Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2872(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0436/2021

Rozpravy :

PV 16/09/2021 - 6.1
CRE 16/09/2021 - 6.1

Hlasování :

PV 16/09/2021 - 8
PV 16/09/2021 - 15

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0389

Přijaté texty
PDF 147kWORD 51k
Čtvrtek, 16. září 2021 - Štrasburk
Potlačování protestů a zásahy proti občanům ze strany kubánské vlády
P9_TA(2021)0389RC-B9-0436/2021

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. září 2021 o tvrdých zákrocích vlády proti protestům a občanům na Kubě (2021/2872(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Kubě, zejména na usnesení ze dne 10. června 2021 o stavu lidských práv a politické situaci na Kubě(1), ze dne 28. listopadu 2019 o Kubě, případu Josého Daniela Ferrera(2) a ze dne 5. července 2017 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé(3),

–  s ohledem na Dohodu o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou, podepsanou dne 12. prosince 2016 a prozatímně uplatňovanou od 1. listopadu 2017(4),

–  s ohledem na formální dialog mezi EU a Kubou o lidských právech, který se konal v rámci Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou, zejména na třetí dialog ze dne 26. února 2021,

–  s ohledem na prohlášení o nedávných událostech na Kubě, které dne 29. července 2021 učinil jménem Evropské unie místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a další mezinárodní smlouvy a nástroje v oblasti lidských práv,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv, jíž je Kuba signatářem,

–  s ohledem na dopis Výboru OSN pro násilná zmizení, jenž požaduje naléhavá opatření a důrazně vyzývá kubánské orgány, aby reagovaly na pohřešování 187 osob,

–  s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové ze dne 16. července 2021, v němž vyzývá Kubu, aby propustila zadržované demonstranty,

–  s ohledem na prohlášení Meziamerické komise pro lidská práva (IACHR) a jejích zvláštních zpravodajů ze dne 15. července 2021,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv a na její obecné zásady ohledně svobody projevu online a offline,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie(5), zejména její článek 12 o svobodě shromažďování a sdružování,

–  s ohledem na stížnost Kubánské observatoře lidských práv (OCDH) ze dne 8. září 2021 adresovanou zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva Eamonu Gilmorovi týkající se represí namířených proti demonstrantům,

–  s ohledem na kubánskou ústavu a trestní zákoník,

–  s ohledem na nařízení s mocí zákona 35 o telekomunikacích, informačních a komunikačních technologiích a využívání rádiového spektra a na usnesení 105 z roku 2021 o nařízení o vnitrostátním modelu zásahů v reakci na kybernetické bezpečnostní incidenty Kubánské republiky,

–  s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 11. července 2021 vyšly ve více než 40 městech tisíce Kubánců do ulic, aby pokojně protestovaly proti chronickému nedostatku léků a dalšího základního zboží, proti obecně nedostatečnému zvládání pandemie COVID-19 a systematickým omezováním lidských práv, zejména svobody projevu a shromažďování, kubánskými orgány; vzhledem k tomu, že se jednalo o největší protesty na Kubě od protestů v roce 1994, které vstoupily do povědomí pod jménem „Maleconazo“;

B.  vzhledem k tomu, že kubánské orgány použily vůči demonstrantům a obráncům lidských práv extrémní násilí a represe; vzhledem k tomu, že prezident Díaz-Canel výslovně vyzval všechny vládní stoupence, včetně zvláštních jednotek, jako jsou „černé barety“ (elitní jednotka Revolučních ozbrojených sil), aby bojovali proti pokojným demonstrantům, což vedlo k vyostření násilí, ke zranění stovek civilistů a k policejním prohlídkám, zatýkání v domovech demonstrantů a policejnímu násilí;

C.  vzhledem k tomu, že kubánské orgány přijaly nové metody represe, k nimž patří zproštění úřadu, sledování, cenzura a kontrola telekomunikačních služeb v rozporu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv, s cílem kontrolovat a zakrývat závažné porušování lidských práv, kterého se dopouštěly; vzhledem k tomu, že kubánské orgány musí chránit a zaručovat lidská práva, jako je pokojné shromažďování a svoboda projevu, bez diskriminace na základě politických názorů a dodržovat mezinárodní normy v oblasti lidských práv – zásady zákonnosti, výjimečnosti, odpovědnosti a nezbytnosti;

D.  vzhledem k tomu, že nařízení s mocí zákona 35 aktualizuje kubánský právní rámec týkající se postupů a podmínek pro získání požadovaných povolení k využívání vnitrostátního rádiového spektra a ukládá telekomunikačním operátorům povinnost pozastavit uživatelské práva či sledovat, zachycovat a kontrolovat uživatele a předávat informace kubánským orgánům; vzhledem k tomu, že uvedené nařízení je mezinárodně uznáváno jako nezákonné; vzhledem k tomu, že usnesení 105 zavádí široce koncipované nařízení o kybernetických incidentech, jež poskytuje právní rámec pro stíhání jednotlivců na základě rozsáhlé škály obvinění a umožňuje ukládat sankce, zabavovat mobilní telefony a počítače, provádět domovní prohlídky, a dokonce umožňuje vládě napomáhat při zahájení trestního řízení u trestných činů, které jsou v současnosti uvedeny v trestním zákoníku a jejichž definice jsou mezinárodně uznávány jako nezákonné; vzhledem k tomu, že také nařízení s mocí zákona 370, které bylo přijato po schválení nové ústavy z roku 2019, omezuje svobodu projevu na sociálních sítích;

E.  vzhledem k tomu, že režim na několik dní odpojil internet, takže občané nemohli zveřejňovat informace o represích a porušování lidských práv, jež utrpěli; vzhledem k tomu, že kubánský ministr zahraničních věcí Bruno Rodríguez označil pokus Spojených států o obnovení internetového signálu na ostrově za „agresi“;

F.  vzhledem k tomu, že komise IACHR a vysoká komisařka OSN pro lidská práva odsoudily represe kubánského státu a použití síly v reakci na pokojné protesty, vyzvaly k okamžitému propuštění všech zadržovaných osob a naléhavě vyzvaly kubánskou vládu, aby řešila základní sociální otázky prostřednictvím dialogu;

G.  vzhledem k tomu, že observatoř OCDH oznámila, že ke dni 5. září 2021 bylo od protestů ze dne 11. července 2021 pohřešováno nebo zadržováno 1 306 osob, včetně 27 nezletilých; vzhledem k tomu, že z dalších zpráv nevládních organizací, jako jsou Prisoners Defenders, vyplývá, že během uvedeného období bylo zadržováno více než 5 000 osob a údajně docházelo ke svévolnému zadržování, zadržování v izolaci, násilným zmizením, k využívání kriminálních živlů jako způsobu, jak kriminalizovat účast na protestech, k mučení, špatnému zacházení, sledování a domácímu vězení a k násilí namířenému proti demonstrantům; vzhledem k tomu, že Výbor OSN pro nucená zmizení zahájil na Kubě dne 15. července 2021 naléhavá opatření v souvislosti se 187 případy podle článku 30 úmluvy o nuceném zmizení (oficiální naléhavá opatření AU č. 1200 až 1386/2021); vzhledem k tomu, že Kuba má celosvětově šestý nejvyšší počet naléhavých opatření týkajících se násilných zmizení, která bylo od roku 2017 třeba provést, přestože Dohoda o politickém dialogu a spolupráci je nyní plně v platnosti;

H.  vzhledem k tomu, že mezi zadrženými byl značný počet aktivistů, novinářů a vůdců politických opozičních hnutí – jako je vůdce Unión Patriótica de Cuba (Patriotická unie Kuby) José Daniel Ferrer, jehož místo pobytu není dosud známo – a dále učitelé, studenti a umělci, jako je Luis Manuel Otero Alcántara z hnutí Movimiento San Isidro; vzhledem k tomu, že policie potvrdila smrt Diubise Laurencia Tejedy poté, co byl během protestů v Havaně zezadu zastřelen;

I.  vzhledem k tomu, že laureáti Sacharovovy ceny jsou i nadále vystaveni systematickým represím, včetně svévolného zadržování, razií a obléhání jejich domovů, agrese a svévolných pokut, což doložila observatoř OCDH i Centro Cubano de Derechos Humanos; vzhledem k tomu, že Dámy v bílém zakusily v posledních třech měsících nejméně 318 takových represivních akcí: 60 v červnu, 142 v červenci a 116 v srpnu; vzhledem k tomu, že laureát Sacharovovy ceny Guillermo Fariñas Hernández prohlásil, že v souladu s výše uvedenými informacemi od lidskoprávních organizací je i on již roky každý měsíc vystaven systematické represi, že jsou jeho telefonní hovory sledovány a že když opustí svůj domov, je ve vzdálenosti pouhých několika set metrů pravidelně zadržen a že jen v září byl svévolně zadržen již třikrát, naposled 8. září 2021;

J.  vzhledem k tomu, že mnohým z nich byly ve zkrácených soudních řízeních uloženy sumární tresty za různé druhy trestných činů včetně terorismu, narušení veřejného pořádku, pohrdání, podněcování ke spáchání trestných činů a šíření epidemie, a to bez minimálních záruk řádného procesu; vzhledem k tomu, že několik zatčených je považováno za vězně svědomí;

K.  vzhledem k tomu, že více než 8 000 osob je rovněž drženo ve vězení, aniž by byly obviněny z konkrétního trestného činu, a dalších 2 500 lidí bylo odsouzeno k nucené práci ze shodného důvodu – všichni jsou obviněni, že jsou „společensky předtrestně nebezpeční“, což je podepřeno výhradně tím, že jejich „pozorované chování je v rozporu s normami socialistické mravnosti“ (články 72–84 kubánského trestního zákoníku);

L.  vzhledem k tomu, že dne 5. července 2017 udělil Parlament souhlas s Dohodou o politickém dialogu a spolupráci pod podmínkou, že na Kubě dojde v oblasti lidských práv a demokracie k jasnému zlepšení; vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně odsoudil porušování lidských práv na Kubě, především porušování čl. 1 odst. 5, čl. 2 písm. c) a článků 5, 22 a 43 Dohody o politickém dialogu a spolupráci; vzhledem k tomu, že pokud jde o obecné zásady a cíle Dohody týkající se zlepšení situace v oblasti lidských práv, nebylo na Kubě dosaženo konkrétního pokroku, a vzhledem k tomu, že kubánský režim naopak represe a porušování pracovních a lidských práv zintenzivnil, včetně nárůstu počtu politických vězňů; vzhledem k tomu, že Dohoda o politickém dialogu a spolupráci nesplnila svůj hlavní cíl, jímž je zlepšení základních svobod na Kubě;

M.  vzhledem k tomu, že kubánský stát systematicky porušuje pracovní a lidská práva zdravotnického personálu, který vysílá na lékařské mise do zahraničí, což je podle OSN rovnocenné modernímu otroctví;

N.  vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 10. června 2021 připomíná Evropské službě pro vnější činnost, že účast občanské společnosti na politickém dialogu a na projektech spolupráce v rámci Dohody o politickém dialogu a spolupráci je zásadní součástí Dohody a že je třeba okamžitě napravit situaci, která panuje od podpisu Dohody, kdy je občanská společnost vylučována z fondů spolupráce nebo z účasti na Dohodě, a účast na Dohodě a přístup k fondům spolupráce naopak mají výhradně společnosti se státní účastí nebo pod státní kontrolou;

O.  vzhledem k tomu, že Dohoda o politickém dialogu a spolupráci obsahuje tzv. doložku o lidských právech (což je standardní a zásadní prvek mezinárodních dohod EU), která umožňuje uplatňování dohody pozastavit, pokud by byla porušována ustanovení o lidských právech;

P.  vzhledem k tomu, že observatoř OCDH formálně požádala o „použití nového režimu sankcí EU na fyzické osoby a státní instituce, které se na Kubě podílejí na vážném porušování lidských práv“;

1.  co nejrozhodněji odsuzuje extrémní násilí a represe, kterých se kubánská vláda po protestech, které proběhly dne 11. července 2021, dopouští na demonstrantech, obráncích lidských práv, nezávislých novinářích, umělcích, disidentech a představitelích politické opozice; odsuzuje ztráty na životech a vyjadřuje hlubokou soustrast rodinám obětí;

2.  vyzývá kubánské orgány, aby zastavily násilí, bezodkladně propustily všechny politické vězně, vězně svědomí a osoby, které jsou svévolně zadržovány jen proto, že pokojně uplatňovaly své právo na svobodu projevu a shromažďování, a aby jim zaručily řádný proces; odsuzuje skutečnost, že vláda proti demonstrantům nasadila i černé barety a skupiny civilistů, kteří vyslyšeli výzvu prezidenta Miguela Díaze-Canela k „obraně revoluce“;

3.  vyjadřuje politování nad tím, že kubánské orgány bezprostředně po protestech ze dne 11. července 2021 zahájily vlnu zatýkání, aby kriminalizovaly legitimní a pokojné demokratické požadavky kubánských občanů, znovu získaly kontrolu, oživily mezi obyvatelstvem kulturu strachu a umlčely některé z nejcharismatičtějších oponentů;

4.  žádá, aby byla dodržována lidská práva laureátů Sacharovovy ceny, kteří jsou vystaveni neustálým represím, a odsuzuje již dvouměsíční svévolné zadržování Josého Daniela Ferrera, který byl izolován od své rodiny a je držen na neznámém místě;

5.  zdůrazňuje, že je naprosto nezbytné, aby kubánské orgány naslouchaly požadavkům po občanských a politických právech, svobodě a demokracii a vycházely jim vstříc a aby zahájily celonárodní dialog o modernizaci a demokratizaci země, jenž by měl vést k přijetí všech opatření nutných k provedení nezbytných vnitřních hospodářských reforem a současně zaručit dodržování politických, občanských, hospodářských, sociálních a kulturních práv obyvatelstva a účinné řešení pandemie COVID-19;

6.  je hluboce znepokojen zjištěními pracovní skupiny OSN pro svévolné zadržování, která ve zprávách 12/2017, 55/2017, 64/2017, 59/2018, 66/2018, 63/2019 a 4/2020 potvrdila, že na Kubě jsou občané systematicky a svévolně zbavováni osobní svobody;

7.  odsuzuje kubánské orgány za to, že nedodržují lidská práva a svobody zakotvené ve všeobecných úmluvách o lidských právech, zejména svobodu shromažďování, tisku a projevu online a offline, a za jejich potlačování jakýchkoli demokratických projevů i absenci prostoru pro naplňování politického pluralismu; vyzývá EU, aby je veřejně odsoudila; vyjadřuje politování nad nedávno přijatým nařízením s mocí zákona 35 a usnesením 105, které poskytují široké zákonné možnosti, jak na základě kontroly telekomunikačních prostředků kriminalizovat osoby, které se účastní legitimních pokojných protestů, což připravuje půdu pro nové metody útlaku; vyzývá kubánské orgány, aby aktualizovaly právní rámec v souladu s mezinárodním právem a aby zrušily nařízení s mocí zákona 35 a veškeré další právní předpisy, které omezují základní svobody občanů;

8.  je znepokojen žalostnou situací ve věznicích a setrvalou absencí podmínek, které by zaručily nezávislost soudnictví; požaduje, aby měly zadržované osoby přístup ke spravedlivému procesu, k nezávislým lékařským posudkům a adekvátní stravě a nezávadné vodě a aby jim byly povoleny telefonické hovory a pravidelné návštěvy rodiny, přátel, novinářů a diplomatů; žádá účinné trestní a správní vyšetřování, aby byly identifikovány, stíhány a potrestány osoby zodpovědné za mučení a špatné zacházení;

9.  vyzývá kubánské orgány, aby se řídily doporučeními komise IACHR a vysoké komisařky OSN pro lidská práva a navázaly dialog se skutečnou občanskou společností; vyzývá Kubu, aby zvláštní zpravodajce OSN pro svobodu projevu, zvláštní zpravodajce OSN pro situaci obránců lidských práv a nezávislým lidskoprávním organizacím okamžitě povolila vstup do země, aby mohly zdokumentovat stav lidských práv a sledovat připravované procesy se stovkami aktivistů a běžných Kubánců, kteří zůstávají ve vazbě; vyzývá EU, aby tyto procesy sledovala a aby politické vězně ve věznicích navštěvovala;

10.  vyjadřuje politování nad tím, že navzdory dohodě o politickém dialogu a spolupráci se stav demokracie na Kubě nezlepšil a situace na poli lidských práv se ještě zhoršuje; zdůrazňuje, že od vstupu této dohody v platnost Kuba systematicky porušuje její základní ustanovení; hluboce lituje toho, že kubánský režim není odhodlán a ochoten usilovat o dosažení byť minimálního pokroku směřujícího ke změně ani o otevření cest, které by umožnily režim reformovat;

11.  zdůrazňuje, že v rozporu s dohodou o politickém dialogu a spolupráci je systematicky znemožňována účast kubánských a nezávislých evropských organizací občanské společnosti na rozhovorech o lidských právech mezi Kubou a Evropskou unií, které jsou vedeny v rámci širšího dialogu o lidských právech podle dohody o politickém dialogu a spolupráci, jako byl např. dialog, který se konal dne 26. února 2021; v tomto smyslu připomíná, že dialog mezi Evropskou unií a kubánskou občanskou společností a příležitosti financování musí zahrnovat bez jakýchkoli omezení všechny organizace občanské společnosti;

12.  připomíná, že rozhodně podporuje všechny obránce lidských práv na Kubě a jejich práci; vyzývá delegaci EU a zastoupení členských států na Kubě, aby při svých jednáních s kubánskými orgány výrazně zintenzivnily podporu skutečné a nezávislé občanské společnosti a aby využívaly veškeré dostupné nástroje k posílení práce obránců lidských práv;

13.  domnívá se, že nejnovější represivní opatření kubánských orgánů vůči občanům jsou dalším z neustálých a systematických zásahů proti vězňům svědomí, obráncům lidských práv, disidentům, opozici, aktivistům z řad občanské společnosti, umělcům a novinářům a že všechny jsou dalším porušením Dohody o politickém dialogu a spolupráci;

14.  připomíná, že Dohoda o politickém dialogu a spolupráci obsahuje doložku o lidských právech, což je standardní základní prvek mezinárodních dohod EU, který umožňuje dohodu pozastavit, pokud jsou porušována ustanovení o lidských právech; vyzývá Evropskou unii, aby s ohledem na porušování dohody kubánskou vládou, které představuje „zvláště naléhavý případ“, aktivovala čl. 85 odst. 3 písm. b) a okamžitě svolala schůzi smíšeného výboru;

15.  vyzývá Radu, aby použila ustanovení unijního „Magnitského zákona“(6) a co nejdříve uvalila sankce na osoby zodpovědné za porušování lidských práv na Kubě;

16.  vyjadřuje hluboké politování nad tím, že i když Parlament vyslovil s Dohodou o politickém dialogu a spolupráci souhlas, odmítají kubánské orgány povolit delegacím Parlamentu návštěvu Kuby; vyzývá orgány, aby jim neprodleně umožnily vstup do země;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a Národnímu shromáždění lidové moci Kuby, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, vysoké komisařce OSN pro lidská práva a vládám členských států Společenství latinskoamerických a karibských států.

(1) Přijaté texty, P9_TA(2021)0292.
(2) Úř. věst. C 232, 16.6.2021, s. 17.
(3) Úř. věst. C 334, 19.9.2018, s. 235.
(4) Úř. věst. L 337 I, 13.12.2016, s. 3.
(5) Úř. věst. C 326, 26.10.2012, s. 391.
(6) Nařízení Rady (EU) 2020/1998 ze dne 7. prosince 2020 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv (Úř. věst 410 I, 7.12.2020, s. 1).

Poslední aktualizace: 12. ledna 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí