως ο φόρος διαρροής άνθρακα της ΕΕ και πρωτοβουλίες απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές με την ανάπτυξη πράσινων βιομηχανιών υδρογόνου· η ΕΕ χρειάζεται επίσης να εφαρμόσει άμεσα νέα υλικά μέτρα, όπως ικανότητες ανάστροφης ροής και πρόσθετες διασυνοριακές υποδομές μεταξύ των κρατών μελών· επιπλέον, η ΕΕ χρειάζεται να διαφοροποιήσει τον ενεργειακό της εφοδιασμό, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων για εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, μέσα από τις πρωτοβουλίες της για ενεργειακή μετάβαση και για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, οι οποίες κερδίζουν γρήγορα έδαφος και θα μπορούσαν να μειώσουν τη ζήτηση ορυκτών καυσίμων, τερματίζοντας έτσι την ενεργειακή κυριαρχία της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο· στο πλαίσιο αυτό, η κατασκευή του αγωγού Nord Stream 2, ο οποίος αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και ενέχει κίνδυνο αύξησης της κυριαρχίας της Ρωσίας και της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο ενώ εκθέτει την Ουκρανία σε ρωσικές κακόβουλες ενέργειες, θα πρέπει να σταματήσει αμέσως και να μην τεθεί σε λειτουργία υπό τις παρούσες συνθήκες, ακόμη και αν ολοκληρωθεί η κατασκευή του·
   θ) η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να επισπεύσουν την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, δεδομένου ότι η πλέον πρόσφατη ενεργειακή στρατηγική της Ρωσίας για το 2035 προβλέπει αύξηση της ικανότητας εξαγωγής φυσικού αερίου μέσω αγωγών προς τη Δύση·
  

Αναχαίτιση της ρωσικής απειλής – καταπολέμηση των ρωσικών παρεμβάσεων στην ΕΕ και στις χώρες της ανατολικής γειτονίας

   ι) η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων τους και να καταδικάζει την άμεση και έμμεση εμπλοκή της Ρωσίας σε ένοπλες συγκρούσεις και τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων εντός των συνόρων ή στα σύνορά της με την περιοχή της ανατολικής εταιρικής σχέσης, την παράνομη κατοχή και προσάρτηση της Κριμαίας και την de facto κατοχή ορισμένων τμημάτων των περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, καθώς και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου που διαπράττονται σε εδάφη που έχει καταλάβει ή προσαρτήσει, όπως για παράδειγμα οι πρόσφατες συλλήψεις του πρώτου αντιπροέδρου της Mejlis των Τατάρων της Κριμαίας, Nariman Celâl, και τεσσάρων άλλων ηγετών των Τατάρων της Κριμαίας: Aziz και Asan Akhtemov, Shevket Useinov και Eldar Odamanov· η ΕΕ θα πρέπει να καταστήσει σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει λόγος για επιστροφή στις «συνήθεις πρακτικές» έως ότου η Ρωσία σταματήσει την επιθετική πολιτική της και τον υβριδικό πόλεμο κατά της ΕΕ, των κρατών μελών της και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, και αποκατασταθεί η εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων τους· για τούτο, η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι κυρώσεις θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου η Ρωσία εκπληρώσει τις αντίστοιχες προϋποθέσεις για την άρση τους και θα πρέπει επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασής τους για περίοδο ενός έτους, αντί για έξι μήνες όπως συμβαίνει επί του παρόντος·
   ια) η ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη της μορφής διαβούλευσης και συντονισμού της Διεθνούς Πλατφόρμας για την Κριμαία, με στόχο τον ειρηνικό τερματισμό της προσωρινής κατοχής από τη Ρωσική Ομοσπονδία της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης και την αποκατάσταση του ελέγχου της Ουκρανίας επί της επικράτειας, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου·
   ιβ) η ΕΕ πρέπει να αναγνωρίσει τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες των γειτονικών της χωρών και να απορρίψει την πολιτική σφαίρας επιρροής της Ρωσίας· επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι φέρει στρατηγική ευθύνη για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη στις γειτονικές της χώρες, ιδίως στην περιοχή της ανατολικής εταιρικής σχέσης, και να συνεχίσει να ζητεί από τη Ρωσία να συμμετάσχει εποικοδομητικά στη διαδικασία της Νορμανδίας και να εφαρμόσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της, ιδίως στο πλαίσιο των συμφωνιών του Μινσκ και της Σύμβασης τoυ ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας· η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων μέσω των κρατών μελών που συμμετέχουν στο Σχήμα της Νορμανδίας, για την πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ, και να διερευνά δυνατότητες διατλαντικής συνεργασίας στο θέμα· η ΕΕ θα πρέπει επίσης να διευρύνει το πεδίο των κυρώσεων της ώστε να καλύπτει την «πολιτική διαβατηρίου» και την οργάνωση παράνομων εκλογών στην Κριμαία, και να αυξήσει το τίμημα που καταβάλλει η Ρωσία για την παρεμπόδιση της εφαρμογής των συμφωνιών του Μινσκ και των συνομιλιών του Σχήματος της Νορμανδίας· η ΕΕ θα πρέπει να συντονίσει τα μέτρα αυτά με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Ιαπωνία και άλλους εταίρους προκειμένου να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής τους ή να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους·
   ιγ) επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να λάβει αποφασιστικά μέτρα για να αποτρέψει την παράκαμψη των υφιστάμενων κυρώσεων της ΕΕ από τη Ρωσία· για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ θα πρέπει να επανεξετάσει και να επικαιροποιήσει τους ισχύοντες κανονισμούς της ώστε να καλυφθούν τα πολλαπλά κενά, προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικότερες οι κυρώσεις και να υποχρεωθεί η Ρωσία να καταβάλει πραγματικά υψηλότερο τίμημα για τις υβριδικές επιθετικές ενέργειές της·
   ιδ) η ΕΕ πρέπει να ασκήσει πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία για να εκπληρώσει άνευ όρων όλες τις διατάξεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επετεύχθη με τη διαμεσολάβηση της ΕΕ στις 12 Αυγούστου 2008, ιδίως τη δέσμευση να αποσύρει όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις της από τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας·
   ιε) προκειμένου να περιοριστεί η αναθεωρητική συμπεριφορά του Προέδρου Putin έναντι των γειτόνων του ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των θεσμών, των οικονομιών και των κοινωνιών των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης και να βαθύνει η πολιτική συνεργασία και η οικονομική τους ολοκλήρωση, και να ενταθεί το έργο της ΕΕ για την προσέγγισή της με τις χώρες αυτές, η ΕΕ θα πρέπει να προτείνει μια νέα σαφή στρατηγική για μακροπρόθεσμη δέσμευση έναντι των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης·
   ιστ) η αλληλεγγύη της ΕΕ προς τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ΕΕ ως αξιόπιστου εταίρου σε θέματα ασφάλειας, για παράδειγμα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων· η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η διάσταση της ασφάλειας των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης αντικατοπτρίζεται επίσης δεόντως στη στρατηγική πυξίδα της ΕΕ και θα πρέπει επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο δρομολόγησης μιας σειράς συμφώνων ασφάλειας – πλαισίων για την αύξηση των επενδύσεων και της παροχής βοήθειας στον τομέα της ασφάλειας, του στρατού, των υπηρεσιών πληροφοριών και της κυβερνοσυνεργασίας – με επιλεγμένες χώρες στη γειτονία της ΕΕ, όπως η Ουκρανία, η Μολδαβία και η Γεωργία, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά τους· η ΕΕ δεν θα πρέπει να βλέπει τον συντονισμό της ασφάλειας με τις χώρες αυτές μόνο μέσα από το πρίσμα της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ, αλλά θα πρέπει να επιδεικνύει φιλοδοξία κατά την επιτόπια αξιολόγηση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας και, σε συντονισμό με διεθνείς εταίρους, να εξετάσει το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στις φιλικές χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ· η ΕΕ θα πρέπει επίσης να ενισχύσει τη συνεργασία με φιλικές χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και σε τομείς όπως η πληροφοριακή ανθεκτικότητα και η ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο και η ανταλλαγή πληροφοριών, και να εντείνει τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις·
   ιζ) η ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστεί με το ΝΑΤΟ και να αξιοποιήσει και να επεκτείνει την τρέχουσα δραστηριότητα στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, ειδικότερα δε να συνεργαστεί περαιτέρω με τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης μέσω μιας προσέγγισης για το σύνολο της κοινωνίας, προκειμένου να εδραιωθούν η ασφάλεια και η σταθερότητα στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου·
   ιη) η ΕΕ θα πρέπει επίσης να ανησυχεί για τον ρόλο που διαδραματίζει το Κρεμλίνο στα Δυτικά Βαλκάνια, ο οποίος περιλαμβάνει την κρατικά υποστηριζόμενη παραπληροφόρηση και την οικοδόμηση πολιτικών και στρατιωτικών δεσμών με τις περιφερειακές πολιτικές ελίτ· η ΕΕ θα πρέπει να γνωρίζει ότι η παρέμβαση του Κρεμλίνου στις εκλογές και η στήριξη των αντιδημοκρατικών δυνάμεων στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα, ιδίως στις χώρες που είναι επίσης μέλη του ΝΑΤΟ·
   ιθ) η ΕΕ πρέπει επίσης να αντιδράσει στο γεγονός ότι ο Πρόεδρος Putin υποστηρίζει ανοικτά το καθεστώς του κ. Lukashenka και τη βίαιη καταστολή του κατά του λαού της Λευκορωσίας και συνεργάζεται με τον κ. Lukashenka σε υβριδικές επιθέσεις κατά των δημοκρατικών δυνάμεων της Λευκορωσίας· η ΕΕ χρειάζεται συνεπώς να αναγνωρίσει ότι με τον τρόπο αυτό το Κρεμλίνο αποτελεί άμεση απειλή για την κυριαρχία και τις δημοκρατικές προσπάθειες της Λευκορωσίας και πρέπει να καταστήσει σαφές ότι, εάν η Ρωσία συνεχίσει την τρέχουσα πολιτική της έναντι της Λευκορωσίας, η ΕΕ θα αναγκαστεί να θεσπίσει πρόσθετα σκληρά μέτρα περιορισμού και αποτροπής, διότι, υπερασπιζόμενη τη δημοκρατία στη Λευκορωσία, η ΕΕ στηρίζει επίσης τη δημοκρατία στη Ρωσία· η ΕΕ θα πρέπει να εκθέσει τη συμμετοχή της Ρωσίας στις υβριδικές ενέργειες του καθεστώτος Lukashenka κατά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των μεταναστών ως εργαλείου αποσταθεροποίησης της Δύσης, και να καταστήσει το Κρεμλίνο υπόλογο για τέτοιες εχθρικές και βάρβαρες ενέργειες·
   κ) η ΕΕ πρέπει να απαλλαγεί η ίδια από τις υβριδικές παρεμβάσεις και τις πρακτικές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Κρεμλίνου, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στις πολιτικές και επιχειρηματικές ελίτ της ΕΕ, ως προϋπόθεση για την ουσιαστική συνδρομή της προς τον ρωσικό λαό στην πορεία του προς τη δημοκρατία·
   κα) η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να καταστήσουν σαφές ότι δεν θα δεχθούν καμία απόπειρα ενσωμάτωσης της Λευκορωσίας στη Ρωσία, καθώς τέτοιες απόπειρες θα ήταν ενάντια στη βούληση του λαού της Λευκορωσίας και θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης από παράνομο ηγέτη·
   κβ) σημειώνει ότι όλο και περισσότεροι διεθνείς παράγοντες, μεταξύ των οποίων η Ρωσία, εφαρμόζουν στρατηγικές υβριδικού πολέμου, μεταξύ άλλων κατά της ΕΕ και των κρατών μελών της· υπογραμμίζει ότι οι πράξεις αυτές έχουν ιδιαίτερα αποσταθεροποιητικό και επικίνδυνο χαρακτήρα, καθώς καθιστούν ασαφή τα όρια μεταξύ πολέμου και ειρήνης, αποσταθεροποιούν τις δημοκρατίες και δημιουργούν αμφιβολίες στις σκέψεις των στοχευόμενων πληθυσμών· συνεπώς, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει, σε συντονισμό με το ΝΑΤΟ και τους εταίρους του, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, οι οποίες διαθέτουν μοναδική πείρα και γνώση στον τομέα αυτό, να ενισχύσουν την παρακολούθηση και την ανάλυση των ρωσικών δραστηριοτήτων υβριδικού πολέμου (συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών χειραγώγησης μέσω παραπληροφόρησης, κυβερνοεπιθέσεων, κατασκοπείας και παρέμβασης στις εκλογές)· ειδικότερα, θα πρέπει να διασφαλίσουν επειγόντως την ανάπτυξη επαρκών πόρων, προσωπικού και μέσων για τον εντοπισμό, την ανάλυση, την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την εξάλειψη των ρωσικών υβριδικών απειλών και παρεμβάσεων· τα ανωτέρω είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε σχέση με τις απόπειρες υπονόμευσης του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, πόλωσης και διαίρεσης των δημοκρατικών κοινωνιών μέσω της παραπληροφόρησης, και στήριξης και χρηματοδότησης αντιδημοκρατικών, λαϊκιστικών, εξτρεμιστικών, ως επί το πλείστον ακροδεξιών ή ριζοσπαστικών αριστερών κομμάτων, κινημάτων και ΜΚΟ ή πολιτικών αυτονομιστικών δυνάμεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοχώρου, καθώς και από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα ενημέρωσης όπως τα Russia Today και Sputnik· τα πολιτικά κόμματα στην ΕΕ που αποκομίζουν οικειοθελώς οφέλη από οικονομικούς πόρους που παρέχει η Ρωσική Ομοσπονδία ως αντάλλαγμα για πολιτική υποστήριξη και άλλες μορφές στήριξης μέσω του Κοινοβουλίου και άλλων οργανισμών σε ρωσικές πολιτικές και επιδιώξεις επιζήμιες για τα συμφέροντα και τις αξίες της ΕΕ φέρουν ηθική και πολιτική ευθύνη·
   κγ) στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ πρέπει να χαράξει μια συντονισμένη και ολιστική στρατηγική περιορισμού, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την προστασία του δικού της τοπίου μέσων ενημέρωσης και συστηματικής παρακολούθησης του περιεχομένου που προσφέρουν ρωσικά και συνδεόμενα με τη Ρωσία μέσα ενημέρωσης και πάροχοι διαδικτύου (στα ρωσικά ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα), χωρίς να περιορίζει την ελευθεροτυπία· ως μέρος της στρατηγικής της, η ΕΕ θα πρέπει να εγκαλεί τη Ρωσία κάθε φορά που πραγματοποιεί υβριδικές επιθέσεις κατά της ΕΕ και των κρατών μελών, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα στις κυβερνοεπιθέσεις και να επεκτείνει τις ικανότητες της ειδικής ομάδας East StratCom, δεδομένου ότι είναι ανάγκη να καλύπτεται και η παραπληροφόρηση στον χώρο της ΕΕ· η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να εφαρμόσουν τολμηρότερες και πιο συντονισμένες αναλογικές λύσεις για την αντιμετώπιση τέτοιων επιθέσεων, για παράδειγμα με την απέλαση Ρώσων διπλωματών σε επίπεδο ΕΕ ως απάντηση στην απέλαση διπλωματών μεμονωμένων κρατών μελών από τις ρωσικές αρχές·
   κδ) τέλος, η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει την ταχεία εφαρμογή των προτάσεων της ειδικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις εξωτερικές παρεμβάσεις σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την παραπληροφόρηση·
  

Συνεργασία και επιλεκτικός διάλογος με το Κρεμλίνο για την προετοιμασία της μετάβασης της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της τομεακής συνεργασίας

   κε) στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τη Ρωσία, η ΕΕ θα πρέπει να κινηθεί προς δύο κατευθύνσεις: αφενός, υπό όρους επιλεκτικό διάλογο με τις αρχές του Κρεμλίνου και τις περιφερειακές κυβερνήσεις και, αφετέρου, στρατηγική συνεργασία με τη ρωσική κοινωνία των πολιτών, η οποία αγωνίζεται για τη δημοκρατία στη Ρωσία, καθώς και ανεξάρτητη συνεργασία με περιφερειακούς και τοπικούς φορείς· η στρατηγική της ΕΕ έναντι της Ρωσίας δεν θα πρέπει να αποκλείει τη συνεργασία με τις αρχές όταν αυτό είναι προς το συμφέρον της ΕΕ και δεν υπονομεύει τις δεσμεύσεις της ΕΕ όσον αφορά τους στόχους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, δεδομένου ότι εξακολουθεί να είναι σημαντικό για την ΕΕ να βρει τρόπους για την αποκλιμάκωση των υφιστάμενων εντάσεων με τον προσδιορισμό μέτρων για την αύξηση της διαφάνειας και τη μείωση του κινδύνου παρανοήσεων και εσφαλμένων υπολογισμών·
   κστ) ειδικότερα, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει τη θεσμική συνεργασία με τη Ρωσία μέσω διεθνών οργανισμών και πολυμερών συνθηκών, όπως ο ΟΗΕ, ο ΟΑΣΕ, το Αρκτικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο της Ευρώπης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν επείγοντα περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, να προσεγγιστεί το ζήτημα της πρόληψης και της επίλυσης των συγκρούσεων και να προωθηθούν συμπληρωματικά ή κοινά συμφέροντα, για παράδειγμα όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τον πράσινο μετασχηματισμό τόσο της Ρωσίας όσο και της ΕΕ, τη Συνθήκη για τους Ανοικτούς Ουρανούς, τον πυρηνικό αφοπλισμό, τον περιορισμό και τον έλεγχο των εξοπλισμών, τα θέματα που αφορούν την Αρκτική, την εφαρμογή του κοινού ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης (πυρηνική συμφωνία με το Ιράν), και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τη Λιβύη και το Αφγανιστάν· η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει την επιλεκτική συνεργασία της με τη Ρωσία σε περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα για να εδραιώσει σταθερά τη Ρωσία στην πολυμερή συνεργασία και στη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη, αποθαρρύνοντάς την με αυτό τον τρόπο από το να απειλεί την ασφάλεια και την ευημερία, μεταξύ άλλων στην ΕΕ και στην ευρωπαϊκή γειτονία· πιο συγκεκριμένα, η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τους κλιματικούς στόχους της για να συνεργαστεί με τη Ρωσία στην πράσινη μετάβασή της, προκειμένου ιδίως να επιταχυνθεί η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, να μειωθούν οι εκπομπές CO2 της Ρωσίας (οι οποίες εξακολουθούν να αυξάνονται παρά την κύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού), να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση και να επεκταθεί η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για τις οποίες υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες στη Ρωσία· η ΕΕ μπορεί επίσης να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή, η οποία αναπτύσσεται με πολύ χαμηλό ρυθμό στη Ρωσία·
   κζ) η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και η Ρωσία θα πρέπει να διατηρήσουν καλό ιστορικό συνεργασίας στην Αρκτική στο πλαίσιο της πολιτικής για τη Βόρεια Διάσταση, δεδομένου ότι έχει μεγάλη σημασία να συνεχίσουν να συνεργάζονται εποικοδομητικά για να καταπολεμήσουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Αρκτική και να αποφύγουν να καταστεί η περιοχή ένα ακόμα αντικείμενο στρατιωτικών εντάσεων·
   κη) ωστόσο, η συνεργασία σε ορισμένους ειδικούς τομείς δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε παραχωρήσεις όσον αφορά τις αξίες, και η ΕΕ δεν θα πρέπει ποτέ να αγνοεί τις γεωστρατηγικές επιπτώσεις και τα συμφέροντα των εταίρων της· μάλιστα, η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία με το Κρεμλίνο θα εξαρτηθεί από την υπόσχεση του τελευταίου να τερματίσει την επιθετική στάση έναντι του λαού του στο εσωτερικό, να σταματήσει τη συστηματική καταστολή της αντιπολίτευσης και τον εκφοβισμό και τα βασανιστήρια πολιτικών κρατουμένων, να καταργήσει ή να τροποποιήσει όλους τους νόμους που δεν είναι συμβατοί με τα διεθνή πρότυπα, όπως εκείνους που αφορούν τους «ξένους πράκτορες» και τις λεγόμενες εξτρεμιστικές ή ανεπιθύμητες οργανώσεις, να σταματήσει την καταστολή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως εκείνων που καταπολεμούν τη διαφθορά και υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία, και να πάψει να έχει επιθετική στάση έναντι των γειτονικών της χωρών στο εξωτερικό· στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ πρέπει επίσης να υπενθυμίσει στη Ρωσία ότι η κράτηση πολιτικών αντιπάλων αντίκειται στις διεθνείς δεσμεύσεις της και να εμμείνει στην αποπολιτικοποίηση του δικαστικού σώματος και τη διασφάλιση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και πρόσβαση σε νομική συνδρομή· με άλλα λόγια, στην προσπάθειά της να συνεργαστεί με το Κρεμλίνο, η ΕΕ πρέπει να έχει σαφώς καθορισμένες κόκκινες γραμμές, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των χωρών εταίρων, και πρέπει να απέχει από την επιδίωξη συνεργασίας με τη Ρωσία με μόνο σκοπό τη διατήρηση ανοικτών διαύλων διαλόγου· η ΕΕ δεν θα πρέπει να επιδιώξει καμία μεγάλη διαπραγμάτευση με το Κρεμλίνο, αν το τελευταίο επιδιώξει απόλυτη ελευθερία στο εσωτερικό και στη δεδηλωμένη από το ίδιο ζώνη προνομιούχων συμφερόντων του (Ουκρανία, Λευκορωσία κ.λπ.)· η ΕΕ πρέπει να καταστήσει απολύτως σαφές ότι δεν θα θυσιάσει τα συμφέροντα άλλων χωρών για καλύτερες σχέσεις με τη Μόσχα·
   κθ) επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να καλέσει τη Ρωσική Ομοσπονδία να αντιμετωπίσει τα επείγοντα ζητήματα που έθεσε η διεθνής κοινότητα και να παράσχει άμεση, πλήρη και ολοκληρωμένη κοινοποίηση του προγράμματός της για τον Novichok στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων· η ΕΕ θα πρέπει επίσης να καταδικάσει τον ρόλο της Ρωσίας στην κατάρριψη της πτήσης MH17 το 2014 και να καλέσει τη Ρωσική Ομοσπονδία να συνεργαστεί πλήρως στη διερεύνηση σοβαρών διεθνών εγκλημάτων, συμβάντων και τραγωδιών, όπως η κατάρριψη της πτήσης MH17 των Μαλαισιανών Αερογραμμών και άλλα πρόσφατα περιστατικά στα οποία εμπλέκονται ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών στο έδαφος κρατών μελών της ΕΕ και χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, συμπεριλαμβανομένης της Λευκορωσίας·
   λ) η ΕΕ θα πρέπει να επαναλάβει το αίτημά της προς τις ρωσικές αρχές, που έχει τεθεί επανειλημμένα, για επιστροφή στην Πολωνία των συντριμμιών και των μαύρων κουτιών του αεροπλάνου Tu-154 της πολωνικής κυβέρνησης, που συνετρίβη κοντά στο Σμολένσκ τον Απρίλιο του 2010·
  

Δραστηριοποίηση για τη στήριξη της δημοκρατίας – αντίδραση με κυρώσεις, οικονομικούς ελέγχους και διεθνείς έρευνες

   λα) η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία της με τις ΗΠΑ και άλλους ομονοούντες εταίρους και να δημιουργήσει συμμαχία για την υπεράσπιση της δημοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο όπως επίσης να προτείνει μια εργαλειοθήκη για την προάσπιση της δημοκρατίας, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει κοινές ενέργειες για την επιβολή κυρώσεων, πολιτικές για την καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής συνδρομής, διεθνείς έρευνες και ένα φιλόδοξο θεματολόγιο για τη στήριξη της ελευθερίας και της δημοκρατίας, των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των υπερασπιστών της δημοκρατίας· επιπλέον, το θεματολόγιο της ΕΕ θα πρέπει να αντισταθμίσει τις προσπάθειες της Ρωσίας και της Κίνας να αποδυναμώσουν τη δημοκρατία παγκοσμίως και να αποσταθεροποιήσουν την ευρωπαϊκή τάξη·
   λβ) η ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσει ένα κεντρικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, να ενισχύσει περαιτέρω το πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να διασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή του, να διευκολύνει την αυξημένη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και να δημιουργήσει ενωσιακή αρχή χρηματοοικονομικού ελέγχου με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας της ΕΕ και των κρατών μελών της από παράνομες χρηματοοικονομικές πρακτικές και παρεμβάσεις από τη Ρωσία και άλλα αυταρχικά καθεστώτα, οι οποίες χρησιμοποιούνται για ανατρεπτικούς πολιτικούς σκοπούς και συνιστούν κατά συνέπεια απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρώπης·
   λγ) ειδικότερα, η ΕΕ πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει τη Ρωσία σε κατάλογο τρίτων χωρών με υψηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, γεγονός που θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση του ελέγχου της ΕΕ σε όλες τις ύποπτες χρηματοοικονομικές ροές που προέρχονται από το ρωσικό καθεστώς και τους συμμάχους του· επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει επίσης να ενισχύσει το τραπεζικό της σύστημα και να θεσπίσει κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των ρωσικών χρηματοπιστωτικών παρεμβάσεων στις δημοκρατικές διαδικασίες της ΕΕ και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής διαφθοράς της ελίτ και της τεχνικής του επηρεασμού στην επιλογή ανώτατων δημοσίων υπαλλήλων και πρώην Ευρωπαίων πολιτικών· ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να αυξήσει τη διαφάνεια των κεφαλαίων της ρωσικής ελίτ που κατατίθενται ή δαπανώνται στην ΕΕ και να συμβάλει στην αντιμετώπιση και την πρόληψη της χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων, πολιτικών κινημάτων και πολιτικών εκστρατειών από Ρώσους παράγοντες, καθώς και ρωσικής προέλευσης επενδύσεων σε στρατηγικές υποδομές και φορείς, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων και πολιτικών ομάδων προβληματισμού, οι οποίες ενέχουν τον κίνδυνο δημιουργίας ή ενίσχυσης της εξάρτησης ορισμένων οικονομικών τομέων από τη Ρωσία και μπορούν να χρησιμεύσουν ως σημεία εισόδου για τη ρωσική κατασκοπεία και απειλές κατά της ασφάλειας· στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ θα πρέπει επίσης να επιβάλλει κυρώσεις επί ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται άμεσα και έμμεσα για την παρέμβαση στις δημοκρατικές διαδικασίες της καθώς και στις δημοκρατικές διαδικασίες των κρατών μελών και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης· παράλληλα, οι εθνικές κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί θα πρέπει να διεξάγουν έρευνες σχετικά με την κρυφή περιουσία των κύριων Ρώσων ηγετών και ολιγαρχών και να δημοσιοποιούν τα σχετικά στοιχεία·
   λδ) η ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσει αποτελεσματικά νομικά μέσα για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής διαφθοράς και της συναφούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το συντομότερο δυνατόν, ιδίως όταν πρόκειται για διαφθορά και παράνομες χρηματοδοτικές πρακτικές προερχόμενες από τη Ρωσία, και να εφαρμόσει πολύ εκτενέστερα τη μη βασισμένη σε καταδίκη δήμευση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλεπτοκρατίας του Κρεμλίνου· στο πλαίσιο αυτό, οι ρωσικές αρχές δεν θα πρέπει να αποστερούν συστηματικά τις ρωσικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ από τα μέσα για την καταπολέμηση της διαφθοράς· επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει ικανότητες για να αποκαλύπτει και να διακόπτει ροές «βρώμικου» χρήματος από τη Ρωσία και να εκθέτει στα κράτη μέλη τους κρυμμένους θησαυρούς και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των απολυταρχών και των διεφθαρμένων ολιγαρχών του ρωσικού καθεστώτος· τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να υποβάλλουν περιοδικές εκθέσεις σχετικά με τις υποθέσεις αυτές σε εξαμηνιαίες ακροάσεις στο Κοινοβούλιο με θέμα την κατάσταση της δημοκρατίας στη Ρωσία· οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ονόματα των σημαντικότερων προσώπων του άμεσου περιβάλλοντος του Προέδρου Putin·
   λε) η ΕΕ, ενώ μάχεται για να σταματήσει τις παράνομες ροές χρήματος από τη Ρωσία, θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις χρηματοοικονομικές ροές από τη Λευκορωσία, δεδομένου ότι οι απολυτάρχες και οι διεφθαρμένοι ολιγάρχες έχουν στενούς δεσμούς· οι ειδικές εκθέσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ προς το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάζουν το ζήτημα της οικονομικής παρέμβασης της Ρωσίας στη Λευκορωσία, μεταξύ άλλων σε στρατηγικούς τομείς, και να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία των προσώπων του άμεσου περιβάλλοντος και των διεφθαρμένων ολιγαρχών του Aliaksandr Lukashenka·
   λστ) η ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη χειραγώγηση των πληροφοριών από τη Ρωσία και τις απόπειρες παρέμβασης στις δημοκρατικές διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ και στα κράτη μέλη της, εξετάζοντας και θεσπίζοντας τα απαραίτητα μέσα για την αντίθεση σε αυτές και την αντιμετώπισή τους·
   λζ) σύμφωνα με την αρχή για προτεραιότητα στη δημοκρατία, η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την απαίτηση αιρεσιμότητας στις σχέσεις της με τη Ρωσία, επιδιώκοντας διάλογο ή συμφωνία με τη Ρωσία σχετικά με μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών ως ισχυρότερη απαίτηση για διάλογο· η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει επίσης να αναθεωρήσουν τα έργα επενδυτικής στήριξης και οικονομικής συνεργασίας (όπως ο Nord Stream 2 και οι πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που κατασκευάζει η Rosatom), και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον περιορισμό των στρατηγικών επενδύσεων του Κρεμλίνου, οι οποίες συχνά προέρχονται από κράτη μέλη μέσω χρηματοδοτικών ροών Ρώσων ολιγαρχών και εταιρειών που έχουν συσταθεί για τη χρηματοδότηση των κακόβουλων παρεμβάσεων της Ρωσίας και της εξάπλωσης της διαφθοράς στην ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον νομικό θεσμό της διπλής ιθαγένειας και να επιμείνει ώστε η Βουλγαρία και η Μάλτα να εγκαταλείψουν τα καθεστώτα «χρυσού διαβατηρίου» τους· επιπλέον, η ΕΕ δεν θα πρέπει να εφαρμόζει κοινές συναλλαγές ή κοινά επιχειρηματικά σχέδια χωρίς προηγούμενη πολιτική δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τη διαφάνεια, τη διαφθορά και τις πολιτικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι τα έργα αυτά δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών ή με τις γειτονικές χώρες της ΕΕ, δεν θα πρέπει να ωφελούν τα συστήματα διαφθοράς ούτε στη Ρωσία ούτε στην ΕΕ, ούτε θα πρέπει να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα ή στο περιβάλλον·
   λη) ταυτόχρονα, η ΕΕ θα πρέπει επίσης να εφαρμόσει την αρχή για «προτεραιότητα στη δημοκρατία» κατά την επαναξιολόγηση των προγραμμάτων χρηματοδοτικής στήριξης για τη Ρωσία και των επενδύσεων στη Ρωσία, η οποία, μεταξύ άλλων μέτρων, θα πρέπει να περιλαμβάνει αναθεώρηση των εντολών δανειοδότησης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ· στο ίδιο πνεύμα, η ΕΕ θα πρέπει να αξιολογήσει τη συνεργασία της με τη Ρωσία σε διάφορες μορφές εξωτερικής πολιτικής και να επανεξετάσει τη συμμόρφωση της Ρωσίας με τις δεσμεύσεις της έναντι του Συμβουλίου της Ευρώπης·
   λθ) η ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσει νέα μέσα ώστε να είναι πιο αποτελεσματική όσον αφορά την απαίτηση για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων· η ΕΕ θα πρέπει να απαιτήσει να απελευθερώσουν οι ρωσικές αρχές όλους όσους έχουν φυλακίσει άδικα για πολιτικούς λόγους, μεταξύ άλλων τους Alexei Navalny, Alexei Pichugin, Yuri Dmitriev και όλους τους άλλους κρατούμενους οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί «πολιτικοί κρατούμενοι» από το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial, σύμφωνα με τα κριτήρια που όρισε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ψήφισμα 1900/2012· η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία για να επιστήσει την προσοχή των ρωσικών αρχών σε αυτές και σε άλλες παραβιάσεις στον τομέα της ελευθερίας της έκφρασης, ιδίως όσον αφορά την παρενόχληση, τη δίωξη και τις σωματικές επιθέσεις κατά πολιτικών ακτιβιστών και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία· η ΕΕ θα πρέπει να ζητήσει επιτακτικά οι παρεμβάσεις αυτές να σταματήσουν και να διερευνηθούν, και να καλέσει τη Ρωσία να υποχρεώσει τους υπεύθυνους να λογοδοτήσουν·
   μ) τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στις ακροάσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων στη Ρωσία, να αναπτύσσουν στενές επαφές και να ενισχύουν την οικονομική στήριξη των Ρώσων αντιφρονούντων, των ΜΚΟ, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, και να γνωρίζουν διαρκώς τα ονόματα και τις συνθήκες φυλάκισης πολιτικών ακτιβιστών στη Ρωσία· επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν να επιτρέπουν ή να καθιστούν δυνατές απελάσεις και εκδόσεις πολιτικών αντιπάλων και αιτούντων άσυλο στη Ρωσία σε περιπτώσεις που θα απειλείτο η ζωή ή η σωματική ακεραιότητά τους· ακόμα, η ΕΕ θα πρέπει, κατά περίπτωση, να διευκολύνει την έκδοση επειγουσών θεωρήσεων και να παρέχει προσωρινό καταφύγιο στα κράτη μέλη της·
   μα) επίσης, η ΕΕ θα πρέπει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία, μεταξύ άλλων μέσω της παρακολούθησης δικαστικών υποθέσεων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, πολιτικών της αντιπολίτευσης και ακτιβιστών, από την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Ρωσία και τις πρεσβείες των κρατών μελών· η ΕΕ θα πρέπει επίσης να επεκτείνει το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να το εφαρμόζει στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται σε όλα τα εδάφη που πλήττονται από παγωμένες συγκρούσεις ή σε παρανόμως κατεχόμενες περιοχές των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης· παράλληλα, η ΕΕ θα πρέπει να υλοποιήσει τη δέσμευσή της για ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις εξωτερικές δράσεις και πρέπει να υποστηρίζει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων καταπολεμώντας την έμφυλη βία, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τα εγκλήματα μίσους, την αστυνομική βία και άλλες μορφές διακρίσεων και προασπίζοντας την ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ+ και τα δικαιώματα των μειονοτήτων στη Ρωσία· η ΕΕ θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να βοηθά τους καταπιεσμένους κατοίκους της Ρωσίας, ιδίως εκείνους που αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω ηλικίας, θρησκείας, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, γλωσσικής ή κοινωνικής ομάδας, γενετήσιου προσανατολισμού, έκφρασης φύλου, ταυτότητας φύλου, χαρακτηριστικών φύλου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο· η ΕΕ θα πρέπει επίσης να συνεργαστεί με τη Ρωσία σχετικά με τη μεταχείριση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών, την εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική και τη δημόσια διοίκηση, τις ευκαιρίες των γυναικών στην αγορά εργασίας και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα στη Ρωσία· η ΕΕ θα πρέπει να καταδικάσει περαιτέρω τις διώξεις, τις αυθαίρετες κρατήσεις και τα βασανιστήρια των ΛΟΑΔΜ+ σε πολλές περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας, να τονίσει τη συνεχιζόμενη ανάγκη για έρευνες και να ζητήσει την άμεση απελευθέρωση όλων των κρατουμένων σε τέτοιες καταστάσεις, ιδίως στην Τσετσενία· η ΕΕ θα πρέπει επίσης να δώσει έμφαση στη συνεχιζόμενη χρήση από τη ρωσική κυβέρνηση της απαγόρευσης της «προπαγάνδας των ομοφυλόφιλων» ως δικαιολογίας για τις ποινικές διώξεις· η ΕΕ θα πρέπει, με την υποστήριξη των κρατών μελών, να απλουστεύσει τις διαδικασίες αίτησης ασύλου για τα θύματα αυτά σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο·
   μβ) η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει την ικανότητά της να προετοιμάζει και να θεσπίζει κυρώσεις κατά των ρωσικών αρχών, των Ρώσων ολιγαρχών, των προσώπων του περιβάλλοντος του Προέδρου Putin και των μελών των οικογενειών τους για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή συστηματική καταστολή των δημοκρατικών δυνάμεων, των μειονοτήτων, των θρησκευτικών ομάδων και των ομάδων ΛΟΑΔΜ+ στη Ρωσία· για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καταστήσει συγκεντρωτική τη λήψη αποφάσεων αυτοματοποιώντας τη θέσπιση κυρώσεων σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ενός κανόνα ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο για άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· η ΕΕ θα πρέπει επίσης να εγκρίνει επειγόντως ένα ενωσιακό καθεστώς κυρώσεων κατά της διαφθοράς, ενδεχομένως ακολουθώντας το παράδειγμα του καθεστώτος του Ηνωμένου Βασιλείου για την επιβολή κυρώσεων κατά της διαφθοράς, προκειμένου να συμπληρώσει το ισχύον παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, θα πρέπει επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων που θα στοχεύουν στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών πληροφοριών και του στρατού, καθώς και στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου· σε περίπτωση που συμβεί αυτό, η ΕΕ θα πρέπει να καταρτίσει νέο μηχανισμό κυρώσεων, στο πλαίσιο του οποίου η συνέχιση των εχθρικών ενεργειών από τη Ρωσική Ομοσπονδία θα οδηγεί σε μείωση, σε επίπεδο ΕΕ, των εισαγωγών ενέργειας από προμηθευτές με έδρα τη Ρωσία κατά ένα ορισμένο ποσοστό, βοηθώντας παράλληλα τα κράτη μέλη να καλύψουν το κενό μέσω μέτρων που συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· τονίζει ότι η μείωση θα πρέπει να αυξάνεται αυτόματα κατά το ίδιο ποσοστό σε ετήσια βάση έως ότου η Ρωσική Ομοσπονδία ανακαλέσει τις εχθρικές ενέργειές της·
   μγ) η ΕΕ θα πρέπει να διεξάγει διαβουλεύσεις με ΜΚΟ για τη συλλογή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με την πολιτική της στον τομέα των κυρώσεων, προκειμένου οι εν λόγω οργανώσεις να μπορούν να την επικουρούν στην προετοιμασία και τη διερεύνηση υποθέσεων με ολοκληρωμένο τρόπο· συνιστά στα κράτη μέλη να ενισχύσουν χωρίς καθυστέρηση τη συνεργασία στον τομέα της αντικατασκοπείας και την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την αποκάλυψη και την παρεμπόδιση των παράνομων δικτύων της Ρωσίας στην ΕΕ·
   μδ) η ΕΕ θα πρέπει να κινήσει και να συμβάλει σε διεθνείς έρευνες για εγκλήματα που διέπραξε το καθεστώς του Προέδρου Putin κατά του ρωσικού λαού και για εγκλήματα που διέπραξε το καθεστώς του κ. Lukashenka στη Λευκορωσία, μέσω μιας πλατφόρμας κατά της ατιμωρησίας και ενός κόμβου δικαιοσύνης της ΕΕ· στο πλαίσιο των ερευνών αυτών, η ΕΕ θα πρέπει να συγκροτήσει ειδική ομάδα συμβούλων που θα επικουρεί τις εθνικές και διεθνείς έρευνες, τις δίκες και τη σύσταση δικαιοδοτικών οργάνων της ΕΕ, και θα υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση της πολιτικής ελευθερίας στη Ρωσία·
   με) επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει και να στηρίζει τις προσπάθειες σε εθνικές και διεθνείς δικαιοδοσίες για την κίνηση ποινικών διαδικασιών με σκοπό να καταστούν οι ρωσικές στρατιωτικές και παραστρατιωτικές ομάδες υπόλογες για παραβιάσεις και εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων πολέμου, που διαπράχθηκαν κατά αμάχων κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων σε πολλές χώρες, όπως η Συρία, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και η Λιβύη·
   μστ) η ΕΕ θα πρέπει επίσης να ζητήσει ανεξάρτητη και αμερόληπτη διερεύνηση της δολοφονίας του ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και να προσαγάγει τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης·
   μζ) επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να καταδικάσει απερίφραστα τις αδικαιολόγητες κυρώσεις κατά αξιωματούχων της ΕΕ και να καλέσει τις ρωσικές αρχές να τις αποσύρουν αμελλητί·
   μη) η ΕΕ πρέπει να είναι προετοιμασμένη να μην αναγνωρίσει το Κοινοβούλιο της Ρωσίας και να εξετάσει το ενδεχόμενο να ζητήσει την αναστολή της συμμετοχής της Ρωσίας σε διεθνείς οργανισμούς με κοινοβουλευτικές συνελεύσεις, ιδίως την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, εάν οι βουλευτικές εκλογές του 2021 στη Ρωσία αναγνωριστούν ως δόλιες και έχουν διεξαχθεί κατά παράβαση των δημοκρατικών αρχών και του διεθνούς δικαίου· επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να καταδικάσει κάθε απόπειρα του Προέδρου Putin να παραμείνει στο αξίωμά του μετά το τέλος της τρέχουσας και τελικής προεδρικής θητείας του στις 7 Μαΐου 2024 βάσει των συνταγματικών τροποποιήσεων του 2020, τις οποίες το Κοινοβούλιο έχει αξιολογήσει ως «παρανόμως θεσπισθείσες»·
   μθ) η ΕΕ θα πρέπει να καλέσει τη ρωσική κυβέρνηση και την Κρατική Δούμα να αναθεωρήσουν το νομικό πλαίσιο για τις εκλογές, συμπεριλαμβανομένης της παρατήρησης εκλογών, προκειμένου να διευκολυνθούν ο πλουραλισμός και οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, και να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους υποψηφίους της αντιπολίτευσης·
   ν) ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν όλα τα δυνατά μέτρα για να εμποδίσουν τους πολίτες τους να παραστούν ως διεθνείς παρατηρητές στις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2021 στην κατεχόμενη Κριμαία, οι οποίες οργανώνονται παράνομα από τη Ρωσία· στο πλαίσιο αυτό, το Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να αποφεύγουν και να θεσπίσουν κυρώσεις για κάθε δραστηριότητα για την οποία μπορεί να υποστηριχθεί ψευδώς ότι πρόκειται για διεθνή παρατήρηση· επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να καταδικάσει και να αρνηθεί να αναγνωρίσει την παράνομη διοργάνωση από τη Ρωσία αυτών και περαιτέρω εκλογών στην κατεχόμενη Κριμαία, καθώς και στις κατεχόμενες περιοχές στις περιφέρειες Donetsk και Luhansk·
  

Δραστηριοποίηση για τη στήριξη της δημοκρατίας – υποστήριξη μιας φιλοδημοκρατικής κοινωνίας στη Ρωσία

   να) η ΕΕ θα πρέπει να εκφράσει τη βούλησή της να βελτιώσει τις σχέσεις της με τον λαό της Ρωσικής Ομοσπονδίας μέσω της έγκρισης και δημοσίευσης «μηνύματος προς τον ρωσικό λαό»·
   νβ) η ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διάφορες πιθανές εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας καθώς και στο εσωτερικό της Ρωσίας· ειδικότερα, η ΕΕ θα πρέπει να έχει ένα όραμα και μια στρατηγική για το μέλλον των σχέσεών της με μια ελεύθερη, ευημερούσα, ειρηνική και δημοκρατική Ρωσία, πλήρως προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς της υποχρεώσεις και τις αρχές των σχέσεων καλής γειτονίας· η στρατηγική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει ευρεία προσφορά υπό όρους και με κίνητρα, όπως η ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, προγράμματα επενδύσεων στο ελεύθερο εμπόριο και εκσυγχρονισμού, καθώς και μια στρατηγική εταιρική σχέση που θα αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση της σταθερότητας της ηπείρου και του πλήρους σεβασμού των διεθνών συνόρων της· η ΕΕ θα πρέπει επίσης να μεταφέρει τα δυνητικά οφέλη που προτίθεται να προσφέρει ως αντάλλαγμα για τον δημοκρατικό μετασχηματισμό της Ρωσίας σε ένα συνεργατικό και πλήρως ανεπτυγμένο δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης το οποίο θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, το διεθνές δίκαιο και τη βασιζόμενη σε κανόνες διεθνή τάξη, καθώς και για μια θεμελιώδη αλλαγή της τρέχουσας εξωτερικής πολιτικής και της διεθνούς συμπεριφοράς της·
   νγ) η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίζει τη ρωσική κοινωνία των πολιτών και να προωθεί τις διαπροσωπικές επαφές μεταξύ πολιτών της ΕΕ και της Ρωσίας, δεδομένου ιδίως ότι οι Ρώσοι πολίτες είναι οι μεγαλύτεροι αποδέκτες θεωρήσεων Σένγκεν στον κόσμο, οι περισσότερες των οποίων είναι πολλαπλής εισόδου και πολυετείς· θα πρέπει επομένως να εξετάσει τη δυνατότητα μείωσης του τέλους θεώρησης και των φραγμών για τους Ρώσους πολίτες και να διεξαγάγει ενημερωτική εκστρατεία για να δείξει ότι οι Ρώσοι πολίτες είναι ευπρόσδεκτοι στην ΕΕ· η ΕΕ θα πρέπει επίσης να διευρύνει τα σχολικά, πανεπιστημιακά, επιστημονικά και πολιτιστικά προγράμματα ανταλλαγών με τη Ρωσία και να εξετάσει τη δυνατότητα να προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και άμεσων προσλήψεων για εργαζομένους τόσο υψηλής όσο και χαμηλής ειδίκευσης από τη Ρωσία· η ΕΕ πρέπει να δημιουργήσει και να διευρύνει εναλλακτικές λύσεις για μετανάστες με πολιτικά κίνητρα από τη Ρωσία, ώστε αυτοί να μπορούν να ζήσουν στην ΕΕ σε ασφαλείς συνθήκες και με ασφάλεια δικαίου· επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει σημαντικά την οικονομική και τεχνική βοήθεια που παρέχει σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και μέτρα ανάπτυξης ικανοτήτων σε σχέση με την ιδιότητα του πολίτη στη Ρωσία· επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να παρέχει οικονομική υποστήριξη σε προγράμματα ανθρωπιστικών σπουδών στα πανεπιστήμια της ΕΕ, τα οποία θα προετοιμάσουν τους Ρώσους, και ειδικότερα φοιτητές, να συμμετάσχουν σε έναν δημοκρατικό μετασχηματισμό της χώρας τους·
   νδ) η ΕΕ θα πρέπει να εγκρίνει πλήρη κατάλογο όλων των διαθέσιμων μέσων για τη συνεργασία με τη δημοκρατική κοινωνία στη Ρωσία, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις που έχουν εκπονηθεί από πολλές ρωσικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·
   νε) η ΕΕ θα πρέπει να αντικρούει τη ρωσόφωνη προπαγάνδα και τις εκστρατείες παραπληροφόρησης του καθεστώτος του Προέδρου Putin στην ΕΕ, στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης και στην ίδια τη Ρωσία, υποστηρίζοντας και ενισχύοντας ανεξάρτητους δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης που προσφέρουν εναλλακτική ενημέρωση στην παραπληροφόρηση του Κρεμλίνου, και να στηρίξει τη δημιουργία τηλεοπτικού καναλιού Free Russia που να εκπέμπει σε εικοσιτετράωρη βάση όλη την εβδομάδα· η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει περαιτέρω ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, δημοσιογράφους και συντάκτες ιστολογίων στη Ρωσία, προκειμένου να ενισχυθούν οι εναλλακτικές πηγές και οι δίαυλοι που δεν ελέγχονται από το Κρεμλίνο·
   νστ) η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει την πίεση που ασκείται στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου δημοκρατικών μέσων ενημέρωσης για τη στήριξη ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας· η ΕΕ πρέπει επίσης να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες και να ενισχύσει τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης που προσφέρουν εναλλακτική ενημέρωση στην παραπληροφόρηση του Κρεμλίνου, καθώς χωρίς αυτούς η Ρωσία δεν μπορεί να είναι δημοκρατική, ευημερούσα και ελεύθερη· στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, όπως το Meduza και το Radio Free Europe/Radio Liberty, υπό το φως των επαχθών και μη πρακτικών νόμων περί «ξένων πρακτόρων» που έχουν θεσπιστεί από τις ρωσικές αρχές για την καταστολή της ελευθερίας του λόγου και της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας·
   νζ) η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας θα πρέπει να αναλάβει το καθήκον του εντοπισμού των προσώπων ενδιαφέροντος που διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στη ρωσική κοινωνία και θα είναι πρόθυμα να καθιερώσουν εποικοδομητικό και αδιάλειπτο διάλογο, και να καταρτίσουν χρονοδιάγραμμα δημόσιων επαφών με τη ρωσική κοινωνία των πολιτών, πανεπιστήμια, σημαντικά επιστημονικά και πολιτιστικά ιδρύματα, ΜΚΟ, πολιτικά κινήματα και κύκλους καλλιτεχνών και διανοουμένων·
   νη) η ΕΕ πρέπει να λάβει υπόψη ότι η δημοτικότητα του Ιωσήφ Στάλιν στον ρωσικό πληθυσμό είναι υψηλότερη από ποτέ στην εποχή του Vladimir Putin, με το 70 % της κοινωνίας να πιστεύει ότι ο Στάλιν διαδραμάτισε θετικό ρόλο στη ρωσική ιστορία· η ΕΕ θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι τούτο οφείλεται στην πολιτική της «σταλινοποίησης της μαζικής συνείδησης» που εφαρμόζει ο Πούτιν και στην καταστολή ανεξάρτητων ιστορικών· η ΕΕ πρέπει να επιμείνει ώστε να ανοίξουν τα σοβιετικά αρχεία για επιστήμονες και ερευνητές και να δημοσιοποιηθούν οι λεπτομέρειες των πράξεων γενοκτονίας, στις οποίες προέβησαν οι σταλινιστές κατά των Ρώσων και άλλων εθνών της Σοβιετικής Ένωσης και των δορυφορικών κρατών της, συμπεριλαμβανομένων των φακέλων που αφορούν την εγκληματική στρατιωτική επιχείρηση Augustów Roundup·
   νθ) ο ΟΗΕ έχει κηρύξει την πρόσβαση στο διαδίκτυο ανθρώπινο δικαίωμα και, στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ θα πρέπει να καταδικάσει τις προσπάθειες του Κρεμλίνου για παρεμπόδιση, έλεγχο, λογοκρισία και ακόμη και αποκοπή του ρωσικού λαού από την πρόσβαση στο διαδίκτυο· η ΕΕ πρέπει να καλέσει τις παγκόσμιες εταιρείες ΤΠ να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις αντιδημοκρατικές προσπάθειες όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο να δραστηριοποιηθούν στη ρωσική αγορά·
   ξ) τέλος, η ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσει δεσμευτικό νομικό πλαίσιο το οποίο να της επιτρέπει να αντιδρά σθεναρά σε εκστρατείες που αποσκοπούν στην υπονόμευση της δημοκρατίας ή του κράτους δικαίου, μεταξύ άλλων μέσω στοχευμένης δράσης κατά των υπευθύνων για τέτοιες εκστρατείες· η ΕΕ θα πρέπει επίσης να αναπτύξει αποτελεσματικές στρατηγικές στον τομέα της ψηφιακής πολιτικής, προκειμένου να χρησιμοποιεί τεχνολογικά πρότυπα και το ανοικτό διαδίκτυο για την υποστήριξη ελεύθερων χώρων και τον περιορισμό των τεχνολογιών καταστολής· η ΕΕ θα πρέπει επομένως να στηρίζει τεχνολογίες ανοικτής πηγής, υπηρεσίες ασφαλούς επικοινωνίας, αποκεντρωμένες πλατφόρμες και νέες, χαμηλού κατώτατου ορίου και ασφαλείς για την ιδιωτικότητα ελκυστικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για τον ρωσικό πληθυσμό, επεκτείνοντας παράλληλα τα παγκόσμια τεχνολογικά πρότυπα για την προστασία της ιδιωτικότητας, δημιουργώντας δεοντολογικά και νομικά πρότυπα που προωθούν εμφανώς την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, επιδιώκοντας τη διεθνή απαγόρευση των τεχνολογιών μαζικής παρακολούθησης και των επεμβατικών συστημάτων κοινωνικής βαθμολόγησης, και επιμένοντας στην απαγόρευση των αυτόνομων οπλικών συστημάτων·
  

Δραστηριοποίηση για τη στήριξη του ρωσικού λαού και της δημοκρατίας – Η επιτυχία της ανατολικής εταιρικής σχέσης ως πηγής έμπνευσης για τον λαό της Ρωσίας

   ξα) η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει την ανατολική εταιρική σχέση με στόχο την προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της περιφερειακής συνεργασίας και των σχέσεων καλής γειτονίας· ειδικότερα, η ΕΕ θα μπορούσε να προτείνει στην επικείμενη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης μια στρατηγική ενισχυμένης συνεργασίας για την προετοιμασία της νέας δυναμικής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της ανατολικής γειτονίας της ΕΕ, και για τη στήριξη της επιτυχούς ανάπτυξης προσανατολισμένων στην ΕΕ χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, η οποία θα χρησιμεύσει ως καλό παράδειγμα και θα ενθαρρύνει τον ρωσικό λαό να στηρίξει τη δημοκρατία· για τούτο, η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει μια ρεαλιστική προοπτική για την ένταξη των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης στην ΕΕ, διατηρώντας έτσι τα κίνητρά τους για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις·
   ξβ) η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την εκπλήρωση από την Ουκρανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Λευκορωσία των πολιτικών, δημοκρατικών, κοινωνικών και νομικών κριτηρίων της ΕΕ στα οποία βασίζονται οι Συνθήκες της ΕΕ και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
   ξγ) τέλος, η ΕΕ θα πρέπει να πιέσει για μια πιο φιλόδοξη στρατηγική όσον αφορά την ενσωμάτωση των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης που έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ· με τον τρόπο αυτό, θα παρακινήσει τις συνδεδεμένες με την ΕΕ χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης να προβούν σε ευρωπαϊκές μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων προσφέροντάς τους ένα μοντέλο βασισμένο στο δόγμα «όλα εκτός από τα θεσμικά όργανα», που θα τους παρέχει τα πλήρη οφέλη από την ολοκλήρωση της ΕΕ, όπως η πρόσβαση στις κοινές πολιτικές της ΕΕ, το άνοιγμα των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ και η πρόσβαση στη δικαιοδοσία της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα αφήνει ανοικτή την προοπτική μελλοντικής ένταξης στην ΕΕ·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης και της G7, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, καθώς και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

(1) ΕΕ C 234 της 28.6.2016, σ. 14.
(2) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 74.
(3) ΕΕ C 263 της 25.7.2018, σ. 109.
(4) ΕΕ C 28 της 27.1.2020, σ. 97.
(5) ΕΕ C 224 της 27.6.2018, σ. 58.
(6) ΕΕ C 23 της 21.1.2021, σ. 7.
(7) ΕΕ C 171 της 6.5.2021, σ. 25.
(8) ΕΕ C 255 της 29.6.2021, σ. 54.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0232.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0018.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0159.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0291.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου